Filter
tool voorbeeld
Vijf tips voor een zinnige onderwijsdiscussie

In het onderwijs worden nogal eens discussies gevoerd of tweets verspreid die nergens toe leiden en alleen maar voor verwarring zorgen. Deze vijf tips zorgen voor een zinnig gesprek.opinie

tool voorbeeld
Het onderwijs verkeert in een systeemcrisis

Er is veel aan de hand in het onderwijs. Maar wat zijn nu de echte basispatronen en wat zijn alleen maar symptomen van een dieperliggend probleem? En hoe lossen we deze crisis op?opinie

tool voorbeeld
Klagende ouders en de kunst van samenwerking

Klagende ouders hebben een boodschap. Het is in het belang van het kind en van de samenwerking met ouders te ontdekken wat die boodschap is.opinie

tool voorbeeld
Doorbreek de testcultuur

Het onderwijsniveau op de basisschool daalt. Een van de oorzaken ligt in de opvatting dat het intelligentieniveau van kinderen verhoogd zou kunnen worden. opinie

tool voorbeeld
Excellente leerlingen kunnen zich heel goed redden

Wat kunnen we zeggen over het huidige onderwijs? Een interview met Roel Bosker over relevante onderwerpen wat betreft de staat van het onderwijs. opinie

tool voorbeeld
Rankinglijst scores eindtoets verwerpelijk

Publicatie van de resultaten van de eindtoets van alle basisscholen op een rankingslijst is verwerpelijk en leidt af van waar het om gaat in het onderwijs.opinie

tool voorbeeld
Vinger opsteken in de klas is niet verkeerd!

In alle media in Nederland werd het laatst groots aangekondigd: a De opgestoken vinger verdwijnt uit de klasaTM. Een typisch voorbeeld van uit hun verband gerukte onderzoeksresultaten.opinie

tool voorbeeld
Een curriculum is nog geen visie

Het eindadvies van Platform Onderwijs2032 heeft de discussie zeker verder verdiept en aangescherpt. Dat is positief, maar de discussie is nog niet af.opinie

tool voorbeeld
Wat kunnen we met de Diagnostische Tussentijdse Toets?

Formatieve toetsing wordt niet goed toegepast. Deze toetsen worden op het verkeerde moment en met verkeerde intenties afgenomen. Hoe pas je formatieve toetsing dan goed toe?opinie

tool voorbeeld
Groepsplangedoe - Het baren van papieren tijgers

Papieren tijgers geboren in het onderwijs. Een van de wat oudere beestjes: het groepsplan! Onderwijsadviseurs hebben veel werk om de oude tijger uit de valkuil te trekken!opinie

tool voorbeeld
Denken, dromen, kijken en doen

Laten we niet vergeten om te dromen, denken, kijken en doen! Er wordt in de basisschool te sterk gefocust op het aanleren van onderzoeksvaardigheden.opinie

tool voorbeeld
Onderwijs2032 als nadere professionalisering

Er is veel kritiek gekomen op het advies van Ons Onderwijs 2032. We moeten echter met het badwater niet het kind weggooien. Een oproep om verder mee te denken over curricula.opinie

tool voorbeeld
Ons onderwijs 2032: hoe nu verder?

De weerstand tegen advies Onderwijs2032 is groot, waardoor een time-out is ontstaan. Dit geeft ruimte voor leerkrachten om zelf verantwoordelijkheid te nemen!opinie

tool voorbeeld
Twee pijnpunten in ons basisonderwijs

Er is veel aan de hand in het onderwijs. Vanuit de wetenschap wijs ik twee factoren aan: allerlei leerstof wordt te vroeg aangeboden en het geleerde wordt oneigenlijk getoetst.opinie

tool voorbeeld
Luc Stevens zegt a Het hoort niet zoaTM. Het kan wel!

Volgens Luc Stevens moet je 'ouders niet in een onderwijsleerproces zetten'. Waarom niet? Het hoort niet zo, zegt Stevens. Maar het kan wel! Dus waarom niet?opinie

tool voorbeeld
Wie is de baas over de kwaliteit van het onderwijs?

Wie gaat er nu eigenlijk over de kwaliteit van het onderwijs? De overheid is bij uitstek dominant, zo ook de inspectie. Het regent nieuwe initiatieven en beleidsregels.opinie