Filter
tool voorbeeld
Shuttle Run test: worden leerlingen daar fitter van?

Verbetert een Shuttle Run test de lichamelijke conditie van leerlingen en welke rol speelt motivatie hierin?kennis

tool voorbeeld
Derde Staat van de Schoolleider laat dynamische vak zien

Schoolleiders zijn aan zet. Zij voeren hun vak uit in een complexe en uitdagende omgeving. De derde Staat van de Schoolleider is tijdens het congres ‘Staat van het onderwijs’ uitgereikt aan onderwijsministers Slob en Van Engelshoven. De inhoudelijke artikelen snijden actuele thema’s aan in het werkveld van de schoolleider. Deze uitgave l...directie

tool voorbeeld
Scholen Aa en Hunze (Dr) experimenteren met vakdocent voor de kla...

Leerlingen van groep 5C van OBS De Eshoek in Annen kregen les van Ester Kroezenga, vakdocent media. Met de hele klas werd een animatiefilm gemaakt. Het is de bedoeling dat er volwaardige lessen worden gegeven waarin ook normale lesstof wordt ingebed. Na de pilotlessen wordt gekeken of de vakdocenten ook daadwerkelijk in worden gezet om zieke d...directie

tool voorbeeld
Positieve ontwikkelingen in het onderwijs, maar wel ijkpunten nod...

Over het algemeen gaat het goed met het onderwijs, sommige onderdelen hebben aanvullende aandacht nodig. AVS-voorzitter Petra van Haren: “De Nederlandse scholen zijn zeer vooruitstrevend waar het gaat om innovaties, zo blijkt uit internationale vergelijking. Het is jammer dat op dit punt het perspectief en de cruciale rol van de schoolleide...directie

tool voorbeeld
Scholen weten helemaal niet of leerlingen profiteren van nieuwe l...

Het aantal scholen dat op een nieuwe manier lesgeeft, is de afgelopen jaren explosief gestegen. Maar scholen weten helemaal niet of hun leerlingen daar beter van worden. De Onderwijsinspectie ziet de leerprestaties niet verbeteren.Dat komt omdat scholen hun koerswijziging nauwelijks evalueren. En als er wél wordt geëvalueerd, wordt die kenni...directie

tool voorbeeld
Lerarentekort zwarte scholen nijpend

Scholen waar meer dan driekwart van de leerlingen een niet-westerse migratieachtergrond heeft, hebben vijf keer zoveel last van het lerarentekort als scholen waar minder dan een kwart van de leerlingen een niet-westerse migratieachtergrond heeft. Er zou meer aandacht moeten komen om tekorten op deze scholen tegen te gaan. ...directie

tool voorbeeld
Bonden willen onderzoek naar minder uren in primair onderwijs

Onderwijsvakorganisaties AVS, AOb, CNVO, FNV Overheid, FvOv en PO in Actie en werkgeversorganisatie PO-Raad willen dat het ministerie van OCW nader onderzoek doet naar verlaging van de wettelijke urennorm in het primair onderwijs. Verlaging van de urennorm kan positieve effecten hebben op de werkdruk van het onderwijzend personeel. ...directie

tool voorbeeld
Het lerarentekort vraagt om onorthodoxe maatregelen [column]

Het is een opvallende carrièreswitch: Merel van Vroonhoven, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, wil docent in het speciaal onderwijs worden. De overstap laat zien dat het onderwijs voor sommige mensen nog altijd een ideaal is.Het basisonderwijs beschikt over een grote stille reserve. Zeven van de tien leraren werken, in ...directie

tool voorbeeld
AD Ochtendshow to go: PO-Raad over het lerarentekort

In de uitzending van de AD Ochtendshow spraken Manuel Venderbos en Jurgen Rayman met Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad, over het oplopende lerarentekort. Aanleiding van het gesprek is het nieuws dat een Haarlemse school groep 7 opheft omdat er geen leraar meer te vinden is voor de klas. ...directie

tool voorbeeld
Wat vindt u van de nieuwe kerndoelen? Organiseer een feedbacksess...

Vanaf 7 mei kunt u nog een allerlaatste keer feedback geven op de bouwstenen die moeten leiden tot nieuwe kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs. Omdat we het van groot belang vinden dat leraren en schoolleiders in onze sector meedenken en meespreken, hebben we een handreiking opgesteld om schoolbesturen te helpen in de eigen regi...directie

tool voorbeeld
Amsterdammer wil bonus voor gemengde scholen

Er moet een bonus komen voor gemengde scholen. Hiermee kunnen scholen waarop kinderen met verschillende culturen en achtergronden zitten kleinere klassen, vakleerkrachten en andere extra’s betalen, stelt Degi ter Haar van het Amsterdamse integratieproject ‘Wij Ouders’. ...directie

tool voorbeeld
Slob legt schuld lerarentekort bij schoolbesturen

Het huidige lerarentekort is mede te wijten aan de schoolbesturen. Dat heeft onderwijsminister Slob na een werkbezoek aan de regiozender NH Nieuws. Volgens de minister hebben de schoolbesturen de afgelopen jaren te weinig gedaan om personeel vast te houden. Hij zegt dat de besturen in de tijd waarin er nog personeel was, leraren geen vaste con...directie

tool voorbeeld
Digitaal of schriftelijk toetsen: maakt het uit?

Wat is het effect van digitaal toetsen versus schriftelijk toetsen op de prestaties op taal en rekenen?kennis

tool voorbeeld
Hoe kun je emotieregulatie van leerlingen bijhouden?

Welke instrumenten kunnen basisscholen gebruiken om de emotieregulering van leerlingen te monitoren?kennis

tool voorbeeld
Geen grotere rol voor de eindtoets, vindt de schoolleider

De AVS vindt dat het advies van het CPB lijkt te berusten op een verouderd idee dat een lager schooladvies een minder kansrijke toekomst biedt. Praktijkgericht onderwijs kan juist heel veel kansen bieden aan een leerling bij wie theoretisch onderwijs veel minder past. Er is niks mis met een vmbo-advies. Het is het oude denken dat havo/vwo hoge...directie

tool voorbeeld
Steeds meer tijdelijke banen in primair onderwijs

Dit schooljaar zijn er in het primair onderwijs 2749 voltijd-ondersteuners bijgekomen. Tegelijkertijd zijn er verhoudingsgewijs steeds minder vaste banen. Elf procent van de banen voor leraren is tijdelijk, bij ondersteuners groeide dat aandeel naar een kwart. Dit schooljaar verdwenen er 1345 vaste voltijdbanen, een daling van bijna 2 procent....directie

tool voorbeeld
10 pittige problemen met de Eindtoets Basisonderwijs

Er is veel discussie over de Eindtoets omdat er nogal wat problemen mee zijn. In dit artikel worden 10 problemen opgesomd en wordt er een oplossingsrichting aangegeven.verdieping

tool voorbeeld
Wat heeft dat kind? 6 vragen over de betekenis van een diagnose

Onze gastblogger is Miguel Santos. Deze blogpost verscheen eerder op EarlyYearsBlog.eu en werd voor Kleutergewijs vertaald door Astrid Cornelis: “We weten nog niet wat het kind precies heeft…” vertelde een leerkracht me over de moeilijkheden die ze […] ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Blog | Verander de eindtoets niet, maar verbeter proces totstandk...

Het is weer zomertijd. Het schooljaar vordert. In het primair onderwijs worden leerlingen al een beetje zenuwachtig. Welke rol krijg ik in de afscheidsmusical? Met wie lig ik op een kamer tijdens het laatste schoolkamp? Worden we kampioen van het schoolvoetbaltoernooi dit jaar? ...directie

tool voorbeeld
#MediaDiamant & de kinderopvang: dagelijkse reminder om bewust be...

Verschillende organisaties en professionals maken in hun dagelijkse praktijk gebruik van de MediaDiamant. Hoe kan de kinderopvang deze wegwijzer in mediaopvoeding inzetten? Aan het woord is Denise Bontje. Het bericht #MediaDiamant & de kinderopvang: dagelijkse reminder om bewust bezig te zijn m... ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Mediagebruik kind vaker zelfstandig

Kinderen van 0 tot en met 6 jaar gebruiken media vaker zelfstandig en besteden er meer tijd aan. Dit blijkt uit onderzoeksresultaten. Van de kinderen kijkt 30 tot 50 procent zelf digitale verhaaltjes, educatieve applicaties, avonturenspelletjes of YouTube. Ouders waarderen media steeds meer als hulp bij de opvoeding en gebruiken ze vaker als z...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Jonge kinderen worden steeds vaker alleen gelaten met tablet en s...

Jonge kinderen van 0 tot en met 6 jaar zijn meer tijd gaan besteden aan media en daarbij gebruiken ze media steeds vaker alleen. Ouders maken zich zorgen over de online veiligheid en hoe ze het mediagebruik van hun kind in de hand kunnen houden. Dit blijkt uit een review van zeven jaar Iene Miene Media-onderzoek die bij de start van de Media U...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Wat doet liegen met een kind?

Wat is het effect van het vertellen van onwaarheden op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen van 4 tot 12 jaar?kennis

tool voorbeeld
Hoe vinden nieuwkomers aansluiting bij zaakvakken?

Hoe kunnen zaakvaklessen aansluiten bij de cognitieve capaciteiten van nieuwkomers?kennis

tool voorbeeld
Authentieke rekencontext: spreekt dat aan?

Leveren authentieke contexten bij rekenen een bijdrage aan de motivatie van studenten mbo-4?kennis

tool voorbeeld
Heeft de stagevorm effect op het leerrendement?

Heeft de stagevorm (lint- of blokstage) effect op het leerrendement in het mbo?kennis

tool voorbeeld
Stoppen met moeten! Hoe moet dat?

Bestaat er een beroep waarin je nog meer ‘in the picture’ staat dan het beroep van leraar? Iedereen heeft ervaring met onderwijs. Velen voelen zich dan ook geroepen om zich te mengen in het debat […] ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Ouders, een vloek of een zegen?

Je zegt luidop dat ze een zegen zijn, maar stilletjes denk je het wel eens anders. Hoe je er ook over denkt, ouders zijn belangrijk in jouw relatie met hun kleuter. ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Heeft een soepele overgang vanaf de voorschool voordelen?

Hoe kan een doorgaande lijn van voor- naar vroegschool bijdragen aan de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen?kennis

tool voorbeeld
Internationaal studeren of stage: wat levert het de mbo student o...

Wat zijn de leeropbrengsten van internationaliseringsactiviteiten in het mbo?kennis