Filter
tool voorbeeld
Welke tools zijn er om docenten te versterken in hun gedragsreper...

Basis van al het leren is een goede pedagogische relatie tussen leerkracht en leerling. Tools als video-analyse en synchroon coachen met een oortje kunnen helpen die te versterken.kennis favoriet

tool voorbeeld
Gezocht: domme mentoren (m/v)

Mentorgesprekken. Hoe nuttig is het om leerlingen de les te lezen als er iets niet goed gaat. De auteur betoogt dat het goed zou zijn als mentoren eens wat dommer zouden zijn. verdieping favoriet

tool voorbeeld
Inhuur

De Onderwijsinspectie constateert dat in het primair onderwijs de afgelopen 4 jaar een sterke toename is van tijdelijke aanstellingen. CNV Onderwijs is verbolgen over de exponentiele toename. Inhuur moet onder de 10% blijven en geef mensen in het onderwijs met een tijdelijke aanstelling zo snel mogelijk een vast contract!, aldus voorzitter CNV...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Hoe komt uw school veilig de kerstvakantie door?

VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon stelt een handige lijst beschikbaar met veiligheidstips voor de kerstvakantie. Op de lijst staan 11 tips op basis waarvan u kunt checken of u in de voorbereiding op de kerstvakantie de veiligheid in en om de school op orde hebt. De tips gaan vooral over brandveiligheid en het voorkomen van inbraak. ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
PvdA wil vrijheid bijzonder onderwijs inperken

PvdA-leider Asscher wil de Grondwet aanpassen zodat ieder kind gelijke kansen op goed onderwijs krijgt. Daarbij wil hij scholen verplichten ieder kind te accepteren, ook als de leerling of de ouders een andere levensovertuiging huldigen dan de school. Daarnaast wil hij in de Grondwet opnemen dat onderwijs niet alleen een recht is maar ook voor...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Expertmeeting over de rol van scholen in het omgaan met armoede

Hoewel scholen de armoede in de gezinnen van hun leerlingen niet kunnen oplossen, kunnen zij wel een belangrijke rol spelen onder andere in het signaleren van kinderarmoede. Daarom wil de regering praktische ondersteuning voor scholen organiseren. ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Parkeervergunning moet leraren aan Amsterdam binden

In Amsterdam-Noord worden extra parkeervergunningen voor leraren uitgegeven. Dit moet ze behouden voor het Amsterdamse onderwijs. Als tijdelijke oplossing verleent Amsterdam aan de scholen in Noord een extra parkeervergunning. In plaats van één parkeervergunning per vijf fte, mogen er nu twee vergunningen worden gegeven. ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Onderwijsbond: desnoods vierdaagse lesweek bij tekort aan leraren

Als basisscholen te weinig leraren hebben, kunnen ze in noodgevallen beter een vierdaagse lesweek invoeren. Dat zegt de voorzitter van onderwijsbond AOb, Liesbeth Verheggen.Veel scholen krijgen volgens de AOb-voorzitter de roosters niet rond. "Het is niet de bedoeling dat er dan structureel mensen voor de klas staan die niet gekwalificeerd zij...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Slob geeft geen geld meer aan Lerarenparlement

Onderwijsminister Arie Slob draait de geldkraan voor het Lerarenparlement dicht. Zijn besluit daartoe volgt op de verkenning die Alexander Rinnooy Kan heeft uitgevoerd naar mogelijkheden om de kwaliteit van leraren te verbeteren.Het Lerarenparlement heeft maar weinig mandaat. Het afgelopen jaar is bovendien een aantal leden uit het Lerarenparl...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort

De subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort is bekendgemaakt. De regeling is bedoeld voor onder andere schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. De subsidieregeling gaat uit van een regionale aanpak voor het primair en voortgezet onderwijs. Partijen in de regio bepalen zelf binnen welk geografisch gebied de samenwerking vor...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
In het Jeugdjournaal: Steeds meer manieren om te wennen aan de middelbare school

Steeds meer scholen organiseren activiteiten waardoor het voor kinderen uit groep 8 makkelijker wordt om de overstap naar de brugklas te maken. Een goede zaak, aldus VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller in het Jeugdjournaal. De overgang naar de brugklas is een hele spannende voor nagenoeg alle leerlingen. ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Niet bevoegd, wel bekwaam: lesgevende kunstenaars helpen basisscholen uit de brand

Paniek, want de vaste invallers zijn bezet, ook ziek of hebben elders vaste banen gekregen.Dan kun je Lukida een berichtje sturen, een soort uitzendbureau dat kunstenaars als invaldocent levert aan basisscholen met een acuut probleem. De dienstdoende medewerker appt wat rond in zijn poule kunstenaars, en zorgt dat er om half negen iemand voor ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Hoera! Het stoplicht bestaat 150 jaar

Het eerste verkeerslicht werd in 1868 neergezet in Engeland. Door dat stoplicht konden politici veilig oversteken naar hun werk in de Britse Tweede Kamer. Er reden toen nog geen auto's rond, maar wel paard en wagen. In 1928 kwam er voor het eerst een stoplicht in Nederland. Dat stond in Den Haag. De meeste verkeerslichten hebben een rood, oran...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Politici willen meer gymles, maar er zijn te weinig zalen

De belangrijkste problemen: er zijn niet voldoende gymzalen (vooral in krimpgebieden) en de afstand tot de gymzaal is soms erg groot. Bovendien is er een tekort aan vakleerkrachten. Om de doelstelling van twee uur gymles per week te halen, zijn er volgens het rapport 3.120 extra vakleerkrachten nodig en 180 extra gymlokalen. ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Meisjes stijgen vaker boven schooladvies uit dan jongens

In 2017/’18 zaten meisjes in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs vaker dan jongens op een hoger niveau dan het definitieve advies dat ze kregen in groep 8. Het gaat hierbij om leerlingen die in de tussentijd geen vertraging opliepen. ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
HoeZoMediawijs.nl: nieuwe jeugdwebsite over mediawijsheid gelanceerd

Mediawijzer.net lanceert HoeZoMediawijs.nl, een website waarop kinderen vanaf 10 jaar aan de slag kunnen met mediawijze thema’s. De website biedt gevalideerde informatie, educatieve filmpjes en doe-opdrachten. De website is zo ingericht dat kinderen en jongeren zelfstandig kunnen werken, zowel th... ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Ziek thuis, maar toch in de klas dankzij robot Benji

Ziek thuis zitten, maar tóch lessen volgen. Voor zieke leerlingen komen meer technische snufjes om via live verbindingen ‘in de klas’ te kunnen zijn. Ze staan in de rij om een robot te bemachtigen.De aanvragen voor een robot of live-verbinding met de klas stromen binnen. De virtuele lessen helpen voorkomen dat leerlingen helemaal uitvalle...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Salarisplafond bestuurders met sprongen omhoog

Bestuurders van grote onderwijsinstellingen mogen van het kabinet volgend jaar 194 duizend euro verdienen, 13 duizend euro meer dan vorig jaar. Ook voor bestuurders van middelgrote en kleinere organisaties stijgt het wettelijke maximum in twee jaar tijd met 7 tot 8 procent. Een verkeerd signaal, vindt de AOb. ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Kinderen uit Alteveer mogen voor koningin Maxima optreden

De leerlingen wonnen de finale van het televisieprogramma Lang Leve de Muziek Show. Muziek is de rode draad in het programma. De kinderen van De Wegwijzer kwamen als winnaar uit de bus. De winnaars van elke provincie vormen een grote schoolband en treden op tijdens het Kerst Muziekgala 2018 in de Brabanthallen in Den Bosch. ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Zilveren Weken 2019

De weken na kerstvakantie worden ook wel de Zilveren Weken genoemd. Een goed moment om extra aandacht te besteden aan het groepsgevoel in de klas. In de Zilveren Weken bevinden we ons in de fase van performing, legt Siebers uit. Zie het als een pas op de plaats. Welk gedrag zie je bij de leerlingen na de vakantie? Kijk hoe je daar op in kunt s...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Kennis van een moderne vreemde taal: handig of juist belemmerend?

Welke invloed hebben kennis en vaardigheid in een moderne vreemde taal op het leren van een andere moderne vreemde taal?kennis favoriet

tool voorbeeld
Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort gepubliceerd

De onderwijsarbeidsmarkt verschilt sterk per regio en functioneert sterk regionaal. In de regio’s liggen mogelijkheden om het lerarentekort aan te pakken. Het is van belang om die regionale aanpak te ondersteunen. Minister Slob heeft daarom de Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort gepubliceerd, bedoeld om het lerarentekort in het p...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Negen Middelburgse basisscholen vervangen tegels voor groene schaakborden

Wethouder Dekker geeft donderdag 13 december samen met leerlingen van basisschool Het Element het startschot van Operatie Steenbreek op school. Binnen Operatie Steenbreek dragen Schoon Water Zeeland, waterschap Scheldestromen en de gemeente Middelburg bij aan het vergroenen van schoolpleinen. In maart start het educatieprogramma rond Operatie ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
De plasbroek als spreekwoordelijke druppel

Elk jaar nemen we met ons team lerarenopleiders een school over. We keren voor één dag terug naar de klaspraktijk. Één dag is niet veel, maar het is een begin én een noodzakelijke reality check […] ...leerkrachten-1-2 favoriet

tool voorbeeld
Onderzoek: Samenwerkingsschool haalt kinderen bij les levensbeschouwing uit elkaar

Ze vinden ontmoeting en samenleven een kernwaarde van hun school, maar halen de kinderen tijdens de lessen levensbeschouwing vaak uit elkaar. Ik adviseer ze een vorm van levensbeschouwelijk onderwijs aan te bieden waarin de kracht van zowel bijzonder als openbaar onderwijs tot haar recht komt. ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Lespakket Privacy

Het gratis lespakket ‘Privacy’ van de Autoriteit Persoonsgegevens geeft leerlingen en leraren van groep 7 en 8 de tools om meer zeggenschap te krijgen over hun persoonsgegevens. In 3 lessen van ongeveer 45 minuten leren kinderen wat privacy en persoonsgegevens zijn, ervaren ze waarom organisaties vaak geïnteresseerd zijn in hun gegevens e...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Overleg lerarentekort gaat door zonder PO in Actie en AOb

PvdA-Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul wilde van de minister weten of het nog wel zin heeft het overleg voort te zetten nu twee vakbonden niet meer aan tafel zitten. Slob antwoordt daarop het vertrek van PO in Actie en de AOb hem er niet van weerhoudt om met de andere organisaties, waaronder de PO-Raad en CNV Onderwijs, door te gaan. ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Uden: Maashorst School groeit en maakt zich klaar voor de toekomst

Met de natuur als inspiratiebron werd De Maashorst School gestart en is gekozen voor onderwijs waarbij de persoonlijke ontwikkeling van het kind uitgangspunt is. De natuur biedt enorm veel mogelijkheden en uitdaging tot vanzelfsprekende groei.De wereld is een klaslokaal en van die wereld willen we op De Maashorst School iedere dag optimaal geb...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
AOb wil 5 procent meer loon in cao primair onderwijs 2019

De AOb wil in de volgende ronde cao-onderhandelingen de loonkloof met het voortgezet onderwijs verder dichten en 5 procent loonsverhoging voor al het onderwijspersoneel in het primair onderwijs. Ook willen de onderhandelaars de functiebeschrijvingen van onderwijsondersteuners en schoolleiders onder de loep nemen ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Schoolleiders PO over de Eindtoets

De keuzevrijheid in eindtoetsen wordt erg gewaardeerd. Scholen kunnen zelf bepalen welke toets het beste aansluit bij hun leerlingen. Over afschaffing van de eindtoets zijn de meningen verdeeld. Verschillende schoolleiders vinden de eindtoets een goede bevestiging van het schooladvies. Andere schoolleiders vinden juist daarom dat de eindtoets ...leerkrachten-3-8 favoriet