Filter
tool voorbeeld
Basisscholen Medemblik krijgen 15 euro per leerling voor muziekles

Medemblik wil dat meer kinderen kennismaken met muziek. Alle basisscholen in de gemeente kunnen in 2019 15 euro per leerling krijgen voor muziekonderwijs.Scholen mogen zelf bepalen wat zij met het geld doen. Voorwaarde is wel dat ze samenwerken met muziekverenigingen, muziekscholen of zelfstandige muziekdocenten. ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Inspectie moet ook in de rapportages duidelijk onderscheid maken tussen haar twee rollen

De Inspectie van het Onderwijs moet ook in de rapportages duidelijk onderscheid maken tussen haar controlerende en stimulerende rol. Een motie met die strekking werd deze week in de Tweede Kamer aangenomen.Ook verzocht de Kamer de regering om door de inspectie onderzoek te laten doen naar de zijinstroom in het onderwijs. ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Leerlingen kiezen zelf nieuwe directeur

Op de Juliana van Stolbergschool in Waalwijk zoeken ze een nieuwe directeur. Na de kerstvakantie komen er daarom mensen solliciteren. Bijzonder: leerlingen van de school mogen zelf hun nieuwe directeur kiezen. De kinderen krijgen les in het voeren van een sollicitatiegesprek. Ook namen ze een video op waarin ze mensen oproepen om te solliciter...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Provinciale Onderwijsprijs naar Panningen en Horn

Basisschool Nieuweschool uit Panningen en Scholengemeenschap Sint Ursula in Horn zijn de winnaars van de Onderwijsprijs Limburg over de periode 2017-2019.Dat maakt de Provincie Limburg bekend. De prijs wordt op 16 januari aan de scholen uitgereikt. De prijswinnaars dingen nu mee naar de Nationale Onderwijsprijs, die in maart 2019 wordt uitgere...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Onzekere kerstvakantie voor dertien hoogbegaafde kinderen (Leiden)

Sinds eind augustus wordt een groep van dertien kinderen voor vier dagen per week opgevangen. Het gaat om kinderen die hoogbegaafd en -sensitief zijn en vaak al jaren thuiszitten omdat regulier onderwijs niet geschikt voor hen is. De wethouder geeft aan dat de gemeente er haar best voor doet dat er geen kinderen thuis komen te zitten maar wij ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
School pindakaasvrij om allergische kinderen goed idee?

Een school in België werd vorige week per direct pinda- en notenvrij omdat als een leerling ermee in aanraking komt, het fataal kan zijn. Het leidde tot zowel verontwaardiging en bewondering, ook in Nederland. Gaat de maatregel te ver? Het is effectiever om een goed 'allergie-beleid' te voeren. ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Directeuren en concierges verdienen ook meer waardering

De totale onderwijssector heeft het zwaar, maar de sector is helaas niet samen aan het strijden voor minder werkdruk en beter salaris. Daarom hebben de dertien directeuren van de Filios Scholengroep in de regio van Oss een brandbrief naar de vakbonden gestuurd.De belangen van het onderwijsondersteunend personeel en directeuren worden niet goed...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Basisonderwijs Temse (Belgie) schakelt over op online aanmelden

Wie zijn kind naar de lagere school wil laten gaan in Temse, zal zich vanaf volgend jaar online moeten aanmelden. Alle basisscholen in Temse stappen namelijk over op het online aanmeldingssysteem. In Temse zitten enkele scholen vol, en vorig jaar werd er aan twee schoolpoorten gekampeerd. Dat willen ze in de gemeente nu vermijden. ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Sophia-klas nieuwe naam voor Plusklassen Stichting Op Kop

Een plusklas is een voorziening om meer- en hoogbegaafde leerlingen onderwijs op maat te bieden. In een plusklas wordt rekening gehouden met de specifieke onderwijsbehoeften van deze kinderen. Op Kop telt zeven bovenschoolse Sophia plusklassen, allemaal met een regionale functie, zodat ook kinderen van andere scholen ervan gebruik kunnen maken...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
De overgang van basis- naar voortgezet onderwijs en de invloed van peers op sociale integratie

Hoe zijn de relaties met leeftijdsgenoten in het basisonderwijs van invloed op schoolkeuze, schoolprestaties en sociale integratie op de middelbare school? En wat betekent dit voor de segregatie en (on)gelijkheid in het onderwijs? Deze vragen worden de komende vier jaar onderzocht . ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Hoezo, onze kleuters bewegen te weinig? En hoe moet het dan?

door Ellen De Decker (lector Motorische Ontwikkeling en Muzische Vorming, Odisee Hogeschool Aalst) ‘Ooh, te weinig bewegen? Neen hoor, mijn kleuters bewegen meer dan voldoende en kunnen moeilijk stilzitten!’. ...leerkrachten-1-2 favoriet

tool voorbeeld
Onderwijsraad: segregatie op scholen neemt toe

De scheiding tussen jongeren uit verschillende sociale groepen op scholen is te groot geworden. Jongeren leren daardoor niet goed hoe ze met verschillen en andersdenkenden moeten omgaan. "Het onderwijs kan hierdoor maar beperkt bijdragen aan sociale samenhang in de samenleving." ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Jubileum basisonderwijs voor hoogbegaafden wordt gevierd met scheurkalender

Het basisonderwijs voor hoogbegaafden in Dronten bestaat tien jaar. Daarom heeft de Christiaan Huygensschool een scheurkalender gemaakt. De kalender staat vol wetenswaardigheden en verhaaltjes over en van kinderen met hoogbegaafdheid.‘Wij vinden het één van onze taken om de kennis over hoogbegaafdheid en hoe daarmee om te gaan bij kinderen...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Robbe vertelt dat hij homo is en gaat viral

Robbe van 12 vertelde gisteravond zijn ouders voor het eerst dat hij op jongens valt. Dat was een spannend en belangrijk moment voor hem. Vanochtend vertelde hij erover op de radio. Hij kreeg veel reacties op dat gesprek. Robbe zei dat hij heel blij is en opgelucht dat hij er nu eindelijk eerlijk over kan zijn. ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Gratis Toolbox Mensenrechten op School

Scholen kunnen de Toolbox Mensenrechten op School bestellen. Er is zo veel vraag naar deze Toolbox, dat inmiddels de tweede druk eraan komt. De toolbox bevat informatie over hoe mensenrechten en kinderrechten vorm kunnen krijgen in het schoolbeleid en de klas. Het gaat onder andere over burgerschap, pesten, radicalisering en inspraak van leerl...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Minister wil verkeersveiligheid rondom scholen vergroten

Het autoluw maken van de schoolomgeving, omdat het goed is voor de verkeersveiligheid rondom scholen. De omgeving van scholen veiliger maken voor fietsers en lopers. Minister Cora van Nieuwenhuizen gaat onderzoeken op welke wijze lopen en fietsen naar school onderdeel kan gaan worden van het programma Gezonde School. ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Minister ziet niets in vierdaagse schoolweek

Minister Slob is niet van plan om een vierdaagse schoolweek structureel toe te staan, nu steeds meer scholen worstelen met een lerarentekort. De minister wil niet verder ingaan op de oproep van de AOb, maar is niet van plan om iets te veranderen in de wet. Het lerarentekort geldt ook als calamiteit en mag in uiterste nood dus reden zijn om kin...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Minister Slob erkent belangrijke rol schoolleider: Ik zie dat veel klappen bij u terechtkomen

De schoolleider is belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarom wil ik graag samen met u een agenda ontwikkelen over de positie van de schoolleider. Minister Slob heeft veel waardering voor schoolleiders in het primair onderwijs. Een schoolleider zegt: Goed onderwijs en een goed pedagogisch klimaat, dat zijn onze prioriteiten. ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Met passie werken aan het onderwijs van morgen

De ontwikkelteams van leraren en schoolleiders die samen werken aan bouwstenen voor nieuwe kerndoelen, gaan de laatste fase in. In 2019 zit hun werk erop en is het aan de Tweede Kamer om nieuwe kerndoelen te laten maken die de verouderde vervangen. ,,De kunst is om scholen handvatten te geven, zonder te veel in te vullen wat ze moeten doen.’...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Wereldtopper bezoekt scholen Sevenum

Candy Jacobs, de nummer 2 van de wereld bij het vrouwen skateboarden, was te gast tijdens de tweede activiteit van KERNgezond Sevenum op basisscholen De Dobbelsteen, De Krullevaar en De Horizon. Candy gaf een gastles die in het teken stond van gezond gedrag, genaamd ‘De Held’. Je bent pas een held als je netjes met anderen omgaat en andere...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Curriculumvernieuwing

Onder de naam Curriculum.nu buigen leraren, schoolleiders en scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. In het voorjaar van 2019 worden de resultaten gepresenteerd. De Onderwijsraad adviseert om een helder onderscheid te maken tussen de verschillende processen die samengaan met cu...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Toets wijzer

Toetsen en examens dragen onvoldoende bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat komt doordat de toetspraktijk in verschillende opzichten uit balans is. Dit geldt voor alle onderwijssectoren. De Onderwijsraad adviseert de overheid en de onderwijsinstellingen om toe te werken naar een evenwichtiger toets- en examenpraktijk. Beslissende toetsin...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Bosbessenschool Drunen geeft veel buiten les: De kennis ligt er voor het oprapen

De Bosbessenschool in Drunen heeft dertien kinderen. Stichting Scala koestert de innovatieve aanpak van passend onderwijs. Buiten leren is essentieel.Nadat Scala en de Inspectie van het Onderwijs groen licht hadden gegeven, is de Bosbessenschool in januari 2016 van start gegaan, intern bij Wereldwijs. ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Juf Daisy genomineerd voor beste leraar van de wereld

Juf Daisy van basisschool de Vuurvogel in Helmond kan een grote prijs winnen. Ze is één van de genomineerden in de wedstrijd 'beste leraar van de wereld'.De juf won eerder al de prijs voor 'beste leraar van Nederland' en nu kan ze dus ook een internationale prijs winnen. Aan de wedstrijd doen 10.000 leraren uit heel de wereld mee. Daisy zit ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Onderwijsplan Asscher valt slecht bij christelijke partijen

De christelijke partijen reageren honend op het plan van de PvdA om het artikel in de Grondwet dat vrijheid van onderwijs regelt op de schop te nemen. Vooral de acceptatieplicht die hij voorstelt, waardoor scholen leerlingen niet meer mogen weigeren, moet het ontgelden. Volgens CDA-Kamerlid Michel Rog heeft 98 procent van de bijzondere scholen...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Scholen willen geen mobieltjesverbod, smartphone is prima hulpmiddel in de les

De meeste Nederlandse scholen voelen niets voor een landelijk verbod. De smartphone kan worden ingezet in het onderwijs, zeggen ze, en scholieren moeten sowieso leren ermee om te gaan. Bijna de helft van de deelnemende basisscholen is voor een verbod, van de middelbare scholen is dat nog geen 20 procent. ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Utrechtse scholen krijgen afvalspellen van gemeente

Alle Utrechtse basis- en middelbare scholen ontvangen deze week van de gemeente Utrecht speciale spellen over afval. Doel is om kinderen al vroeg kennis te laten maken met afval, recycling en de waarde ervan. De spellen zijn voor Utrecht op maat gemaakt en ondersteunen het onderwijs dat scholen al geven over dit onderwerp. ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Herrie in de klas: 8 tips voor een betere akoestiek

Hoofdpijn, moeheid en leerlingen die niet lekker leren. Hoge geluidsniveaus en galm hebben veel impact. Toch krijgt de akoestiek van lesruimtes vaak weinig aandacht. Terwijl het voor de leerkracht vermoeiend is om luid te spreken en voor kinderen wordt het luisteren naar de leerkracht onprettig, wat negatief is voor de leerprestaties. ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Scholen in problemen door lerarentekort (Helmond)

Klassen combineren, de directeur voor de klas, of zelfs kinderen naar huis sturen. Scholen zitten met de handen in het haar. Bijna dagelijks meldt de directrice van de basisschool in Helmond haar tekort aan leraren op de site Lerarentekort is nu.nl. Geen mooi reclamepraatje voor de school. Als we de tekorten niet melden, blijft het probleem on...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Onderwijs ziet WIA-instroom toenemen

Meer mensen uit het onderwijs raken arbeidsongeschikt en krijgen een WIA-uitkering. Dat blijkt uit onderzoek door uitkeringsinstantie UWV naar de WIA-instroom in 2016.Het langer doorwerken van ouderen verklaart volgens het UWV niet de gehele instroomstijging in 2016. ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Welke tools zijn er om docenten te versterken in hun gedragsreper...

Basis van al het leren is een goede pedagogische relatie tussen leerkracht en leerling. Tools als video-analyse en synchroon coachen met een oortje kunnen helpen die te versterken.kennis favoriet

tool voorbeeld
Gezocht: domme mentoren (m/v)

Mentorgesprekken. Hoe nuttig is het om leerlingen de les te lezen als er iets niet goed gaat. De auteur betoogt dat het goed zou zijn als mentoren eens wat dommer zouden zijn. verdieping favoriet

tool voorbeeld
Inhuur

De Onderwijsinspectie constateert dat in het primair onderwijs de afgelopen 4 jaar een sterke toename is van tijdelijke aanstellingen. CNV Onderwijs is verbolgen over de exponentiele toename. Inhuur moet onder de 10% blijven en geef mensen in het onderwijs met een tijdelijke aanstelling zo snel mogelijk een vast contract!, aldus voorzitter CNV...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Hoe komt uw school veilig de kerstvakantie door?

VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon stelt een handige lijst beschikbaar met veiligheidstips voor de kerstvakantie. Op de lijst staan 11 tips op basis waarvan u kunt checken of u in de voorbereiding op de kerstvakantie de veiligheid in en om de school op orde hebt. De tips gaan vooral over brandveiligheid en het voorkomen van inbraak. ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
PvdA wil vrijheid bijzonder onderwijs inperken

PvdA-leider Asscher wil de Grondwet aanpassen zodat ieder kind gelijke kansen op goed onderwijs krijgt. Daarbij wil hij scholen verplichten ieder kind te accepteren, ook als de leerling of de ouders een andere levensovertuiging huldigen dan de school. Daarnaast wil hij in de Grondwet opnemen dat onderwijs niet alleen een recht is maar ook voor...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Expertmeeting over de rol van scholen in het omgaan met armoede

Hoewel scholen de armoede in de gezinnen van hun leerlingen niet kunnen oplossen, kunnen zij wel een belangrijke rol spelen onder andere in het signaleren van kinderarmoede. Daarom wil de regering praktische ondersteuning voor scholen organiseren. ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Parkeervergunning moet leraren aan Amsterdam binden

In Amsterdam-Noord worden extra parkeervergunningen voor leraren uitgegeven. Dit moet ze behouden voor het Amsterdamse onderwijs. Als tijdelijke oplossing verleent Amsterdam aan de scholen in Noord een extra parkeervergunning. In plaats van één parkeervergunning per vijf fte, mogen er nu twee vergunningen worden gegeven. ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Onderwijsbond: desnoods vierdaagse lesweek bij tekort aan leraren

Als basisscholen te weinig leraren hebben, kunnen ze in noodgevallen beter een vierdaagse lesweek invoeren. Dat zegt de voorzitter van onderwijsbond AOb, Liesbeth Verheggen.Veel scholen krijgen volgens de AOb-voorzitter de roosters niet rond. "Het is niet de bedoeling dat er dan structureel mensen voor de klas staan die niet gekwalificeerd zij...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Slob geeft geen geld meer aan Lerarenparlement

Onderwijsminister Arie Slob draait de geldkraan voor het Lerarenparlement dicht. Zijn besluit daartoe volgt op de verkenning die Alexander Rinnooy Kan heeft uitgevoerd naar mogelijkheden om de kwaliteit van leraren te verbeteren.Het Lerarenparlement heeft maar weinig mandaat. Het afgelopen jaar is bovendien een aantal leden uit het Lerarenparl...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort

De subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort is bekendgemaakt. De regeling is bedoeld voor onder andere schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. De subsidieregeling gaat uit van een regionale aanpak voor het primair en voortgezet onderwijs. Partijen in de regio bepalen zelf binnen welk geografisch gebied de samenwerking vor...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
In het Jeugdjournaal: Steeds meer manieren om te wennen aan de middelbare school

Steeds meer scholen organiseren activiteiten waardoor het voor kinderen uit groep 8 makkelijker wordt om de overstap naar de brugklas te maken. Een goede zaak, aldus VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller in het Jeugdjournaal. De overgang naar de brugklas is een hele spannende voor nagenoeg alle leerlingen. ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Niet bevoegd, wel bekwaam: lesgevende kunstenaars helpen basisscholen uit de brand

Paniek, want de vaste invallers zijn bezet, ook ziek of hebben elders vaste banen gekregen.Dan kun je Lukida een berichtje sturen, een soort uitzendbureau dat kunstenaars als invaldocent levert aan basisscholen met een acuut probleem. De dienstdoende medewerker appt wat rond in zijn poule kunstenaars, en zorgt dat er om half negen iemand voor ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Hoera! Het stoplicht bestaat 150 jaar

Het eerste verkeerslicht werd in 1868 neergezet in Engeland. Door dat stoplicht konden politici veilig oversteken naar hun werk in de Britse Tweede Kamer. Er reden toen nog geen auto's rond, maar wel paard en wagen. In 1928 kwam er voor het eerst een stoplicht in Nederland. Dat stond in Den Haag. De meeste verkeerslichten hebben een rood, oran...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Politici willen meer gymles, maar er zijn te weinig zalen

De belangrijkste problemen: er zijn niet voldoende gymzalen (vooral in krimpgebieden) en de afstand tot de gymzaal is soms erg groot. Bovendien is er een tekort aan vakleerkrachten. Om de doelstelling van twee uur gymles per week te halen, zijn er volgens het rapport 3.120 extra vakleerkrachten nodig en 180 extra gymlokalen. ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Meisjes stijgen vaker boven schooladvies uit dan jongens

In 2017/’18 zaten meisjes in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs vaker dan jongens op een hoger niveau dan het definitieve advies dat ze kregen in groep 8. Het gaat hierbij om leerlingen die in de tussentijd geen vertraging opliepen. ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
HoeZoMediawijs.nl: nieuwe jeugdwebsite over mediawijsheid gelanceerd

Mediawijzer.net lanceert HoeZoMediawijs.nl, een website waarop kinderen vanaf 10 jaar aan de slag kunnen met mediawijze thema’s. De website biedt gevalideerde informatie, educatieve filmpjes en doe-opdrachten. De website is zo ingericht dat kinderen en jongeren zelfstandig kunnen werken, zowel th... ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Ziek thuis, maar toch in de klas dankzij robot Benji

Ziek thuis zitten, maar tóch lessen volgen. Voor zieke leerlingen komen meer technische snufjes om via live verbindingen ‘in de klas’ te kunnen zijn. Ze staan in de rij om een robot te bemachtigen.De aanvragen voor een robot of live-verbinding met de klas stromen binnen. De virtuele lessen helpen voorkomen dat leerlingen helemaal uitvalle...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Salarisplafond bestuurders met sprongen omhoog

Bestuurders van grote onderwijsinstellingen mogen van het kabinet volgend jaar 194 duizend euro verdienen, 13 duizend euro meer dan vorig jaar. Ook voor bestuurders van middelgrote en kleinere organisaties stijgt het wettelijke maximum in twee jaar tijd met 7 tot 8 procent. Een verkeerd signaal, vindt de AOb. ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Kinderen uit Alteveer mogen voor koningin Maxima optreden

De leerlingen wonnen de finale van het televisieprogramma Lang Leve de Muziek Show. Muziek is de rode draad in het programma. De kinderen van De Wegwijzer kwamen als winnaar uit de bus. De winnaars van elke provincie vormen een grote schoolband en treden op tijdens het Kerst Muziekgala 2018 in de Brabanthallen in Den Bosch. ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Zilveren Weken 2019

De weken na kerstvakantie worden ook wel de Zilveren Weken genoemd. Een goed moment om extra aandacht te besteden aan het groepsgevoel in de klas. In de Zilveren Weken bevinden we ons in de fase van performing, legt Siebers uit. Zie het als een pas op de plaats. Welk gedrag zie je bij de leerlingen na de vakantie? Kijk hoe je daar op in kunt s...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Kennis van een moderne vreemde taal: handig of juist belemmerend?

Welke invloed hebben kennis en vaardigheid in een moderne vreemde taal op het leren van een andere moderne vreemde taal?kennis favoriet

tool voorbeeld
Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort gepubliceerd

De onderwijsarbeidsmarkt verschilt sterk per regio en functioneert sterk regionaal. In de regio’s liggen mogelijkheden om het lerarentekort aan te pakken. Het is van belang om die regionale aanpak te ondersteunen. Minister Slob heeft daarom de Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort gepubliceerd, bedoeld om het lerarentekort in het p...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Negen Middelburgse basisscholen vervangen tegels voor groene schaakborden

Wethouder Dekker geeft donderdag 13 december samen met leerlingen van basisschool Het Element het startschot van Operatie Steenbreek op school. Binnen Operatie Steenbreek dragen Schoon Water Zeeland, waterschap Scheldestromen en de gemeente Middelburg bij aan het vergroenen van schoolpleinen. In maart start het educatieprogramma rond Operatie ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
De plasbroek als spreekwoordelijke druppel

Elk jaar nemen we met ons team lerarenopleiders een school over. We keren voor één dag terug naar de klaspraktijk. Één dag is niet veel, maar het is een begin én een noodzakelijke reality check […] ...leerkrachten-1-2 favoriet

tool voorbeeld
Onderzoek: Samenwerkingsschool haalt kinderen bij les levensbeschouwing uit elkaar

Ze vinden ontmoeting en samenleven een kernwaarde van hun school, maar halen de kinderen tijdens de lessen levensbeschouwing vaak uit elkaar. Ik adviseer ze een vorm van levensbeschouwelijk onderwijs aan te bieden waarin de kracht van zowel bijzonder als openbaar onderwijs tot haar recht komt. ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Lespakket Privacy

Het gratis lespakket ‘Privacy’ van de Autoriteit Persoonsgegevens geeft leerlingen en leraren van groep 7 en 8 de tools om meer zeggenschap te krijgen over hun persoonsgegevens. In 3 lessen van ongeveer 45 minuten leren kinderen wat privacy en persoonsgegevens zijn, ervaren ze waarom organisaties vaak geïnteresseerd zijn in hun gegevens e...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Overleg lerarentekort gaat door zonder PO in Actie en AOb

PvdA-Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul wilde van de minister weten of het nog wel zin heeft het overleg voort te zetten nu twee vakbonden niet meer aan tafel zitten. Slob antwoordt daarop het vertrek van PO in Actie en de AOb hem er niet van weerhoudt om met de andere organisaties, waaronder de PO-Raad en CNV Onderwijs, door te gaan. ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Uden: Maashorst School groeit en maakt zich klaar voor de toekomst

Met de natuur als inspiratiebron werd De Maashorst School gestart en is gekozen voor onderwijs waarbij de persoonlijke ontwikkeling van het kind uitgangspunt is. De natuur biedt enorm veel mogelijkheden en uitdaging tot vanzelfsprekende groei.De wereld is een klaslokaal en van die wereld willen we op De Maashorst School iedere dag optimaal geb...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
AOb wil 5 procent meer loon in cao primair onderwijs 2019

De AOb wil in de volgende ronde cao-onderhandelingen de loonkloof met het voortgezet onderwijs verder dichten en 5 procent loonsverhoging voor al het onderwijspersoneel in het primair onderwijs. Ook willen de onderhandelaars de functiebeschrijvingen van onderwijsondersteuners en schoolleiders onder de loep nemen ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Schoolleiders PO over de Eindtoets

De keuzevrijheid in eindtoetsen wordt erg gewaardeerd. Scholen kunnen zelf bepalen welke toets het beste aansluit bij hun leerlingen. Over afschaffing van de eindtoets zijn de meningen verdeeld. Verschillende schoolleiders vinden de eindtoets een goede bevestiging van het schooladvies. Andere schoolleiders vinden juist daarom dat de eindtoets ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Veel animo voor vergroenen schoolpleinen

Brabantse scholen maken massaal gebruik van de subsidieregeling voor het toekomstbestendig maken, oftewel 'vergroenen' van schoolpleinen. Om die reden wordt het subsidieplafond verhoogd tot 3,5 miljoen euro; goed voor minimaal 250 groene schoolpleinen. De subsidieregeling wordt bovendien verlengd tot december 2022. ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Vakbonden en PO-Raad starten cao-onderhandelingen primair onderwijs

De sociale partners in het primair onderwijs zijn gisteren begonnen met de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Vakbonden AOb, CNV Onderwijs, FvOv, FNV Overheid, AVS en werkgeversorganisatie PO-Raad wisselden op 5 december hun inzetbrieven uit als start van de cao-onderhandelingen. ...leerkrachten-3-8 favoriet

tool voorbeeld
Digitale eindtoets afnemen? Zo maak je in 2019 de juiste keuze

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets van het CvTE is in 2019 niet beschikbaar voor scholen. Betekent dit nu dat jouw school de digitale eindtoets niet meer kan afnemen? Zeker niet. Drie andere leveranciers, AMN, Diataal en A-Vision bieden een omgeving om de eindtoets digitaal en adaptief af te nemen ... ...ib-en-rt favoriet

tool voorbeeld
Symposium School en schaal

Bestuurders en beleidsmakers zijn vaak op zoek naar de ideale omvang van hun scholen. Zij willen verantwoord inspelen op ontwikkelingen, zoals leerlingenkrimp en passend onderwijs. En zij willen het eigen karakter en de eigen identiteit behouden. Maar is er een ideale schaal? Is schaalvergroting een onvermijdelijke trend of zijn er alternatiev...directie favoriet

tool voorbeeld
Wat zegt een disharmonisch intelligentieprofiel over de vervolgop...

Een disharmonisch intelligentieprofiel als uitkomst van de WISC-III intelligentietest is bij kinderen geen voorspeller of indicator voor probleemgedrag.kennis favoriet

tool voorbeeld
Heeft stoeien op school altijd een positief effect op kinderen?

Stoeiende kinderen kunnen stoom afblazen. Maar dat geldt niet voor alle kinderen. Sommige kinderen vinden het moeilijk speels gedrag goed te interpreteren. kennis favoriet

tool voorbeeld
Is een app helpend voor mbo-studenten tijdens hun stage?

In hoeverre draagt een app waarbij mbo-studenten tijdens hun stageperiode opdrachten krijgen gericht op theoretische vakinhoud, bij aan leer- en toetsresultaten? kennis favoriet

tool voorbeeld
Subsidie voor behalen bevoegdheid bewegingsonderwijs

Groepsleerkrachten in het primair onderwijs kunnen 4200 euro subsidie krijgen voor het behalen van de bevoegdheid bewegingsonderwijs.Op sommige scholen zijn onvoldoende leerkrachten die aan alle leerlingen bewegingsonderwijs mogen geven. De subsidieregeling moet ertoe bijdragen dat er meer leerkrachten komen die hiertoe bevoegd zijn. ...directie favoriet

tool voorbeeld
Primair onderwijs zet belangrijke stappen om onderwijsgeld beter te besteden

De PO-Raad roept schoolbesturen in het primair onderwijs op minder voorzichtig te begroten en beleid te voeren op het opbouwen van reserves. Daarmee reageert ze op De Financiële Staat van het Onderwijs 2017 van de Inspectie van het Onderwijs. De Rijksoverheid moet ervoor zorgen dat besturen beter en eerder zicht krijgen op het bedrag dat ze j...directie favoriet

tool voorbeeld
Op het rustbankje word je baas over jouw emoties

Door onze gastbloggers Joke Grimmonprez & Sanne Feryn (Odisee) Juf Alida stelt de opdrachten in de verschillende hoeken gezamenlijk voor. Kobe kiest voor de bouwhoek en weet nog precies wat hij moet doen. ...leerkrachten-1-2 favoriet

tool voorbeeld
Gezamenlijk opleidingstraject voor leidinggevenden in het primair onderwijs

SCOPE scholengroep, PCPO Westland, SCO Delft, Octant en SCOH hebben een overeenkomst gesloten met Penta Nova Academie voor schoolleiderschap voor een in-company scholingstraject voor primair onderwijs-medewerkers met leidinggevende potentie. Op woensdag 7 november tekenden de betrokken schoolbesturen het kweekvijvercontract. ...directie favoriet

tool voorbeeld
Reflecteren met het team - schrijf een brief!

Wat drijft je eigenlijk als schoolteam? En kun je dat aan ouders uitleggen? In deze brief vind je vijf kernwaarden die het daltononderwijs inspireren. verdieping favoriet

tool voorbeeld
Groeiende kritiek op klassen met 40 leerlingen door verdelen

Basisscholen hebben dit jaar al ruim drieduizend keer klassen moeten verdelen, waardoor leraren soms voor veertig leerlingen staan. Er zijn namelijk geen invallers te vinden. Dit is puur oppassen en heeft niets meer met goed onderwijs te maken. Leerkrachten ervaren de extra leerlingen uit andere groepen als grote last. Ze passen veelal maar ne...directie favoriet

tool voorbeeld
Ons onderwijssysteem is aan vernieuwing toe, aldus personeelsmanager Jakolien Kraeima

Ik heb mijn focus van gaten vullen verlegd naar ontwikkeling van het onderwijssysteem. Snelle oplossingen voor vacatures zijn noodzakelijk, maar zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Want daarmee creëren we juist een groter probleem: minder sterke collega’s, lagere onderwijsresultaten, imagoproblemen en scheve salarisverhoudingen. ...directie favoriet

tool voorbeeld
De onderwijsopbrengsten in cijfers. Dat is zo smal

Het dieptepunt bereikte Erik Abbink voor zijn gevoel toen een gesprek met de inspecteur uitmondde in een discussie over van welke kinderen de eindtoetscijfers zouden meetellen voor de resultaten van de school. En dus startte hij met de directeuren van 15 basisscholen een zoektocht om naast de harde cijfers ook de ‘softe’, pedagogische kwal...directie favoriet

tool voorbeeld
Ruim 60 procent schoolleiders wil eindtoets als second opinion handhaven

13 procent hiervan wil wel dat de eindtoets een maand eerder wordt afgenomen. Bijna 25 procent vindt dat de school helemaal geen eindtoets moet afnemen. AVS-voorzitter Petra van Haren: Als we kansrijkheid van leerlingen centraal stellen, is een (eind)toets nooit het instrument om een advies of doorstroom op te baseren. ...directie favoriet

tool voorbeeld
Waar gaan de duiven naartoe als het regent?

De herfstmaand : het ideale moment om met de kleuters de wisseling van de seizoenen te bespreken en te onderzoeken hoe de dieren zich klaarmaken voor de winter. ...leerkrachten-1-2 favoriet

tool voorbeeld
Landelijke subsidie aanpak regionale tekorten

Tijdens een landelijke bijeenkomst op dinsdagmiddag 11 december wordt de subsidieregeling aanpak regionale lerarentekorten bekend gemaakt en toegelicht. Tijdens diverse inspirerende workshops kunnen po- en vo-scholen aan de slag met de aanzet voor mogelijke aanpakken van het tekort in hun regio's. ...directie favoriet

tool voorbeeld
Schoolbesturen willen uitzendbureaus uitbannen

Schoolbesturen moeten geen uitzendbureaus meer inschakelen. Dat vinden de besturen voor primair onderwijs in Zaanstad. Uitzendbureaus zijn duur. Bovendien zouden schoolleiders, leraren en onderwijsondersteuners die via een uitzendbureau werken, niet zo betrokken zijn bij de school. De Zaanse schoolbesturen deden hun oproep tijdens de ALV van d...directie favoriet

tool voorbeeld
Noodgreep door lerarentekort is vaakst nodig in groep 7 en 8

Voor de groepen 7 en 8 moesten scholen de afgelopen week het vaakst een noodoplossing bedenken vanwege het lerarentekort. Dat blijkt uit cijfers van de website Lerarentekortisnu.nl. Tenminste 2245 leerlingen kregen vorige week niet het onderwijs dat ze verdienen, maar met een noodoplossing (klassen verdelen; naar huis sturen) werden geholpen. ...directie favoriet

tool voorbeeld
Ministers zien niets in verplicht schoolleidersregister

Het is geen goed idee om een verplicht schoolleidersregister in te richten. De onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob gaan daarmee in tegen een advies van de Onderwijsraad. Ze verwerpen in een brief aan de Tweede Kamer over het advies Een krachtige rol voor schoolleiders ook het idee om een sectoronafhankelijke beroepsstandaard...directie favoriet

tool voorbeeld
Kabinet: investeren in krachtige schoolleiders voor sterk onderwijs

Het kabinet geeft aan te investeren in ‘gekwalificeerde schoolleiders met voldoende positie’. De ministers Slob en Van Engelshoven werken deze ambitie uit in drie lijnen: er zijn (1) voldoende schoolleiders die (2) gekwalificeerd zijn en blijven voor hun belangrijke taak en (3) voldoende in positie zijn om die taak ook te kunnen uitvoeren....directie favoriet

tool voorbeeld
De morele plicht van elke mentor

Soms kom je leerlingen tegen met ernstige problematiek. Op school hoort geen therapie thuis. Maar wat kan de mentor (nog) wel? En wanneer baat of schaadt het?verdieping favoriet

tool voorbeeld
[EduAd] Lezen wordt leuker als je zelf schrijft

Hoe krijg je alle kinderen enthousiast om te lezen? Door ze zelf te laten schrijven. En andersom natuurlijk. In de maandprogramma’s van De Schoolschrijver gaan de leukste kinderboekenschrijvers hiermee met kinderen aan de slag. ...ib-en-rt favoriet

tool voorbeeld
Co-teaching: leren van en met elkaar!

Twee of meerdere leerkrachten voor de klas, het lijkt wel een ideale wereld. Is het een ideale wereld of is het echt mogelijk? Welke voorwaarden moet voldaan zijn? ...leerkrachten-1-2 favoriet

tool voorbeeld
Peiling onder leraren over het schoolleidersvak

Wat trekt leraren in het schoolleidersvak aan en wat juist niet? Ook het schoolleiderstekort wordt steeds meer voelbaar en vaak gaan leraren de functie vervullen. Om zicht te krijgen waarom zij wel of niet de stap overwegen om schoolleider te worden, nodigt het Arbeidsmarktplatform PO hen uit om een enquête in te vullen. ...directie favoriet

tool voorbeeld
Hoe bevorder je lezen?

Veel tijd besteden aan lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van leesvaardigheid. Door de leesmotivatie van leerlingen te verhogen, zullen zij frequenter gaan lezen. kennis favoriet

tool voorbeeld
Wat is effectief leesonderwijs voor zwakke lezers?

Zwakke lezers hebben baat bij begeleiding in kleine groepen. Zo kan er aandacht gegeven worden aan leessnelheid, woordkennis, tekstbegrip, leesstrategien, en motivatie. kennis favoriet

tool voorbeeld
Goede lezers: hoe hou je hen gemotiveerd?

Goede lezers hebben ook stimulans nodig om gemotiveerd te blijven voor lezen. Hoe help je hen verder?kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe voorkom je voortijdig schoolverlaten op het (v)mbo?

Van mentoren wordt verwacht dat zij signalen van dreigende uitval onder studenten herkennen. Als zij binding hebben met studenten kunnen zij met hen reflecteren op hun loopbaan. kennis favoriet

tool voorbeeld
Wat doe je met zwakke rekenaars op het mbo?

Zwakke rekenaars op het mbo: model van convergente differentiatie, -breng alle studenten naar miinimumniveau- geeft mbo-rekendocenten houvast. kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe effectief zijn robots in het onderwijs?

De verwachtingen van de meerwaarde van robots als partner in het leerproces zijn hoog. Kunnen deze waargemaakt worden en wat werkt wel en wat niet? kennis favoriet

tool voorbeeld
De kleuter en zijn tablet: weer een stapje wijzer!

Studenten van de Universiteit Leiden onderzochten het mediagebruik van kleuters. Hoeveel uur per dag gebruiken kleuters digitale media? En wat is de invloed op schoolse vaardigheden? In dit artikel lees je de eerste resultaten. ...leerkrachten-1-2 favoriet

tool voorbeeld
Onderzoek naar Arbocatalogus PO van start

De gehele maand november wordt onderzoek gedaan naar de website van Arbocatalogus PO. Ook jouw mening is zeer welkom! Ongeacht of je de website vaak gebruikt, af en toe of de website nog nooit hebt bezocht. Het doel van het onderzoek is om de website (nog) beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van het primair onderwijs. ...directie favoriet

tool voorbeeld
PO-Raad gaat in gesprek over hoge vermogens

De PO-Raad gaat in gesprek met een aantal schoolbesturen die op basis van de gepresenteerde jaarcijfers en continuïteitsparagraaf mogelijk een te hoge vermogenspositie hebben. Doel van deze gesprekken is om meer inzicht te krijgen in wat er bij de betreffende schoolbesturen speelt. ...directie favoriet

tool voorbeeld
Lezende kleuters: hoe help je hen verder?

Sommige kleuters kunnen al een beetje lezen. Hoe kun je als leerkracht het leren van deze kleuters verrijken?kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe leer je het beste een vreemde taal aan: snel en intensief of ...

Hoe leer je het beste een vreemde taal aan: snel en intensief of langzaam en met tussenpozen? Wat geeft de beste leeropbrengsten?kennis favoriet

tool voorbeeld
Bordspellen als krachtig leermiddel

Bordspellen als leermiddel inzetten? Heidi van der Westerlaken doet dat in haar klas en ziet de kinderen groeien. Heidi is leerkracht van groep 5 en de Minervagroep, een klas voor meer- en hoogbegaafden met een zorgvraag, en coördinator meer- en hoogbegaafdheid op basisschool Helder Camara in Teteringen. ...ib-en-rt favoriet

tool voorbeeld
Draagt een intensieve toetsweek bij aan examensucces in het vmbo?

In hoeverre draagt een intensieve toetsweek bij aan examensucces in het vmbo?kennis favoriet

tool voorbeeld
Versnellen in het basisonderwijs

Een deel van de leerlingen doet korter dan 8 jaar over de basisschool. De laatste jaren zijn er steeds meer leerlingen die versneld door het BaO gaan en zijn klaar voor hun twaalfde. Hierbij wordt verder onderscheid gemaakt in herfstkinderen en niet-herfstkinderen. Het zijn met name de herfstkinderen die versnellen. De meeste van deze kinderen...leerkrachten-1-2 favoriet

tool voorbeeld
Waarom kiezen sommige kleuters om alleen te spelen?

Vanuit de Banaba ‘Zorg en Remediërend Leren’ kom ik in de beschrijving van casussen het alleen-spelen regelmatig tegen. Soms speelt de kleuter met hoge betrokkenheid, soms niet. ...leerkrachten-1-2 favoriet

tool voorbeeld
Wat we uit de Duitse aanpak voor meertalige kleuters kunnen leren

Taalstimulering staat in Duitsland zeker na de vluchtelingencrisis hoog op de agenda. In dit blogberichtje wil ik niet zomaar beschrijven wat er allemaal gebeurt daar, maar deel ik graag een kritische evaluatie van die Duitse […] ...leerkrachten-1-2 favoriet

tool voorbeeld
Hoe kunnen docenten omgaan met verstorend gedrag?

Docenten die oog hebben voor de context van gedrag en proactieve strategieen bedenken en plannen, kunnen verstorend gedrag voor zijn.kennis favoriet

tool voorbeeld
Gratis introductietraining hoogbegaafdheid tijdens open dag Novilo

Volg een wervelende training over hoe je jouw hoogbegaafde leerlingen nog beter kunt begeleiden en herkennen. David Leinwand neemt je mee in de onderwerpen uit onze opleiding Talentbegeleider. Voor leerkrachten en begeleiders in het primair onderwijs. ...ib-en-rt favoriet

tool voorbeeld
Explosief/agressief gedrag bij kinderen. Wat kun je doen in je kl...

Explosief/agressief gedrag uit zich in oncontroleerbare momenten met agressie. Het zorgt voor begrip als je beseft dat tekorten aan executieve vaardigheden vaak de oorzaak zijn.verdieping favoriet

tool voorbeeld
Taalvaardige kleuter wordt minder snel afgewezen

Afgewezen worden door klasgenootjes begint al op jonge leeftijd. In de kleuterklas valt veertien procent van de kinderen buiten de groep. Op deze leeftijd spelen communicatieve vaardigheden een belangrijke rol bij sociale afwijzing, zo toont onderzoek van Femke van der Wilt aan. ...leerkrachten-1-2 favoriet

tool voorbeeld
Week van Fiep in het verkeer op 3 november van start

De Fiep Westendorp-week van 3 t/m 11 november staat in het teken van het thema verkeer. Je kunt tenslotte niet vroeg genoeg beginnen met het bevorderen van een veilig verkeersgedrag van jonge kinderen. Veilig Verkeer Nederland maakte bij vijf kleurplaten van Fiep Westendorp een lesbrief over verkeerssituaties die voor kleuters belangrijk zijn....leerkrachten-1-2 favoriet

tool voorbeeld
Luqo Spellenreeks wint Gouden Guppy 2018

Tijdens de Cinekid Media Awards 2018 op woensdag 24 oktober is de Gouden Guppy uitgereikt aan Luqo voor de Luqo Spellenreeks. Een spellenplatform dat de digitale wereld verbindt met de fysieke belevingswereld van het kind. Lees meer over de Gouden Guppy en de eervolle vermeldingen. ...leerkrachten-1-2 favoriet

tool voorbeeld
Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers organiseert Rekendag

Op zaterdag 17 november aanstaande organiseert de LBRT Rekendag. Een inspirerende dag in het teken van rekenen waar iedereen die rekent en inhoudelijk geïnteresseerd is, welkom is.Door concrete doelen te stellen, voldoende tijd aan rekenen te besteden, goed uit te leggen en rekenproblemen tijdig te signaleren, kunnen we iets doen aan rekenpro...ib-en-rt favoriet

tool voorbeeld
Kleuters op Instagram: mag je geld aan je kind verdienen?

Het gebruik van kinderen in vlogs of op Instagram om geld te verdienen: volgens de wet kan het waarschijnlijk nog net, maar het is niet helemaal duidelijk. Justine Pardoen legt uit. Het bericht Kleuters op Instagram: mag je geld aan je kind verdienen? verscheen eerst op Mediawijzer.net. ...leerkrachten-1-2 favoriet

tool voorbeeld
Gouden Guppy: vakjuryprijs voor beste digitale mediaproduct voor 0-6 jaar

De Gouden Guppy is de Nederlandse vakjuryprijs voor het beste digitale peuter- & kleutermediaproduct (0-6 jaar). Het doel van de Cinekid Media Awards is het stimuleren van de ontwikkeling van goede en innovatieve content voor kinderen en jongeren. De Cinekid Media Awards 2018 worden uitgereikt tijdens de 32ste editie van het Cinekid Festival m...leerkrachten-1-2 favoriet

tool voorbeeld
Het klimaat volgens de kleuters van de Beatrixschool in Steenwijk

De school kreeg bouwpakketten cadeau om zelf energie mee op te wekken. Voor het zover was, lazen bestuurders voor in de klas en dat is voer voor een kringgesprek op niveau. Over papa's en mama's die nog met vlammetjes koken; en hippe ouders die een auto aan een oplaadsnoer rijden. Amper 4 en 5 zijn ze, maar ze snappen best dat je energie nodig...leerkrachten-1-2 favoriet

tool voorbeeld
[EduAd] Ook rekensommen voor sterke en zwakke leerlingen?

Rekentuin heeft meer dan 25.000 leuke en motiverende opgaven. Zo oefenen al je leerlingen volledig zelfstandig en automatisch op hun eigen niveau. 100% adaptief, dus een succeservaring voor iedereen. ...ib-en-rt favoriet

tool voorbeeld
Verkeersminister leest voor uit Sproet en de Straathaaien

Veilig Verkeer Nederland ontwikkelde speciaal voor ouders van jonge kinderen het boek 'Sproet en de Straathaaien'. Vrijdagmorgen las minister Cora van Nieuwenhuizen voor uit dit leerzame boek, voor leerlingen van groep 1 en 2 van de Willemsparkschool in Den Haag.Het speelt in op hun behoefte aan leuk materiaal over verkeer voor thuis dat naadl...leerkrachten-1-2 favoriet

tool voorbeeld
Brede talentontwikkeling: hoe pak je dat aan?

Welke didactische aanpak van een programma voor brede talentontwikkeling heeft een positief effect op de motivatie van leerlingen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe kan samenwerkend leren succesvol zijn voor mbo-leerlingen?

Welk effect op motivatie en leerresultaten is er als middelbare scholieren van verschillende niveaus of jaarlagen samenwerken op projectbasis?kennis favoriet

tool voorbeeld
Welke relatie is er tussen (tekst)begrip en leerprestaties?

Is het waar dat het (tekst)begrip van schriftelijke toetsitems van invloed is op de leerprestaties van vmbo-leerlingen?kennis favoriet

tool voorbeeld
'Krom' speelgoed laat kinderen wennen aan groente die er anders uitziet

Als kinderen op jonge leeftijd wennen aan tomaten met een afwijkende vorm en kromme komkommers, dan staan ze later minder afwijzend tegenover groente en fruit die er anders uitzien. Daarom wil Kromkommer speelgoed op de markt brengen dat er anders uitziet. ...leerkrachten-1-2 favoriet

tool voorbeeld
Intakevragenlijst Kleuters

De 'Intakevragenlijst Kleuters' van SLO voor ouders en leerkrachten heeft als doel alle kinderen vroegtijdig in beeld te brengen. Hierdoor kan onderwijs en begeleiding goed afgestemd worden op de ontwikkelingsbehoeften van het individuele kind. ...leerkrachten-1-2 favoriet

tool voorbeeld
Vijftien ongevallen met Stints bekend bij Inspectie SZW

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in de afgelopen vier jaar vijftien meldingen gekregen over ongevallen met Stints. ,,De regels schrijven in sommige gevallen voor dat een ongeval bij ons gemeld moet worden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij blijvend letsel. Maar niet alle ongevallen hoeven bij ons gemeld te worden." ...leerkrachten-1-2 favoriet

tool voorbeeld
Leerlingen betrekken bij schoolbeleid: heeft dat positief effect?

Heeft leerlingen betrekken bij het schoolbeleid positieve effecten op de motivatie en de leerprestaties?kennis favoriet

tool voorbeeld
Dragen voedingssupplementen bij aan leerprestaties?

Dragen voedingssupplementen (in het bijzonder vitamine B12, folaat, vitamine D en magnesium) bij aan de leerprestaties van jongeren met gezondheidsklachten?kennis favoriet

tool voorbeeld
Formatief beoordelen: hoe effectief is dat?

Wat is er bekend over het effectief en efficient formatief beoordelen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Dragen brede niveau-2 opleidingen in het MBO bij aan succes?

Dragen brede niveau-2 opleidingen in het mbo bij aan de motivatie, slagingskansen en arbeidsmarktkansen van studenten?kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe kunnen tieners zelfgestuurd leergedrag laten zien?

In hoeverre kunnen tieners in gepersonaliseerde leersituaties zelfgestuurd leergedrag laten zien?kennis favoriet

tool voorbeeld
[EduAd] Dit schooljaar meer gemak en tijdwinst in de rekenles?

Profiteer van de voordelen van een online oefenprogramma. Met Rekentuin oefenen al je leerlingen zelfstandig met leuke en motiverende rekenopgaven op hun eigen niveau! Naast de methode, volledig automatisch en 100% adaptief. ...ib-en-rt favoriet

tool voorbeeld
Ik Creeer Mijn Wereld op NOT 2019 gelanceerd

‘Ik creëer mijn wereld’ is een nieuwe, online lesmethode voor het primair onderwijs, die leerlingen van groep 1 t/m 8 prikkelt hun kijk op zichzelf en de wereld te verkennen. ...ib-en-rt favoriet

tool voorbeeld
Nieuwe fase voor nieuwe kerndoelen-in-wording

De leraren en schoolleiders die werken aan nieuwe kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs beginnen volgende maand aan een nieuwe fase in de ontwikkeling van deze kerndoelen. ...ib-en-rt favoriet

tool voorbeeld
Logopediewetenschapper Ellen Gerrits pleit voor meer aandacht voor TOS

Op 22 september is het WereldTOSdag om aandacht te vragen voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis. Kinderen met TOS hebben moeite met taal. ...ib-en-rt favoriet

tool voorbeeld
Educatieve favorieten verzamelen en delen. Yurls is vernieuwd!

De vooral in het onderwijs veel gebruikte gratis webdienst Yurls is sinds afgelopen woensdag vernieuwd. De vernieuwde Yurls is nu nog beter te bedienen op mobiele apparaten, uitgebreid met enkele nieuwe toepassingen en (belangrijker nog) klaar om toekomstige toepassingen mogelijk te maken. ...ib-en-rt favoriet

tool voorbeeld
Pesten op school neemt verder af

Het aantal kinderen dat wordt gepest, is wederom afgenomen. Dat schrijft minister Slob (Onderwijs) maandag aan de Tweede Kamer. Volgens Slob is het goed nieuws voor de tienduizenden kinderen die nu niet meer met een steen in hun maag naar school gaan, maar blijft aandacht voor pesten nog altijd hard nodig. ...ib-en-rt favoriet

tool voorbeeld
Sommenmaker.nl vernieuwd en uitgebreid

Goed leren rekenen is belangrijk. Op zoek naar extra oefenstof? Sommenmaker.nl is vernieuwd en helpt je nu nog beter bij het maken van aanvullende oefenbladen. ...ib-en-rt favoriet

tool voorbeeld
Meer talen in de klas

Niet alle basisschoolleerlingen spreken thuis Nederlands. Aandacht op school voor deze andere thuistalen versterkt de talenkennis van de hele klas. Het leerboek SJOES helpt daarbij een handje, met twaalf creatieve lessen over meertaligheid. ...ib-en-rt favoriet

tool voorbeeld
Woordenschatonderwijs, Wat werkt en wat niet?

Woordenschatonderwijs, dit is toch wel een van de leerlijnen in het basis en speciaal onderwijs waar heel veel online over vinden is. Wil je werken met een methode, een methodiek of vanuit de beleving van kinderen? ...ib-en-rt favoriet

tool voorbeeld
Welke samenhang is er tussen handschrift- en leesproblemen?

Is er samenhang tussen handschriftproblemen en leesproblemen bij kinderen in groep 3 en 4? Welke schrijfoefeningen helpen daarbij?kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe voer je goede oudergesprekken?

Hoe voer je goede oudergesprekken die zorgen voor een tevreden gevoel bij zowel ouders als leraren?kennis favoriet

tool voorbeeld
Ontwikkelingsgericht onderwijs: kun je leren lezen zonder lesmeth...

Hoe kunnen leerlingen in groep 3/4 zonder lesmethode vlot en accuraat leren lezen met ontwikkelingsgericht onderwijs?kennis favoriet

tool voorbeeld
Gilles de la Tourette - symptomen - behandeling - test

Gilles de la Tourette is een complex, chronisch, neuropsychiatrisch syndroom, gekarakteriseerd door motorische en vocale tics. Wat zijn symptomen en hoe gaat de behandeling?verdieping favoriet

tool voorbeeld
Conferentie 'Begaafdheid & Talentontwikkeling'

Op 14 en 15 november 2018 organiseert het National Talent Centre of the Netherlands (NTCN) een conferentie bij NBC congrescentrum in Nieuwegein. Het thema van de conferentie is 'Flow creëren in leren'. We besteden aandacht aan het stimuleren van creativiteit, talentontwikkeling en persoonlijke groei en benaderen dit vanuit een levenslooppersp...ib-en-rt favoriet

tool voorbeeld
Onderzoeken rekenen-wiskunde en schrijfvaardigheid voor Peil.onderwijs gestart

In maart 2018 zijn twee nieuwe peilingsonderzoeken van start gegaan als onderdeel van Peil.onderwijs: Rekenen-Wiskunde einde (speciaal) basisonderwijs en Schrijfvaardigheid einde (speciaal) basisonderwijs. ...ib-en-rt favoriet

tool voorbeeld
Definitieve streep door kleutertoets

Kleuters hoeven niet langer op de basisschool onderworpen te worden aan toetsen die hun voortgang testen. Het kabinet zet daar nu definitief een streep doorheen, melden bronnen aan De Telegraaf. ...ib-en-rt favoriet

tool voorbeeld
Aanpak knelpunten passend onderwijs

Passend onderwijs gaat te veel over de inrichting van bestuurlijke constructies in plaats van wat het beste is voor de kinderen. Schoolleiders en leraren geven aan onvoldoende betrokken te zijn bij de keuzes die het samenwerkingsverband maakt. ...ib-en-rt favoriet

tool voorbeeld
Gepersonaliseerd onderwijs zet ouders aan het roer

School is doorgaans een behoorlijke 'blackbox' voor ouders. Binnen het gepersonaliseerd onderwijs zijn ouders hard nodig. Hen welkom heten is belangrijk! verdieping favoriet

tool voorbeeld
Wat is de effectiviteit van het directe instructiemodel in het VO...

Wat is de effectiviteit van het directe instructiemodel op de leervorderingen van leerlingen, vooral in het voortgezet onderwijs?kennis favoriet

tool voorbeeld
Welk effect heeft het toepassen van het RTTI-model op leerresulta...

Welk effect heeft het toepassen van het RTTI-model op de leerresultaten van havo- en vwo-leerlingen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe begeleid je instromende nt2-leerlingen optimaal?

Hoe kunnen middelbare scholen instromende nt2-leerlingen het beste ondersteunen om hun potentie te bereiken?kennis favoriet

tool voorbeeld
Is gepersonaliseerd onderwijs een tegenhanger van effectieve inst...

Gepersonaliseerd onderwijs wordt nogal eens uitgespeeld tegen directe instructie. Dat is niet terecht. Maar hoe hangt effectieve instructie dan samen met gepersonaliseerd onderwijs?verdieping favoriet

tool voorbeeld
Werkdruk bespreekbaar maken? Doe dit met kennis van de CAO PO. De...

Veel leerkrachten ervaren een hoge werkdruk. Hoe kun je dat bespreekbaar maken? Lees hier in deel 3 van deze serie voor de laatste keer over interessante zaken uit de CAO PO. verdieping favoriet

tool voorbeeld
Wat is de optimale lesduur in voortgezet onderwijs?

Wat is de optimale lesduur in voortgezet onderwijs dat gebruikmaakt van gevarieerde werkvormen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Schoolvakanties: hoe voorkom je leerverlies en terugval?

Heeft een min of meer continu onderwijsaanbod over het schooljaar een positief effect op de leerprestaties en het welbevinden van leerlingen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe stimuleer je kritisch denkvermogen?

Welke didactische werkvormen dragen bij aan de ontwikkeling van kritisch denkvermogen bij vmbo- en mbo-leerlingen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Effect van een meerscholendirectie: is iedereen tevreden?

Draagt een meerscholendirectie bij aan efficient werken en aan tevredenheid van ouders en personeel? Welke invloed hebben schoolleiders?kennis favoriet

tool voorbeeld
Onderzoeksvaardigheden van mbo studenten: hoe bevorder je die?

Hoe kunnen onderzoeksvaardigheden van mbo4-studenten worden gemeten? En hoe bevorder je een onderzoekende houding?kennis favoriet

tool voorbeeld
Klagende ouders en de kunst van samenwerking

Klagende ouders hebben een boodschap. Het is in het belang van het kind en van de samenwerking met ouders te ontdekken wat die boodschap is.opinie favoriet

tool voorbeeld
Omhoog reiken - Interview met schrijfster Karin Amatmoekrim

Verbaas jij je ook over de voortdurende kritiek op het onderwijs? Het is nooit goed of het deugt niet. Nee, dan Finland! Daar is alles beter. Is dat beeld terecht?verdieping favoriet

tool voorbeeld
Resultaatverplichting of deelnameverplichting? Wat werkt beter?

Wat is het effect van een resultaatverplichting versus een deelnameverplichting bij toetsen op het kennisniveau van mbo-studenten?kennis favoriet

tool voorbeeld
Pedagogische tact past bij gepersonaliseerd onderwijs

Hoe kan pedagogisch handelen gezien worden in het kader van gepersonaliseerd leren? Het is belangrijk 'het goede doen op het goede moment'. verdieping favoriet

tool voorbeeld
Wat zijn de effecten van een aanpassing in het lesaanbod?

Een ander lesaanbod, bijvoorbeeld 's morgens centrale lessen en 's middags meer verdieping en ondersteunende lessen. Welk effect heeft zoiets?kennis favoriet

tool voorbeeld
Gaan leesprestaties omhoog door modeling en leesstrategie-onderwi...

Is het waar dat modeling en leesstrategie-onderwijs de leesprestaties in de basisschoolleeftijd verhogen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Unitonderwijs versus klassikaal onderwijs

Zijn er verschillen in leeropbrengsten en de ontwikkeling van leerlingen in unitonderwijs ten opzichte van klassikaal onderwijs?kennis favoriet

tool voorbeeld
Groep 1 en 2: wijzen gestandaardiseerde toetsen de weg?

Kunnen gestandaardiseerde toetsen helpen het beheersingsniveau van rekenen en beginnende geletterdheid in groep 1 en 2 vast te stellen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Doorbreek de testcultuur

Het onderwijsniveau op de basisschool daalt. Een van de oorzaken ligt in de opvatting dat het intelligentieniveau van kinderen verhoogd zou kunnen worden. opinie favoriet

tool voorbeeld
Excellente leerlingen kunnen zich heel goed redden

Wat kunnen we zeggen over het huidige onderwijs? Een interview met Roel Bosker over relevante onderwerpen wat betreft de staat van het onderwijs. opinie favoriet

tool voorbeeld
Leraarvaardigheden voor kindgericht onderwijs

Veel scholen zijn bezig met de ontwikkeling naar kindgericht onderwijs. Daarbij zit de crux in het versterken van de leraarvaardigheden. Welke vaardigheden zijn onmisbaar?verdieping favoriet

tool voorbeeld
Bewegend leren: hebben jongens en meisjes er evenveel baat bij?

Profiteren jongens en meisjes vergelijkbaar van bewegend leren?kennis favoriet

tool voorbeeld
Wat zijn kenmerken van mbo-studenten?

Wat zijn kenmerken van mbo-studenten en presteren zij beter als de onderwijsaanpak wordt afgestemd op die kenmerken?kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe maak je beta-techniek populair?

Hoe kun je bevorderen dat meer vmbo-leerlingen kiezen voor beta-techniek?kennis favoriet

tool voorbeeld
Wat beinvloedt het schoolloopbaansucces in het VO?

Welke factoren beinvloeden het schoolloopbaansucces in het voortgezet onderwijs van leerlingen die uitstromen uit het speciaal (basis)onderwijs?kennis favoriet

tool voorbeeld
Veeleisende ouders

Veeleisend gedrag van (sommige) ouders: wat zijn mogelijke oorzaken? En wat is een adequate professionele houding ten aanzien van a dezeaTM ouders?verdieping favoriet

tool voorbeeld
Hoe deel je het klaslokaal in bij vmbo basis/kader leerlingen?

Is een rijenopstelling beter voor leerlingen in het vmbo basis/kader dan een groepsopstelling?kennis favoriet

tool voorbeeld
Doelen stellen bij het gepersonaliseerd onderwijs

Bij het stellen van doelen is een regelmatig gesprek cruciaal. Wat nog meer? Lees in deze bijdrage hoe gepersonaliseerd onderwijs vormgegeven kan worden in de praktijk. verdieping favoriet

tool voorbeeld
Beinvloedt ervaringsleren de examenresultaten van vmbo-leerlingen...

Hoe zijn de examenresultaten van vmbo-leerlingen die vooral traditioneel leren ten opzichte van vmbo-leerlingen die vanuit ervaringsleren onderwijs krijgen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Klantbeleving studenten VO: hoe breng je dat in beeld?

Op welke manier is het in beeld brengen van de klantbeleving van leerlingen/ studenten en andere betrokkenen toepasbaar in een onderwijsinstelling?kennis favoriet

tool voorbeeld
Wat leren jonge kinderen van educatieve tv-programma's?

Welk effect hebben educatieve televisieprogramma's op de cognitieve ontwikkeling van kinderen van vier tot zes jaar?kennis favoriet

tool voorbeeld
Mondelinge tweedetaalverwerving bij vluchtelingenkinderen

Wat verklaart verschillen in ontwikkeling van mondelinge tweedetaalverwerving bij vluchtelingenkinderen ouder dan 6 jaar zonder taalontwikkelingsstoornis?kennis favoriet

tool voorbeeld
Werken met een kleine kring in de onderbouwklas

Is werken met een kleine kring als vorm van intern differentieren de goede aanpak voor de cognitieve ontwikkeling van alle kinderen in een onderbouwklas?kennis favoriet

tool voorbeeld
Dragen leernetwerken van schoolleiders bij aan hun professionele ...

Kunnen leernetwerken van schoolleiders bijdragen aan hun professionele ontwikkeling? Hoe moeten deze dan worden opgezet en ingericht?kennis favoriet

tool voorbeeld
Betrokkenheid van leerlingen bij innovatie vergroot motivatie?

Leidt betrokkenheid van leerlingen bij onderwijsinterventies tot meer motivatie en betere leerresultaten?kennis favoriet

tool voorbeeld
Samenwerking tussen scholen en educatieve partners

Hoe kunnen scholen en educatieve partners effectief samenwerken op het gebied van gezondheid en sport, techniek, cultuur en natuur?kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe ontwikkel je digitale geletterdheid in het praktijkonderwijs?

Met welke leermiddelen kunnen leerlingen in het praktijkonderwijs digitale geletterdheid ontwikkelen? En hoe kunnen hun vorderingen worden getoetst?kennis favoriet

tool voorbeeld
Doorstromen naar het hbo: heeft taalvaardigheid invloed?

Welke invloed heeft taalvaardigheid op de doorstroom naar en studiesucces in het hbo van mboaTMers tot 25 jaar uit achterstandsgroepen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Ouders voor ouders

Koppel ouders aan elkaar die iets voor elkaar kunnen betekenen. Door de samenwerking tussen ouders te versterken, komen ze meer in hun kracht te staan.verdieping favoriet

tool voorbeeld
Het kind is eigenaar van zijn ontwikkeling en is daarvoor compete...

Hoe kan een kind zijn ontwikkeling realiseren? 'Het beste wat we voor leerlingen kunnen doen, is hen helpen zelfbewuste, zelfgedisciplineerde en zelfsturende mensen te worden.' verdieping favoriet

tool voorbeeld
Hoe versterken leraren met Asperger hun sociale vaardigheden?

Hoe kunnen leraren met Asperger hun sociale vaardigheden in de klas versterken?kennis favoriet

tool voorbeeld
Versterken leanprincipes het eigenaarschap van leerlingen BO?

Leidt het gebruik van lean-principes in een basisschoolklas tot een versterking van het eigenaarschap bij de leerlingen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe bevorder je een onderzoekende houding in het voortgezet onder...

Op welke manier kunnen docenten een onderzoekende houding van leerlingen in het voortgezet onderwijs bevorderen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe versterk je het eigenaarschap bij leerlingen?

Leidt het werken vanuit leerdoelen en leerlijnen tot een versterking van het eigenaarschap bij leerlingen?kennis favoriet

tool voorbeeld
15 tips voor het oplossen van werkdruk in het onderwijs

15 praktische tips voor werk- en stressverlichting in het onderwijs. Los werkdruk op middels het landelijk beleid, het schoolbestuur en op het niveau van de school en de klas.verdieping favoriet

tool voorbeeld
Top 10 - Onderwijsboeken 2017

Wat zijn de populairste onderwijsboeken van 2017? Wij-leren.nl heeft weer samen met zestien uitgeverijen een Top 10 samengesteld. Mis hem niet!samenvatting favoriet

tool voorbeeld
Top 10 artikelen 2017

In heel 2017 waren er 2.771.289 bezoekers op Wij-leren.nl. Deze artikelen werden het meest gedeeld op de sociale media. Het geeft mooi inzicht in wat er speelt in onderwijsland.samenvatting favoriet

tool voorbeeld
Onderwijsontwikkeling: hoeveel tijd kost het een mbo-docent?

Ontwikkeling van onderwijs behoort tot de kerntaken van mbo-docenten. Het is echter niet bekend wat een reele tijdsbesteding daarvoor is.kennis favoriet

tool voorbeeld
Welke leerprincipes zijn nodig voor lezen en spellen in groep 3?

Welke leerprincipes zijn het beste voor het vloeiend leren lezen en spellen bij kinderen in groep 3?kennis favoriet

tool voorbeeld
Is er een relatie tussen hoogbegaafdheid en onderpresteren?

Wat is de relatie tussen hoogbegaafdheid en onderpresteren? Hoe onderken je onderpresteren en wanneer komt het vooral voor?kennis favoriet

tool voorbeeld
Draagt kunsteducatie bij aan sociaal-emotionele vaardigheden?

Wat is de bijdrage van kunsteducatie, in het bijzonder dans, aan sociaal-emotionele en leervaardigheden van leerlingen in het voortgezet onderwijs?kennis favoriet

tool voorbeeld
Wat is de invloed van digitaal lesmateriaal op kinderen met gedra...

Heeft digitaal lesmateriaal invloed op de sociale competenties en/of executieve functies van leerlingen met gedragsproblemen of psychische stoornissen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Zorgleerlingen vergeleken in het reguliere en speciale basisonder...

Hoe ontwikkelen zorgleerlingen zich in het reguliere basisonderwijs in taal, lezen, rekenen en sociaal-emotioneel, vergeleken met leerlingen in het speciaal basisonderwijs?kennis favoriet

tool voorbeeld
Wat is gepersonaliseerd onderwijs?

Wat is gepersonaliseerd onderwijs en wat vraagt het aan voorwaarden om het goed in te voeren? Gepersonaliseerd leren kan alleen op een integrale manier ingevoerd worden.verdieping favoriet

tool voorbeeld
Wanneer zijn externe handelingsadviezen effectief?

Waaraan moeten handelingsadviezen van externe adviseurs voldoen zodat leerkrachten po ermee aan het werk gaan?kennis favoriet

tool voorbeeld
Wat zijn goede behandelmethodes bij spraakproblemen?

Is er iets bekend over de effectiviteit van de PROMPT-methode of andere methodes bij kinderen met motorische articulatieproblemen die ook stotteren?kennis favoriet

tool voorbeeld
NT2 onderwijs in s(b)o en regulier basisonderwijs

Is NT2-onderwijs in het sbo of so gebaat bij een aangepaste aanpak in vergelijking met het reguliere basisonderwijs?kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe vergroot project-based-learning vaardigheden van vo-leerlinge...

Hoe kan project-based learning (PBL) de vakkennis en vaardigheden vergroten van leerlingen in het voortgezet onderwijs?kennis favoriet

tool voorbeeld
Rankinglijst scores eindtoets verwerpelijk

Publicatie van de resultaten van de eindtoets van alle basisscholen op een rankingslijst is verwerpelijk en leidt af van waar het om gaat in het onderwijs.opinie favoriet

tool voorbeeld
Welke relatie is er tussen kwaliteitsbeleid en lerend vermogen?

Is er een relatie tussen kwaliteitsbeleid van scholen voor voortgezet onderwijs en hun lerend vermogen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Leiden lage verwachtingen en gemakkelijk leermateriaal tot onderp...

Lage verwachtingen en gemakkelijk leermateriaal op het vmbo: leidt dit tot onderpresteren van deze leerlingen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Stimuleert programmeerles probleemoplossingsvaardigheden?

Draagt programmeerles bij aan de probleemoplossingsvaardigheden van leerlingen? De uitkomsten van verschillende onderzoeken is niet helemaal eenduidig.kennis favoriet

tool voorbeeld
Zijn 10-minutengesprekken nog van deze tijd?

Veel scholen zijn dit jaar begonnen met het voeren van startgesprekken met ouders. Met de concrete handvatten in dit artikel worden ook de andere gesprekken met ouders effectiever!verdieping favoriet

tool voorbeeld
Over de rol van docenten 2022: nieuwe visie, toezicht en controle

Een verandering naar a high impact learningaTM vereist zowel inhoudelijke als organisatorische veranderingen. Belangrijk zijn leraren die als team leeromgevingen ontwerpen.verdieping favoriet

tool voorbeeld
Is er een relatie tussen ervaren werkbelasting en bekwaamheid?

Is er een relatie tussen de ervaren werkbelasting en hoe bekwaam leraren zich voelen om bewegingsonderwijs en cultuureducatie te geven?kennis favoriet

tool voorbeeld
Vervangt digitale feedback instructies van de leerkracht?

Kan feedback op digitale oefeningen die automatisch nagekeken worden, de instructies van een leerkracht vervangen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Effect van onderwijs op basis van Human Dynamics-theorie

Human Dynamics als theorie is niet onomstreden. Critici wijzen op het niet-wetenschappelijke karakter. Effecten zijn moeilijk meetbaar. kennis favoriet

tool voorbeeld
Inzet van theorie over Meervoudige Intelligentie: werkt dat?

De theorie van meervoudige intelligentie (MI) is ontwikkeld door Howard Gardner. Heeft de inzet van deze theorie invloed op leerresultaten van leerlingen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe faciliteer je succesvol een leergemeenschap?

Wat zijn succesvolle interventies bij het faciliteren van leergemeenschappen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Wat zijn de effecten van formatief evalueren?

Wat is er bekend over de effecten van formatief evalueren bij leerlingen en bij docenten? kennis favoriet

tool voorbeeld
Schrijven of typen: invloed op handschrift en spelling

Schrijven of typen: zijn er verschillen voor de ontwikkeling van handschrift en spelling? Dit artikel laat zien dat schrijven veel positieve neveneffecten heeft!kennis favoriet

tool voorbeeld
Heeft gepersonaliseerd onderwijs effect op alle leerlingen?

Heeft gepersonaliseerd onderwijs een positief effect op alle leerlingen? En op welke manier kun je het het beste invoeren? Welke vaardigheden zijn daarbij nodig?kennis favoriet

tool voorbeeld
Wat zijn gunstige lestijden voor vmbo-leerlingen?

Wat zijn de meest gunstige tijdstippen om les te geven aan vmbo-leerlingen voor hun leerprestaties?kennis favoriet

tool voorbeeld
Vroegtijdig schoolverlaten in het mbo: helpt werken aan groepscoh...

Heeft werken aan groepscohesie in de klas invloed op voortijdig schoolverlaten in het mbo? Verlaten jongeren minder gauw de school bij een goede groepssfeer?kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe differentieer je bij engels in de brugklas?

Wat zijn effectieve manieren om in de brugklas te differentieren bij onderwijs in de Engelse taal?kennis favoriet

tool voorbeeld
De vergeten gave van creativiteit

De ratio heeft een te grote plaats in het onderwijs. Intuitie en creativiteit zouden echter minstens zoveel aandacht moeten krijgen. Hoe doen we dat?verdieping favoriet

tool voorbeeld
Getting things done, dat wil toch iedereen? (3)

Een opgeruimd hoofd wil iedereen maar niet alles kan tegelijk. Heb jij een goede organisatie voor alles wat jij AaEin de wachtAaa zet, dan krijg jij rust in je hoofd.verdieping favoriet

tool voorbeeld
Examenprogramma CKV: SLO-handreiking helpt docenten op weg

Met ingang van schooljaar 2017-2018 is er een nieuw examenprogramma CKV. SLO helpt scholen en docenten op weg met een digitale handreiking.verdieping favoriet

tool voorbeeld
Lastige ouders, lastige leraren - Vijf tips voor een goede samenw...

Ouders en leraren kunnen het elkaar lastig maken, maar hebben uiteindelijk hetzelfde doel. Hoe kunnen zij goed met elkaar samenwerken? Vijf tips. verdieping favoriet

tool voorbeeld
Heeft traumasensitief lesgeven effect op vluchtelingkinderen?

Principes van traumasensitief lesgeven zijn veelbelovend voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van getraumatiseerde kinderen.kennis favoriet

tool voorbeeld
Innovatieve scholen

Dit is een groeiende lijst met innovatieve scholen die het leerstofjaarklassensysteem hebben losgelaten. Heb je aanvullingen, stuur een bericht naar machiel.karels[at]gmail.com.verdieping favoriet

tool voorbeeld
Nederlandse taal en woordenschatontwikkeling

Wat is de invloed van de Nederlandse taal - zowel thuistaal als schooltaal - op de woordenschatontwikkeling van leerlingen in groep 4-8?kennis favoriet

tool voorbeeld
Doubleren (VO): welk effect heeft het op de verdere schoolloopbaa...

Doubleren in het Voortgezet onderwijs: heeft het zin? Wat zijn de effecten op de verdere schoolloopbaan van zittenblijvers?kennis favoriet

tool voorbeeld
Startgesprekken: handvatten voor een goede start

Steeds meer scholen beginnen het nieuwe schooljaar met startgesprekken met ouders. Ook wel a kennismakingsgesprekaTM of a omgekeerde tienminutengesprekaTM genoemd. verdieping favoriet

tool voorbeeld
Getting things done, dat wil toch iedereen? (2)

Op hoeveel verschillende manier verzamel jij dingen waar je nog wat mee moet? Welke inbakjes heb jij eigenlijk en welke wil je deleten?verdieping favoriet

tool voorbeeld
Welke didactische benadering zet aan tot creatief denken?

Welke didactische benadering zet aan tot en draagt bij aan de ontwikkeling van creatief denken bij kinderen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe verbeter je informatievaardigheden van vmbo-leerlingen?

Enige 'knoppenkennis' hebben de meeste Nederlandse leerlingen wel. Maar hoe verbeter je deze basale kennis en informatievaardigheden van vmbo-leerlingen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Wat doen we met talenten in kunst en cultuur?

Wat doe je met de leerlingen in je klas die veel talent hebben? Laat hen ontwikkelen! De vraag is alleen: hoe doe je dat als je een klas vol hebt met verschillende talenten?verdieping favoriet

tool voorbeeld
Aanleren van klank-letterkoppelingen in groep 2: zinvol!

Wat is het langetermijneffect van het aanleren van klank-letterkoppelingen in groep 2 op de leesresultaten van leerlingen in groep 3?kennis favoriet

tool voorbeeld
Tips voor omgaan met het tourette-syndroom

Tips voor leerkrachten voor omgang met het syndroom van Tourette. Dit syndroom is een erfelijke, neuro-psychiatrische aandoening die gekenmerkt wordt door tics.verdieping favoriet

tool voorbeeld
(Terug)verwijzing: wat doet switchen met een kind?

Wat is het effect van verwijzing van leerlingen naar het speciaal onderwijs en het terugverwijzen naar het regulier onderwijs op het welbevinden van leerlingen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Voorziet gecombineerde leerweg mbo in behoefte?

Voorziet de combinatie van BOL en BBL in de behoefte die scholen en bedrijven voelen? De eerste resultaten van dit experiment zijn veelbelovend...verdieping favoriet

tool voorbeeld
Gestresste leraren: wat is hun invloed op leerlingen?

Gestresste leraren, helaas, ze bestaan. Welk effect heeft hun stress op eigen functioneren en op dat van hun leerlingen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Kiezen voor het VO: is 12 jaar voor sommige leerlingen niet te jo...

Draagt een later keuzemoment voor het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld op 14-jarige leeftijd, bij aan het schoolsucces in het vo van met name leerlingen uit achterstandssituaties?kennis favoriet

tool voorbeeld
Welke relatie is er tussen technisch lezen en spellen in groep 3?

Hoe kun je het lezen op woordniveau in groep 3 verbeteren? Welke relatie is er tussen technisch lezen en spellen in groep 3?kennis favoriet

tool voorbeeld
Beter leren en onthouden met kunst

Door te luisteren naar de leerlingen, ontdekten onderzoekers dat een sterke, effectieve integratie met kunst zorgt voor meer intrinsieke onafhankelijke motivatie om te leren en echt begrip.verdieping favoriet

tool voorbeeld
Kunst integreren in het curriculum

Wanneer is integratie geslaagd? Als de leerling wordt uitgedaagd tot creatief en kritisch denken over disciplines heen. verdieping favoriet

tool voorbeeld
Hoe kan lezen in groep 5 effectief worden verbeterd?

Hoe kan lezen op woordniveau bij leerlingen in groep 5 effectief worden verbeterd?kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe kunnen scholen ouderbetrokkenheid versterken?

Hoe kunnen scholen betrokkenheid van ouders versterken en wat vraagt dit van de leerkrachten?kennis favoriet

tool voorbeeld
Wat doen digitale leeromgevingen met leraren?

Welke invloed heeft het werken met digitale leeromgevingen die gepersonaliseerd leren mogelijk maken op het handelen en oordelen van leraren?kennis favoriet

tool voorbeeld
Is loopbaanorientatie helpend voor vo-leerlingen?

De ontwikkeling van een arbeidsidentiteit en van loopbaancompetenties zijn kernelementen van LOB. Het vraagt om een krachtige loopbaangerichte leeromgeving die keuzemogelijkheden biedt.kennis favoriet

tool voorbeeld
Tweetalig onderwijs in het mbo: beter arbeidsmarktperspectief?

Tweetalig onderwijs in het mbo: verbetert dat de taalvaardigheid en zorgt dat voor een beter arbeidsmarktperspectief?kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe ontwikkel je ict-competenties bij leraren?

Er zijn verschillende competentieprofielen voor leraren voor leren en lesgeven met ict. Het is goed om te kijken wat er al in huis is, wat er mag worden verwacht, en wat er nog nodig is. kennis favoriet

tool voorbeeld
De bekwaamheidseisen voor de leraar primair onderwijs (groepslera...

De bekwaamheidseisen voor de leraar primair onderwijs (groepsleraar). Vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische bekwaamheidseisen, opgesteld door de Onderwijscooperatie.verdieping favoriet

tool voorbeeld
De bekwaamheidseisen voor de leraar voorbereidend hoger onderwijs

De bekwaamheidseisen voor de leraar voorbereidend hoger onderwijs. Vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische bekwaamheidseisen, opgesteld door de Onderwijscooperatie.verdieping favoriet

tool voorbeeld
De bekwaamheidseisen voor de leraar voortgezet onderwijs en de do...

De bekwaamheidseisen voor de leraar voortgezet onderwijs (VO). Vakinhoudelijke, vakdidactische en pedagogische bekwaamheidseisen, opgesteld door de Onderwijscooperatie.verdieping favoriet

tool voorbeeld
Leraar, een rijk beroep

Het beroep leraar heeft een enorme rijkdom aan verschijningsvormen. De grote verschillen tussen en binnen de onderwijssectoren leiden tot een grote variatie in wat er van leraren wordt gevraagd en hoe zij werkenverdieping favoriet

tool voorbeeld
Heeft het groeperen van de klas, homogeen of heterogeen, effect o...

Groeperen op leerprestaties heeft positieve effecten, vergeleken met instructie geven aan de hele klas. Homogeen groeperen heeft gemiddeld positievere effecten dan heterogeen groeperen. kennis favoriet

tool voorbeeld
Welke rapportvormen geven welke inzichten?

Welke rapportvormen geven welke inzichten in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van leerlingen in het basisonderwijs?kennis favoriet

tool voorbeeld
Verbaal uiten van gevoelens: bevordert dat het welbevinden van le...

Draagt het verbaal uiten van gevoelens bij aan het welbevinden van leerlingen op de basisschool?kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe kunnen scholen het ontwikkelen van vooroordelen voorkomen?

Hoe kunnen scholen voorkomen dat kinderen vooroordelen ontwikkelen op basis van huidskleur, etniciteit of religie?kennis favoriet

tool voorbeeld
Heeft het toetsen van de woordenschat meerwaarde voor de woordens...

Wat is de meerwaarde van de Cito-toetsen Woordenschat voor het volgen van de woordenschatontwikkeling?kennis favoriet

tool voorbeeld
Welke ICT-vaardigheden zijn nodig voor leerlingen van het praktij...

Over welke kennis en vaardigheden op ict-gebied moeten leerlingen beschikken als zij uitstromen uit het praktijkonderwijs? En hoe kunnen zij die verwerven?kennis favoriet

tool voorbeeld
Kan muziek(onderwijs) kinderen met taalontwikkelingsstoornissen h...

Het trainen van muzikale vaardigheden kan nuttig zijn voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen. Gevoel voor ritme en toonhoogte helpt om de verschillende klanken in de taal te leren onderscheiden.kennis favoriet

tool voorbeeld
Negatieve effecten van smartphones: hoe ga je daar als school mee...

Negatieve effecten van smartphones: hoe ga je daar als school mee om?kennis favoriet

tool voorbeeld
De online school: welke voorbeelden zijn daarvan en werkt het?

Bestaan er voorbeelden van tijds- en plaatsonafhankelijk gepersonaliseerd leren en wat is de rol van de docent hierbij?kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe meet je doelen als zelfregulatie en motivatie?

Gepersonaliseerd onderwijs heeft mooie doelen. Onder andere zijn dat zelfregulering en motivatie. Maar met welk instrument meet je die doelen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Een reflectieopdracht: is dit een struikelblok voor vmbo-leerling...

Is het voor vmbo-leerlingen moeilijker om een reflectieopdracht uit te voeren dan voor havo/vwo-leerlingen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Flipping The Classroom: populair, maar wat gebeurt er in de les?

Flipping the Classroom lijkt veelbelovend. Belangrijk hierin is dat de invulling van de klassikale les meer waarde krijgt voor de student. Let hierop als docent! verdieping favoriet

tool voorbeeld
Getting things done, dat wil toch iedereen? (1)

Je hoofd vol? Doe een minddump: schrijf alles op wat je moet doen. Daarna kun je gestructureerd deze briefjes afwerken, wat rust en ruimte geeft in je hoofd.verdieping favoriet

tool voorbeeld
Eindadvies basisschool: wat doet dat met een kind?

Wat is het effect van over- of onderadvisering van leerlingen aan het einde van de basisschool?kennis favoriet

tool voorbeeld
Normjaartaak in het primair onderwijs

Aan het eind van het schooljaar worden de normjaartaken voor het komend schooljaar weer ingevuld. In dit samenvattende artikel staan aantal zaken rond de normjaartaak op een rijtje.verdieping favoriet

tool voorbeeld
Wat heeft invloed op het professioneel oordelen en handelen van l...

Welke factoren zijn van invloed op het professioneel oordelen en handelen van leraren?kennis favoriet

tool voorbeeld
Wereldbeeld en motivatie: is daar een verband tussen?

Is er een verband tussen het wereldbeeld van de post 9/11-generatie en hun gebrek aan motivatie voor school?kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe laten leraren hun vaardigheden in gepersonaliseerd onderwijs ...

In hoeverre laten leraren die over de vereiste vaardigheden voor gepersonaliseerd onderwijs beschikken, dat in de lespraktijk ook zien?kennis favoriet

tool voorbeeld
De dooddoener die werkdrukbeleving heet...

Zo lang we over de beleving van werkdruk praten, zal een inhoudelijk gesprek over de daadwerkelijke werkdruk niet plaatsvinden. Werkdruk in het onderwijs is meetbaar en bewijsbaar.verdieping favoriet

tool voorbeeld
Wat is de invloed van het a kwartiertjesroosteraTM op de taakgeri...

Wat is de invloed van het daltonprincipe a kwartiertjesroosteraTM op de taakgerichtheid van leerlingen in het basisonderwijs?kennis favoriet

tool voorbeeld
Ontwikkelen kinderen zich beter bij loslaten van leerstofjaarklas...

Ontwikkelen kinderen zich beter als we ons leerstofjaarklassensysteem loslaten?kennis favoriet

tool voorbeeld
Schoolsucces in de brugklas: welke sociaal emotionele competentie...

Schoolsucces in de brugklas: welke sociaal emotionele competenties heb je nodig?kennis favoriet

tool voorbeeld
Voegt schrijven - blokschrift of verbonden - iets toe?

Voegt schrijven -blokschrift of verbonden- iets toe aan de ontwikkeling van leerlingen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Geliefde pubers meer geneigd tot delen

Pubers die populair zijn in de klas zijn eerder geneigd tot delen van goederen met anderen dan pubers die minder populair zijn. Bij het delen of het denken hierover zijn bepaalde sociale hersengebieden actief.verdieping favoriet

tool voorbeeld
Hoe vergroot je de effectiviteit van grote (docenten)teams?

Welke interventies kunnen de effectiviteit van grote (docenten)teams verhogen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe kunnen docenten het eigenaarschap van leerlingen (vo) verster...

Verantwoordelijkheid, motivatie, zelfsturing en autonomie: hoe kun je het eigenaarschap van leerlingen (vo) versterken?kennis favoriet

tool voorbeeld
Weektaak bij kleuters: wat brengt het op?

Wat zijn de (leerling)opbrengsten van werken met een weektaak in groep 2? Is plannen voor een week een realistisch doel voor kleuters?kennis favoriet

tool voorbeeld
Hebben geanimeerde prentenboeken effect op risicoleerlingen?

Hebben geanimeerde prentenboeken en het programma Letters in Beweging effect?kennis favoriet

tool voorbeeld
Zijn Augmented Reality en Virtual Reality in het basisonderwijs e...

Wat weten we over de inzet en effectiviteit van Augmented Reality en Virtual Reality in het basisonderwijs? Het enthousiasme is groot en de mogelijke toepassingen breed.kennis favoriet

tool voorbeeld
Adaptieve software zet onderwijs op zijn kop

Adaptieve oefensoftware biedt veel voordelen en wordt al op veel scholen gebruikt. Gecombineerd met organisatiesoftware helpt het scholen om hun onderwijs rigoureus anders in te richten.verdieping favoriet

tool voorbeeld
Levert spel en beweging een bijdrage aan sociaal en emotioneel le...

Levert fysiek bezig zijn met spel en beweging een bijdrage aan sociaal en emotioneel leren? Sportieve activiteiten kunnen een positieve invloed hebben op leerprestaties van kinderen.kennis favoriet

tool voorbeeld
Heeft het leren van Frans of Spaans invloed op dyslexie?

Wat is er bekend over de relatie tussen het leren van Frans of Spaans als vreemde taal en dyslexie in het voorgezet onderwijs?kennis favoriet

tool voorbeeld
Wat is de meest effectieve manier van werken met (hoog-, meer-) b...

Wat is de meest effectieve manier van werken met (hoog-, meer-) begaafde leerlingen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe kunnen lerarenopleidingen flexibiliseren?

Hoe kunnen lerarenopleidingen primair onderwijs flexibiliseren om zo startende studenten meer maatwerk te bieden?kennis favoriet

tool voorbeeld
Heeft aandacht voor ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleiding...

Wat is het effect van aandacht voor ondernemerschapsvaardigheden in mbo-opleidingen op de ontwikkeling van deze vaardigheden en op arbeidsmarktsucces?kennis favoriet

tool voorbeeld
Autonomie van leraren stimuleren verhoogt prestaties van scholen

Om goed te presteren hebben leraren voldoende autonomie nodig. Schoolleiders kunnen dit stimuleren. Autonomie heeft zelfs effect op de effectiviteit en adaptiviteit van de school.verdieping favoriet

tool voorbeeld
Vinger opsteken in de klas is niet verkeerd!

In alle media in Nederland werd het laatst groots aangekondigd: a De opgestoken vinger verdwijnt uit de klasaTM. Een typisch voorbeeld van uit hun verband gerukte onderzoeksresultaten.opinie favoriet

tool voorbeeld
Welk effect heeft de samenstelling van de basisschoolklas?

Wat is bekend over wisselende samenstelling van klassen in de basisschool? Heeft de samenstelling van de groep -wat betreft etniciteit, prestatieniveau, sekse en sociaal milieu - invloed?kennis favoriet

tool voorbeeld
Eindexamencijfer vmbo: voorspeller schoolsucces op de havo?

In hoeverre is het gemiddeld eindexamencijfer van het vmbo-diploma een voorspeller voor schoolsucces in het havo?kennis favoriet

tool voorbeeld
Kindgericht onderwijs in een lerende school

Er is een luide roep om kindgericht en gepersonaliseerd onderwijs. Maar wat doe je als het huidige systeem daar niet bij past? Hoe geef je een transitie naar kindgericht onderwijs vorm? verdieping favoriet

tool voorbeeld
Welke effect heeft groepsgrootte en werkbeleving van docenten bij...

Het effect van groepsgrootte staat meestal niet op zichzelf. Andere factoren spelen ook een belangrijke rol, zoals leerling- en groepskenmerken en het handelingsrepertoire van de docent.kennis favoriet

tool voorbeeld
Engels voor kleuters: is dat handig voor kinderen met een taalach...

Is het wenselijk om in klas 1 en 2 van het basisonderwijs Engels aan te bieden aan kinderen met een achterstand in het Nederlands?kennis favoriet

tool voorbeeld
Top 10 Onderwijsboeken 2016

Wat zijn de meestverkochte onderwijsboeken van 2016? Wij-leren zette ze op een rij, samen met 15 uitgeverijen. Een inspirerende Top-10, met voor elk wat wils.samenvatting favoriet

tool voorbeeld
Wat is de relatie tussen vreemde talen en toegang tot de arbeidsm...

Wat is de relatie tussen de beheersing van moderne vreemde talen, anders dan Engels, en toegang tot de arbeidsmarkt?kennis favoriet

tool voorbeeld
Zijn meisjes meer risicomijdend dan jongens?

Is het waar dat meisjes meer risicomijdend zijn en meer moeite hebben met fouten durven maken dan jongens?kennis favoriet

tool voorbeeld
Hyperfocus en de executieve functie a vastgehouden aandachtaTM

Hyperfocus verschilt van de executieve functie 'vastgehouden aandacht'. Games helpen om de vastgehouden aandacht om te zetten in hyperfocus.kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe kunst helpt leren

Kunst helpt leerlingen om betekenisvolle leerervaringen te creeren, mits de kunst goed geintegreerd is in de les. verdieping favoriet

tool voorbeeld
Wat is de relatie tussen rekeninterventies en motivatie bij pro-l...

Hoe verhoog je rekenmotivatie bij zwakke rekenaars? Faciliteer succeservaringen, verstrek waardevolle opdrachten, versterk autonomie en investeer in relaties tussen leraar en leerling.kennis favoriet

tool voorbeeld
Groepssamenstelling volgens de groepsfasen van Tuckman

Het model van Tuckman is niet voldoende om groepsontwikkeling te voorspellen. De effectiviteit van een groep wordt niet alleen bepaald door de groepssamenstelling, ook o.a. kenmerken van de lerenden zijn van invloed. kennis favoriet

tool voorbeeld
Welke didactische strategie bevordert het zelfvertrouwen en de ze...

Welke didactische strategieen hebben een positieve invloed op het zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van leerlingen in het praktijkonderwijs?kennis favoriet

tool voorbeeld
Effect van dramalessen op de groepsvorming van een (brug)klas

Wat zijn de effecten van dramalessen op de groepsvorming van een (brug)klas?kennis favoriet

tool voorbeeld
Wat is effectiever: verlengde kleuterbouw of snelle doorstroom na...

Wat is het effect van de vroege doorstroom door de 1 januari grens van leerlingen naar groep 3 voor hun schoolloopbaan? Het effect verschilt op korte en op lange termijn van elkaar.kennis favoriet

tool voorbeeld
Voorwaarden succesvolle doorstroom mbo - hbo

De doorstroom mbo - hbo is afhankelijk van veel factoren: zowel student- als omgevingskenmerken kunnen leiden tot uitval. kennis favoriet

tool voorbeeld
Effect van grootte van een resultaatverantwoordelijk onderwijstea...

Welk effect heeft de grootte van een resultaatverantwoordelijk onderwijsteam in het mbo op de betrokkenheid van teamleden en de slagvaardigheid van het team?kennis favoriet

tool voorbeeld
Genderstereotypering in het onderwijs en de invloed daarvan

Wat is bekend over genderstereotypering in het onderwijs en de invloed daarvan op de ontwikkeling van jongens en meisjes?kennis favoriet

tool voorbeeld
Meerwaarde van Didactisch Coachen - deel 3

Scholen staan voor de opdracht hun onderwijs zo in te richten dat leerlingen hun talenten maximaal kunnen ontplooien. Dat vraagt nogal wat van de bekwaamheden van docenten.verdieping favoriet

tool voorbeeld
Wat is het effect van GIS in het VO op het inzicht in geografisch...

Wat is het effect van a leren metaTM GIS in het voortgezet onderwijs op het inzicht in geografische vraagstukken? GIS kan een positief effect hebben op het inzicht in geografische vraagstukken.kennis favoriet

tool voorbeeld
Goed zo! is onvoldoende...Wat wel? Over didactisch coachen - deel...

Didactisch Coachen heeft een groot leereffect voor leerlingen en kost niet eens meer tijd dan andere vormen van coachen! verdieping favoriet

tool voorbeeld
Leerlijnen van verschillende leergebieden op de basisschool verge...

Zijn de leerlijnen van de verschillende leergebieden op de basisschool ooit met elkaar vergeleken?kennis favoriet

tool voorbeeld
Van jaarklassensysteem naar kindgericht onderwijs

Wat is eigentijds en kindgericht onderwijs en aan welke doelen je dan kunt werken? Welke middelen kunnen ingezet worden om die doelen te bereiken? En hoe organiseer je dat?verdieping favoriet

tool voorbeeld
Goed zo! is onvoldoende - over didactisch coachen - deel 1

Feedback, die meer oplevert dan alleen goedgemutste leerlingen, heeft een aantal kenmerken. Met behulp daarvan leert een leerling echt iets en blijft, of wordt, gemotiveerd. verdieping favoriet

tool voorbeeld
Een curriculum is nog geen visie

Het eindadvies van Platform Onderwijs2032 heeft de discussie zeker verder verdiept en aangescherpt. Dat is positief, maar de discussie is nog niet af.opinie favoriet

tool voorbeeld
De ervaringsreconstructie; van onmogelijkheid naar kans

Een lastige leerling blijkt vaak geen lastige leerling als er wordt gewerkt vanuit de Ervaringsgerichte benadering. Het team werkt samen aan de 'lastige' leerling door zijn ervaringen in kaart te brengen. verdieping favoriet

tool voorbeeld
Niemand uitgesloten!

LHBT-kinderen ontkoppelen vaker doordat zij zich niet verbonden voelen. Hun behoefte aan relaties wordt niet vervuld. De oplossing: zoek die relatie!verdieping favoriet

tool voorbeeld
Met welk schrijfmateriaal kunnen kinderen het beste leren schrijv...

Met welk schrijfmateriaal kun je het beste leren schrijven? Dikte schrijfmateriaal en pengreep zijn soms van invloed op de schrijfsnelheid, maar niet op de kwaliteit van het handschrift.kennis favoriet

tool voorbeeld
Zonder relatie, geen prestatie. Over Pedagogische Tact, Perspecti...

Wil je je leerlingen echt leren kennen? Observeer, observeer en observeer dan! Het gaat om de relatie die jij op kunt bouwen met je leerling. verdieping favoriet

tool voorbeeld
De diagnose houdt kinderen op achterstand

Het onderwijs is verweven met het psychiatrisch model. Is dat wel juist? En wat zijn de gevolgen daarvan? verdieping favoriet

tool voorbeeld
Welk onderwijs leidt tot werk op niveau voor hoger opgeleide vluc...

Welke initiatieven zijn er in het buitenland voor onderwijs aan hoger opgeleide vluchtelingen, die leiden tot werk op niveau?kennis favoriet

tool voorbeeld
Dragen e-portfolioaTMs in het basisonderwijs bij aan meer leerwin...

Dragen e-portfolioaTMs in het onderwijs bij aan meer leerwinst, metacognitie en zelfsturing? Ja, het zorgt voor schrijfvaardigheden, zelfregulatie, feedbackvaardigheden en self-efficacy.kennis favoriet

tool voorbeeld
Wat weten we over de effecten van programmeeronderwijs op program...

Wat weten we over de effecten van programmeeronderwijs op programmeervaardigheden van leerlingen tot 12 jaar?kennis favoriet

tool voorbeeld
Wat is beter voor tweelingen: in verschillende klassen of bij elk...

Wat is beter voor de ontwikkeling van tweelingen: in verschillende klassen plaatsen of bij elkaar? Het is niet raadzaam tweelingen vanaf het begin van de basisschool in gescheiden groepen te plaatsen. kennis favoriet

tool voorbeeld
Welk effect heeft cijfers geven op de motivatie?

Extrinsieke beloningen zoals cijfers werken niet of zelfs averechts. Onderzoek laat zien dat intrinsieke motivatie - leren omdat het interessant is - een positieve invloed heeft op leerresultaten.kennis favoriet

tool voorbeeld
Het leerstofjaarklassensysteem is failliet!

Het schoolsysteem dat de leerstof als uitgangspunt neemt, heeft zijn beste tijd gehad. Passend onderwijs binnen dit systeem leidt tot veel werkdruk. Er zijn goede alternatieven beschikbaar.verdieping favoriet

tool voorbeeld
Wat kunnen we met de Diagnostische Tussentijdse Toets?

Formatieve toetsing wordt niet goed toegepast. Deze toetsen worden op het verkeerde moment en met verkeerde intenties afgenomen. Hoe pas je formatieve toetsing dan goed toe?opinie favoriet

tool voorbeeld
Wat is het effect van het gebruik van het 4C/ID model op de kwali...

Wat is het effect van het gebruik van het 4C/ID model op de lesuitvoering van docenten en op de kwaliteit van de les?kennis favoriet

tool voorbeeld
Wat biedt een adaptieve leeromgeving en welke rol heeft de leraar...

Is het waar dat een adaptieve leeromgeving leerlingen voldoende feedback geeft en leidt tot hogere leerresultaten? En verandert de rol van de leraar daarbij?kennis favoriet

tool voorbeeld
Nederlands als tweede taal aanleren in het basisonderwijs

Wat zijn effectieve methoden om (migranten)kinderen in het basisonderwijs Nederlands als tweede taal aan te leren? En welke ict-middelen kunnen daarbij helpen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Het effect van zittenblijven of versnellen

Wat weten we over het effect van zittenblijven of versnellen op leerprestaties en de sociaal-emotionele ontwikkeling?kennis favoriet

tool voorbeeld
Welke factoren spelen een rol bij de resultaten van de Cito-eindt...

Welke factoren spelen een rol bij de resultaten van de Cito-eindtoets of de centrale eindtoets PO?kennis favoriet

tool voorbeeld
Wat is het effect van huiswerk op het leerrendement en de schoolp...

Wat is het effect van huiswerk op het leerrendement en de schoolprestaties van de leerling? Wat is het verband met het schooltype en op welke manier speelt nabespreking een rol?kennis favoriet

tool voorbeeld
Wereld-gericht onderwijs: vorming tot volwassenheid

Waar moet de school staan als het over goed onderwijs gaat? Waar gaat het om bij de vorming tot volwassenheid? Deze kernideeen zijn belangrijk bij wereldgericht onderwijs.verdieping favoriet

tool voorbeeld
Welke voor- en nadelen zien scholen, ouders en besturen in ouderp...

Welke voor- en nadelen zien scholen, ouders en besturen in ouderportalen? En waarom gebruikt het primair onderwijs deze minder vaak dan het voortgezet onderwijs?kennis favoriet

tool voorbeeld
Werkplezier draagt bij aan fundamentele verandering

Leerkrachten ervaren hoge werkdruk, die samenhangt met een opeenstapeling van veranderingen. Dat zijn dan vaak geen verbeteringen...verdieping favoriet

tool voorbeeld
Wat is het effect van blended lesmateriaal op onderwijsresultaten...

Wat is het effect van blended lesmateriaal op onderwijsresultaten in het voortgezet onderwijs? En wat is de rol van de motivatie bij blended learning?kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe herken je hoogsensitiviteit en hoe ga je er mee om?

Hoe kunnen onderwijsprofessionals hoogsensitiviteit herkennen bij kinderen in het basisonderwijs en op welke manier kunnen zij daarop inspelen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe krijg je aandacht terug na intermezzo?

Hoe krijg je als docent de aandacht van 9- tot en met 12-jarigen terug na een intermezzo tijdens een plenaire instructie?kennis favoriet

tool voorbeeld
Leren leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs bet...

Leren leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs beter volgens convergente of divergente differentiatie?kennis favoriet

tool voorbeeld
Gekke kinderen in de klas - Alle kinderen zijn anders normaal

Lastige kinderen bestaan niet. Dat moet uitgangspunt zijn van het benaderen van kinderen. Ieder kind is gewoon zichzelf!verdieping favoriet

tool voorbeeld
Klagende ouders willen (n)iets

Naar die docent moet je niet luisteren. Niet te vertrouwen, die kerel. Er moet geluisterd worden en als dat niet lukt neemt hij zijn maatregelen. Slikken of stikken!verdieping favoriet

tool voorbeeld
Hoe kan het V(S)O bijdragen een passend toekomstperspectief bij l...

Hoe en in welke mate kan het huidige onderwijs in het V(S)O bijdragen aan de ontwikkeling van een passend toekomstperspectief bij leerlingen met ASS?kennis favoriet

tool voorbeeld
Is het wenselijk om tabletgebruik door jonge kinderen af te stemm...

Is het wenselijk om tabletgebruik door jonge kinderen af te stemmen op hun lichamelijke kenmerken of ontwikkeling?kennis favoriet

tool voorbeeld
Wat is er bekend over de effectiviteit van het practicum voor het...

Wat is er bekend over de effectiviteit van het practicum voor het verwerven van (theoretische) begrippen uit de betavakken?kennis favoriet

tool voorbeeld
Heeft het nakijken van schriften zin?

Heeft het nakijken van schriften zin?kennis favoriet

tool voorbeeld
Groepsplangedoe - Het baren van papieren tijgers

Papieren tijgers geboren in het onderwijs. Een van de wat oudere beestjes: het groepsplan! Onderwijsadviseurs hebben veel werk om de oude tijger uit de valkuil te trekken!opinie favoriet

tool voorbeeld
Wat is het effect van een continurooster in het basisonderwijs op...

Wat is het effect van een continurooster in het basisonderwijs op de leerresultaten en schoolwelbevinden van leerlingen?kennis favoriet

tool voorbeeld
In hoeverre heeft tweetalig onderwijs invloed op de vakspecifieke...

In hoeverre heeft tweetalig onderwijs invloed op de vakspecifieke kennis en vaardigheden van de leerlingen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Welke factoren geven inzicht in de ontwikkeling van het creatief ...

Welke factoren geven inzicht in de ontwikkeling van het creatief denken van leerlingen in de leeftijdscategorie 4 tot en met 12 jaar?kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe kan het onderwijs met succes formatieve toetsing inzetten?

Hoe kan het onderwijs met succes formatieve toetsing inzetten?kennis favoriet

tool voorbeeld
Wat is bekend over duobanen in het onderwijs?

Wat is bekend over duobanen in het onderwijs wat betreft: samenstelling van duoaTMs, praktische afspraken, valkuilen en opbrengsten voor de betreffende docenten?kennis favoriet

tool voorbeeld
Wat zijn de specifieke kenmerken van mbo studenten niveau 3 voor ...

Wat zijn de specifieke kenmerken van mbo studenten niveau 3 voor curriculumontwerp? Het blijkt lastig om specifieke leerlingkenmerken toe te dichten aan de groep mbo-studenten niveau 3.kennis favoriet

tool voorbeeld
Wat zijn de leeropbrengsten van tabletgebruik in de basisschool?

Wat zijn de leeropbrengsten van tabletgebruik in de basisschool?kennis favoriet

tool voorbeeld
Wat is een goede didactische aanpak voor het leren van een vreemd...

Heeft een didactische aanpak gebaseerd op cognitieve voorkeuren van leerlingen effect op de leesvaardigheid (begrijpend lezen) in een vreemde taal?kennis favoriet

tool voorbeeld
Hebben klassen met meer dan dertig leerlingen een negatieve invlo...

Hebben klassen met meer dan dertig leerlingen een negatieve invloed op de ontwikkeling van kinderen, met name kleuters? En zijn er afspraken over het maximum aantal leerlingen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Wat is er bekend over (cognitieve en niet-cognitieve) onderwijsre...

Wat is er bekend over (cognitieve en niet-cognitieve) onderwijsresultaten op heterogeen en homogeen samengestelde basisscholen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Met welke didactische strategieen kunnen docenten de motivatie en...

Met welke didactische strategieen kunnen docenten de motivatie en leergierigheid bij mbo-studenten positief beinvloeden?kennis favoriet

tool voorbeeld
Internationale scholen, TTO en regulier onderwijs: zijn er versch...

Wat is er bekend over de verschillen in schoolprestaties van leerlingen op internationale scholen of in het tweetalig onderwijs (TTO) en van leerlingen op reguliere scholen?kennis favoriet

tool voorbeeld
Wat is er bekend over de effectiviteit van samenwerking in netwer...

Wat is er bekend over de effectiviteit van samenwerking in netwerken van diverse actoren binnen het onderwijs?kennis favoriet

tool voorbeeld
Hoe effectief is het gebruik van leesstrategieen in het vmbo?

Hoe effectief is het gebruik van leesstrategieen voor het verbeteren van begrijpend lezen van zwakke lezers in het vmbo?kennis favoriet

tool voorbeeld
Aandacht verdient aandacht! Want aandacht verdiept het leerproces

De aandacht van waaruit je iets doet bepaalt sterk je beleving en daarmee ook het resultaat. Daarom is mindfulness belangrijk in alle activiteiten. Aandacht bepaalt het handelen. verdieping favoriet

tool voorbeeld
Al springend leer je beter rekenen

Bewegen tijdens de les: het heeft effect! Beweging helpt de executieve functies te ontwikkelen en heeft een positieve uitwerking op de leerprestaties van leerlingen. verdieping favoriet

tool voorbeeld
De parabel van Bert en Erik

Waarom wordt de relatie kind-school gelijkgetrokken aan de relatie kind-thuis? Loyaliteit is voor iedereen belangrijk. Kies daarom voor de contextuele begeleiding!verdieping favoriet

tool voorbeeld
Leer van een 3 een 8 te maken!

Gerichte feedback is nodig om van een toets te leren. Ook motiveert het leerlingen. Feedback geeft, in combinatie met metacognitie, de leerling inzicht in en grip op het eigen leerproces. verdieping favoriet

tool voorbeeld
Relatie met leerling van invloed op welzijn docent

Een leidende en vriendelijke relatie tussen docent en leerling heeft positief effect op het welbevinden van de docent. De Roos van Leary helpt het gedrag van de docent in kaart te brengen.verdieping favoriet

tool voorbeeld
Communiceren met jongeren

In communicatie met jongeren is het heel belangrijk dat je je eigen mening niet meteen geeft. Ook ongevraagd advies is niet doeltreffend. Wat je wel moet doen? Luisteren! verdieping favoriet

tool voorbeeld
De puberijsberg en de warme leraar - Jongeren beter begrijpen

Welk deel van zichzelf laten jongeren aan anderen zien? En welk deel zit 'onder water'? De metafoor van de puberijsberg geeft antwoord.verdieping favoriet

tool voorbeeld
Waarom je als leraar trots op je vak zou moeten zijn

De leraar is uiterst belangrijk voor de vorming en volwassenwording van de leerling. Daarom moet het leraarschap anders gezien worden. Zo krijgt de leerling leer-kracht!verdieping favoriet

tool voorbeeld
Ondernemende pedagogen gezocht!

Pedagogen moeten veel nadrukkelijker aanwezig zijn in het onderwijs, Een bijna missionaire opdracht. Te weinig nemen de pedagogen in het voortouw nemen in de ontwikkeling van het onderwijs.verdieping favoriet

tool voorbeeld
Reflecties bij Het prachtige risico van onderwijs van Gert Biesta

Het boek van Biesta en de gebruikelijke onderwijsrapporten. Het lijkt wel een andere wereld! Een nobel streven van Biesta om deze kloof te overbruggen.verdieping favoriet

tool voorbeeld
Storend leerlinggedrag maakt leraren onzeker

Vertrouwen in eigen kunnen is voor de leerkracht belangrijk, maar voor de leerlingen ook. Wees je bewust van de wederzijdse beinvloeding!verdieping favoriet

tool voorbeeld
Spiritualiteit in bestuur en management

Waar halen wij onze inspiratie vandaan? Spiritualiteit maakt bevlogen en tegelijk nederig. Afstand doen van eigen doenerigheid en ruimte scheppen voor ontvangen.verdieping favoriet

tool voorbeeld
Werkt Schoolwide Positive Behaviour Support op VO scholen?

Leren jongeren wel van negatieve feedback? Schoolwide Positive Behaviour Support werkt beter. Lees de tips voor succesvolle implementatie. verdieping favoriet

tool voorbeeld
MBO-docenten die samen blijven leren, gaan beter met verandering ...

De bouwstenen van verandercapaciteit zijn: samen leren en samenwerken. Ook ondersteuning van leidinggevenden is belangrijk. Zo wordt het probleemoplossend vermogen van docenten vergroot. verdieping favoriet

tool voorbeeld
Ondersteuning schoolleiders door bestuurders essentieel voor onde...

Schooldirecteuren hebben steun nodig van de schoolbestuurders, om zo de onderwijskwaliteit van scholen te verbeteren. Luisteren is een kernbegrip voor schoolbestuurders. verdieping favoriet

tool voorbeeld
Community bouwen met ouders

Ouderbetrokkenheid is niet alleen de betrokkenheid van ouders bij de schoolontwikkeling van hun kind, het gaat verder dan dat. Ouderbetrokkenheid is de bijdrage van ouders om het kind goed te laten functioneren in de schoolsituatie. verdieping favoriet

tool voorbeeld
De rol van ouders bij keuze- en loopbaanbegeleiding

Betrokkenheid van ouders is belangrijk in de studie- en beroepskeuze van hun kinderen. Ook de school heeft een belangrijke rol in de loopbaanorientatie. Een veelbelovende interventie helpt hierbij.verdieping favoriet

tool voorbeeld
Ouderbetrokkenheid in voor- en vroegschoolse educatie

Ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie: omgang met diverse oudergroepen en bevordering van duurzaamheid.verdieping favoriet

tool voorbeeld
De rol van externe hulpverleners

Wie heeft de regie bij zorgleerlingen? Intern begeleider, ZAT-team, zorgcoordinator, maatschappelijk werk, hulpverlening? Regie terug naar beide reguliere opvoeders: ouders en leraar!verdieping favoriet

tool voorbeeld
Iedere ouder telt - de vitale plek van ouders in de schoolloopbaa...

De vitale plek die ouders innemen in de schoolloopbaan van hun kind. Er bestaat een direct verband tussen succes van leerlingen op school en ouderbetrokkenheid.verdieping favoriet

tool voorbeeld
Missers met ouders - zes vormen die niet werken

Samenwerking school en ouders 3.0? Blijf niet steken in oude vormen of verkeerde probeersels. Een artikel over zes missers en waarom deze vormen niet werken.verdieping favoriet

tool voorbeeld
Ouderbetrokkenheid en constructieve communicatie - 1

Ouders die aanpak leerkracht ondersteunen? Communicatie in onderbouw zet de toon. Jonge kinderen hebben leerkrachten en ouders nodig die op een lijn zitten.verdieping favoriet

tool voorbeeld
Ouderbetrokkenheid en constructieve communicatie 2

Hoe kun je constructief communiceren met ouders? In dit artikel bespreekt Noelle Pameijer aandachtspunten die kunnen helpen. Zo staan school en ouders samen sterk! verdieping favoriet

tool voorbeeld
Top 10 artikelen 2015

Top 10 artikelen in 2015. Deze artikelen van Wij-leren.nl werden in 2015 het meest gedeeld op de sociale media. Het geeft mooi inzicht in de thema's die er spelen in onderwijsland.samenvatting favoriet

tool voorbeeld
Top 10 Onderwijsboeken 2015

Onderwijsboeken zijn heel divers: verrijkend, inspirerend, herkenbaar of praktisch. Maar welke boeken moet je nu echt gelezen hebben? Wij-leren.nl heeft een Top 10 samengesteld.samenvatting favoriet

tool voorbeeld
De Wet OKE, beleidsreconstructie en implementatie in twaalf gemee...

Van voorschools tot en met groep 8: thema's uit het onderwijsachterstandenbeleid onderzocht. De wet OKE, beleidsconstructies en implementatie in 12 gemeenten.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Selectie aan de poort bij lerarenopleidingen

Effecten van selectie ten behoeve van de lerarenopleidingen. Selectie voor lerarenopleidingen is effectiefst met mix van selectievariabelen.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Variatie in brede scholen en hun effecten

Variatie in brede scholen en hun effecten. Binnen het sociaal-emotionele domein geen effecten. Binnen het cognitieve significante ontwikkeling.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Condities voor een goede tussenschoolse opvang

Condities voor een goede tussenschoolse opvang. Welke varianten van tussenschoolse opvang (tso) kunnen worden onderscheiden.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Onderwijskansen bekeken: de stand van zaken in het onderwijskanse...

Evaluatie onderwijskansenbeleid. In dit onderzoek wordt het onderwijskansenbeleid tussentijds geevalueerd.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Invloed sturingsdynamiek op onderwijspraktijk van voortgezet onde...

Zicht op sturingsdynamiek. Er zijn veel organisaties die invloed uitoefenen op de dagelijkse praktijk in scholen. onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Educational governance: strategie, ontwikkeling en effecten

Educational governance: strategie, ontwikkeling en effecten. Uit dit onderzoek blijkt dat meer aandacht voor kwaliteitsbeleid binnen scholen significant bijdraagt aan hogere onderwijsopbrengsten.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Functioneren van besturen in het primair onderwijs

Functioneren van besturen. Bestuur en governance anno 2012 en ontwikkelingen daarin.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Interne middelenverdeling in het primair onderwijs

Interne middelenverdeling in het primair onderwijs (verkenningsstudie)onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Kwaliteitsmeting in het primair onderwijs na invoering lumpsumbek...

Naar responsieve kwaliteitsmeting in het primair onderwijs. Er is een grote kloof tussen papier en praktijk.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Omvang en oorzaken bureaucratisering basisonderwijs

Oorzaken en effecten van bureaucratisering in het basisonderwijs. Voorgestelde maatregelen om bureaucratie te verminderen. onderzoek favoriet

tool voorbeeld
De financiering van basisscholen: prikkels, doelstellingen en ged...

De financiering van basisscholen: prikkels, doelstellingen en gedrag. Prikkels door specifieke elementen uit regelingen.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Het functioneren van de LCTI

Het functioneren van de LCTI. Vanuit juridisch perspectief voldoet het indicatiebeleid aan de eisen van behoorlijk bestuur en is het functioneren van de LCTI ook effectief. onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Differentiatie in ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse...

Ouderbetrokkenheid in de voor- en vroegschoolse educatie: omgang met diverse oudergroepen en bevordering van duurzaamheidonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Gebruik van animaties in basisonderwijs

Yes Wii Can. Hoewel animaties vandaag de dag veel gebruikt worden in het onderwijs, zijn ze vaak niet erg effectief in termen van leerresultaten.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Gebruik van animaties bij natuuronderwijs in het basisonderwijs

Yes Wii Can. Dit onderzoek is onderdeel van het onderzoeksproject Yes Wii Can naar de zintuiglijk-motorische aspecten van leren met behulp van animaties.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Gebruik van toetsen bij het plannen van leertrajecten

Gebruik van toetsen bij het plannen van leertrajecten. Er bestaat een sterk verband tussen de opbrengstgerichtheid van scholen en de leerresultaten van leerlingen.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Selfassessment voor formatief toetsen van basisschoolleerlingen

Formatief toetsen in taaksituaties. De effectiviteit van een selfassessement-tool voor basisschoolleerlingen van groep 6, 7 en 8onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Beter begrip van informatie in teksten door zelftoetsen

Door zelftoetsen krijgt de leerling een beter begrip van informatie in tekstenonderzoek favoriet

tool voorbeeld
GAS geven: doelgericht werken aan taal en lezen in Passend Onderw...

GAS geven: doelgericht werken aan taal en lezen in Passend Onderwijsonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Onderwijsdifferentiatie met Computer-Adaptieve Oefentoetsen met d...

Het Effect van Onderwijsdifferentiatie door Digitale Adaptieve Oefentoetsen en Docentenfeedback op Cognitieve Leerprestatiesonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Kwaliteit van toetsen

Kwaliteit van toetsen binnen handbereik: een reviewstudie van onderzoek en onderzoeksresultaten naar kwaliteit van toetsenonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Reviewstudie: verbinding tussen leerdoelen, instructie en toetsen...

Gericht werken aan opbrengsten in taal- en leesonderwijs: een systematische review naar toetsvormenonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Voorwaarden voor effectieve formatieve toetsing - reviewstudie

Voorwaarden voor effectieve formatieve toetsing. Toetsen moeten inhoudelijk aansluiten bij het curriculum, de leerdoelen en het niveau van de leerlingen.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Invloed van toetsing op motivatie: effecten en mechanismen in ver...

Invloed van toetsing op motivatie: effecten en mechanismen in verschillende contextenonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Nadruk op basisvaardigheden in het primair onderwijs

Nadruk op basisvaardigheden.Leerkrachten, vooral degenen die hebben deelgenomen aan een Streef interventie, maken in 2012 gebruik van meer toetsrapportages.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Werken met referentieniveaus in het primair onderwijs

Werken met referentieniveaus. Vastgestelde doelen gerelateerd aan feitelijke leerlingprestaties op de LVS-toetsenonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Effectieve kenmerken van formatief toetsen

Wat zijn effectieve kenmerken van formatief toetsen? Een review van 25 jaar onderzoek.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
De rol van ouders bij studiekeuze en beroepskeuze in (v)mbo

De rol van ouders bij de keuze- en loopbaanbegeleiding. Een studie- en beroepskeuze waaraan ouders een bijdrage leveren is van essentieel belang.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Ouders welwillend tegenover zorgleerlingen in de klas

Nulmeting bureaucratie, oudertevredenheid passend onderwijs en 1-meting bureaucratieonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Digitaal oefenen en ouderbetrokkenheid bij taal- en rekenprestati...

Het effect van digitaal oefenen en ouderbetrokkenheid op taal- en rekenprestaties van leerlingen in het voortgezet onderwijsonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Ouderlijk opleidingsniveau en onderwijsachterstanden van kinderen

Van voorschools tot en met groep 8: thema's uit het onderwijsachterstandenbeleid onderzochtonderzoek favoriet

tool voorbeeld
De rol van leraren in de effectiviteit van ouderbetrokkenheid

De rol van leraren in de effectiviteit van ouderbetrokkenheid. Leraren kunnen meer doen om de ouderbetrokkenheid te verhogen.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Ouderbetrokkenheid bij schoolbeleid van het primair onderwijs

Ouderbetrokkenheid bij schoolbeleid. Informatie van de Inspectie van het Onderwijs op internet over de kwaliteit van basisscholen speelt voor ouders geen rol.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie op scholen met vormen van...

Vorming en opvoeding: nieuwe relaties tussen ouders en schoolonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Ouderbeleid in scholen met veel en weinig achterstandsleerlingen

Ouderbeleid in scholen met veel en weinig achterstandsleerlingen. Op welke wijze streven scholen naar samenwerking en afstemming met ouders. onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Doen wat werkt: interventies in de klas voor kinderen met symptom...

Doen wat werkt: interventies in de klas voor kinderen met symptomen van ADHD. Welke interventies bij kinderen met ADHD zijn effectief in de klas en wat helpt niet?onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Omgaan met diversiteit en geloof in eigen kunnen van leraren

Omgaan met diversiteit en geloof in eigen kunnen van leraren. Geloof in eigen kunnen wordt gezien als een belangrijk leerkrachtkenmerk.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Vergelijking academisch en regulier opgeleide leraren basisonderw...

Effecten van het academisch opleiden van leraren basisonderwijs op hun handelen in de groep, in het team en op onderwijskwaliteitonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Zeggenschap en professionele ontwikkeling van docenten in het voo...

Professionaliseringsinitiatieven in het voortgezet onderwijs nader bekeken: professionele ruimte van docenten in relatie tot schoolontwikkeling en -organisatie.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Effecten van het opleiden in de school

Effecten van het opleiden in de school. De actuele kennis over de effecten van Opleiden In De School (OIDS) is fragmentarisch en onvolledig (Onderwijsinspectie, 2007)onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van professionele...

Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van professionele kennis van lerarenonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Leraren leren als gelijken: processen, factoren en uitkomsten

Leraren leren als gelijken processen factoren uitkomstenonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Impactmeting van het leerKRACHT-initiatief

Impactmeting van het leerKRACHT-initiatief. De Universiteit Utrecht voert (in samenwerking met Oberon) onderzoek uit naar de impact van leerKRACHT.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van expertise van...

Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van expertise van lerarenonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van professioneel...

Interpersoonlijk perspectief op de ontwikkeling van professioneel gedrag van lerarenonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Professionele ontwikkeling van leraren in het middelbaar beroepso...

Professionele ontwikkeling van leraren in het middelbaar beroepsonderwijsonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Begeleiding startende leraren in het voortgezet onderwijs - Onder...

Hoe een inwerktraject de voortijdige beroepsverlating in het VO kan verminderenonderzoek favoriet

tool voorbeeld
De professionaliteit van lerarenopleiders

De professionaliteit van lerarenopleiders. Ook zouden lerarenopleiders een grotere rol moeten spelen bij het ontwikkelen van opleidingsprogrammas.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Effecten van verschillende beoordelingsbenaderingen op de profess...

Effecten van verschillende beoordelingsbenaderingen op de professionele ontwikkeling van leraren. Formatieve beoordeling als middel voor professionalisering.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Kenmerken van een effectieve aanpak voor formatieve evaluatie van...

Kenmerken van een effectieve aanpak voor formatieve evaluatie van de competentieontwikkeling van leerkrachtenonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Academisch docentschap in het basisonderwijs en het voortgezet on...

Academisch docentschap in het voortgezet onderwijs. Docenten in het basis- en voortgezet onderwijs die onderzoek doen, richten dit onderzoek vooral op directe verbetering van de onderwijspraktijkonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Effecten van zelfbeoordeling op de professionele ontwikkeling van...

Effects of self-assessment on teachers professional developmentonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Professionele ontwikkeling van leraren

Professionele ontwikkeling van docenten: Een reviewstudieonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Professionele ontwikkeling van leraren van basisscholen

Effectieve professionalisering: toetsing van een integraal professionaliseringsmodel (BOPO-18)onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Meesterschap van leraren in de Randstad - OnderwijsBewijs

a Bewijs voor MeesterschapaTM Onderzoek naar de bijdrage van een masterclass aan de kwaliteit en het behoud van beginnende leraren in Amsterdamonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Rollen in regioleren; de docent, het team en de toekomst

Rollen in regioleren; de docent, het team en de toekomst. Regioleren is een belangrijke ontwikkeling voor de Agrarische Opleidingscentra (AOCs) in Nederland.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Naar verdieping van het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool

Naar verdieping van het reken-wiskundeonderwijs op de basisschool. Dit onderzoeksproject richt zich op wiskundige hogere-ordevaardigheden, hoe deze zich ontwikkelen en hoe ze gestimuleerd worden.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Verbeteren van rekenvaardigheid mbo-leerlingen met een serious ga...

Verbeteren van rekenvaardigheid mbo-leerlingen met een serious gameonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Differentiatie in de rekenles in het mbo

Differentiatie in de rekenles in het mbo. In het mbo wordt sinds 2010 rekenen gegeven. De resultaten op de pilotexamens in 2012 en 2013 vielen tegen.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Leereffecten computerspel voor rekenen bij kleuters

It's all-in the game: Een educatief computerspel voor rekenen bij kleutersonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Professionalisering binnen leergemeenschappen voor talige onderst...

Professionalisering binnen leergemeenschappen om talige ondersteuning in interactieve reken-wiskundelessen te realiserenonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Toegesneden instructievormen bij rekenonderwijs op (speciaal) bas...

Toegesneden instructievormen bij rekenonderwijs op (speciaal) basisonderwijs. De ontwikkeling van passende rekenvaardigheid.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Verbetering evaluatie rekenonderwijs in groep 3 basisschool

Verbetering evaluatie rekenonderwijs in groep 3 basisschool. Het doel is een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in rekenen onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Rekenonderwijs en strategieen van leerlingen

Rekenonderwijs en strategieen van leerlingen. Waarom is het prestatieniveau bij rekenonderwijs voor complexe vermenigvuldigen en delen in de Nederlandse basisscholen aanzienlijk afgenomen?onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Verbeteren van rekenonderwijs in breuken

De rol van de docent bij het verbeteren van het onderwijs in breuken: docentcognities, docentgedrag en leerlingopbrengstenonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Digitaal ondersteunde assessment in het rekenonderwijs

In een survey wordt onderzocht hoe het is gesteld met de mogelijkheden van leerkrachten om procesgerichte assessment en feedback toe te passen.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Ontwikkelingspaden voor rekenonderwijs

Ontwikkelingspaden voor rekenonderwijs. Rekenen, en leren rekenen, is een kwestie van aanleg en van onderwijs.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Cognitieve verschillen bij voorstellingen van getallen in het ond...

Cognitieve verschillen bij voorstellingen van getallen in het onderwijs in wiskunde. Het onderzoek richt zich op de rol van niet-symbolische voorstellingen van getallen. onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Rol van het werkgeheugen en getalbegrip in het rekenonderwijs op ...

Rol van het werkgeheugen en getalbegrip in het rekenonderwijs op de basisschool.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Hersengedrag bij rekenonderwijs in het basisonderwijs

Binnen dit deelproject wordt door middel van metingen in de hersenen (EEG) onderzocht of verschillen in de manier waarop getallen in de hersenen opgeslagen zijn of verwerkt. onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Computerspelletjes in het rekenonderwijs op de basisschool - Onde...

Basisvaardigheden leren met RekenXXX-games (BRXXX)onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Programma voor rekenachterstand op de basisschool - OnderwijsBewi...

Ook een kleuter met een beperkt rekentaalbegrip kan goed leren rekenen. Het programma Op weg naar rekenen helpt rekenachterstanden bij kleuters weg te werken.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Rekenen in beeld - vaker beeldende opgaven in rekenonderwijs - On...

Rekenen in beeld. Rekenopgaven die met beelden zijn opgesteld, worden gemiddeld beter gemaakt dan rekenopgaven met een talige context. onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Prentenboeken voorlezen draagt bij aan reken-wiskundige ontwikkel...

Ondersteuning wiskundige begripsontwikkeling bij kleuters door prentenboeken en verhalenonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Beter leren rekenen op de basisschool

Beter leren rekenen op de basisschool. In groep 1 en 2 van de basisschool kunnen kinderen sneller en beter leren rekenen met een meer systematisch opgebouwd onderwijsprogramma.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Ongemak van Autonomie: Sturen van onderwijskwaliteit in het prima...

Ongemak van Autonomie: Sturen van onderwijskwaliteit in het primair onderwijsonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Opbrengstgericht werken: van beleidsspeerpunt tot de uitvoering i...

Opbrengstgericht werken: van beleidsspeerpunt tot de uitvoering in de groeponderzoek favoriet

tool voorbeeld
Het ongemak van autonomie, onderwijsbeleid tussen vrijheid en ver...

Reviewstudie Sectorontwikkeling en autonomievergroting / Educational governanceonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Onderwijskwaliteit in het basisonderwijs in de periode 2009-2012

Reviewstudie Onderwijskwaliteit. De resultaten van dit onderzoek wijzen uit dat het trainen en begeleiden van leerkrachten effecten heeft op hun vaardigheid in het analyseren van toetsresultaten.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Beschrijving en effecten van onderwijstijd

Beschrijving en effecten van onderwijstijd. Voldoende tijd is een basisvoorwaarde voor leren.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Effecten van schoolgrootte op de schoolorganisatie, de kwaliteit ...

Schoolgrootte effecten opnieuw bezien. (Een overzichtsstudie naar de effecten van schoolgrootte op de schoolorganisatie, de kwaliteit van het onderwijsproces en de leerprestaties)onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Het streven naar kwaliteit in scholen voor primair onderwijs

Het streven naar kwaliteit in scholen voor primair onderwijs. Het concept Opbrengstgericht werken en aandacht voor excellentie referentieniveaus.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Perspectieven op kwaliteit van onderwijs

Reviewstudie: perspectieven op kwaliteit van onderwijs. Onderwijsvernieuwers zouden daarom moeten kijken naar vroege keuzes die leerlingen moeten maken.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Effecten van formatie-inzet in de onderbouw van het basisonderwij...

Effecten van formatie-inzet in de onderbouw van het basisonderwijs. Heeft de groepsgrootte effect op leerprestaties? Heel duidelijk blijkt dat er in kleinere groepen meer gecommuniceerd wordt.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Kwaliteitszorg in het primair onderwijs

Kwaliteitszorg in het primair onderwijs. Een grootschalig onderzoek naar kwaliteitszorg is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen en Erasmus Rotterdam.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid nader beschouwd

Determinanten van GOA en OALT-beleidonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Toetsing anti-pestprogrammas in Nederlandse schoolpraktijk

Wat Werkt Echt Tegen Pesten? Cluster-gerandomiseerde trials van effectiviteit in de schoolpraktijkonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Van faalervaring naar leerervaring: Zijn reacties van leerlingen ...

Van faalervaring naar leerervaring: Zijn reacties van leerlingen op lage cijfers te beinvloeden?onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Invloed sociaal klimaat op ontwikkeling van sociale competenties ...

Invloed sociaal klimaat op ontwikkeling van sociale competenties in het basisonderwijsonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Leerling en leraar profiteren van goede relatie

Reviewstudie leraar-leerlingrelaties, schools leren van leerlingen en welbevinden van lerarenonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Sociale en institutionele context van scholen - review

Review Sociale en institutionele context van scholen. Beleidsaanbevelingen op basis van overzicht van de onderzoeksuitkomsten.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Gebruik game Interactieve Fictie (IF) in het taalonderwijs

Interactieve Fictie in het taalonderwijs: Dit onderzoek gaat over de effecten van het spelen van Interactieve Fictie (IF) op de lees- en schrijfvaardigheid van leerlingen in het VO.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Algoritmische benadering van spelling van werkwoorden

The algorithmic approach to Dutch verb spelling in between phases of preparation and conclusiononderzoek favoriet

tool voorbeeld
Bevorderen schrijfvaardigheid in mens- en maatschappijvakken

Bevorderen van genrespecifieke teksten schrijven in de mens- en maatschappijvakkenonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Schooltaal en woordenschat in taalonderwijs op de basisschool

Goed oefenen is een kunst: leerstrategieen voor effectief woordenschatonderwijsonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Taalonderwijs in BBL-trajecten MBO

Strategisch lezen voor studie en beroep in BBL-trajecten MBOonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Het effect van Taallijn bij peuters en kleuters

Onderzoek naar het effect van Taallijn bij peuters en kleuters. Het gebruik van de methode Taallijn in combinatie met een programma voor- en vroegschoolse educatie.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Kenmerken van ICT-rijke leeromgevingen voor vroege geletterdheid

Kenmerken van ICT-rijke leeromgevingen voor vroege geletterdheid. Dit onderzoek gaat over de toegevoegde waarde van ICT voor beginnende geletterdheid. onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Verhaalbegrip van kleuters met ICT en digitale boeken

Verhaalbegrip van kleuters met ICT en digitale boeken. onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Interactief taalonderwijs voor achterstandsleerlingen

Interactief taalonderwijs: opbrengsten voor achterstandsleerlingenonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Integreren van ICT-rijke leeromgevingen voor de vroege ontwikkeli...

Empowering teachers in integrating ICT-rich learning environments for early literacy developmentonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Aspecten van geletterdheid van adolescente risico leerlingen

Aspecten van geletterdheid van adolescente risico leerlingen. In deelonderzoek 3 onderzoeken we in welke mate de daling of de veerkracht van leesvaardigheid.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Ontwikkeling van geletterdheid van adolescente risico leerlingen ...

Ontwikkeling van geletterdheid van adolescente risico leerlingen in meertalige contexten; een verhaal van drie steden.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Bevordering van zelfcontrole en zelfregulering in het leren van t...

Bevordering van zelfcontrole en zelfregulering in het leren van talen. In onze multimediale samenleving is zelfgestuurd leren van steeds groter wordend belang.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Begeleid hardop lezen voor verbetering technische leesvaardigheid...

Begeleid hardop lezen van teksten helpt zwakke lezers bij de ontwikkeling van technisch lezen en het bevordert hun leesplezier.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Onderzoek naar relaties tussen fysieke activiteit en leerprestati...

Onderzoek naar relaties tussen fysieke activiteit en leerprestaties. Een belangrijke rol in de relatie tussen fysieke activiteit en leerprestaties wordt toegekend aan uitvoerende functies.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Toepasbaarheid van scaffoldingstechnieken bij zelfregulatievaardi...

Toepasbaarheid van scaffoldingstechnieken bij zelfregulatievaardigheden. Zelfregulatievaardigheden kunnen leerlingen in staat stellen het eigen leerproces bij te houden en te sturen.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Optimalisering 3R-studiestrategie

Optimalisering 3R-studiestrategieonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Samenhang expertiseniveau leerling bij leren met zelftoetsen

Samenhang expertiseniveau leerling bij leren met zelftoetsen. onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Invloed van gezin, school en docent op ontwikkeling natuurlijke t...

Invloed van gezin, school en docent op ontwikkeling natuurlijke talenten in het basisonderwijsonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Reviewstudie: metacognitie en zelfgestuurd leren

Zelfgestuurd leren in de onderwijspraktijk: een kennisbasis voor effectieve instructie. onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Ondersteuning voor onderzoekend leren bij kinderen en adolescente...

Ondersteuning voor onderzoekend leren bij kinderen en adolescenten - reviewstudie. Goede hulp en begeleiding is nodig. Lees de praktische tips.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Effectieve klassenmanagementstrategieen in de onderwijspraktijk

Effective classroom management strategies for educational practiceonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Het bevorderen van zelfbeoordeling en zelfregulering in het prima...

Het bevorderen van zelfbeoordeling en zelfregulering in het primair en voortgezet onderwijs. In onze multimediale samenleving die meer en meer gericht is op zelfgestuurd leren.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
De rol van de docent bij onderzoekend leren door leerlingen in de...

De rol van de docent bij onderzoekend leren door leerlingen in de klas - reviewstudie.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Zelfcontrole en zelfregulering bij studeren tijdens de adolescent...

Zelfregulering tijdens adolescentie. Studeren is een complexe activiteit, waarbij de hersenen ten volle aangewend worden om zich een hoeveelheid leerstof eigen te maken.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Het verbinden van binnen- en buitenschools leren van leerlingen: ...

Het verbinden van binnen- en buitenschools leren van leerlingen: de ontwikkeling van een verklarend raamwerkonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Ontwikkelingspatronen van motivatie, zelfregulering en prestaties...

Development in motivation, self-regulation, and academic achievement for students in different learning contextsonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Zelfbeoordeling en zelfregulatie bij het leren problemen op te lo...

Zelfbeoordeling en zelfregulatie bij het leren problemen op te lossen. Een evaluatie van wat wel en niet geleerd is en hoe goed het geleerd is,onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Effectieve strategieen voor zelfregulerend leren

Effectieve strategieen voor zelfregulerend lerenonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Doen wat ik kan! Leidt herhaalde zelfreflectie tot verbetering va...

The stimulation of non-cognitive skills and its effect on school performance - A randomized field experimentonderzoek favoriet

tool voorbeeld
De invloed van het onderwijzen van leraren en het leren van leerl...

De invloed van onderwijzen van leraren en het leren van leerlingen. Lesgeven vanuit drie perspectieven: interpersoonlijk, vanuit leeractiviteiten en een inhoudelijk.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Wat bepaalt de kwaliteit van digitaal leermateriaal

Waar moeten leraren op letten als zij digitaal leermateriaal zoeken of maken? Een artikel over de kwaliteitscriteria waaraan digitaal leermateriaal moet voldoen.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Differentiatie in ouderbetrokkenheid: het belang van thuis commun...

Dit voorstel betreft verbetering van thuisbetrokkenheid en schoolsucces op het PO, voor een naar SES en etnische afkomst diverse leerlingpopulatie, via communicatie tussen school en oudersonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Vergelijkend onderzoek leesprestaties groep 6 basisonderwijs - PI...

Vergelijkend onderzoek leesprestaties groep 6 basisonderwijs - PIRLS 2016onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren lezen

Effecten van een digitaal leermiddel bij het leren lezenonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Leesvaardig door digitale leeskilometers in groep 3: Differentiat...

Leesvaardig door digitale leeskilometers in groep 3: Differentiatie door inzet van ICTonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Training van instructie leesbegrip in leeslessen en geschiedenisl...

Training van docenten gericht op effectieve instructie van leesbegrip in leeslessen en geschiedenislessenonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Verbetering leesvaardigheid voor zaakvakken

Gedifferentieerd LeesOnderwijs VO (GLOVO). Veel leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben moeite met het lezen van zaakvakteksten.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Ontwikkeling van begrijpend lezen in het basisonderwijs

Ontwikkeling van begrijpend lezen in het basisonderwijs. Onderzoek naar de ontwikkeling van en effectieve methoden versterking van het begrijpend leren lezen.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Rol van de woordenschat bij de ontwikkeling van begrijpend lezen

Rol van de woordenschat bij de ontwikkeling van begrijpend lezenonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Leren lezen met mentale voorstellingen

Leren lezen met mentale voorstellingenonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Technische leesvaardigheid in het Praktijkonderwijs - OnderwijsBe...

Verbetering van functionele geletterdheid bij zwakke lezers en schrijvers in het VO, met name in het praktijkonderwijs.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Leescoaches in het voortgezet onderwijs

Leescoaches VO. Leerlingen uit 5 VWO begeleidden leerlingen uit de eerste klas van het vmbo aan de hand van een duidelijk omschreven programmaonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Boekenmaatjes: voorlezen van leerlingen uit groep 7 aan kleuters ...

Boekenmaatjes: het effect van tutor-lezen op de sociaal-emotionele competentie en pestgedrag van leerlingen van groep 7 van het basisonderwijsonderzoek favoriet

tool voorbeeld
ICT-oplossing problemen met voorbereidend en aanvankelijk lezen i...

ICT-oplossing problemen met voorbereidend en aanvankelijk lezen in basisonderwijs - OnderwijsBewijs. Bouw! voor problemen met voorbereidend en aanvankelijk lezen.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Lees- en schrijfontwikkeling van vmbo-leerlingen: de rol van betr...

The role of teaching and learning in the development of literacy of at-risk students in a multilingual contextonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Het effect van een digitaal ondersteund voorleesprogramma DIVO - ...

Een experiment ter bepaling van het effect van langdurig gebruik van een digitaal ondersteund voorleesprogramma (DIVO) op de woordenschat, het verhaalbegrip en beginnend lezen in groep 1, 2 en 3.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Leesdidactiek slechthorende en dove leerlingen - OnderwijsBewijs

Nieuwe leesdidactiek voor dove en slechthorende leerlingen is een aangepaste methode voor begrijpend leesonderwijs in het voortgezet speciaal onderwijs.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Effectieve aanpak van begrijpend lezen op het basisonderwijs - On...

Effecten van Bliksem-aanpak samenvattingonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Stimuleringsprogramma Lezen uitgaande van Instructie en Motivatie...

SLIM in het S(B)O. De leesvaardigheid van leerlingen in het S(B)O ontwikkelt zich maar langzaam. Experimenten binnen cluster 2 en cluster 4.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Interventies bij leesproblemen en dyslexie: wat werkt?

Interventies bij leesproblemen en dyslexie: wat werkt?onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Excellentie bij samenwerkend leren in het hoger onderwijs

Excellent cooperative learning behavior in higher educationonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Samenwerken in homogene en heterogene groepen in primair onderwij...

Samen in de klas met STIP: Samenwerken tijdens Taak-, Inhoud- en Procesdifferentiatieonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Evaluatieonderzoek veranderaanpak leerKRACHT 2013-2014

Evaluatieonderzoek veranderaanpak leerKRACHT 2013-2014onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Professionaliseren en samenwerken in het primair onderwijs

Professionaliseren en samenwerken. Leeropbrengsten stijgen wanneer leerkrachten werken volgens de evaluatieve cyclus.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Didactische vormgeving van interactieprocessen voor samenwerkend ...

De 'black box' van samenwerkend leren geopend: Een meta-analyse naar de invloed van interactieprocessen op leeropbrengsten van samenwerkend lerenonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Praktische toepasbare kennis over onderwijs ontstaat in communiti...

Naar een geintegreerde R&D-aanpak voor kennisproductie, -disseminatie en -benuttingonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Verbetering van de prestaties van vwo-leerlingen op academische s...

Verbetering van de prestaties van vwo-leerlingen op academische synthesistaken met Level up Instructions & Feedback Tool (LIFT)onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Verbetering van schrijven op de basisschool

In het eerste deel van het project wordt een aantal schriftelijke modules voor pre-schrijven, post-schrijven en tijdens het schrijven ontwikkeld met ervaren docenten.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Beter schrijfonderwijs op de basisschool

Beter schrijfonderwijs op de basisschoolonderzoek favoriet

tool voorbeeld
De rol van de sociaal-culturele, educatieve en individuele variab...

De rol van de sociaal-culturele, educatieve en individuele variabelen in de ontwikkeling van geletterdheid van slecht presterende adolescenten.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Verbetering schrijfvaardigheid voor onderbouw VMBO, HAVO en VWO -...

Schrijven om te leren bij Nederlands, Geschiedenis en Scienceonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Invloed van antisociaal gedrag en prosociaal gedrag op schoolpres...

Invloed van antisociaal gedrag en prosociaal gedrag op schoolprestatiesonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Differentiatie in de klas middels opdrachtgestuurd leren

Differentieren in de klas middels opdrachtgestuurd lerenonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Feedback bij automatisch gegenereerde prestatiegegevens van leerl...

Teachers use of automatically generated information on learners performanceonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Individueel maatwerk in voortgezet onderwijs (MEGAband)

Effectmeting MEGAband BC Broekhin: Maatwerk voedt talent op een stevig fundament.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Leergedrag kleuters legt belangrijke basis voor het leren lezen

Zelfregulatie op de ontwikkeling van beginnende geletterdheid in de kleuterklas. Faciliteren van de overgang van groep 2 naar groep 3.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Peuters begeleiden bij spel is goed voor hun leervermogen

Voorschoolse opvang en educatie in peuterzalen en kinderopvanginstellingenonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Ontwikkeling van responsief leiderschap in AOC

Ontwikkeling van responsief leiderschap in AOConderzoek favoriet

tool voorbeeld
Human Resource Management (HRM) en schoolprestaties

HRM, HRM-uitkomsten en schoolprestatiesonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Een Groen Lyceum

Een Groen Lyceumonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Doorstroom in de groene beroepskolom

Doorstroom in de groene beroepskolom.De doorstroom van groen vmbo naar groen mbo is laag in vergelijking met de doorstroom in andere sectoren.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Beleidsafwegingen bij het ontwerp van onderwijssystemen

Onderwijsstelsels en de vier centrale functies van het onderwijsonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Educatieve systemen, vaardigheden en resultaten op de arbeidsmark...

Educatieve systemen, vaardigheden en resultaten op de arbeidsmarktonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Onderwijsstelsels en de vier centrale functies van het onderwijs

Onderwijsstelsels en de vier centrale functies van het onderwijs. Hoe moet het onderwijs worden ingericht? Doen we er goed aan om leerlingen vroeg te selecteren voor verschillende onderwijsloopbanen? onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Onderwijssystemen, schoolkenmerken en cognitieve prestatie

Onderwijssystemen, schoolkenmerken en cognitieve prestatieonderzoek favoriet

tool voorbeeld
De effectiviteit van onderwijsstelsels

De effectiviteit van onderwijsstelselsonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Het nieuwe leren in het basisonderwijs

Het nieuwe leren. Doel van de initiatieven was het ontwerpen van een alternatief voor de gebruikelijke klassikale kennisoverdracht.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Veelbelovende praktijkvarianten van adaptief onderwijs

Adaptief onderwijs: veelbelovende praktijkvarianten. Door het GION is een praktijkgericht onderzoek verricht. onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Gemeentelijke beleid voor onderwijs

Variatie in en effectiviteit van de gemeentelijke regiefunctieonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Invloed van scholen op burgerschap van leerlingen

Understanding the effects of schools on students citizenshiponderzoek favoriet

tool voorbeeld
Schoolkenmerken voor ontwikkeling van burgerschapscompetenties

Schoolkenmerken voor ontwikkeling van burgerschapscompetenties. Hiervoor is een vragenlijst ontwikkeld voor de participatie van jonge volwassenen. onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Burgerschapsonderwijs in het voortgezet onderwijs internationaal ...

Een vergelijkend perspectief op burgerschap en burgerschapsonderwijs in het voortgezet onderwijs, International Civic and Citizenship Education Study 2016: Landenstudie Nederlandonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Onderwijssystemen en de socialisatie van leerlingen in actief bur...

Onderwijssystemen en de socialisatie van leerlingen in actief burgerschaponderzoek favoriet

tool voorbeeld
Video games voor kritisch burgerschap in het voortgezet onderwijs...

Kritisch burgerschap. Kunnen games helpen leerlingen beter kritisch te laten reflecteren bij burgerschap? onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Scholing, actief burgerschap en participatie: Effecten van extern...

Scholing, actief burgerschap en participatie: Effecten van externe differentiatieonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Studiemotivatie hoogbegaafde leerlingen in VWO-plus

Bevordering motivatie in VWO-plus. Dit project wil de studiemotivatie verhogen van leerlingen in een bestaand VWO-plusprogramma in leerjaar 2.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Invloed van cognitieve en motivationele differentiatie bij hoogbe...

Invloed van cognitieve en motivationele differentiatie bij hoogbegaafde en getalenteerde leerlingenonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Bevorderen van de ontwikkeling van intelligentie in de bovenbouw ...

Advancing successful intelligence development in the upper primary gradesonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Identificatie en ontwikkeling van excellente leerlingen

Identificatie en ontwikkeling van excellente leerlingenonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Invloed van leeromgeving op motivatie, zelfregulering en prestati...

Invloed van leeromgeving op motivatie, zelfregulering en prestaties van potentieel excellente studenten.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Invloed van verrijkingsprogrammas op de leerprestaties van hoogbe...

Invloed van verrijkingsprogrammas op de leerprestaties van hoogbegaafde leerlingen. Wat is het effect en is het noodzakelijk dat docenten getraind worden.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Samenhang tussen kenmerken van leerlingen en onderwijsgerelateerd...

Samenhang tussen kenmerken leerlingen onderwijsgerelateerde factoren excellentie.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Omgaan met excellentie in het primair onderwijs

Omgaan met excellentie. Sturing op inzet van materiaal voor zeer goede leerlingen. Professionalisering van leerkrachten. Overwegingen kosten en effecten.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Het motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus e...

Het motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en achtergrondkenmerken middels autonomie-ondersteuning.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Leeromgeving als katalysator voor leren voor duurzame ontwikkelin...

Leeromgeving als katalysator voor leren voor duurzame ontwikkelingonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Evaluatie de Lokale Educatie Agenda (LEA)

De Lokale Educatieve Agendaonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Kwaliteitszorg, innovatie en schoolontwikkeling - review

Review Kwaliteitszorg, innovatie en schoolontwikkeling. Aanbevelingen voor het beleid en de praktijk.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Beleidvoerend vermogen van basisscholen

Beleidsvoerend vermogen van basisscholenonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Beleidscontext van zwakpresterende basisscholen

Effectieve beleidscontexten voor duurzaam zeer zwak presterende scholenonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Leernetwerken en verbeternetwerken in het basisonderwijs

Netwerken van leerkrachten (scholen) en innovatieonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Interne en externe kwaliteitszorg in het basisonderwijs

Ontwikkeling in scholen: interne en externe kwaliteitszorgonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Teamleren in het kader van competentiegericht beroepsonderwijs

Competentiegericht beroepsonderwijs (CGO) beoogt een verbetering van de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Ontwikkeling van vakmanschap in het beroepsonderwijs

De verschillende visies op vakmanschap verwijzen elk naar een andere functie van beroepsonderwijs en hebben belangrijke consequenties voor de inrichting, vormgeving en sturing van het beroepsonderwijsonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Aansluiting en overgangen tussen po en vo en tussen vmbo en mbo

Overgangen en aansluitingen: de cognitieve en niet-cognitieve ontwikkeling van leerlingen rondom de po-vo en vmbo-mbo overgangen en de rol van verschillende factoren bij de aansluiting tussen deze onderwijssectoren.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Gebruik van computergames bij wiskunde in het beroepsonderwijs

Gebruik van computergames bij wiskunde in het beroepsonderwijs. Computergames worden steeds vaker gebruikt in onderwijs (game-based leren of GBL).onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Verankering van duurzaamheid in het groene beroepsonderwijs

Meer dan de som der delen: de verankering van duurzaamheid in de gehele schoolorganisatieonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Professionele ontwikkeling van docenten in ROCs door middel van h...

Professionele ontwikkeling van docenten in ROCs door middel van human resource managementonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Formatieve beoordeling van docenten in het verpleegkundig onderwi...

Effects of formative teacher assessment on teachers competence development using contextualized standards, training and feedbackonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Onderhandelend evalueren leraren in MBO verpleegkundig onderwijs

Onderhandelend evalueren leraren in MBO verpleegkundig onderwijs. Het onderzoek leverde een competentieraamwerk op van competenties die door diverse belanghebbenden cruciaal worden gevonden voor begeleiding bij reflectie.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Motivatie, zelfregulering en schoolprestaties van leerlingen op h...

Motivatie, zelfregulering en schoolprestaties van leerlingen op het beroepsonderwijs door middel van een combinatie van een instructie op basis van een zelfregulerende strategie en van gedragsconsultatie.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
De publieke waarde van het MBO

De publieke waarde van het MBO. De rocs dreigen te verschoolsen en te ver van de beroepspraktijk af te raken.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Iedere les in het beroepsonderwijs zou ook een taalles moeten zij...

Iedere les een taalles? Taalvaardigheid en vakonderwijs in het (v)mbo. De stand van zaken in theorie en onderzoekonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Cognitieve, economische en sociale rendementen van leren en werke...

Cognitieve, economische en sociale rendementen van leren en werkenonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Lesgeven en emotionele processen bij leraren: transactionele verb...

Lesgeven en emotionele processen bij leraren: transactionele verbanden met welzijn van leraren en functioneren van leerlingen.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
De achterstand van autochtone doelgroepleerlingen

Van voorschools tot en met groep 8: thema`s uit het onderwijsachterstandenbeleid onderzocht.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Motivatie bij verschillende prestatieniveaus en sociale en etnisc...

Een praktijkreviewstudie naar het motiveren van leerlingen met verschillende prestatieniveaus en sociale en etnische achtergrondonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Taakspel in het voortgezet speciaal onderwijs cluster 4

Een onderzoek naar de effecten van een gedraggerichte interventie op de efficientie in het VSO Cluster 4.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Autonomie, motivatie en prestatie van niet-westerse allochtone le...

Autonomieondersteuning en verschillen in motivatie en daaraan gerelateerde prestaties van niet-westerse allochtone en autochtone leerlingenonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Prestaties en loopbanen van zorgleerlingen

Prestaties en loopbanen van zorgleerlingen in Nederland. Secundaire analyses op COOL-data ten behoeve van evaluatie Passend onderwijs.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Motivatie en zelfregulering van leerlingen op het basisonderwijs

Motivatie en zelfregulering van leerlingen op het basisonderwijs. Uit eerder onderzoek is gebleken dat motivatie voor school afneemt tijdens de middelbare schoolperiode.onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Evaluatie wijzigingen onderwijsachterstandenbeleid periode 2005-2...

Effecten van wijzigingen in de gewichtenregeling en andere oab-faciliteitenonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Prestaties en loopbanen van doelgroepleerlingen in het onderwijsa...

Prestaties en loopbanen van doelgroepleerlingen in het onderwijsachterstandenbeleidonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Gedragsproblemen in de basisschool en competenties van leraren

Competenties van leerkrachten en condities in de school voor onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen (BOPO-4)onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Onderwijsachterstanden tussen 1988 en 2002

Lange-termijnontwikkeling van OAB-leerlingen.Op de vraag of het achterstandenbeleid sinds 1988 effect heeft gehad, kan op basis van dit rapport geen eenduidig antwoord worden gegeven. onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Groei aantal leerlingen gedragproblemen; vergelijkend onderzoek N...

Groei aantal leerlingen gedragproblemen; vergelijkend onderzoek Nederland-Vlaanderenonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Thuiszitten: leerplichtige leerlingen zonder onderwijs

Leerlingen die niet deelnemen aan onderwijs. Hoeveel leerplichtige leerlingen niet deelnemen aan onderwijs, welke kenmerken ze hebben en wat de oorzaken zijnonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Onderwijsachterstanden (OAB), update van een review

Actualisatie Review Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Vliegwielen voor begrijpend lezen in het basisonderwijs

Vliegwielen voor begrijpend lezenonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Differentiatie binnen beroepsgerichte lessen Techniek & Vakmansch...

Systematisch en groepsgewijs differentieren binnen beroepsgerichte lessen Techniek & Vakmanschaponderzoek favoriet

tool voorbeeld
Professionele leergemeenschappen in het voorbereidend middelbaar ...

Professionele leergemeenschappen in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs: Effecten van wederzijdse afhankelijkheid op differentiatie in de klasonderzoek favoriet

tool voorbeeld
Naar een gezamenlijke inspanning: Ontwikkeling van scholen voor v...

Naar een gezamenlijke inspanning: Ontwikkeling van scholen voor voortgezet onderwijs als professionele leergemeenschappenonderzoek favoriet

tool voorbeeld
De metadenkende leerling: effecten van de IMPROVE-methode

De metadenkende leerling: effecten van de IMPROVE-methode (eerdere werktitel: Denken, doen, denken: effecten van de IMPROVE-methode bij wiskundige denkactiviteiten)onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Zelftoetsen voor het effectiever leren van teksten

Zelftoetsen voor het effectiever leren van teksten. Het effectiever maken van toetsen voor het leren van teksten in het voortgezet onderwijs. onderzoek favoriet

tool voorbeeld
Wiskundige denkactiviteit in wiskunde op havo en vwo

Wiskundige denkactiviteit in praktijk. De