Filter
tool voorbeeld
Hoe kan feedback docenten motiveren om te professionaliseren?

Effectieve vormen van feedback zijn doelgericht, concreet en positief geformuleerd. Docenten moeten zich veilig voelen. kennis

tool voorbeeld
Loten om op school te komen, wat doet dat met aanmeldingen?

Een lotingssysteem bij overaanmelding voor middelbare scholen zal voor een beperkt deel van de ouders reden zijn een andere school te kiezen.kennis

tool voorbeeld
Hoe zet je samenwerkend leren goed in?

Om samenwerkend leren effectief te laten zijn, is een goede interactie tussen groepsleden en een juiste didactische vormgeving essentieel.kennis

tool voorbeeld
Wat is een goed lesobservatie-instrument?

Een observatie-instrument voor het volgen van leraren moet kwalitatief goed zijn en objectief. Daarnaast is het belangrijk dat het is afgestemd op de context van de school.kennis

tool voorbeeld
Hoe effectief is passend onderwijs op het mbo?

Passend onderwijs kan ook in de beroepspraktijkvorming bijdragen aan de succesvolle begeleiding van studenten. Een beproefde methode is de Transitieroute.kennis

tool voorbeeld
Schrijven met pen: op papier of op beeldscherm?

Schrijven op papier of op een beeldscherm leidt niet tot dezelfde schrijfresultaten, zo laat recent onderzoek zien. Op papier leren kinderen beter schrijven.kennis

tool voorbeeld
Hoe zet je onderwijsassistenten rendabel in?

Wat voegen onderwijsassistenten toe en hoe kunnen zij het beste ingezet worden?kennis

tool voorbeeld
Duobaan: wat zijn de effecten voor leerlingen?

Er is weinig bekend over de effecten van sequential teaching op de leerprestaties van kinderen. Onderzoeksgegevens ontbreken. kennis

tool voorbeeld
Wat is het effect van de opleiding van ouders op eindtoets result...

Naarmate het opleidingsniveau van ouders (of hun inkomen) hoger is, stijgt voor het kind de kans op een hoger advies en daarmee op doorstroom naar hogere niveaus in het voortgezet onderwijs.kennis

tool voorbeeld
Wat kun je als docent doen aan onderpresteren?

Welke docentinterventies bevorderen het studiesucces van onderpresterende jongens (en meisjes) in de onderbouw van het voortgezet onderwijs?kennis

tool voorbeeld
Vijf tips voor een zinnige onderwijsdiscussie

In het onderwijs worden nogal eens discussies gevoerd of tweets verspreid die nergens toe leiden en alleen maar voor verwarring zorgen. Deze vijf tips zorgen voor een zinnig gesprek.opinie

tool voorbeeld
Dreigende escalatie: wat helpt jou op zo'n moment als leerkracht?

Leraren kunnen verschillende strategieen gebruiken om hun emoties te hanteren als leerlinggedrag uit de hand loopt. kennis

tool voorbeeld
Functioneren schoolleiders beter na een schoolleidersopleiding?

Professionalisering van schoolleiders doet ertoe, zowel voor schoolleiders als voor de schoolorganisatie. Maar er is geen duidelijk bewijs dat dit vervolgens doorwerkt op het onderwijs en de leerling. kennis