Filter
tool voorbeeld
Vijf tips voor een zinnige onderwijsdiscussie

In het onderwijs worden nogal eens discussies gevoerd of tweets verspreid die nergens toe leiden en alleen maar voor verwarring zorgen. Deze vijf tips zorgen voor een zinnig gesprek.opinie

tool voorbeeld
Het onderwijs verkeert in een systeemcrisis

Er is veel aan de hand in het onderwijs. Maar wat zijn nu de echte basispatronen en wat zijn alleen maar symptomen van een dieperliggend probleem? En hoe lossen we deze crisis op?opinie

tool voorbeeld
Klagende ouders en de kunst van samenwerking

Klagende ouders hebben een boodschap. Het is in het belang van het kind en van de samenwerking met ouders te ontdekken wat die boodschap is.opinie

tool voorbeeld
Doorbreek de testcultuur

Het onderwijsniveau op de basisschool daalt. Een van de oorzaken ligt in de opvatting dat het intelligentieniveau van kinderen verhoogd zou kunnen worden. opinie

tool voorbeeld
Excellente leerlingen kunnen zich heel goed redden

Wat kunnen we zeggen over het huidige onderwijs? Een interview met Roel Bosker over relevante onderwerpen wat betreft de staat van het onderwijs. opinie

tool voorbeeld
Rankinglijst scores eindtoets verwerpelijk

Publicatie van de resultaten van de eindtoets van alle basisscholen op een rankingslijst is verwerpelijk en leidt af van waar het om gaat in het onderwijs.opinie

tool voorbeeld
Vinger opsteken in de klas is niet verkeerd!

In alle media in Nederland werd het laatst groots aangekondigd: a De opgestoken vinger verdwijnt uit de klasaTM. Een typisch voorbeeld van uit hun verband gerukte onderzoeksresultaten.opinie

tool voorbeeld
Een curriculum is nog geen visie

Het eindadvies van Platform Onderwijs2032 heeft de discussie zeker verder verdiept en aangescherpt. Dat is positief, maar de discussie is nog niet af.opinie

tool voorbeeld
Wat kunnen we met de Diagnostische Tussentijdse Toets?

Formatieve toetsing wordt niet goed toegepast. Deze toetsen worden op het verkeerde moment en met verkeerde intenties afgenomen. Hoe pas je formatieve toetsing dan goed toe?opinie

tool voorbeeld
Groepsplangedoe - Het baren van papieren tijgers

Papieren tijgers geboren in het onderwijs. Een van de wat oudere beestjes: het groepsplan! Onderwijsadviseurs hebben veel werk om de oude tijger uit de valkuil te trekken!opinie

tool voorbeeld
Onderwijs2032 als nadere professionalisering

Er is veel kritiek gekomen op het advies van Ons Onderwijs 2032. We moeten echter met het badwater niet het kind weggooien. Een oproep om verder mee te denken over curricula.opinie

tool voorbeeld
Ons onderwijs 2032: hoe nu verder?

De weerstand tegen advies Onderwijs2032 is groot, waardoor een time-out is ontstaan. Dit geeft ruimte voor leerkrachten om zelf verantwoordelijkheid te nemen!opinie

tool voorbeeld
Twee pijnpunten in ons basisonderwijs

Er is veel aan de hand in het onderwijs. Vanuit de wetenschap wijs ik twee factoren aan: allerlei leerstof wordt te vroeg aangeboden en het geleerde wordt oneigenlijk getoetst.opinie

tool voorbeeld
Luc Stevens zegt a Het hoort niet zoaTM. Het kan wel!

Volgens Luc Stevens moet je 'ouders niet in een onderwijsleerproces zetten'. Waarom niet? Het hoort niet zo, zegt Stevens. Maar het kan wel! Dus waarom niet?opinie

tool voorbeeld
Wie is de baas over de kwaliteit van het onderwijs?

Wie gaat er nu eigenlijk over de kwaliteit van het onderwijs? De overheid is bij uitstek dominant, zo ook de inspectie. Het regent nieuwe initiatieven en beleidsregels.opinie

tool voorbeeld
Denken, dromen, kijken en doen

Laten we niet vergeten om te dromen, denken, kijken en doen! Er wordt in de basisschool te sterk gefocust op het aanleren van onderzoeksvaardigheden.opinie

tool voorbeeld
Goed onderwijs in 2032? Vijf stellingen!

Kanttekeningen bij onderwijs 2032 aan de hand van vijf stellingen. Wat ertoe doet bij onderwijs en opvoeding is niet veranderd in 2032.opinie

tool voorbeeld
Het platform #onderwijs2032: hun eerste advies

Platform #Onderwijs2032 publiceerde eerste concrete advies. Opvallende zaken hieruit worden tegen het licht gehouden en in een historische context geplaatst.opinie

tool voorbeeld
Platform Onderwijs2032 helpt vreemde talen onderwijs om zeep

Platform #Onderwijs2032 wil alleen Engels verplichten. Fenedex, vereniging Nederlandse exporteurs: afnemen kennis Duits vormt groot risico voor export Duitsland.opinie

tool voorbeeld
Enkele overdenkingen bij Schnabel I #onderwijs2032

Enkele kanttekeningen bij het voorstel van het platform #onderwijs2032. Moet Engels vanaf kleuterleeftijd een speerpunt zijn? Is schrijven overbodig? Is kennis minder belangrijk?opinie

tool voorbeeld
Lezend in Biesta

Lezend in Biesta deelt Harm Klifman in dit artikel zowel zijn bewondering als zijn reserves voor onderwijspedagoog Biesta. Of is het toch onderwijsfilosoof Biesta?opinie

tool voorbeeld
Mindfulness veelbelovend of ineffectief

Mindfulness effectief? Misschien hebben kinderen vooral oefening nodig in niet telkens afgeleid worden door onze almaar interessanter wordende wereld. opinie

tool voorbeeld
Blijven kleuren!

Onderwijssystemen zijn net kleurplaten. Er is een prachtig plaatje uitgetekend. Soms best ingewikkeld ook. De werkelijkheid wordt bepaald door de inkleuring.opinie

tool voorbeeld
Standaardtesten in het onderwijs. Moet dat nou?

Laten we in Nederland en Belgie het tij van de standaardtest keren. Strikt genomen test je met toetsen alleen het vermogen van een kind om een toets te maken.opinie

tool voorbeeld
Laat je niet wegcijferen

Teaching to the test is sterk in opkomst. De ranking van mensen op basis van toetsen is volledig kunstmatig. Een verontrustende trend!opinie

tool voorbeeld
Stop het testen van peuters en kleuters. Ervaren leerkrachten zij...

Wij leraren kunnen onze kinderen de volle rijkdom van kennis en vaardigheden bieden die ze nodig hebben om zich goed te ontwikkelen. Daarvoor hebben we Cito echt niet nodig!opinie

tool voorbeeld
Big Data en leesplezier

Gaan digitale data ons helpen het onderwijs te verbeteren? Is wat in het onderwijs belangrijk is meetbaar of vinden we belangrijk wat meetbaar is?opinie

tool voorbeeld
De Staat van de Leraar

De leraar als ingenieur van het onderwijs? Niet meer als de arbeider? Minister Bussemaker kreeg De Staat van de Leraar uitgereikt. Het voorstel is emancipatie!opinie

tool voorbeeld
Brede vorming maakt onderwijs mooier en completer

Driedimensionaal onderwijs als antwoord op een doorgeslagen toetscultuur. Over de rol van brede vorming en hoe het kan bijdragen aan het welzijn van leerling en leraar.opinie

tool voorbeeld
Ontwikkeling van kwaliteitszorg in het onderwijs

De kwaliteitszorg in het onderwijs is op stoom gekomen. Expertise is opgebouwd en instrumenten worden ingezet. Welke kant gaat het nu op? Is er een trend? opinie