Filter
tool voorbeeld
Succesfactor bij innovatietraject: kleinschalig experimenteren

In een driedelige podcastserie bespreken we de succesfactoren en lessen bij innovatietrajecten in het basisonderwijs. In deze derde en laatste aflevering: het belang van kleinschalig experimenteren met praktische oplossingen. De podcast-aflevering beluister je onderaan dit artikel. ...directie

tool voorbeeld
Symposium School en schaal

Bestuurders en beleidsmakers zijn vaak op zoek naar de ideale omvang van hun scholen. Zij willen verantwoord inspelen op ontwikkelingen, zoals leerlingenkrimp en passend onderwijs. En zij willen het eigen karakter en de eigen identiteit behouden. Maar is er een ideale schaal? Is schaalvergroting een onvermijdelijke trend of zijn er alternatiev...directie

tool voorbeeld
Subsidie voor behalen bevoegdheid bewegingsonderwijs

Groepsleerkrachten in het primair onderwijs kunnen 4200 euro subsidie krijgen voor het behalen van de bevoegdheid bewegingsonderwijs.Op sommige scholen zijn onvoldoende leerkrachten die aan alle leerlingen bewegingsonderwijs mogen geven. De subsidieregeling moet ertoe bijdragen dat er meer leerkrachten komen die hiertoe bevoegd zijn. ...directie

tool voorbeeld
Primair onderwijs zet belangrijke stappen om onderwijsgeld beter te besteden

De PO-Raad roept schoolbesturen in het primair onderwijs op minder voorzichtig te begroten en beleid te voeren op het opbouwen van reserves. Daarmee reageert ze op De Financiële Staat van het Onderwijs 2017 van de Inspectie van het Onderwijs. De Rijksoverheid moet ervoor zorgen dat besturen beter en eerder zicht krijgen op het bedrag dat ze j...directie

tool voorbeeld
Gezamenlijk opleidingstraject voor leidinggevenden in het primair onderwijs

SCOPE scholengroep, PCPO Westland, SCO Delft, Octant en SCOH hebben een overeenkomst gesloten met Penta Nova Academie voor schoolleiderschap voor een in-company scholingstraject voor primair onderwijs-medewerkers met leidinggevende potentie. Op woensdag 7 november tekenden de betrokken schoolbesturen het kweekvijvercontract. ...directie

tool voorbeeld
Groeiende kritiek op klassen met 40 leerlingen door verdelen

Basisscholen hebben dit jaar al ruim drieduizend keer klassen moeten verdelen, waardoor leraren soms voor veertig leerlingen staan. Er zijn namelijk geen invallers te vinden. Dit is puur oppassen en heeft niets meer met goed onderwijs te maken. Leerkrachten ervaren de extra leerlingen uit andere groepen als grote last. Ze passen veelal maar ne...directie

tool voorbeeld
Ons onderwijssysteem is aan vernieuwing toe, aldus personeelsmanager Jakolien Kraeima

Ik heb mijn focus van gaten vullen verlegd naar ontwikkeling van het onderwijssysteem. Snelle oplossingen voor vacatures zijn noodzakelijk, maar zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Want daarmee creëren we juist een groter probleem: minder sterke collega’s, lagere onderwijsresultaten, imagoproblemen en scheve salarisverhoudingen. ...directie

tool voorbeeld
De onderwijsopbrengsten in cijfers. Dat is zo smal

Het dieptepunt bereikte Erik Abbink voor zijn gevoel toen een gesprek met de inspecteur uitmondde in een discussie over van welke kinderen de eindtoetscijfers zouden meetellen voor de resultaten van de school. En dus startte hij met de directeuren van 15 basisscholen een zoektocht om naast de harde cijfers ook de ‘softe’, pedagogische kwal...directie

tool voorbeeld
Ruim 60 procent schoolleiders wil eindtoets als second opinion handhaven

13 procent hiervan wil wel dat de eindtoets een maand eerder wordt afgenomen. Bijna 25 procent vindt dat de school helemaal geen eindtoets moet afnemen. AVS-voorzitter Petra van Haren: Als we kansrijkheid van leerlingen centraal stellen, is een (eind)toets nooit het instrument om een advies of doorstroom op te baseren. ...directie

tool voorbeeld
Landelijke subsidie aanpak regionale tekorten

Tijdens een landelijke bijeenkomst op dinsdagmiddag 11 december wordt de subsidieregeling aanpak regionale lerarentekorten bekend gemaakt en toegelicht. Tijdens diverse inspirerende workshops kunnen po- en vo-scholen aan de slag met de aanzet voor mogelijke aanpakken van het tekort in hun regio's. ...directie

tool voorbeeld
Schoolbesturen willen uitzendbureaus uitbannen

Schoolbesturen moeten geen uitzendbureaus meer inschakelen. Dat vinden de besturen voor primair onderwijs in Zaanstad. Uitzendbureaus zijn duur. Bovendien zouden schoolleiders, leraren en onderwijsondersteuners die via een uitzendbureau werken, niet zo betrokken zijn bij de school. De Zaanse schoolbesturen deden hun oproep tijdens de ALV van d...directie

tool voorbeeld
Noodgreep door lerarentekort is vaakst nodig in groep 7 en 8

Voor de groepen 7 en 8 moesten scholen de afgelopen week het vaakst een noodoplossing bedenken vanwege het lerarentekort. Dat blijkt uit cijfers van de website Lerarentekortisnu.nl. Tenminste 2245 leerlingen kregen vorige week niet het onderwijs dat ze verdienen, maar met een noodoplossing (klassen verdelen; naar huis sturen) werden geholpen. ...directie

tool voorbeeld
Ministers zien niets in verplicht schoolleidersregister

Het is geen goed idee om een verplicht schoolleidersregister in te richten. De onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob gaan daarmee in tegen een advies van de Onderwijsraad. Ze verwerpen in een brief aan de Tweede Kamer over het advies Een krachtige rol voor schoolleiders ook het idee om een sectoronafhankelijke beroepsstandaard...directie

tool voorbeeld
Kabinet: investeren in krachtige schoolleiders voor sterk onderwijs

Het kabinet geeft aan te investeren in ‘gekwalificeerde schoolleiders met voldoende positie’. De ministers Slob en Van Engelshoven werken deze ambitie uit in drie lijnen: er zijn (1) voldoende schoolleiders die (2) gekwalificeerd zijn en blijven voor hun belangrijke taak en (3) voldoende in positie zijn om die taak ook te kunnen uitvoeren....directie

tool voorbeeld
Peiling onder leraren over het schoolleidersvak

Wat trekt leraren in het schoolleidersvak aan en wat juist niet? Ook het schoolleiderstekort wordt steeds meer voelbaar en vaak gaan leraren de functie vervullen. Om zicht te krijgen waarom zij wel of niet de stap overwegen om schoolleider te worden, nodigt het Arbeidsmarktplatform PO hen uit om een enquête in te vullen. ...directie

tool voorbeeld
Onderzoek naar Arbocatalogus PO van start

De gehele maand november wordt onderzoek gedaan naar de website van Arbocatalogus PO. Ook jouw mening is zeer welkom! Ongeacht of je de website vaak gebruikt, af en toe of de website nog nooit hebt bezocht. Het doel van het onderzoek is om de website (nog) beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van het primair onderwijs. ...directie

tool voorbeeld
PO-Raad gaat in gesprek over hoge vermogens

De PO-Raad gaat in gesprek met een aantal schoolbesturen die op basis van de gepresenteerde jaarcijfers en continuïteitsparagraaf mogelijk een te hoge vermogenspositie hebben. Doel van deze gesprekken is om meer inzicht te krijgen in wat er bij de betreffende schoolbesturen speelt. ...directie