Filter
tool voorbeeld
De Wet OKE, beleidsreconstructie en implementatie in twaalf gemee...

Van voorschools tot en met groep 8: thema's uit het onderwijsachterstandenbeleid onderzocht. De wet OKE, beleidsconstructies en implementatie in 12 gemeenten.onderzoek

tool voorbeeld
Selectie aan de poort bij lerarenopleidingen

Effecten van selectie ten behoeve van de lerarenopleidingen. Selectie voor lerarenopleidingen is effectiefst met mix van selectievariabelen.onderzoek

tool voorbeeld
Variatie in brede scholen en hun effecten

Variatie in brede scholen en hun effecten. Binnen het sociaal-emotionele domein geen effecten. Binnen het cognitieve significante ontwikkeling.onderzoek

tool voorbeeld
Condities voor een goede tussenschoolse opvang

Condities voor een goede tussenschoolse opvang. Welke varianten van tussenschoolse opvang (tso) kunnen worden onderscheiden.onderzoek

tool voorbeeld
Onderwijskansen bekeken: de stand van zaken in het onderwijskanse...

Evaluatie onderwijskansenbeleid. In dit onderzoek wordt het onderwijskansenbeleid tussentijds geevalueerd.onderzoek

tool voorbeeld
Invloed sturingsdynamiek op onderwijspraktijk van voortgezet onde...

Zicht op sturingsdynamiek. Er zijn veel organisaties die invloed uitoefenen op de dagelijkse praktijk in scholen. onderzoek

tool voorbeeld
Educational governance: strategie, ontwikkeling en effecten

Educational governance: strategie, ontwikkeling en effecten. Uit dit onderzoek blijkt dat meer aandacht voor kwaliteitsbeleid binnen scholen significant bijdraagt aan hogere onderwijsopbrengsten.onderzoek

tool voorbeeld
Functioneren van besturen in het primair onderwijs

Functioneren van besturen. Bestuur en governance anno 2012 en ontwikkelingen daarin.onderzoek

tool voorbeeld
Interne middelenverdeling in het primair onderwijs

Interne middelenverdeling in het primair onderwijs (verkenningsstudie)onderzoek

tool voorbeeld
Kwaliteitsmeting in het primair onderwijs na invoering lumpsumbek...

Naar responsieve kwaliteitsmeting in het primair onderwijs. Er is een grote kloof tussen papier en praktijk.onderzoek

tool voorbeeld
Omvang en oorzaken bureaucratisering basisonderwijs

Oorzaken en effecten van bureaucratisering in het basisonderwijs. Voorgestelde maatregelen om bureaucratie te verminderen. onderzoek

tool voorbeeld
De financiering van basisscholen: prikkels, doelstellingen en ged...

De financiering van basisscholen: prikkels, doelstellingen en gedrag. Prikkels door specifieke elementen uit regelingen.onderzoek

tool voorbeeld
Het functioneren van de LCTI

Het functioneren van de LCTI. Vanuit juridisch perspectief voldoet het indicatiebeleid aan de eisen van behoorlijk bestuur en is het functioneren van de LCTI ook effectief. onderzoek

tool voorbeeld
Differentiatie in ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse...

Ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie: omgang met diverse oudergroepen en bevordering van duurzaamheidonderzoek

tool voorbeeld
Gebruik van animaties in basisonderwijs

Yes Wii Can. Hoewel animaties vandaag de dag veel gebruikt worden in het onderwijs, zijn ze vaak niet erg effectief in termen van leerresultaten.onderzoek

tool voorbeeld
Gebruik van animaties bij natuuronderwijs in het basisonderwijs

Yes Wii Can. Dit onderzoek is onderdeel van het onderzoeksproject Yes Wii Can naar de zintuiglijk-motorische aspecten van leren met behulp van animaties.onderzoek

tool voorbeeld
Gebruik van animaties bij rekenen in het basisonderwijs

Yes Wii Can. Dit onderzoek is onderdeel van het onderzoeksproject Yes Wii Can naar de zintuiglijk-motorische aspecten van leren met behulp van animaties.onderzoek

tool voorbeeld
Gebruik van animaties bij taal in basisonderwijs

Yes Wii Can. Dit onderzoek is onderdeel van het onderzoeksproject Yes Wii Can naar de zintuiglijk-motorische aspecten van leren met behulp van animaties.onderzoek

tool voorbeeld
Gebruik van toetsen bij het plannen van leertrajecten

Gebruik van toetsen bij het plannen van leertrajecten. Er bestaat een sterk verband tussen de opbrengstgerichtheid van scholen en de leerresultaten van leerlingen.onderzoek

tool voorbeeld
Selfassessment voor formatief toetsen van basisschoolleerlingen

Formatief toetsen in taaksituaties. De effectiviteit van een selfassessement-tool voor basisschoolleerlingen van groep 6, 7 en 8onderzoek

tool voorbeeld
Beter begrip van informatie in teksten door zelftoetsen

Door zelftoetsen krijgt de leerling een beter begrip van informatie in tekstenonderzoek

tool voorbeeld
GAS geven: doelgericht werken aan taal en lezen in Passend Onderw...

GAS geven: doelgericht werken aan taal en lezen in Passend Onderwijsonderzoek

tool voorbeeld
Onderwijsdifferentiatie met Computer-Adaptieve Oefentoetsen met d...

Het Effect van Onderwijsdifferentiatie door Digitale Adaptieve Oefentoetsen en Docentenfeedback op Cognitieve Leerprestatiesonderzoek

tool voorbeeld
Kwaliteit van toetsen

Kwaliteit van toetsen binnen handbereik: een reviewstudie van onderzoek en onderzoeksresultaten naar kwaliteit van toetsenonderzoek

tool voorbeeld
Reviewstudie: verbinding tussen leerdoelen, instructie en toetsen...

Gericht werken aan opbrengsten in taal- en leesonderwijs: een systematische review naar toetsvormenonderzoek

tool voorbeeld
Voorwaarden voor effectieve formatieve toetsing - reviewstudie

Voorwaarden voor effectieve formatieve toetsing. Toetsen moeten inhoudelijk aansluiten bij het curriculum, de leerdoelen en het niveau van de leerlingen.onderzoek

tool voorbeeld
Invloed van toetsing op motivatie: effecten en mechanismen in ver...

Invloed van toetsing op motivatie: effecten en mechanismen in verschillende contextenonderzoek

tool voorbeeld
Nadruk op basisvaardigheden in het primair onderwijs

Nadruk op basisvaardigheden.Leerkrachten, vooral degenen die hebben deelgenomen aan een Streef interventie, maken in 2012 gebruik van meer toetsrapportages.onderzoek

tool voorbeeld
Werken met referentieniveaus in het primair onderwijs

Werken met referentieniveaus. Vastgestelde doelen gerelateerd aan feitelijke leerlingprestaties op de LVS-toetsenonderzoek

tool voorbeeld
Effectieve kenmerken van formatief toetsen

Wat zijn effectieve kenmerken van formatief toetsen? Een review van 25 jaar onderzoek.onderzoek