Filter
tool voorbeeld
Top Tien Onderwijsboeken 2018

Wat zijn de populairste onderwijsboeken van 2018? Het is dit jaar weer een mooie mix van boeken boordevol onderwijsinspiratie. samenvatting

tool voorbeeld
Top 10 artikelen van 2018

De populariteit van Wij-leren.nl blijft maar groeien. In 2018 telde Wij-leren.nl 3,2 miljoen bezoekers! Dit zijn de 10 artikelen die in 2018 verschenen en het meest werden gedeeld.samenvatting

tool voorbeeld
Top 10 - Onderwijsboeken 2017

Wat zijn de populairste onderwijsboeken van 2017? Wij-leren.nl heeft weer samen met zestien uitgeverijen een Top 10 samengesteld. Mis hem niet!samenvatting

tool voorbeeld
Top 10 artikelen 2017

In heel 2017 waren er 2.771.289 bezoekers op Wij-leren.nl. Deze artikelen werden het meest gedeeld op de sociale media. Het geeft mooi inzicht in wat er speelt in onderwijsland.samenvatting

tool voorbeeld
Top 10 Onderwijsboeken 2016

Wat zijn de meestverkochte onderwijsboeken van 2016? Wij-leren zette ze op een rij, samen met 15 uitgeverijen. Een inspirerende Top-10, met voor elk wat wils.samenvatting

tool voorbeeld
Top 10 artikelen 2015

Top 10 artikelen in 2015. Deze artikelen van Wij-leren.nl werden in 2015 het meest gedeeld op de sociale media. Het geeft mooi inzicht in de thema's die er spelen in onderwijsland.samenvatting

tool voorbeeld
Top 10 Onderwijsboeken 2015

Onderwijsboeken zijn heel divers: verrijkend, inspirerend, herkenbaar of praktisch. Maar welke boeken moet je nu echt gelezen hebben? Wij-leren.nl heeft een Top 10 samengesteld.samenvatting

tool voorbeeld
Onderwijsverslag 2013/2014: cruciale rol schoolleider

De onderwijsinspectie heeft de stand van zaken in het afgelopen onderwijsjaar samengevat in het onderwijsverslag 2013/2014. In dit artikel enkele kernpunten uit het onderwijsverslag.samenvatting

tool voorbeeld
Cooperatief leren: samenwerkend leren - principes - voordelen

Cooperatief leren heet ook wel samenwerkend leren. Bij cooperatief leren gaat het om de samenwerking tussen sterkere en zwakkere leerlingen.samenvatting

tool voorbeeld
Cooperatieve werkvormen: 17 werkvormen voor groepen

Bij cooperatief leren zijn er 17 werkvormen die de leerkracht kan inzetten. In dit artikel worden 17 cooperatieve werkvormen behandeld. Het zijn werkvormen met actieve deelname.samenvatting

tool voorbeeld
Schoolorganisatie en teamwork op een basisschool - leiderschap

Ouders kiezen een basisschool die bij hen en hun kinderen past. Die keuze is alleen mogelijk als scholen transparant zijn over hun visie, kwaliteiten en resultaten.samenvatting

tool voorbeeld
Leeromgevingen: rol leerkracht - didactische werkvormen - differe...

Om goed te kunnen leren, heeft een leerling een rijke, krachtige en betekenisvolle leeromgeving nodig. In zoAaan omgeving wordt het leerproces van leerlingen optimaal bevorderd.samenvatting

tool voorbeeld
Het Nederlandse onderwijsstelsel - basisschool - ontwikkelingen

Het Nederlandse onderwijsstelsel veranderde aan het begin van de negentiende eeuw. Eerst hadden alle scholen veel calvinistische invloeden. Dit ontwikkelde zich tot een duaal stelsel.samenvatting

tool voorbeeld
Pedagogische opdracht basisschool - onderwijsvisies - mensbeeld

De kern van het onderwijs wordt gevormd door de pedagogische opdracht van de school: Waartoe willen wij kinderen opvoeden?samenvatting

tool voorbeeld
Roos van Leary - uitleg - test - gebruik

De Roos van Leary laat zien dat de manier waarop mensen reageren vaak voorspelbaar is. Bepaald gedrag roept een bepaalde reactie op. Zo kun je gedrag bewust beinvloeden.samenvatting

tool voorbeeld
Leerinhouden: wetgeving - kennis - ordening - invloed leerkracht

De leerkracht sluit zijn leerinhouden aan op de leef- en belevingswereld van zijn leerlingen en houdt rekening met hun beginsituatie. Maar daarnaast hangt de leerinhoud af van de pedagogische bedoelingen die de leerkracht heeft met het onderwijzen.samenvatting

tool voorbeeld
Leerlingen leren kennen: leefwereld - ontwikkelingspsychologie

Een leerkracht moet zijn kinderen eerst leren kennen om goed onderwijs te kunnen geven. Belangrijk is dat hij van elke individuele leerling de beginsituatie kentsamenvatting

tool voorbeeld
Onderwijsverslag 2012 / 2013: focus op de leerling

Het lijkt er op dat de nadruk bij de onderwijsinspectie verschuift van een sterke focus op basisvaardigheden naar een bredere blik op leerlingen en hun ontwikkeling.samenvatting

tool voorbeeld
Ontwikkelingspsychologie - psychologische ontwikkeling kinderen

Ontwikkelingspsychologie is de wetenschap die de gezonde ontwikkeling bestudeert. Er wordt geprobeerd om stoornissen en achterstanden van kinderen te beschrijven, te begrijpen en te verklaren.samenvatting

tool voorbeeld
Zorg voor het kind: passend onderwijs - onderwijsbehoeften

Elk kind heeft zorg nodig. Niet voor alle kinderen is die zorg gelijk. Kinderen die meer zorg nodig hebben dan anderen, worden ook wel zorgleerlingen genoemd.samenvatting

tool voorbeeld
Ouderbetrokkenheid - communicatie - educatief partnerschap

Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school. Hierbij hoort ook de ouderparticipatie.samenvatting