Filter
tool voorbeeld
Kabinet wil scholen met terreurbanden sneller kunnen sluiten

Het kabinet werkt aan wetgeving die het gemakkelijker maakt om scholen te sluiten als ze les geven op een manier die niet strookt met de Nederlandse normen en waarden. Dit zei minister Slob van onderwijs vanochtend naar aanleiding van de verdenkingen rond het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Meeste basisscholen dicht tijdens de onderwijsstaking op 15 maart

De meeste basisscholen in het Noorden zijn volgende week vrijdag dicht. Op andere scholen is minder animo voor de landelijke onderwijsstaking.Hoewel veel docenten in het voortgezet onderwijs, mbo en hbo de eisen van de bonden onderschrijven, is de animo om te staken daar minder groot. Er kunnen lessen uitvallen maar de scholen blijven open, zo...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Techniekwedstrijd Rivierengebied van start

Voor de vijftiende keer organiseert de Stichting Techniekwedstrijd Rivierengebied een techniekwedstrijd, met dit jaar ongeveer 20 deelnemende scholen uit de regio. Doel van de wedstrijd is basisschoolleerlingen uit groep 8 te interesseren voor techniek. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Lerarentekort: Groep 5 had 9 leraren in 1 jaar

Directeur Tjesjen Kuiper van basisschool De Ark in Almere Haven wees erop hoe acuut het probleem is. Zij kreeg deze week van drie docenten te horen dat zij na de zomer vertrekken en naar andere regio's verhuizen. Groep 5 heeft dit schooljaar al negen inval leraren versleten en krijgt nu les van een onderwijsassistent. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Minder kinderen met overgewicht als hele gemeente gezond wordt

Steeds meer gemeenten zetten in op een gezonde leefstijl. Het aantal plaatsen dat met de JOGG-aanpak werkt, is gestegen tot 143.Want 1 op de 7 kinderen is te zwaar. In achterstandswijken geldt dat zelfs voor 1 op de 3 5- tot 14-jarigen. Om dat aantal verder omlaag te krijgen, geeft koning Willem-Alexander vandaag het startsein voor de Week voo...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Dalton zit in je hele leven

Daltonschool De Poorter in Gorinchem is dit jaar 25 jaar een daltonschool. Kenmerken van deze vorm van onderwijs zijn onder meer zelfstandigheid en samenwerken. Daar hebben de kinderen zeker wat aan, merken directeur Winnie Boeter, Dalton-coördinator Petra Scheffers en ib'er Nel Schalk. Zij merken dat kinderen de meerwaarde inzien van zelf pl...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Basisschool De Petteflet heeft plan actieweek rond

Jenaplanschool De Petteflet in Groningen heeft het programma voor de actieweek rond. “We doen elke dag iets”, zegt locatieleider José Achterhof. En op vrijdag is de school dicht, dan staakt het personeel. “Op woensdag maken we plofklassen”, zegt Achterhof. In de ochtend worden de groepen verdeeld zodat de grote klassen zichtbaar zijn....leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Dag van de Meestert

22 maart 2019 wordt uitgeroepen tot de dag van de Meestert! Om uit te dragen en te stralen dat we een prachtig vak hebben. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Willen leraren eigen beroepsgroep? Zelf regelen!

Het is helemaal aan de leraren om eventueel met een eigen beroepsorganisatie aan de slag te gaan. Daar gaat onderwijsminister Slob zich niet mee bemoeien. Rinnooy Kan adviseerde ‘om van onderaf een nieuwe structuur te ontwikkelen’. De minister is het niet eens met Rinnooy Kan die vindt dat er informateurs moeten worden aangesteld die met e...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Merendeel Zeeuwse scholen doet oproep voor het klimaat

De klimaatstakers krijgen brede steun van de Zeeuws onderwijswereld. In een brief, een initiatief van University College Roosevelt, wordt de oproep gedaan aan alle Zeeuwse scholen om leerlingen te stimuleren mee te lopen met de klimaatmars op 15 maart. De betrokkenen focussen zich vooral op de jongste generatie, die dit als een kans moet zien ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Recordaantal leerlingen krijgt les over water en klimaat

Nog nooit hebben zoveel leerlingen meegedaan aan de educatieprogramma's van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In 2018 volgenden ruim zesentwintigduizend een educatief programma. De stijging komt door samenwerkingen zoals met het Zuiderzeemuseum, de Helderse Vallei en Kaap Skil, en nieuwe lesprogramma's zoals het Waterheldenavontuur. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Hotch de voorleeshond oordeelt niet als Floris zich verspreekt

(+video) Floris Hulzink (9) zit in een hoekje van de bibliotheek in Aalten op de bank met voorleescoach Gerrie Pols. Floris leest voor uit De Kleine Grijze Wolf en heeft soms moeite met woorden, maar dat vindt voorleeshond Hotch niet erg. Een voorleeshond is een speciaal getrainde hond, die rustig blijft rond kinderen en een poot op een boek l...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Kleuters mogen weer kleuter zijn

Kleuters mogen vanaf 2021 geen ‘schoolse’ toetsen meer maken. En een jaar langer kleuteren geldt niet meer als zittenblijven. Deze politieke beloften zijn een doorbraak in een jarenlange discussie over het jonge kind. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Scholen krijgen eerder extra geld voor aanpak werkdruk

Basisscholen krijgen vanaf volgend schooljaar al extra geld om de hoge werkdruk aan te pakken. In totaal is er dan 333 miljoen euro beschikbaar, heeft minister Slob bekendgemaakt. Scholen kunnen er vakdocenten (voor gymnastiek of handvaardigheid), onderwijsassistenten of conciërges mee aannemen. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Een onaangekondigde onderwijsstaking zou meer effect hebben

Als ik heel eerlijk ben – niks ten nadele van de club strijders die de stakingen keer op keer organiseren, want dikke vette pluim – vind ik zo’n op tijd aangekondigde stakingsactie wel een beetje braaf. Omdat de staking ruimschoots op tijd wordt aangekondigd, hebben ouders alle tijd om opvang voor hun kroost te regelen. Ik vraag me af of...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Werkdrukgeld gebruikt voor opvang klassen

Door het lerarentekort vangen medewerkers die met de werkdrukgelden zijn aangesteld steeds vaker klassen op in het PO. Sinds begin dit jaar zie je dat deze medewerkers flink vaak voor de klas worden ingezet, zegt Eddy Erkelens, leerkracht en beheerder van Lerarentekortisnu.nl. Sinds eind februari kunnen medewerkers van VO-scholen doorgeven of ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Eindhoven: Zes basisscholen in regio Brainport

Zes basisscholen in de regio zijn nu officieel benoemd tot ‘Brainportschool', in navolging van inmiddels dertien VO-scholen. Nog eens dertig scholen staan op het punt te volgen.Bij kinderen de nieuwsgierige en onderzoekende houding ontwikkelen die daarvoor nodig is, dat is ‘Brainport’ in een notendop. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Niet alle leerkrachten krijgen tijdens staking doorbetaald

Schoolbesturen in Amsterdam zijn het niet eens over het al dan niet doorbetalen van leraren tijdens de landelijke onderwijsstaking. Het personeel is daarvan de dupe: de ene leraar krijgt wel doorbetaald, de ander niet.De meeste basisscholen in de stad zijn overigens wel dicht. Middelbare scholen kijken per docent wie aanwezig is en of lessen k...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Bram kiest dit jaar de beste kinderboeken van Nederland

Een grote verrassing voor Bram van 12: schrijver Gideon Samson stond opeens voor zijn neus. Niet zomaar, maar om hem te vragen voor de Senaat van de Kinderjury. Dat is een groepje van 12 kinderen dat mag meebeslissen over wat het beste kinderboek van het afgelopen jaar is.Meer dan 200 kinderen hadden zich aangemeld voor de Senaat. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Slob wordt strenger om verdwijnen school in krimpgebied te voorkomen

Minister Slob wil strenger gaan toezien op de plannen die scholen in krimpregio's maken voor het onderwijsaanbod. Dat moet voor de komende tien jaar op orde zijn. De minister wil dat alle krimpregio's voor de komende tien jaar plannen gaan opstellen die ertoe moeten leiden dat iedere leerling op een acceptabele afstand naar school kan. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
'Steun aan scholen dupeert kinderen'

Het Parool kopte vorige week 'Amsterdam wil minder categorale scholen'. Een misleidende kop, want het gaat om een overeenkomst tussen Amsterdamse schoolbestuurders, verenigd in Osvo, en de onderwijswethouder, niet om de wens van kinderen en hun ouders. In 2015 zijn bij de keuze voor centrale loting nadrukkelijk de 'échte voorkeuren' van achts...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Onderzoek naar bekostiging op schoolniveau

Er komt een onderzoek naar de mogelijkheid om het primair en voortgezet onderwijs niet meer op bestuurs- maar op schoolniveau te bekostigen. Daarmee geeft onderwijsminister Slob gehoor aan een wens van de Tweede Kamer: elke school moet zelf kunnen bepalen, los van het schoolbestuur, waaraan het onderwijsgeld wordt besteed. Daardoor kan de kwa...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Jongeren eten niet gezond genoeg en bewegen niet genoeg

Dit blijkt uit het rapport 'Gezondheid en Welzijn van Scholieren'. Minder dan de helft van de jongeren eet dagelijks groente en in het VO eet slechts een derde van de jongeren dagelijks fruit. Scholieren in het voortgezet onderwijs hebben over het algemeen minder gezonde eetpatronen dan scholieren van groep 8 van de basisschool. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Speciaal onderwijs Noord-Holland verwelkomt gepensioneerden

Ik nodig iedereen die de afgelopen twee jaar met pensioen is gegaan, uit om weer een dag per week te komen lesgeven. Verder zoekt hij de oplossing voor het personeelstekort in het werken met stagairs en het inzetten van klassenassistenten. We kunnen het werk misschien op een andere manier organiseren dan steeds één docent voor één klas te ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Muzikale reis om de wereld

Dat actief muziek maken de ontwikkeling van het kinderbrein positief beïnvloedt is bewezen. Bij de Meester Lugtmeijer school wordt daar niet over gepraat, maar wordt aangepakt. Daartoe is het Leerorkest Playing2gether opgericht, waarin leerlingen de kans krijgen om samen te oefenen met muziekinstrumenten. Op 12 maart treedt dit Leerorkest op...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Primair onderwijs begroot voorzichtig vanwege risicos

Schoolbestuurders en schoolleiders begroten erg voorzichtig. Dat komt doordat ze een sterke focus hebben op risico’s. Dit is volgens de PO-Raad onder andere het gevolg van afnemende leerlingenaantallen, de invoering van passend onderwijs en de ondoorzichtigheid van de bekostiging. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
PO-Raad: Overtollige reserves in het onderwijs moeten worden uitgegeven

Een op de zes basisschoolbesturen heeft meer reserves dan nodig, maar 13 procent heeft juist een te kleine buffer. Dat stelt de PO-Raad, die vindt dat overtollige reserves uitgegeven moeten worden aan onderwijs. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Ook na brexit recht op onderwijs in Nederland

Kinderen met de Britse nationaliteit die in Nederland naar school gaan, houden ook na de brexit recht op onderwijs in ons land. De Rijksoverheid wijst er in een bericht voor ouders van kinderen met de Britse nationaliteit op dat in Nederland zowel in het primair en voortgezet onderwijs als in het middelbaar beroepsonderwijs nationaliteit geen ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
In 2019-2020 aan de slag met Gezonde School? Vraag nu ondersteuning aan!

Scholen die Gezonde School willen worden of blijven, kunnen van 4 maart t/m 18 april 2019 ondersteuning aanvragen. Voor het schooljaar 2019-2020 krijgen maximaal 550 schoollocaties uit het PO, VO en MBO ondersteuning. Gezonde School streeft ernaar dat gezondheid in het dna van elke school komt. Het Ondersteuningsaanbod bestaat uit een bedrag v...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Een op de zes schoolbesturen pot te veel geld op

Een op de zes Nederlandse basisschoolbesturen heeft te veel geld op de plank liggen. Dat blijkt uit een berekening van de PO-Raad. De sectororganisatie heeft de huishoudboekjes van schoolbesturen naast elkaar gelegd. ...leerkrachten-3-8