Filter
tool voorbeeld
Minister vindt niets over doorbetalen stakers

Onderwijsminister Slob hanteert wat betreft het doorbetalen van stakende leraren op de staking op 15 maart vooralsnog dezelfde lijn als tijdens de onderwijsstakingen van vorig jaar. Toen zei Slob dat doorbetaling van stakende leraren niet verboden was, maar ook dat hij niet de indruk wilde wekken dat hij de praktijk van het doorbetalen van sal...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Schooladvies na eindtoets groep 8 niet werkbaar volgens middelbare scholen

Een verlaat schooladvies is voor middelbare scholen „onwerkbaar.” Ze hebben de tijd tussen de aanmelding en het nieuwe schooljaar nodig, blijkt uit een belronde. De waarde van het schooladvies is volgens de directeur een stuk hoger dan de resultaten van de eindtoets.In het schooladvies wegen we resultaten van eerdere Cito-toetsen mee, maar...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Kinderen onderzoeken 'De Wauw! factor' op Erasmus Universiteit

Honderden kinderen maken de komende maanden kennis met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Woensdag zaten de eerste honderd leerlingen uit het Bao en VO in de collegebanken. Ze kregen op de campus Woudestein het college 'De Wauw! factor’ van mediaprofessor Jeroen Jansz, over wat tv-series, gaming en social media zo leuk maakt. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Het gewone onderwijs moet specialer worden

Past het in 2014 ingevoerde ‘passend onderwijs’ op reguliere scholen, die kinderen met leer- en gedragsproblemen zouden moeten helpen, dan niet? Veel leerkrachten zeggen te worden overvraagd, ze kunnen of willen niet aan de pedagogische taak voldoen. Maar scholen huiveren om leerlingen naar het speciaal onderwijs door te sturen, omdat ze d...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
In onderwijs heeft ruim 70 procent vast contract

Van de mensen die in het onderwijs werken, heeft bijna 71 procent een vast contract. Dat is ruim 10 procent boven het gemiddelde van alle sectoren. Uit de Flexbarometer van onder andere het CBS blijkt ook dat ruim 17 procent van de mensen in het onderwijs een flexibel contract heeft. Het gemiddelde van alle sectoren is wat dit betreft bijna 23...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Kinderen Oost-Souburg willen behalve spelen in de natuur er ook van leren

De leerlingen willen een speelbos, omdat het schoolplein van hun school, net als de omgeving, in hun ogen te kaal is. Jedithja was een van de vier leerlingen die het plan presenteerde aan de wethouder. Het is de tweede dag op rij dat ze in de belangstelling staat: gisteren is zij benoemd door kinderdirecteur van de provincie. In die rol maakt ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Waar zijn grootste risicos op onderwijsachterstanden?

Het ministerie van OCW en het CBS hebben online kaarten gemaakt waarop tot op wijkniveau te zien is waar de grootste risico’s zijn op onderwijsachterstanden. Deze zijn gemaakt in het kader van de nieuwe verdeling van het onderwijsachterstandengeld over de gemeenten. Het doel daarvan is dat het geld evenwichtiger wordt verdeeld. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Twaalf Turkse weekendscholen in Nederland, minister zit ermee in zijn maag

Er komen twaalf Turkse weekendscholen in Nederland, gefinancierd door Turkije. Het Nederlandse kabinet zit ermee in zijn maag. Er is geen zicht op wat er op die scholen gebeurt, maar het is niet mogelijk om ze te verbieden. Wel komt er een onafhankelijk onderzoek naar alle scholen die door andere landen worden gefinancierd.Ze kunnen de integra...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Veel schoolbesturen houden loon in tijdens stakingsdag

Veel schoolbesturen zullen hun onderwijspersoneel niet doorbetalen als ze op 15 maart het werk neerleggen. Dat blijkt uit een oproep van de AOb via sociale media waarop meer dan vijfhonderd reacties binnenkwamen. “We staan sympathiek tegenover het doel van de staking, maar we steunen het middel niet” ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Slob houdt vol: plannen voor ander schooladvies pas in mei

Eerst moeten achtstegroepers hun eindtoets hebben gedaan, pas daarna komt minister Slob met plannen om het huidige systeem van schooladvies op de schop te nemen. Anders veroorzaak je onrust in een al spannende periode voor de scholieren. Ook wil Slob dat leraren, ouders en leerlingen hun ervaringen kunnen delen. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Haarlemse juffen mogen leerlingen van hun eigen school voorlopig betaald blijven bijspijkeren

Een Haarlemse basisschool heeft een conflict bijgelegd met drie leerkrachten die tegen betaling bijles geven aan leerlingen van de school. De bijles gaat vooralsnog gewoon door. Minister Slob laat desgevraagd weten dat hij het onwenselijk vindt dat leraren betaald bijles geven aan leerlingen van de school waar zij werken. Ik zal werkgevers die...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Pionieren op de eerste tienerschool in Gorinchem: steeds meer belangstelling voor 10-14 onderwijs

Kinderen van groep 7 en 8 zitten samen in een klas en leerlingen van de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs in een andere lokaal. Beide groepen hebben een vaste leergroepbegeleider die de hele dag aanwezig is en de kinderen de meeste lessen geeft. Kinderen van 13 en 14 jaar krijgen daarnaast vakspecialisten die onderwijs geven i...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
De eerste Zeeuwse kinderdirecteuren groene schoolpleinen gaan aan de slag

Obis, Tijn, Jedithja en Anne zijn de eerste kinderdirecteuren groene schoolpleinen van Zeeland. Zij tekenden op het provinciehuis een contract voor een jaar. Ze gaan één dag per maand langs bij scholen om daar te spreken met leerkrachten en politici om te kijken hoe schoolpleinen zo leuk mogelijk kunnen worden gemaakt voor kinderen. De kinde...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Utrecht komt met actieplan tegen lerarentekort

Utrecht komt met een pakket aan maatregelen om het lerarentekort tegen te gaan. Zo moeten er meer mogelijkheden komen om nieuwe docenten binnen een school op te leiden en wil de gemeente leraren voorrang geven op de woningmarkt. Het aantal onvervulbare vacatures op basisscholen zal binnen vijf jaar verdriedubbeld zijn naar 113 fulltime banen;...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
EU-Schoolfruit opnieuw erkend als goed onderbouwde interventie

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma, dat het eten van fruit en groente op de basisschool bevordert, heeft wederom de erkenning 'goed onderbouwd' ontvangen van van het RIVM Centrum Gezond Leven. e Erkenningscommissie vindt het programma een mooie, doordachte en goed onderbouwde interventie en het programma substantieel is doorontwikkeld ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Lerarentekort loopt verder op: 35.000 vacatures

In de eerste drie kwartalen van afgelopen jaar stonden er 35.000 vacatures open. Er zijn vooral te weinig groepsleerkrachten in het basisonderwijs en tweedegraads docenten Nederlands, Engels en wiskunde. Bijna de helft van de vacatures is moeilijk vervulbaar. Naar verwachting blijft het tekort aan middelbare schooldocenten in exacte vakken en ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Toeval of niet? Gezondheidsexperiment op school leidt tot minder pesten

De Maastricht University heeft onderzoek gedaan op acht basisscholen in Limburg. Onderzoekers wilden weten wat de invloed was van een speciaal voedings- en beweegpatroon. Het BMI van de leerlingen op de vier gezonde scholen daalde. De 'bijvangst' van het onderzoek was: de pestproblemen op de gezonde scholen namen volgens leraren en ouders aanz...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Onjuiste brief van Slob over aanleveren lerarengegevens

Hij wijst erop dat er in de huidige kabinetsperiode geen sprake zal zijn van een verplicht lerarenregister. Wel blijft Slob werken aan de doelen uit de Wet beroep leraar en het vrijwillig Lerarenportfolio, dat de regie over de professionele ontwikkeling in handen legt van de leraar. Dit is volgens hem een essentieel verschil met het huidige be...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Scholen werken succesvol samen

CSG Reggesteyn, Windesheim en het PO in de gemeente Hellendoorn hebben de handen ineengeslagen in een pilot 'Arbeidsmarktontwikkeling, door Tutoring van scholier naar student, docent tot expert'. Leerlingen uit de bovenbouw van Reggesteyn bieden op de basisschool in de klas hulp bij rekenen, taal en onderzoekend leren. Deze leerlingen worden ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Gratis lesbrieven over klimaatverandering

De Respect Education Foundation (REF) stelt gratis digitale lesbrieven over klimaatverandering beschikbaar. De REF speelt met de lesbrief Klimaat veranderen doe je zelf in op het protest van de klimaatspijbelaars. Zij eisen van de regering strengere maatregelen tegen klimaatverandering. De lesbrief is kosteloos te gebruiken op het digibord ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Coalitie: Geef schooladvies pas na eindtoets

Leerlingen op de basisschool moeten hun schooladvies pas krijgen nadat de resultaten van de eindtoets bekend zijn. Sinds 2014 krijgen scholieren in februari hun advies, terwijl ze pas in april of mei de eindtoets maken. Regeringspartijen D66, VVD en CDA willen de volgorde weer omdraaien, zodat kinderen later in het schooljaar horen welk niveau...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Roadshow Gezonde Basisschool van de Toekomst in Noord-Nederland

In Limburg loopt sinds 2014 het programma ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’. Een bijzonder concept dat onderwijs een nieuwe dimensie geeft. Met als tussenbalans: beter presterende kinderen die lekkerder in hun vel zitten. Op 13 maart bieden wij scholen (en gemeenten) in Noord-Nederland de kans om te leren van deze aanpak. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Schoolbestuurders pakken de 'Regie op verantwoording'

Wat doen schoolbesturen in het primair onderwijs aan verantwoording en waar kunnen zij nog stappen maken? 16 schoolbesturen werken samen in een actie-leernetwerk aan de ontwikkeling van verantwoording in het primair onderwijs. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
'Bloedstollende' online expositie over Middelburgse slavenhandel wint landelijke geschiedenisprijs

Feitelijk, informatief, niet sentimenteel en toch bloedstollend. De verhalende website Handelaar in slaven van het Zeeuws Archief in Middelburg heeft de Geschiedenis Online Prijs 2019 gewonnen.Volgens de jury vertelt het archief een belangrijk en controversieel verhaal op een bijzonder meeslepende manier aan de hand van een oud scheepslogboek...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Leren opschieten: een schot in de roos

“Ik wil dat schepje, maar hij heeft die.” Een klein akkefietje? Onze kleuterleraren weten wel beter. Zij zetten zich dagelijks in om van ‘kleine’ bekommernissen grote leermomenten te maken. En dat is maar goed ook: […] ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Scholen zitten ondanks lerarentekort nauwelijks op zij-instromer te wachten

Veel vacatures voor het basisonderwijs staan niet open voor zij-instromers. Het kost scholen veel tijd om hen te begeleiden, en die tijd is er door het lerarentekort juist niet. Daarnaast hebben veel scholen negatieve ervaringen met zij-instromers die gedesillusioneerd afhaakten. In verschillende steden zijn nu initiatieven ontstaan om scholen...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Scholen doen aan The Daily Mile: de klas uit om te rennen

Leerlingen op 700 basisscholen gaan meerdere keren per week even het klaslokaal uit om te rennen. Ze doen mee aan het project The Daily Mile. Veel kinderen vinden het fijn om hun energie kwijt te kunnen. Daarna kunnen ze zich vaak beter concentreren in de les. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Structurele subsidie g/hvo volgens Slob gewaarborgd

De financiële waarborgen voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs in de openbare scholen zijn gelijkwaardig aan die van de bekostigde scholen. Dat benadrukt onderwijsminister Slob in antwoord op Kamervragen. De uitspraak volgt op vragen van de ChristenUnie over de structurele subsidie voor g/hvo, vanwege verwarring over de begrip leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Handleiding bij de staking van vrijdag 15 maart

Vakbonden AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek en FvOv roepen op vrijdag 15 maart een staking uit voor alle onderwijssectoren, van het primair onderwijs tot universiteit. In de handleiding voor schoolbesturen vindt u de belangrijkste vragen en antwoorden over de staking. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Bonden stellen ultimatum

Onderwijsministers Slob en Van Engelshoven hebben tot en met 25 februari om over de brug te komen met extra investeringen voor het gehele onderwijs. Ze eisen een structurele investering in het hele onderwijs – primair onderwijs tot en met het wetenschappelijk onderwijs – van 4 miljard euro. Daarbij moet de bezuiniging – doelmatigheidskor...leerkrachten-3-8