Filter
tool voorbeeld
On parle francais, wir sprechen Deutsch klinkt het steeds vaker op de basisschool

Steeds meer kinderen krijgen Duits of Frans op de basisschool. Niet alleen in de grensregio's, maar ook in andere delen van Nederland. Vanaf groep 1 leren de kinderen daarbij spelenderwijs de taal. Duits wordt het vaakst gegeven, op 83 scholen in Nederland. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Scholieren vergaderen over drie voorstellen

Tijdens drie scholierenraadsvergaderingen in februari en maart ontdekken leerlingen van de hoogste klassen van het basisonderwijs in de gemeente Lochem hoe 'democratie' werkt. Tijdens de vergaderingen beslissen de leerlingen zelf welk van drie voorgestelde lessen, allen met een maatschappelijk karakter, ze gaan volgen. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
VO-raad: middelbare scholen verdwijnen in krimpregio's

Middelbare scholen dreigen te verdwijnen in zeker tien krimpregio's in het oosten van Nederland, Groningen, Friesland, Limburg en Zeeland, waarschuwt de VO-raad. Oorzaak is het afnemend aantal leerlingen in die gebieden. De vrees van de VO-raad is dat leerlingen in de periferie straks meer dan 20 kilometer moeten reizen voor voortgezet onderwi...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Onderwijsprijs voor tussenjaar van Stedelijk Gymnasium Nijmegen

SGN werd afgelopen week winnaar van de Gelderse voorronde van de Nationale Onderwijsprijs voor Intermezzo: een tussenjaar voor leerlingen die nog niet toe zijn aan het voortgezet onderwijs. In deze tussenklas zitten leerlingen die klaar zijn met de lesstof van groep 8, maar die wat betreft hun gedrag nog te jong zijn voor de brugklas. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Oproep: stap bij lesuitval naar leerplichtambtenaar

Een groep ouders uit Zaandam roept ouders in heel het land op naar de leerplichtambtenaar te stappen als hun kind vanwege lesuitval naar huis wordt gestuurd. Ze hopen zo het kabinet te dwingen het lerarentekort op te lossen. De gemeente is immers verplicht op de melding te reageren. Als de leerplichtambtenaar niet ingrijpt, moeten ze de ouder ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Regionale versnelling moet aantal thuiszitters terugdringen

Op iedere duizend leerlingen zijn er één tot twee die langdurig thuiszitten. In internationaal perspectief is dat geen slechte stand van zaken, toch is ieder kind dat thuiszit, er één teveel. Daarom willen de partners van het Thuiszitterspact een regionale versnelling. Zo moet ieder kind voortaan worden besproken aan een thuiszitterstafel ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Gemeente Lelystad gaat lerarentekort te lijf met actieplan

De gemeente Lelystad heeft een actieplan gemaakt om het lerarentekort in het basis- en voortgezet onderwijs te lijf te gaan. Voor de maatregelen voor wat betreft het primaire onderwijs werkt men samen met Dronten, voor wat betreft het voortgezet onderwijs met Almere. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Kleuters een uurtje Engelse les? Stop er maar mee

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit blijkt namelijk dat dit nauwelijks effect heeft. De positieve effecten van een uurtje Engels zijn minimaal, maar het kost wel geld en energie. Ik denk dat je dus of meer uren moet maken, of gewoon in groep 7 moet beginnen. Maar hoeveel uur les kleuters moeten krijgen om wel een positief effect te zien,...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Aantal leerplichtigen dat langdurig thuis zit opnieuw gestegen

Het aantal kinderen dat langer dan drie maanden niet naar school gaat, is opnieuw gestegen. Vorig schooljaar waren het er bijna 4500, een jaar eerder nog iets meer dan 4200. Deze zog. thuiszitters hebben uiteenlopende problemen. Ze zijn bijvoorbeeld gepest, hebben fysieke of psychische problemen, zijn net in Nederland komen wonen of zijn met j...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Salaris leraar op Nederlandse scholen te laag?

Afgelopen najaar was er veel te doen over het salaris van leraren op de basisschool. Zij vinden dat zij in vergelijking met hun collega’s in het VO te weinig verdienen, terwijl zij hun werk net zo belangrijk vinden. Hieronder vergelijken we het start- en maximumsalaris van basisschoolleerkrachten in Nederland met 11 vergelijkbare landen in ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Klusklas voor leerling die niet zo goed leert rukt op

De klusklas is in opkomst in Gelderland. Steeds meer basisscholen experimenteren met praktijklessen voor kinderen die niet zo goed leren, maar wel handig zijn. Donderdag beginnen vijf scholen in Rheden met een proef en volgende maand start De Elstar in Elst met een groep. In Doetinchem draait al een klas van basisschool Dichterbij. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Nog geen locatie voor islamitische school

Het is nog onbekend waar de nieuwe islamitische basisschool zich in de gemeente Roosendaal gaat vestigen. De Stg Islamitisch Primair Onderwijs heeft enige tijd geleden goedkeuring ontvangen om dit jaar te mogen starten met de school. SIPO heeft naar aanleiding daarvan een verkenning gedaan naar de belangstelling voor de komende vijf jaar. Op b...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Lelystad: Brede steun voor Klusklasidee van D66

In toenemende mate voelen kinderen die handig of creatief zijn of zich uitleven in ICT zich niet op hun kwaliteiten gewaardeerd en bieden we hen onvoldoende ontplooiingsmogelijkheden binnen hun schoolcarrière op de basisschool en aansluiting met het voortgezet onderwijs daarna, aldus D66. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Onderzoek naar bestrijding hitte op scholen Brunssum

De Movarestichting onderzoekt wat nodig is om bij hitte verantwoord onderwijs te kunnen geven op basisscholen in Brunssum.Op basis daarvan moet een zogenoemde Hitteplan worden opgesteld. Dit geldt dan voor alle basisscholen. GGD en RIVM hebben tijdens de hittegolf van 2018 nadrukkelijk gewezen op het grotere gezondheidsrisico dat kinderen lope...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Minister vindt niets over doorbetalen stakers

Onderwijsminister Slob hanteert wat betreft het doorbetalen van stakende leraren op de staking op 15 maart vooralsnog dezelfde lijn als tijdens de onderwijsstakingen van vorig jaar. Toen zei Slob dat doorbetaling van stakende leraren niet verboden was, maar ook dat hij niet de indruk wilde wekken dat hij de praktijk van het doorbetalen van sal...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Schooladvies na eindtoets groep 8 niet werkbaar volgens middelbare scholen

Een verlaat schooladvies is voor middelbare scholen „onwerkbaar.” Ze hebben de tijd tussen de aanmelding en het nieuwe schooljaar nodig, blijkt uit een belronde. De waarde van het schooladvies is volgens de directeur een stuk hoger dan de resultaten van de eindtoets.In het schooladvies wegen we resultaten van eerdere Cito-toetsen mee, maar...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Kinderen onderzoeken 'De Wauw! factor' op Erasmus Universiteit

Honderden kinderen maken de komende maanden kennis met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Woensdag zaten de eerste honderd leerlingen uit het Bao en VO in de collegebanken. Ze kregen op de campus Woudestein het college 'De Wauw! factor’ van mediaprofessor Jeroen Jansz, over wat tv-series, gaming en social media zo leuk maakt. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Het gewone onderwijs moet specialer worden

Past het in 2014 ingevoerde ‘passend onderwijs’ op reguliere scholen, die kinderen met leer- en gedragsproblemen zouden moeten helpen, dan niet? Veel leerkrachten zeggen te worden overvraagd, ze kunnen of willen niet aan de pedagogische taak voldoen. Maar scholen huiveren om leerlingen naar het speciaal onderwijs door te sturen, omdat ze d...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
In onderwijs heeft ruim 70 procent vast contract

Van de mensen die in het onderwijs werken, heeft bijna 71 procent een vast contract. Dat is ruim 10 procent boven het gemiddelde van alle sectoren. Uit de Flexbarometer van onder andere het CBS blijkt ook dat ruim 17 procent van de mensen in het onderwijs een flexibel contract heeft. Het gemiddelde van alle sectoren is wat dit betreft bijna 23...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Kinderen Oost-Souburg willen behalve spelen in de natuur er ook van leren

De leerlingen willen een speelbos, omdat het schoolplein van hun school, net als de omgeving, in hun ogen te kaal is. Jedithja was een van de vier leerlingen die het plan presenteerde aan de wethouder. Het is de tweede dag op rij dat ze in de belangstelling staat: gisteren is zij benoemd door kinderdirecteur van de provincie. In die rol maakt ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Waar zijn grootste risicos op onderwijsachterstanden?

Het ministerie van OCW en het CBS hebben online kaarten gemaakt waarop tot op wijkniveau te zien is waar de grootste risico’s zijn op onderwijsachterstanden. Deze zijn gemaakt in het kader van de nieuwe verdeling van het onderwijsachterstandengeld over de gemeenten. Het doel daarvan is dat het geld evenwichtiger wordt verdeeld. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Twaalf Turkse weekendscholen in Nederland, minister zit ermee in zijn maag

Er komen twaalf Turkse weekendscholen in Nederland, gefinancierd door Turkije. Het Nederlandse kabinet zit ermee in zijn maag. Er is geen zicht op wat er op die scholen gebeurt, maar het is niet mogelijk om ze te verbieden. Wel komt er een onafhankelijk onderzoek naar alle scholen die door andere landen worden gefinancierd.Ze kunnen de integra...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Veel schoolbesturen houden loon in tijdens stakingsdag

Veel schoolbesturen zullen hun onderwijspersoneel niet doorbetalen als ze op 15 maart het werk neerleggen. Dat blijkt uit een oproep van de AOb via sociale media waarop meer dan vijfhonderd reacties binnenkwamen. “We staan sympathiek tegenover het doel van de staking, maar we steunen het middel niet” ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Slob houdt vol: plannen voor ander schooladvies pas in mei

Eerst moeten achtstegroepers hun eindtoets hebben gedaan, pas daarna komt minister Slob met plannen om het huidige systeem van schooladvies op de schop te nemen. Anders veroorzaak je onrust in een al spannende periode voor de scholieren. Ook wil Slob dat leraren, ouders en leerlingen hun ervaringen kunnen delen. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Haarlemse juffen mogen leerlingen van hun eigen school voorlopig betaald blijven bijspijkeren

Een Haarlemse basisschool heeft een conflict bijgelegd met drie leerkrachten die tegen betaling bijles geven aan leerlingen van de school. De bijles gaat vooralsnog gewoon door. Minister Slob laat desgevraagd weten dat hij het onwenselijk vindt dat leraren betaald bijles geven aan leerlingen van de school waar zij werken. Ik zal werkgevers die...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Pionieren op de eerste tienerschool in Gorinchem: steeds meer belangstelling voor 10-14 onderwijs

Kinderen van groep 7 en 8 zitten samen in een klas en leerlingen van de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs in een andere lokaal. Beide groepen hebben een vaste leergroepbegeleider die de hele dag aanwezig is en de kinderen de meeste lessen geeft. Kinderen van 13 en 14 jaar krijgen daarnaast vakspecialisten die onderwijs geven i...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
De eerste Zeeuwse kinderdirecteuren groene schoolpleinen gaan aan de slag

Obis, Tijn, Jedithja en Anne zijn de eerste kinderdirecteuren groene schoolpleinen van Zeeland. Zij tekenden op het provinciehuis een contract voor een jaar. Ze gaan één dag per maand langs bij scholen om daar te spreken met leerkrachten en politici om te kijken hoe schoolpleinen zo leuk mogelijk kunnen worden gemaakt voor kinderen. De kinde...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Utrecht komt met actieplan tegen lerarentekort

Utrecht komt met een pakket aan maatregelen om het lerarentekort tegen te gaan. Zo moeten er meer mogelijkheden komen om nieuwe docenten binnen een school op te leiden en wil de gemeente leraren voorrang geven op de woningmarkt. Het aantal onvervulbare vacatures op basisscholen zal binnen vijf jaar verdriedubbeld zijn naar 113 fulltime banen;...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
EU-Schoolfruit opnieuw erkend als goed onderbouwde interventie

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma, dat het eten van fruit en groente op de basisschool bevordert, heeft wederom de erkenning 'goed onderbouwd' ontvangen van van het RIVM Centrum Gezond Leven. e Erkenningscommissie vindt het programma een mooie, doordachte en goed onderbouwde interventie en het programma substantieel is doorontwikkeld ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Lerarentekort loopt verder op: 35.000 vacatures

In de eerste drie kwartalen van afgelopen jaar stonden er 35.000 vacatures open. Er zijn vooral te weinig groepsleerkrachten in het basisonderwijs en tweedegraads docenten Nederlands, Engels en wiskunde. Bijna de helft van de vacatures is moeilijk vervulbaar. Naar verwachting blijft het tekort aan middelbare schooldocenten in exacte vakken en ...leerkrachten-3-8