Filter
tool voorbeeld
Kinderen op de basisschool moeten minder les krijgen

Het basisonderwijs wil een vermindering van het aantal lesuren. De PO Raad en de onderwijsbonden vinden dat leerlingen bovengemiddeld veel tijd op school zitten. Met minder lessen kan de werkdruk voor leraren omlaag én het lerarentekort teruggedrongen. Basisschoolleerlingen zitten in groep 1 tot en met 8 ruim 7500 uur in de klas. In andere la...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Wat vinden leerlingen van integrale kindcentra?

Kindercorrespondent Tako Rietveld laat kinderen vertellen hoe zij de combinatie van kinderopvang en onderwijs in integrale kindcentra ervaren. Rietveld heeft in opdracht van het PACT voor Kindcentra filmpjes gemaakt. Daarin komen leerlingen aan het woord van ’t Sterrenpad in Nuis (provincie Groningen), Laterna Magica in Amsterdam en ’t Sta...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Weinig animo onder leraren voor cursus herkennen radicalisering

Docenten hebben weinig belangstelling voor trainingen om radicalisering en polarisatie bij leerlingen te herkennen. In 2015 werd daarvoor de Stichting School en Veiligheid opgericht. Na vier jaar heeft nog geen 2 procent van de leraren de gratis trainingen gevolgd. Directeur Klaas Hiemstra wijt de lage deelname aan onhandige voorlichting. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Nieuw programma 'Scholen besparen energie'

Het programma 'Scholen besparen energie' ondersteunt basisscholen en middelbare scholen actief en onafhankelijk bij het nemen van eenvoudige maatregelen om energie te besparen. Daarbij ligt de focus op kleine energiebesparende ingrepen die weinig kosten, en waarmee schoolbesturen relatief veel geld kunnen besparen. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Het weer in de meivakantie

Voor de thuisblijver is het weer aan het begin van de meivakantie bijzonder fraai. De zon schijnt in het Paasweekend volop en het wordt in de middag vrij warm, in het zuiden van het land bereikt het kwik mogelijk de zomerse waarde van 25 graden. Na Pasen houdt het Amerikaanse weermodel het tot Koningsdag vrijwel droog in ons land. De invloed v...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Kinderen stoppen onderbroeken in de grond

Kinderen van twee basisscholen uit het dorp Creil in Flevoland hebben hun onderbroeken begraven. Ze doen het om te onderzoeken of de bodem gezond is.Over twee maanden gaan ze de onderbroeken weer opgraven. Als er dan niets meer over is van de onderbroeken, dan is dat goed nieuws. Dan leven er genoeg beestjes in het bodem. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Magazine Veilig over meldcode kindermishandeling

Ieder kind moet veilig en in liefde kunnen opgroeien. Daarover gaat het gratis magazine Veilig, dat bedoeld is voor mensen in het onderwijs. Aanleiding om dit magazine uit te brengen, is de verbeterde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode helpt mensen in het onderwijs om sneller en beter te reageren als er thuis iets m...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Honderdvijftig Overijsselse scholen ontvangen gratis matzes voor ...

De matzesbakkerij uit Enschede heeft afgelopen periode rond de 80.000 exemplaren van het 'Joodse paasbrood' uitgedeeld aan basisscholen in heel Nederland. Maar liefst 150 Overijsselse scholen maakten gebruik van de actie en zullen op Witte Donderdag klassikaal een paasontbijt nuttigen. 'Een traditie van 57 jaar en we blijven het vol trots doen...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Tegenwoordig verhuizen ouders voor een populaire school, dat gaat...

Sinds een aantal jaren is er in de grote steden een loting om een felbegeerde plek op de middelbare school. Is er geen rekening gehouden met de geboortegolf van twaalf jaar geleden? Hadden de scholen dit jaar beter geïnformeerd moeten worden over de ‘overaanmeldingen’? ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Deze 12 onderwijsveranderingen zijn kindgericht en toekomstbesten...

Hoe gaat een gefaseerde groei naar gepersonaliseerd en kindgericht onderwijs? Deze 12 dimensies komen in beweging als het onderwijs toekomstbestendig gemaakt wordt.verdieping

tool voorbeeld
9502 kilometer reizen om naar de Internationale Pabo te kunnen, i...

Je woont in Mauritius en wilt graag lesgeven op een lagere school. Waar ga je dan naar de pabo? In Meppel, Nederland, 9502 kilometer bij je familie vandaan. Camille Boribon (23) is één van de bijna 400 internationale studenten die in Meppel naar de International Teacher Education for Primary Schools (ITEps) gaat. ,,Ik had nog nooit van Meppe...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Lerarentekort? In Brabant zitten 300 basisschoolleraren in de WW

Ook in Brabant hebben veel basisscholen te maken met een nijpend lerarentekort. Dat tekort gaat de komende jaren nog stijgen met maar liefst 25 procent per jaar is de prognose. Toch zaten in februari van dit jaar zo’n 300 basisschoolleraren in Brabant in de WW, blijkt uit onderzoek van Omroep Brabant. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
NK GEObattle in Hengelo: Aardrijkskunde hoeft niet saai te zijn

Het ene NK is het andere niet. De nationale titelstrijd GEObattle werd zaterdag in het Twickel College in Hengelo in betrekkelijke anonimiteit gehouden, maar was daarom niet minder geslaagd.Het NK GEObattle is een NK aardrijkskunde: twaalf teams van vier leerlingen van groep 8 van basisscholen streden om de hoogste eer.De overwinning ging naar...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Klachtenregeling in het onderwijs

De uitvoering van de klachtenregeling in het onderwijs verloopt over het algemeen goed, schrijven ministers Van Engelshoven en Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Punten van verbetering bv: Er zijn ouders die een drempel ervaren om een klacht in te dienen vanwege de angst voor administratieve rompslomp. Daarnaast zijn ouders soms ook bang d...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Scholen beboeten zal weinig bijdragen aan verduurzaming schoolgeb...

Het beboeten van scholen die onvoldoende doen aan verduurzaming van gebouwen, gaat niet bijdragen aan een oplossing of het behalen van de klimaatakkoorden. Scholen willen graag dat er snel meer gebeurt, maar zij hebben noch de juridische mogelijkheden noch de middelen om dat te realiseren. De drastische verduurzaming die vereist is, kan alleen...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Onderzoek: driekwart van de Franse leerlingen kan geen correct zi...

Ze kunnen het niet en eigenlijk willen ze het ook niet, Engels spreken. Het laatste is niet waar, de wil is er heel vaak wel. Schriftelijk is weliswaar sprake van een stijgende lijn, maar mondeling blijft het behelpen. In Frankrijk is veel later dan in andere landen begonnen met lessen in vreemde talen op de basisschool. Leerkrachten kunnen er...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Subsidieplafond regionale aanpak lerarentekort in po bijna bereik...

Sinds 15 januari komen er veel aanvragen binnen voor het aanpakken van het lerarentekort in de regio. Voor het po is het subsidieplafond in zicht, terwijl er nog steeds plannen in de maak zijn. Aanvragen die binnenkomen nadat het subsidieplafond is bereikt, worden voorlopig aangehouden. Als het subsidieplafond wordt opgehoogd, worden deze aanv...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Kyra moet opeens naar nieuwe school door het lerarentekort

Sinds iets meer dan een week is het leven van Kyra totaal veranderd. Haar klas van de Rudolf Steinerschool was al een tijd op zoek naar een leraar, maar het lukte niet om die te vinden. En dus werd de klas uit elkaar gehaald en moest iedereen naar een nieuwe school. Kyra en haar klasgenoten zijn daar verdrietig over. En de nieuwe school beteke...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Onderwijsinspectie neemt schoolvak Fries onder de loep

De inspectie voert het onderzoek dit jaar uit. Dit meldt minister Slob De minister bestrijdt de lezing van de Kamerleden. Die stellen dat verbeterpunten al vele tientallen jaren worden geconstateerd zonder dat dit heeft geleid tot grote vooruitgang. Slob verwijst naar het leerlingvolgsysteem; scholen zijn verplicht leerlingen via toetsing sys...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Lieve brief van juffen verovert Facebook: Cito laat niet zien wat...

Een brief die twee juffen uit Vianen naar hun leerlingen uit groep 8 hebben gestuurd, wordt massaal gedeeld op Facebook. Juf Marjan en juf Anne van basisschool De Voorhof benadrukken dat de kinderen niet te zenuwachtig moeten zijn voor de aanstaande Cito-toets. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Scholen moeten vijf keer zo hard verduurzamen als ze nu doen

Het verduurzamen van schoolgebouwen gaat te langzaam. Veel te langzaam, zeggen voorzitter Bernard Wientjes en directeur Etty Schippers van rijksinitiatief De Bouwagenda. Scholen moeten vijf keer zo hard verduurzamen als dat ze nu doen. In het huidige tempo zijn alle gebouwen, waaronder scholen, pas in 2350 duurzaam te noemen. Dat hebben we uit...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Inspectie moet scholen tijd gunnen om leerlingen op eigen wijze v...

In betrekkelijke stilte heeft Nederland zich ontwikkeld van een land met min of weer uitwisselbare scholen tot, aldus de Onderwijsinspectie, een van de meest innovatieve onderwijslanden ter wereld. De inspectie vreest dat scholen methoden invoeren waarvan al is vastgesteld dat ze niet effectief zijn, of waarvan dit pas over enkele jaren kan wo...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Eindtoets groep 8 van start: alternatieven voor Cito steeds popul...

Het zwoegen voor achtstegroepers kan beginnen: zo'n 178.000 leerlingen maken deze week de eindtoets. Steeds meer scholen stappen over op een alternatieve eindtoets. Naast die toets zijn er nog de IEP, Route 8, AMN Eindtoets en de Dia-eindtoets. In de tabel zie je bij hoeveel basisschoolleerlingen de toetsen worden afgenomen. ...ib-en-rt

tool voorbeeld
Scholen kunnen zelf bepalen of ze zzpers inhuren

Het is aan de schoolbesturen om te bepalen of ze zelfstandigen zonder personeel inhuren. De minister geeft aan dat hij het onwenselijk vindt als ‘onderwijsgevenden zich als zzp’er aanbieden met als oogmerk meer geld te verdienen’. Hij heeft echter geen principiële bezwaren tegen de inzet van zzp’ers. Het is aan de schoolbesturen om te...directie

tool voorbeeld
Slob positief over onderwijsassistent-plus

Onderwijsminister Arie Slob is positief over een bijscholingstraject tot onderwijsassistent-plus. Dit traject is bedoeld om met een bredere inzet van onderwijsassistenten het lerarentekort tegen te gaan.Het werken met een divers team met verschillende (vak)specialisten, onderwijsassistenten/ ondersteuners en zij-instromers kan daaraan een bijd...directie

tool voorbeeld
Sociale partners willen onderzoek naar urennorm primair onderwijs

Welke kansen biedt verlaging van de wettelijke urennorm? Wat zijn de effecten voor de werkdruk en de kwaliteit van het onderwijs? De bonden en de PO-Raad hebben minister Slob een brief gestuurd om hierover het gesprek te voeren. Het doel is dat er een gezamenlijk onderzoek komt naar de verlaging van de urennorm in het primair onderwijs. ...directie

tool voorbeeld
Zomerpiek ww-instroom leerkrachten schandalig

Van alle beroepen is dat van basisschoolleerkracht het meest seizoengevoelig. Dit beroep kent de hoogste piek van mensen die in de zomer in de ww terechtkomen. “Schandalig dat besturen, met de huidige lerarentekorten, hun mensen nog steeds geen vaste banen willen bieden”, vindt AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen. ...directie

tool voorbeeld
Wat kan een ambulant begeleider betekenen voor een leerkracht/

Hoe kunnen ambulante begeleiders vanuit het speciaal onderwijs co-teaching inzetten om het handelingsrepertoire van leerkrachten basisonderwijs te versterken?kennis

tool voorbeeld
Hoe zorg je dat leerlingen die minder goed mee komen het toch leu...

Wat kunnen leerkrachten doen om het welbevinden van cognitief zwakkere leerlingen te bevorderen?kennis

tool voorbeeld
Shuttle Run test: worden leerlingen daar fitter van?

Verbetert een Shuttle Run test de lichamelijke conditie van leerlingen en welke rol speelt motivatie hierin?kennis