Filter
tool voorbeeld
Welke tools zijn er om docenten te versterken in hun gedragsreper...

Basis van al het leren is een goede pedagogische relatie tussen leerkracht en leerling. Tools als video-analyse en synchroon coachen met een oortje kunnen helpen die te versterken.kennis favoriet

tool voorbeeld
Kennis van een moderne vreemde taal: handig of juist belemmerend?

Welke invloed hebben kennis en vaardigheid in een moderne vreemde taal op het leren van een andere moderne vreemde taal?kennis favoriet

tool voorbeeld
Wat zegt een disharmonisch intelligentieprofiel over de vervolgop...

Een disharmonisch intelligentieprofiel als uitkomst van de WISC-III intelligentietest is bij kinderen geen voorspeller of indicator voor probleemgedrag.kennis favoriet

tool voorbeeld
Heeft stoeien op school altijd een positief effect op kinderen?

Stoeiende kinderen kunnen stoom afblazen. Maar dat geldt niet voor alle kinderen. Sommige kinderen vinden het moeilijk speels gedrag goed te interpreteren. kennis favoriet

tool voorbeeld
Is een app helpend voor mbo-studenten tijdens hun stage?

In hoeverre draagt een app waarbij mbo-studenten tijdens hun stageperiode opdrachten krijgen gericht op theoretische vakinhoud, bij aan leer- en toetsresultaten? kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe bevorder je lezen?

Veel tijd besteden aan lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van leesvaardigheid. Door de leesmotivatie van leerlingen te verhogen, zullen zij frequenter gaan lezen. kennis favoriet

tool voorbeeld
Wat is effectief leesonderwijs voor zwakke lezers?

Zwakke lezers hebben baat bij begeleiding in kleine groepen. Zo kan er aandacht gegeven worden aan leessnelheid, woordkennis, tekstbegrip, leesstrategien, en motivatie. kennis favoriet

tool voorbeeld
Goede lezers: hoe hou je hen gemotiveerd?

Goede lezers hebben ook stimulans nodig om gemotiveerd te blijven voor lezen. Hoe help je hen verder?kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe voorkom je voortijdig schoolverlaten op het (v)mbo?

Van mentoren wordt verwacht dat zij signalen van dreigende uitval onder studenten herkennen. Als zij binding hebben met studenten kunnen zij met hen reflecteren op hun loopbaan. kennis favoriet

tool voorbeeld
Wat doe je met zwakke rekenaars op het mbo?

Zwakke rekenaars op het mbo: model van convergente differentiatie, -breng alle studenten naar miinimumniveau- geeft mbo-rekendocenten houvast. kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe effectief zijn robots in het onderwijs?

De verwachtingen van de meerwaarde van robots als partner in het leerproces zijn hoog. Kunnen deze waargemaakt worden en wat werkt wel en wat niet? kennis favoriet

tool voorbeeld
Lezende kleuters: hoe help je hen verder?

Sommige kleuters kunnen al een beetje lezen. Hoe kun je als leerkracht het leren van deze kleuters verrijken?kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe leer je het beste een vreemde taal aan: snel en intensief of ...

Hoe leer je het beste een vreemde taal aan: snel en intensief of langzaam en met tussenpozen? Wat geeft de beste leeropbrengsten?kennis favoriet

tool voorbeeld
Draagt een intensieve toetsweek bij aan examensucces in het vmbo?

In hoeverre draagt een intensieve toetsweek bij aan examensucces in het vmbo?kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe kunnen docenten omgaan met verstorend gedrag?

Docenten die oog hebben voor de context van gedrag en proactieve strategieen bedenken en plannen, kunnen verstorend gedrag voor zijn.kennis favoriet

tool voorbeeld
Brede talentontwikkeling: hoe pak je dat aan?

Welke didactische aanpak van een programma voor brede talentontwikkeling heeft een positief effect op de motivatie van leerlingen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe kan samenwerkend leren succesvol zijn voor mbo-leerlingen?

Welk effect op motivatie en leerresultaten is er als middelbare scholieren van verschillende niveaus of jaarlagen samenwerken op projectbasis?kennis favoriet

tool voorbeeld
Welke relatie is er tussen (tekst)begrip en leerprestaties?

Is het waar dat het (tekst)begrip van schriftelijke toetsitems van invloed is op de leerprestaties van vmbo-leerlingen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Leerlingen betrekken bij schoolbeleid: heeft dat positief effect?

Heeft leerlingen betrekken bij het schoolbeleid positieve effecten op de motivatie en de leerprestaties?kennis favoriet

tool voorbeeld
Dragen voedingssupplementen bij aan leerprestaties?

Dragen voedingssupplementen (in het bijzonder vitamine B12, folaat, vitamine D en magnesium) bij aan de leerprestaties van jongeren met gezondheidsklachten?kennis favoriet

tool voorbeeld
Formatief beoordelen: hoe effectief is dat?

Wat is er bekend over het effectief en efficient formatief beoordelen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Dragen brede niveau-2 opleidingen in het MBO bij aan succes?

Dragen brede niveau-2 opleidingen in het mbo bij aan de motivatie, slagingskansen en arbeidsmarktkansen van studenten?kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe kunnen tieners zelfgestuurd leergedrag laten zien?

In hoeverre kunnen tieners in gepersonaliseerde leersituaties zelfgestuurd leergedrag laten zien?kennis favoriet

tool voorbeeld
Welke samenhang is er tussen handschrift- en leesproblemen?

Is er samenhang tussen handschriftproblemen en leesproblemen bij kinderen in groep 3 en 4? Welke schrijfoefeningen helpen daarbij?kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe voer je goede oudergesprekken?

Hoe voer je goede oudergesprekken die zorgen voor een tevreden gevoel bij zowel ouders als leraren?kennis favoriet

tool voorbeeld
Ontwikkelingsgericht onderwijs: kun je leren lezen zonder lesmeth...

Hoe kunnen leerlingen in groep 3/4 zonder lesmethode vlot en accuraat leren lezen met ontwikkelingsgericht onderwijs?kennis favoriet

tool voorbeeld
Wat is de effectiviteit van het directe instructiemodel in het VO...

Wat is de effectiviteit van het directe instructiemodel op de leervorderingen van leerlingen, vooral in het voortgezet onderwijs?kennis favoriet

tool voorbeeld
Welk effect heeft het toepassen van het RTTI-model op leerresulta...

Welk effect heeft het toepassen van het RTTI-model op de leerresultaten van havo- en vwo-leerlingen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe begeleid je instromende nt2-leerlingen optimaal?

Hoe kunnen middelbare scholen instromende nt2-leerlingen het beste ondersteunen om hun potentie te bereiken?kennis favoriet

tool voorbeeld
Wat is de optimale lesduur in voortgezet onderwijs?

Wat is de optimale lesduur in voortgezet onderwijs dat gebruikmaakt van gevarieerde werkvormen?kennis favoriet