Filter
tool voorbeeld
Hoe kan feedback docenten motiveren om te professionaliseren?

Effectieve vormen van feedback zijn doelgericht, concreet en positief geformuleerd. Docenten moeten zich veilig voelen. kennis

tool voorbeeld
Loten om op school te komen, wat doet dat met aanmeldingen?

Een lotingssysteem bij overaanmelding voor middelbare scholen zal voor een beperkt deel van de ouders reden zijn een andere school te kiezen.kennis

tool voorbeeld
Hoe zet je samenwerkend leren goed in?

Om samenwerkend leren effectief te laten zijn, is een goede interactie tussen groepsleden en een juiste didactische vormgeving essentieel.kennis

tool voorbeeld
Wat is een goed lesobservatie-instrument?

Een observatie-instrument voor het volgen van leraren moet kwalitatief goed zijn en objectief. Daarnaast is het belangrijk dat het is afgestemd op de context van de school.kennis

tool voorbeeld
Hoe effectief is passend onderwijs op het mbo?

Passend onderwijs kan ook in de beroepspraktijkvorming bijdragen aan de succesvolle begeleiding van studenten. Een beproefde methode is de Transitieroute.kennis

tool voorbeeld
Schrijven met pen: op papier of op beeldscherm?

Schrijven op papier of op een beeldscherm leidt niet tot dezelfde schrijfresultaten, zo laat recent onderzoek zien. Op papier leren kinderen beter schrijven.kennis

tool voorbeeld
Hoe zet je onderwijsassistenten rendabel in?

Wat voegen onderwijsassistenten toe en hoe kunnen zij het beste ingezet worden?kennis

tool voorbeeld
Duobaan: wat zijn de effecten voor leerlingen?

Er is weinig bekend over de effecten van sequential teaching op de leerprestaties van kinderen. Onderzoeksgegevens ontbreken. kennis

tool voorbeeld
Wat is het effect van de opleiding van ouders op eindtoets result...

Naarmate het opleidingsniveau van ouders (of hun inkomen) hoger is, stijgt voor het kind de kans op een hoger advies en daarmee op doorstroom naar hogere niveaus in het voortgezet onderwijs.kennis

tool voorbeeld
Wat kun je als docent doen aan onderpresteren?

Welke docentinterventies bevorderen het studiesucces van onderpresterende jongens (en meisjes) in de onderbouw van het voortgezet onderwijs?kennis

tool voorbeeld
Vijf tips voor een zinnige onderwijsdiscussie

In het onderwijs worden nogal eens discussies gevoerd of tweets verspreid die nergens toe leiden en alleen maar voor verwarring zorgen. Deze vijf tips zorgen voor een zinnig gesprek.opinie

tool voorbeeld
Dreigende escalatie: wat helpt jou op zo'n moment als leerkracht?

Leraren kunnen verschillende strategieen gebruiken om hun emoties te hanteren als leerlinggedrag uit de hand loopt. kennis

tool voorbeeld
Functioneren schoolleiders beter na een schoolleidersopleiding?

Professionalisering van schoolleiders doet ertoe, zowel voor schoolleiders als voor de schoolorganisatie. Maar er is geen duidelijk bewijs dat dit vervolgens doorwerkt op het onderwijs en de leerling. kennis

tool voorbeeld
Hoe vinden nieuwkomers aansluiting bij zaakvakken?

Hoe kunnen zaakvaklessen aansluiten bij de cognitieve capaciteiten van nieuwkomers?kennis

tool voorbeeld
Maakt het uit welk vak je geeft hoe bekwaam je moet zijn?

Het is niet bekend of pedagogische, (vak)didactische en (vak)inhoudelijke bekwaamheden van docenten verschillen laten zien qua vak of onderwijssoort.kennis

tool voorbeeld
Welke didactische strategieen helpen je bij rekenen en wiskunde?

Didactische strategieen waarbij de docent het schoolvak verbindt met de buitenwereld verhogen het begrip van concepten in de betavakken het meest.kennis

tool voorbeeld
Heeft een soepele overgang vanaf de voorschool voordelen?

Hoe kan een doorgaande lijn van voor- naar vroegschool bijdragen aan de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen?kennis

tool voorbeeld
Internationaal studeren of stage: wat levert het de mbo student o...

Wat zijn de leeropbrengsten van internationaliseringsactiviteiten in het mbo?kennis

tool voorbeeld
Authentieke rekencontext: spreekt dat aan?

Leveren authentieke contexten bij rekenen een bijdrage aan de motivatie van studenten mbo-4?kennis

tool voorbeeld
Zo maak je richtinggevend beleid voor je school

Dit artikel beschrijft hoe je als schoolteam op een praktische manier en vanuit een richtinggevend kader de grote lijnen voor de komende jaren kunt uitzetten. verdieping

tool voorbeeld
Wat kan een ambulant begeleider betekenen voor een leerkracht?

Hoe kunnen ambulante begeleiders vanuit het speciaal onderwijs co-teaching inzetten om het handelingsrepertoire van leerkrachten basisonderwijs te versterken?kennis

tool voorbeeld
Hoe zorg je dat leerlingen die minder goed mee komen het toch leu...

Wat kunnen leerkrachten doen om het welbevinden van cognitief zwakkere leerlingen te bevorderen?kennis

tool voorbeeld
Shuttle Run test: worden leerlingen daar fitter van?

Verbetert een Shuttle Run test de lichamelijke conditie van leerlingen en welke rol speelt motivatie hierin?kennis

tool voorbeeld
Digitaal of schriftelijk toetsen: maakt het uit?

Wat is het effect van digitaal toetsen versus schriftelijk toetsen op de prestaties op taal en rekenen?kennis

tool voorbeeld
Hoe kun je emotieregulatie van leerlingen bijhouden?

Welke instrumenten kunnen basisscholen gebruiken om de emotieregulering van leerlingen te monitoren?kennis

tool voorbeeld
10 pittige problemen met de Eindtoets Basisonderwijs

Er is veel discussie over de Eindtoets omdat er nogal wat problemen mee zijn. In dit artikel worden 10 problemen opgesomd en wordt er een oplossingsrichting aangegeven.verdieping

tool voorbeeld
Wat doet liegen met een kind?

Wat is het effect van het vertellen van onwaarheden op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen van 4 tot 12 jaar?kennis

tool voorbeeld
Hoeveel uur werkt een leerkracht per dag?

Hoeveel tijd besteden leraren in Nederland aan hun werkzaamheden?kennis

tool voorbeeld
Helpt muziek luisteren onder het zelfstandig werken?

Wat is het effect van muziek luisteren tijdens het zelfstandig werken op de concentratie en motivatie bij basisschoolleerlingen?kennis

tool voorbeeld
Hoeveel uur werkt een leerkracht per dag?

Angela Kouwenhoven-de Waardtkennis

tool voorbeeld
Heeft de stagevorm effect op het leerrendement?

Heeft de stagevorm (lint- of blokstage) effect op het leerrendement in het mbo?kennis

tool voorbeeld
Wat voorspellen resultaten in de onderbouw voor de bovenbouw?

Kunnen de resultaten van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs schoolsucces in de bovenbouw voorspellen?kennis

tool voorbeeld
Het onderwijs verkeert in een systeemcrisis

Er is veel aan de hand in het onderwijs. Maar wat zijn nu de echte basispatronen en wat zijn alleen maar symptomen van een dieperliggend probleem? En hoe lossen we deze crisis op?opinie

tool voorbeeld
Kabinet wil scholen met terreurbanden sneller kunnen sluiten

Het kabinet werkt aan wetgeving die het gemakkelijker maakt om scholen te sluiten als ze les geven op een manier die niet strookt met de Nederlandse normen en waarden. Dit zei minister Slob van onderwijs vanochtend naar aanleiding van de verdenkingen rond het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Meeste basisscholen dicht tijdens de onderwijsstaking op 15 maart

De meeste basisscholen in het Noorden zijn volgende week vrijdag dicht. Op andere scholen is minder animo voor de landelijke onderwijsstaking.Hoewel veel docenten in het voortgezet onderwijs, mbo en hbo de eisen van de bonden onderschrijven, is de animo om te staken daar minder groot. Er kunnen lessen uitvallen maar de scholen blijven open, zo...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Techniekwedstrijd Rivierengebied van start

Voor de vijftiende keer organiseert de Stichting Techniekwedstrijd Rivierengebied een techniekwedstrijd, met dit jaar ongeveer 20 deelnemende scholen uit de regio. Doel van de wedstrijd is basisschoolleerlingen uit groep 8 te interesseren voor techniek. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Lerarentekort: Groep 5 had 9 leraren in 1 jaar

Directeur Tjesjen Kuiper van basisschool De Ark in Almere Haven wees erop hoe acuut het probleem is. Zij kreeg deze week van drie docenten te horen dat zij na de zomer vertrekken en naar andere regio's verhuizen. Groep 5 heeft dit schooljaar al negen inval leraren versleten en krijgt nu les van een onderwijsassistent. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Minder kinderen met overgewicht als hele gemeente gezond wordt

Steeds meer gemeenten zetten in op een gezonde leefstijl. Het aantal plaatsen dat met de JOGG-aanpak werkt, is gestegen tot 143.Want 1 op de 7 kinderen is te zwaar. In achterstandswijken geldt dat zelfs voor 1 op de 3 5- tot 14-jarigen. Om dat aantal verder omlaag te krijgen, geeft koning Willem-Alexander vandaag het startsein voor de Week voo...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Dalton zit in je hele leven

Daltonschool De Poorter in Gorinchem is dit jaar 25 jaar een daltonschool. Kenmerken van deze vorm van onderwijs zijn onder meer zelfstandigheid en samenwerken. Daar hebben de kinderen zeker wat aan, merken directeur Winnie Boeter, Dalton-coördinator Petra Scheffers en ib'er Nel Schalk. Zij merken dat kinderen de meerwaarde inzien van zelf pl...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Basisschool De Petteflet heeft plan actieweek rond

Jenaplanschool De Petteflet in Groningen heeft het programma voor de actieweek rond. “We doen elke dag iets”, zegt locatieleider José Achterhof. En op vrijdag is de school dicht, dan staakt het personeel. “Op woensdag maken we plofklassen”, zegt Achterhof. In de ochtend worden de groepen verdeeld zodat de grote klassen zichtbaar zijn....leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Dag van de Meestert

22 maart 2019 wordt uitgeroepen tot de dag van de Meestert! Om uit te dragen en te stralen dat we een prachtig vak hebben. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Willen leraren eigen beroepsgroep? Zelf regelen!

Het is helemaal aan de leraren om eventueel met een eigen beroepsorganisatie aan de slag te gaan. Daar gaat onderwijsminister Slob zich niet mee bemoeien. Rinnooy Kan adviseerde ‘om van onderaf een nieuwe structuur te ontwikkelen’. De minister is het niet eens met Rinnooy Kan die vindt dat er informateurs moeten worden aangesteld die met e...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Merendeel Zeeuwse scholen doet oproep voor het klimaat

De klimaatstakers krijgen brede steun van de Zeeuws onderwijswereld. In een brief, een initiatief van University College Roosevelt, wordt de oproep gedaan aan alle Zeeuwse scholen om leerlingen te stimuleren mee te lopen met de klimaatmars op 15 maart. De betrokkenen focussen zich vooral op de jongste generatie, die dit als een kans moet zien ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Recordaantal leerlingen krijgt les over water en klimaat

Nog nooit hebben zoveel leerlingen meegedaan aan de educatieprogramma's van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In 2018 volgenden ruim zesentwintigduizend een educatief programma. De stijging komt door samenwerkingen zoals met het Zuiderzeemuseum, de Helderse Vallei en Kaap Skil, en nieuwe lesprogramma's zoals het Waterheldenavontuur. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Hotch de voorleeshond oordeelt niet als Floris zich verspreekt

(+video) Floris Hulzink (9) zit in een hoekje van de bibliotheek in Aalten op de bank met voorleescoach Gerrie Pols. Floris leest voor uit De Kleine Grijze Wolf en heeft soms moeite met woorden, maar dat vindt voorleeshond Hotch niet erg. Een voorleeshond is een speciaal getrainde hond, die rustig blijft rond kinderen en een poot op een boek l...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Kleuters mogen weer kleuter zijn

Kleuters mogen vanaf 2021 geen ‘schoolse’ toetsen meer maken. En een jaar langer kleuteren geldt niet meer als zittenblijven. Deze politieke beloften zijn een doorbraak in een jarenlange discussie over het jonge kind. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Scholen krijgen eerder extra geld voor aanpak werkdruk

Basisscholen krijgen vanaf volgend schooljaar al extra geld om de hoge werkdruk aan te pakken. In totaal is er dan 333 miljoen euro beschikbaar, heeft minister Slob bekendgemaakt. Scholen kunnen er vakdocenten (voor gymnastiek of handvaardigheid), onderwijsassistenten of conciërges mee aannemen. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Een onaangekondigde onderwijsstaking zou meer effect hebben

Als ik heel eerlijk ben – niks ten nadele van de club strijders die de stakingen keer op keer organiseren, want dikke vette pluim – vind ik zo’n op tijd aangekondigde stakingsactie wel een beetje braaf. Omdat de staking ruimschoots op tijd wordt aangekondigd, hebben ouders alle tijd om opvang voor hun kroost te regelen. Ik vraag me af of...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Werkdrukgeld gebruikt voor opvang klassen

Door het lerarentekort vangen medewerkers die met de werkdrukgelden zijn aangesteld steeds vaker klassen op in het PO. Sinds begin dit jaar zie je dat deze medewerkers flink vaak voor de klas worden ingezet, zegt Eddy Erkelens, leerkracht en beheerder van Lerarentekortisnu.nl. Sinds eind februari kunnen medewerkers van VO-scholen doorgeven of ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Eindhoven: Zes basisscholen in regio Brainport

Zes basisscholen in de regio zijn nu officieel benoemd tot ‘Brainportschool', in navolging van inmiddels dertien VO-scholen. Nog eens dertig scholen staan op het punt te volgen.Bij kinderen de nieuwsgierige en onderzoekende houding ontwikkelen die daarvoor nodig is, dat is ‘Brainport’ in een notendop. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Niet alle leerkrachten krijgen tijdens staking doorbetaald

Schoolbesturen in Amsterdam zijn het niet eens over het al dan niet doorbetalen van leraren tijdens de landelijke onderwijsstaking. Het personeel is daarvan de dupe: de ene leraar krijgt wel doorbetaald, de ander niet.De meeste basisscholen in de stad zijn overigens wel dicht. Middelbare scholen kijken per docent wie aanwezig is en of lessen k...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Bram kiest dit jaar de beste kinderboeken van Nederland

Een grote verrassing voor Bram van 12: schrijver Gideon Samson stond opeens voor zijn neus. Niet zomaar, maar om hem te vragen voor de Senaat van de Kinderjury. Dat is een groepje van 12 kinderen dat mag meebeslissen over wat het beste kinderboek van het afgelopen jaar is.Meer dan 200 kinderen hadden zich aangemeld voor de Senaat. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Helpt theorie bij het vormen van een positief klasklimaat?

Kunnen theorieen over begeleide groepsontwikkeling bijdragen aan een positief klasklimaat in het primair onderwijs?kennis

tool voorbeeld
Spiegelend schrijven in groep 3: heeft de klasopstelling invloed?

Is de klasopstelling in groep 3 van invloed op de mate waarin leerlingen spiegelend schrijven?kennis

tool voorbeeld
Is twee jaar Internationale Schakelklas voor nieuwkomers voldoend...

Is twee jaar Internationale Schakelklas voor nieuwkomers voldoende om goed te kunnen instromen in het reguliere onderwijs?kennis

tool voorbeeld
Slob wordt strenger om verdwijnen school in krimpgebied te voorkomen

Minister Slob wil strenger gaan toezien op de plannen die scholen in krimpregio's maken voor het onderwijsaanbod. Dat moet voor de komende tien jaar op orde zijn. De minister wil dat alle krimpregio's voor de komende tien jaar plannen gaan opstellen die ertoe moeten leiden dat iedere leerling op een acceptabele afstand naar school kan. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
'Steun aan scholen dupeert kinderen'

Het Parool kopte vorige week 'Amsterdam wil minder categorale scholen'. Een misleidende kop, want het gaat om een overeenkomst tussen Amsterdamse schoolbestuurders, verenigd in Osvo, en de onderwijswethouder, niet om de wens van kinderen en hun ouders. In 2015 zijn bij de keuze voor centrale loting nadrukkelijk de 'échte voorkeuren' van achts...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Onderzoek naar bekostiging op schoolniveau

Er komt een onderzoek naar de mogelijkheid om het primair en voortgezet onderwijs niet meer op bestuurs- maar op schoolniveau te bekostigen. Daarmee geeft onderwijsminister Slob gehoor aan een wens van de Tweede Kamer: elke school moet zelf kunnen bepalen, los van het schoolbestuur, waaraan het onderwijsgeld wordt besteed. Daardoor kan de kwa...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Jongeren eten niet gezond genoeg en bewegen niet genoeg

Dit blijkt uit het rapport 'Gezondheid en Welzijn van Scholieren'. Minder dan de helft van de jongeren eet dagelijks groente en in het VO eet slechts een derde van de jongeren dagelijks fruit. Scholieren in het voortgezet onderwijs hebben over het algemeen minder gezonde eetpatronen dan scholieren van groep 8 van de basisschool. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Speciaal onderwijs Noord-Holland verwelkomt gepensioneerden

Ik nodig iedereen die de afgelopen twee jaar met pensioen is gegaan, uit om weer een dag per week te komen lesgeven. Verder zoekt hij de oplossing voor het personeelstekort in het werken met stagairs en het inzetten van klassenassistenten. We kunnen het werk misschien op een andere manier organiseren dan steeds één docent voor één klas te ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Muzikale reis om de wereld

Dat actief muziek maken de ontwikkeling van het kinderbrein positief beïnvloedt is bewezen. Bij de Meester Lugtmeijer school wordt daar niet over gepraat, maar wordt aangepakt. Daartoe is het Leerorkest Playing2gether opgericht, waarin leerlingen de kans krijgen om samen te oefenen met muziekinstrumenten. Op 12 maart treedt dit Leerorkest op...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Primair onderwijs begroot voorzichtig vanwege risicos

Schoolbestuurders en schoolleiders begroten erg voorzichtig. Dat komt doordat ze een sterke focus hebben op risico’s. Dit is volgens de PO-Raad onder andere het gevolg van afnemende leerlingenaantallen, de invoering van passend onderwijs en de ondoorzichtigheid van de bekostiging. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
PO-Raad: Overtollige reserves in het onderwijs moeten worden uitgegeven

Een op de zes basisschoolbesturen heeft meer reserves dan nodig, maar 13 procent heeft juist een te kleine buffer. Dat stelt de PO-Raad, die vindt dat overtollige reserves uitgegeven moeten worden aan onderwijs. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Ook na brexit recht op onderwijs in Nederland

Kinderen met de Britse nationaliteit die in Nederland naar school gaan, houden ook na de brexit recht op onderwijs in ons land. De Rijksoverheid wijst er in een bericht voor ouders van kinderen met de Britse nationaliteit op dat in Nederland zowel in het primair en voortgezet onderwijs als in het middelbaar beroepsonderwijs nationaliteit geen ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Hoe kan onderzoek in het kleuteronderwijs de juiste richting wijz...

Onlangs verscheen in de krant een alarmerend bericht over de lage interactiekwaliteit in de Vlaamse kleuterklas. Hoewel het niet zo bedoeld was, lazen sommige kleuterleerkrachten er een beschuldigend vingertje naar het kleuteronderwijs in, deze keer […] ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
PO-Raad: Overtollige reserves in het onderwijs moeten worden uitg...

Een op de zes basisschoolbesturen heeft meer reserves dan nodig, maar 13 procent heeft juist een te kleine buffer. Dat stelt de PO-Raad, die vindt dat overtollige reserves uitgegeven moeten worden aan onderwijs. ...directie

tool voorbeeld
In 2019-2020 aan de slag met Gezonde School? Vraag nu ondersteuning aan!

Scholen die Gezonde School willen worden of blijven, kunnen van 4 maart t/m 18 april 2019 ondersteuning aanvragen. Voor het schooljaar 2019-2020 krijgen maximaal 550 schoollocaties uit het PO, VO en MBO ondersteuning. Gezonde School streeft ernaar dat gezondheid in het dna van elke school komt. Het Ondersteuningsaanbod bestaat uit een bedrag v...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Een op de zes schoolbesturen pot te veel geld op

Een op de zes Nederlandse basisschoolbesturen heeft te veel geld op de plank liggen. Dat blijkt uit een berekening van de PO-Raad. De sectororganisatie heeft de huishoudboekjes van schoolbesturen naast elkaar gelegd. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Aan de slag met onderwijskwaliteit, zo kan het

De PO-Raad start deze week officieel met een belronde langs schoolbestuurders in het primair onderwijs om inzicht te krijgen hoe hun kwaliteitszorg ervoor staat. U kunt dus een telefoontje van ons verwachten. Wilt u daar als bestuurder niet op wachten nu alvast een volgende stap zetten in de kwaliteitszorg? ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Minister in aardbevingsbestendig kindcentrum Loppersum

Onderwijsminister Slob heeft maandag een bezoek gebracht aan het nieuwe aardbevingsbestendige en energieneutrale kindcentrum in het Groningse dorp Loppersum. Het nieuwe gebouw biedt ruimte aan obs Prinses Beatrix, cbs Roemte en kinderopvang. De bouw van het aardbevingsbestendige en energieneutrale kindcentrum is in de zomer van 2018 begonnen. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Speciaal onderwijs leidt assistent zelf op tot leerkracht

Vier scholen voor speciaal onderwijs van Entrea Lindenhout in Nijmegen, Tiel en Ubbergen hebben een project bedacht om hun onderwijsassistenten op te leiden tot volwaardige leerkrachten met een pabo-diploma. Het tekort aan onderwijzers is zo groot in deze sector, dat de scholen geen andere uitweg zien. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Amsterdam steekt 23 miljoen in aanpak lerarentekort

De stad pakt het lerarentekort aan: er moeten minimaal 500 leraren bij. Door extra parkeervergunningen, een uitgebreidere reiskostenvergoeding, geld voor zijinstromers, beurzen om teams op scholen te verbeteren en 10.000 euro per directeur voor ondersteuning, hoopt de gemeente het veelkoppige monster dat het lerarentekort is aan te pakken. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Eerste landelijke Kindermuziekweek van 5-14 april

Vanaf 5 tot en met 14 april 2019 vindt de eerste landelijke Kindermuziekweek plaats. Na tien succesvolle edities in Rotterdam slaan twaalf grote landelijke partners de handen ineen om ieder kind in Nederland te laten genieten van live muziek. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Project Taalrijk leert basisschoolkinderen uit Losser creatief schrijven

De toekomstige sterren in creatief schrijven en dichten komen uit Losser. Vanuit het project Taalrijk is daar op twaalf basisscholen een doorlopende leerlijn ontwikkeld, voor kinderen vanaf groep een tot en met groep acht. De leerlijn is een van de onderdelen van het project TaalRijk. Dit alles met het doel de taal van de kinderen rijker te ma...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Samenwerken aan meer muziek op school en in de vrije tijd

Op 25 februari werd het muziekproject van Basisschool de Arnhorst en BSO Boeiend met Harmonie Unisono feestelijk afgesloten. De school omschrijft het hele project als ‘een feestje van muziek’.Dankzij de regeling Impuls Muziekonderwijs van Fonds voor Cultuurparticipatie lukte het de Arnhorst om muziekonderwijs structureel een plek in de sch...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
In veel EU-landen wordt Computational Thinking/Coding een verplicht schoolvak !

Drie grote internationale informatica-organisaties hebben de handen ineen geslagen om de invoering van computational thinking en coding in het primair en voortgezet onderwijs in Europa te stimuleren. Zij schaarden zich tijdens een eind februari gehouden seminar in Brussel achter een strategiedocumen... ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Koningin Maxima geeft startsein voor Week van het geld 2019

Koningin Máxima opent maandagochtend 25 maart in Breda de negende editie van de Week van het geld die plaatsvindt van 25 tot en met 29 maart met als thema ‘Ben jij een held met je geld?’. Tijdens de Week van het geld worden er op basisscholen in heel Nederland ruim 5.000 gastlessen en workshops gegeven over omgaan met geld. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Jouw maaltje op de kaart bij een echt restaurant? Het gebeurt dankzij Kindermenu 2.0

Een initiatief van provincie Drenthe, Jong Leren Eten en Drenthe Gezond. Scholieren bedachten een gezond, regionaal én lekker recept voor op de kaart bij Drentse restaurants.Drentse restaurants haken in op de gezonde recepten die kinderen hebben bedacht voor Kindermenu 2.0. Meer dan verwacht zetten ze de menu’s daadwerkelijk op hun kaart. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Meisje (10) schrijft hartverscheurend gedicht over dyslexie. Tot je het omgekeerd leest

Een Brits meisje van 10 jaar heeft het internet vertederd met een gedichtje over dyslexie dat ze in de klas schreef. Als je het leest, lijkt het een hartverscheurend getuigenis van iemand die denkt dat hij niets waard is. Tot je het in de omgekeerde richting bekijkt. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
16 vragen en antwoorden over Begaafde leerlingen primair- en voortgezet onderwijs

(Hoog)begaafde leerlingen profiteren niet altijd genoeg van het bestaande onderwijsaanbod. Daarom worden samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs met subsidie gestimuleerd om deze leerlingen extra ondersteuning te geven.Deze ondersteuning kan bestaan uit nieuwe activiteiten, het aantrekken of ontwikkelen van meer expertise. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Subsidie hoogbegaafden aanvragen tot 31 maart

Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs kunnen tot en met 31 maart subsidie aanvragen voor extra ondersteuning aan (hoog)begaafde leerlingen. Er is in totaal 56 miljoen euro beschikbaar voor de kalenderjaren 2019 tot en met 2022. Per samenwerkingsverband is er een maximum subsidiebedrag vastgesteld op basis van het aantal leerlingen dat op 1 ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Meer muziek in de klas in Katwijk

Steeds meer gemeentes zijn serieus aan de slag met de versterking van het muziekonderwijs op school. Stichting 'Méér Muziek in de Klas' gaat daarbij helpen. In Vlissingen kreeg wethouder Knape vorige week het stokje overhandigd van gedeputeerde De Reu van de provincie Zeeland, in aanwezigheid van Koningin Máxima. Een mooie aanmoediging om h...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Hoe kan onderzoek in het kleuteronderwijs de juiste richting wijzen?

Onlangs verscheen in de krant een alarmerend bericht over de lage interactiekwaliteit in de Vlaamse kleuterklas. Het zal waarschijnlijk niet zo bedoeld zijn, maar velen van ons lazen er toch een beschuldigend vingertje naar het […] ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Carnaval op school: er is geen ontsnappen aan [Opinie]

Het hoeft geen saaie boel te worden in de klas, maar met een 'gekke week' gaan scholen te ver.De didactische of pedagogische meerwaarde van de gekke week ontgaat me. Het hoeft geen saaie boel te worden in de klas, maar het zou wel fijn zijn als iedereen mee kan lachen. Ik ben bang dat niet ieder kind de humor van een lange carnavalsweek inziet...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Welkoop wil gratis moestuinen aanleggen bij scholen in Winsum

Welkoop Winsum komt met een royaal gebaar richting alle scholen in Winsum om kosteloos moestuinen aan te leggen en ook de aanplanting gratis aan te bieden. Welkoop ondersteunt op deze wijze de werkgroep Natuur- en Milieu Educatie (NME) Winsum. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
PvdA eist creatieve oplossing tegen vierdaagse lesweek

Bowlen, judoles of een bezoek aan een museum. De PvdA wil dat gemeenten en onderwijsorganisatie RENN4 met creatieve oplossingen komen om vierdaagse schoolweken te voorkomen. De PvdA in de Tweede Kamer had ook al vragen gesteld over de kwestie. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Juf Milou leert kinderen sociale skills met Wie is de Mol-spel in de klas

Juf Milou van Vliet uit Zaandijk heeft wel een hele creatieve manier gevonden om een betere sfeer in haar groep te creëren. Ze speelt met de kinderen van groep 5 Wie is de Mol, waarbij de mol de hele dag 'stiekem' complimenten moet geven. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Lumpsum functioneert onvoldoende, perk vrijheid besturen in

De financiering van scholen, de lumpsum, functioneert niet goed. Daarom pleit de AOb voor aanpassingen. Allereerst moet de bekostiging toereikend worden door extra investeringen. Daarnaast moet de overheid strengere eisen stellen aan de besteding van het geld en moet de verantwoording en de controle achteraf beter. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Dyslexie Conferentie op 27 maart

Professionals in het primair en voortgezet onderwijs kunnen op 27 maart naar de Nationale Dyslexie Conferentie in Ede. Een van de 30 prominente sprekers is prof. dr. Aryan van der Leij, auteur van het boek Dit is dyslexie en een van de grondleggers van de methode Bouw!, die inzet op een vroege interventie bij kinderen met leesproblemen om dysl...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Basisschoolklassen bereiden zich voor op KinderKlimaattafel

Op 13 maart aanstaande wordt tijdens de 63ste editie van de Nationale Boomfeestdag in Haarlemmermeer de eerste KinderKlimaattafel gelanceerd, als antwoord op de Klimaattafels en om ook kinderen een stem te geven in de klimaatdiscussie. De fractievoorzitters van de Tweede Kamer en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven zijn uitgenodigd. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Kansengelijkheid met doorstroomprogrammas po-vo? Vraag subsidie aan

Om te bevorderen dat alle kinderen op een passend niveau kunnen starten in het voortgezet onderwijs en dat niveau ook zo veel mogelijk vasthouden, kunnen basisscholen en middelbare scholen gezamenlijk een subsidie aanvragen voor het ontwikkelen en uitvoeren van zogenoemde doorstroomprogramma’s po-vo. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Kansengelijkheid met doorstroomprogrammas po-vo? Vraag subsidie a...

Om te bevorderen dat alle kinderen op een passend niveau kunnen starten in het voortgezet onderwijs en dat niveau ook zo veel mogelijk vasthouden, kunnen basisscholen en middelbare scholen gezamenlijk een subsidie aanvragen voor het ontwikkelen en uitvoeren van zogenoemde doorstroomprogramma’s po-vo. ...directie

tool voorbeeld
Nieuwe handreiking ouderraadpleging

Tips nodig voor de organisatie van een ouderraadpleging? In de nieuwe handreiking Ouderraadpleging van projectgroep Versterking medezeggenschap vindt u een helder stappenplan en handige praktijkvoorbeelden. Scholen zijn in een aantal gevallen wettelijk verplicht ouders te raadplegen. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Klassikaal onderwijs? Het dorp Overloon mag het zeggen

Welk onderwijs gaan de leerlingen van de Josefschool in Overloon krijgen? Klassikaal onderwijs of zelf bepalen waar ze hun energie op een schooldag in willen steken. Dit zijn uitersten waar de inwoners van het dorp zich over mogen gaan uitspreken. Leidraad is deze discussies is een “ koerskaart” waarop de vragen of stellingen al zijn opges...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Motie: Zorg dat alle kinderen bovenbouw toegang tot computer hebben

Alle basisschoolleerlingen in de bovenbouw moeten gebruik kunnen maken van een laptop of computer. Dat zegt Paul Eigenhuijsen van de Nijmeegse partij VoorNijmegen.Nu. Ouders met een laag inkomen kunnen in Nijmegen op dit moment alleen een beroep doen op de bijzondere bijstand voor de aanschaf van een laptop of computer als hun kind in groep 6 ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
De eindtoets is zijn einde nabij [opinie]

De eindtoets wordt veelal beschouwd als een van de parels van ons onderwijssysteem. De eerste landelijke versie ervan, de Cito-toets, werd bepleit door Adriaan de Groot, een vooraanstaande wetenschapper die zich in de jaren zeventig keerde tegen de ‘willekeur’ in het onderwijs. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Vakbonden kondigen staking van 15 maart officieel aan

Drie onderwijsvakbonden roepen hun leden werkzaam in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs en universiteiten in het hele land op tot een staking op vrijdag 15 maart 2019. Dat hebben de bonden formeel aangekondigd. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Schoolbesturen negeren wettelijke plicht

Op grond van artikel 167a van de Wet op het primair onderwijs hebben burgemeesters en wethouders, tezamen met de bevoegde gezagsorganen van scholen en kinderopvang, de plicht segregatie actief te bestrijden en tegelijk integratie te bevorderen.Diversiteit ontbreekt nagenoeg geheel in management en raden van toezicht. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Langer kleuteren of naar groep 3? 'Luister naar de leerkracht'

Eén op de tien kinderen doet groep 2 nog een jaartje over. Dat is op korte termijn een goede keuze, maar volgens het ministerie en de PO-Raad kan dat jaartje extra kleuteren later voor problemen zorgen. Zij adviseren kinderen gelijk door te laten stromen naar groep 3.Volgens de onderwijsinspectie zit er geen deadline aan het moment waarop kin...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Tweedeling neemt toe: Kinderen op school steeds meer in eigen bubbel

De vrije school is in opmars: in Rotterdam is het aantal de afgelopen jaren bijvoorbeeld verdubbeld. Landelijk daalde het aantal basisscholen spectaculair, maar schoolvormen als Montessori, Jenaplan en de vrije scholen doen het juist goed.Met name hoogopgeleide ouders kiezen voor deze scholen, waar volgens hen meer aandacht is voor creativitei...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
VU zoekt leerkrachten 7/8 voor onderzoek

De Vrije Universiteit Amsterdam zoekt schoolleiders en leerkrachten van groep 7/8 die willen meewerken aan The Wonderful Education Project. Dit is een driejarig onderzoeksproject over het belang van verwondering in het onderwijs.De onderzoekers willen weten of kinderen beter leren door zich te verwonderen over de wereld. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
9 Tips voor het tienminutengesprek

Een inhoudelijk en effectief oudergesprek in niet meer dan tien minuten, deze negen tips helpen je erbij. “Sla een brug tussen jouw expertise en die van ouders.” Duik met ouders dan ook niet achter de computer om grafieken uit het leerlingvolgsysteem te bespreken. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Onderwijsraad wil einde aan sjoelbakconstructie

Door de manier waarop ons onderwijsstelsel is ingericht, worden leerlingen veel te vroeg in hokjes geplaatst. Daardoor krijgen sommige groepen leerlingen minder kansen en kan het onderwijs niet goed bijdragen aan sociale samenhang in de maatschappij, stelt de Onderwijsraad in zijn rapport De Stand van educatief Nederland dat vrijdag werd gepub...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Privacyfilmpjes

In het kader van passend onderwijs zijn er veel vragen over het gebruik van persoonsgegevens, gezondheidsgegevens en informatiebeveiliging. Waar moet u rekening mee houden bij het delen van informatie over leerlingen en wat moet er nu precies geregeld zijn om aan de nieuwe, strengere wetgeving op het gebied van IBP (informatiebeveiliging en pr...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Scholen winnen bijdrage voor groener buitenlokaal

21 Zeeuwse basisscholen hebben 1500 euro gewonnen om op het schoolplein een voedselplek te maken. De scholen sleepten deze prijs in de wacht bij de ontwerpwedstrijd van natuureducatieorganisatie IVN Zeeland, met steun van Jong Leren Eten en de provincie Zeeland. Met een voedselplek kunnen leerlingen buiten leren en ontdekken hoe voedsel groeit...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Mag ik met een pabo-diploma lesgeven als groepsleerkracht in de onderbouw vmbo basis/kader?

U mag alleen met een pabo-diploma lesgeven in de onderbouw (eerste twee leerjaren) van het vmbo basis/kader als u een aanvullend certificaat Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kaderheeft. Met het certificaat mag u lesgeven in de vakken Nederlands en rekenen-wiskunde en de keuzevakken die gekozen zijn bij het behaalde certificaat. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Vijf Zeeuws-Vlaamse basisscholen gaan afval scheiden

Vier verschillende afvalbakken krijgen de leerlingen in alle acht klassen. De vuilnisbakken horen bij het project Afval op School van Rijkswaterstaat. Dat richt zich op het scheiden van afval en het voorkomen van zwerfafval op en rondom school. Het doel is dat kinderen bewuster worden van het afvalprobleem. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Welk effect heeft tutorlezen op de ontwikkeling van technische le...

Welk effect heeft tutorlezen op de ontwikkeling van technische leesvaardigheid?kennis

tool voorbeeld
Sta Sterk op School nu nog aantrekkelijker voor leerlingen

Door nieuwe animaties en een werkboek met duidelijke pictogrammen speelt de training van Sta Sterk op School nu nog meer in op het kind van nu. Naast uitleg en een rollenspel, ontdekken kinderen via video’s het effect van positief denken, sterke lichaamstaal en het geven van een mening. De animaties ondersteunen ook de leerkracht, voor het g...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
10 tips Chaos in de klas, zo ga je die tegen

Hoe houd je orde in de klas? Streng beginnen; consequent zijn; niet boos worden. Als leraar in spe word je overspoeld met tips. Nog een paar? Ga stevig staan, met je voeten iets uit elkaar, schouders naar achteren, hoofd omhoog. Zo zie je er uit als de baas. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
De Onderwijsraad viert 100 jaar

1919: de schoolstrijd is voorbij, het is tijd voor nieuwe ideeën, nieuwe hervormingen. De tentoonstelling ‘WIJZE RAAD’ geeft een beeld van het jarenlange werk van de Onderwijsraad. Leerlingen van scholen in het BaO, VO en Mbo werden eind vorig jaar opgeroepen om deel te nemen aan de fotowedstrijd. De selectie van genomineerde foto’s is ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Kamer beperkt administratieve rompslomp passend onderwijs

“De Kamer ziet in toenemende mate dat in het systeem van passend onderwijs dingen gebeuren die niemand zo bedacht heeft en gewild, en repareert die.” Harry Hoekjen, directeur-bestuurder van Stichting Onderwijscentrum Leijpark is blij met twee moties over passend onderwijs die deze week met kamerbrede steun werden aangenomen. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Nijpend lerarentekort: de directeur als invalleerkracht

Op de site www.lerarentekortisnu.nl probeert leraar Eddy Erkelens het probleem inzichtelijk te maken. Deze week hebben bijna zeventienduizend kinderen te maken gekregen met het lerarentekort. Maar de regio Noord had vakantie. De week ervoor, toen alle scholen nog open waren, zijn meer dan 33.000 leerlingen geconfronteerd met de gevolgen van he...directie

tool voorbeeld
Wisselende leerkrachten op een dag: heeft dat invloed op het welb...

Wat is de invloed van het dagelijks werken met meerdere leraren per groep op de ontwikkeling van jonge leerlingen?kennis

tool voorbeeld
Wat is de beste leeftijd om vreemde talen te leren?

Bijna een op de vijf basisscholen geeft de 4-jarigen in groep 1 al Engels. Hoeveel zin heeft dat, of: wat is de beste leeftijd om vreemde talen te leren? Onderwijskundige Claire Goriot: Kinderen uit groep 2 en 3 die les hebben gehad lopen vóór op leeftijdgenoten die geen les hebben gehad; maar in groep 5 is die voorsprong niet meer meetbaar ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Nieuw achterstandenbeleid financiele strop voor asielzoekersscholen

De definitieve herverdeling van achterstandsmiddelen komt met name bij asielzoekersscholen hard aan. Diverse besturen zien hun budget met tientallen procenten verminderen en gaan er tot ruim vier ton op achteruit. Dat betekent veel gedwongen ontslagen, minder ondersteuning voor de leerlingen en grotere groepen. Dit terwijl de problematiek van ...directie

tool voorbeeld
Tweede Kamer tegen vierdaagse schoolweek

De Tweede Kamer heeft zich uitgesproken tegen de invoering van een vierdaagse schoolweek op basisscholen. Een motie van die strekking werd aangenomen. Daarin staat dat het lerarentekort scholen ertoe dwingt over te gaan op een (tijdelijke) vierdaagse schoolweek, maar dat dit gelijke kansen voor kinderen ondermijnt, en bovendien de werkdruk voo...directie

tool voorbeeld
Nieuw achterstandenbeleid financiele strop voor asielzoekersschol...

De definitieve herverdeling van achterstandsmiddelen komt met name bij asielzoekersscholen hard aan. Diverse besturen zien hun budget met tientallen procenten verminderen en gaan er tot ruim vier ton op achteruit. Dat betekent veel gedwongen ontslagen, minder ondersteuning voor de leerlingen en grotere groepen. Dit terwijl de problematiek van ...directie

tool voorbeeld
Hoe stroom je -qua taal- goed voorbereid door in groep 3?

Hoe kan taalonderwijs in groep 2 ervoor zorgen dat kinderen goed voorbereid instromen in groep 3?kennis

tool voorbeeld
De competenties van een mentor internationale schakelklas

Over welke specifieke competenties moet een mentor van een internationale schakelklas beschikken?kennis

tool voorbeeld
Schermtijd: overdaad schaadt algemene ontwikkeling

Een nieuwe grootschalige Canadese studie (Madigan et al., 2019) toont mogelijke negatieve gevolgen van schermtijd voor de algemene ontwikkeling. Dat stemt tot nadenken. Wanneer kleuters voor een scherm zitten, missen ze kansen om interpersoonlijke, grootmotorische […] ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
PO-Raad stimuleert samenspel schoolbesturen, schoolleiders en intern toezicht

Samen werken aan onderwijskwaliteit, ieder vanuit hun eigen rol, dat is waar de PO-Raad naartoe werkt binnen de ontwikkelgroepen. Schoolbesturen gaan samen met een schoolleider of toezichthouder in gesprek over hoe ze het samenspel kunnen versterken en zo volop in kunnen zetten op de versterking van de kwaliteit van onderwijs. ...directie

tool voorbeeld
Vader van twee dochters in actie tegen het lerarentekort

Jeroen de Glas, vader van twee dochters die vier dagen les krijgen, komt in actie tegen het lerarentekort. Hij roept andere ouders op naar het Malieveld te komen en een handhavingsverzoek te doen bij de leerplicht in hun gemeente. Vorige week lanceerde De Glas de website geenvierdaagse.nl waarin hij alle actie-tips deelt met ouders. ...directie

tool voorbeeld
PO-Raad stimuleert samenspel schoolbesturen, schoolleiders en int...

Samen werken aan onderwijskwaliteit, ieder vanuit hun eigen rol, dat is waar de PO-Raad naartoe werkt binnen de ontwikkelgroepen. Schoolbesturen gaan samen met een schoolleider of toezichthouder in gesprek over hoe ze het samenspel kunnen versterken en zo volop in kunnen zetten op de versterking van de kwaliteit van onderwijs. ...directie

tool voorbeeld
Zelfwerkzaamheid en groepswerk in het rekenonderwijs

Dragen zelfwerkzaamheid en groepswerk in rekenonderwijs bij aan een abstract rekenniveau (los van materiaal) voor rekenaars in groep 3-5 (middenbouw)?kennis

tool voorbeeld
Regionale versnelling moet aantal thuiszitters terugdringen

Op iedere duizend leerlingen zijn er één tot twee die langdurig thuiszitten. In internationaal perspectief is dat geen slechte stand van zaken, toch is ieder kind dat thuiszit, er één teveel. Daarom willen de partners van het Thuiszitterspact een regionale versnelling. Zo moet ieder kind voortaan worden besproken aan een thuiszitterstafel ...directie

tool voorbeeld
Kleuters een uurtje Engelse les? Stop er maar mee

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit blijkt namelijk dat dit nauwelijks effect heeft. De positieve effecten van een uurtje Engels zijn minimaal, maar het kost wel geld en energie. Ik denk dat je dus of meer uren moet maken, of gewoon in groep 7 moet beginnen. Maar hoeveel uur les kleuters moeten krijgen om wel een positief effect te zien,...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Onderzoek naar bestrijding hitte op scholen Brunssum

De Movarestichting onderzoekt wat nodig is om bij hitte verantwoord onderwijs te kunnen geven op basisscholen in Brunssum.Op basis daarvan moet een zogenoemde Hitteplan worden opgesteld. Dit geldt dan voor alle basisscholen. GGD en RIVM hebben tijdens de hittegolf van 2018 nadrukkelijk gewezen op het grotere gezondheidsrisico dat kinderen lope...directie

tool voorbeeld
Schooladvies na eindtoets groep 8 niet werkbaar volgens middelbare scholen

Een verlaat schooladvies is voor middelbare scholen „onwerkbaar.” Ze hebben de tijd tussen de aanmelding en het nieuwe schooljaar nodig, blijkt uit een belronde. De waarde van het schooladvies is volgens de directeur een stuk hoger dan de resultaten van de eindtoets.In het schooladvies wegen we resultaten van eerdere Cito-toetsen mee, maar...ib-en-rt

tool voorbeeld
Schooladvies na eindtoets groep 8 niet werkbaar volgens middelbar...

Een verlaat schooladvies is voor middelbare scholen „onwerkbaar.” Ze hebben de tijd tussen de aanmelding en het nieuwe schooljaar nodig, blijkt uit een belronde. De waarde van het schooladvies is volgens de directeur een stuk hoger dan de resultaten van de eindtoets.In het schooladvies wegen we resultaten van eerdere Cito-toetsen mee, maar...ib-en-rt

tool voorbeeld
Samenwerking in jeugdhulp: wat levert het op?

Samenwerking van professionals in jeugdhulp, kinderopvang en basisonderwijs: bevordert dat de kwaliteit van begeleiding?kennis

tool voorbeeld
Welke zelfregie hebben leraren op hun professionele ontwikkeling?

Wat is bekend over condities voor zelfregie van leraren op hun professionele ontwikkeling en welke rol speelt de schoolleider daarin?kennis

tool voorbeeld
Een passend rekenaanbod voor rekenaars: helpt formatieve assessme...

Draagt formatieve assessment bij aan een passend rekenaanbod voor sterke rekenaars in groep 4?kennis

tool voorbeeld
Skills Heroes vakwedstrijden: hebben zij effect op vakontwikkelin...

Wat is het effect van deelname aan Skills Heroes vakwedstrijden op de persoonlijke vorming en vakontwikkeling van mbo-studenten?kennis

tool voorbeeld
Leren opschieten: een schot in de roos

“Ik wil dat schepje, maar hij heeft die.” Een klein akkefietje? Onze kleuterleraren weten wel beter. Zij zetten zich dagelijks in om van ‘kleine’ bekommernissen grote leermomenten te maken. En dat is maar goed ook: […] ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Schoolbestuurders pakken de 'Regie op verantwoording'

Wat doen schoolbesturen in het primair onderwijs aan verantwoording en waar kunnen zij nog stappen maken? 16 schoolbesturen werken samen in een actie-leernetwerk aan de ontwikkeling van verantwoording in het primair onderwijs. ...directie

tool voorbeeld
Lerarentekort loopt verder op: 35.000 vacatures

In de eerste drie kwartalen van afgelopen jaar stonden er 35.000 vacatures open. Er zijn vooral te weinig groepsleerkrachten in het basisonderwijs en tweedegraads docenten Nederlands, Engels en wiskunde. Bijna de helft van de vacatures is moeilijk vervulbaar. Naar verwachting blijft het tekort aan middelbare schooldocenten in exacte vakken en ...directie

tool voorbeeld
Inspiratiebijeenkomsten 'Subsidieregeling begaafde leerlingen'

In het kader van de subsidieregeling ‘Begaafde leerlingen in het po en vo’ heeft de commissie die de aanvragen beoordeelt het plan opgevat om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden en hun scholen gebruik maken van de kansen die de subsidieregeling biedt. In februari en maart 2019 worden acht inspiratiebijeenkomsten geo...ib-en-rt

tool voorbeeld
Handleiding bij de staking van vrijdag 15 maart

Vakbonden AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek en FvOv roepen op vrijdag 15 maart een staking uit voor alle onderwijssectoren, van het primair onderwijs tot universiteit. In de handleiding voor schoolbesturen vindt u de belangrijkste vragen en antwoorden over de staking. ...directie

tool voorbeeld
Scholen zitten ondanks lerarentekort nauwelijks op zij-instromer te wachten

Veel vacatures voor het basisonderwijs staan niet open voor zij-instromers. Het kost scholen veel tijd om hen te begeleiden, en die tijd is er door het lerarentekort juist niet. Daarnaast hebben veel scholen negatieve ervaringen met zij-instromers die gedesillusioneerd afhaakten. In verschillende steden zijn nu initiatieven ontstaan om scholen...directie

tool voorbeeld
Niks nieuwe lesmethoden, 'ouderwets' sommen stampen terug van weggeweest

PABO-directeur Bosman toetste een lesmethode op ouderwetse leest op basisschool de Witte Vlinder in Arnhem. De methode wordt de 'directe expliciete instructie' genoemd. De resultaten van dit traditioneel cijferen waren zeer goed: in groep vijf leerden kinderen in zes weken de stof waar ze normaal gesproken een heel lesjaar voor nodig hadden. ...ib-en-rt

tool voorbeeld
Bankiers en verzekeringsmensen voor de klas om lerarentekort te verhelpen

In het onderwijs is er een schreeuwend tekort aan leraren. In de financiële sector verdwijnen steeds meer banen. Maar er vinden maar weinig bank- en verzekeringsmensen een nieuwe baan in het onderwijs. ...directie

tool voorbeeld
Niks nieuwe lesmethoden, 'ouderwets' sommen stampen terug van weg...

PABO-directeur Bosman toetste een lesmethode op ouderwetse leest op basisschool de Witte Vlinder in Arnhem. De methode wordt de 'directe expliciete instructie' genoemd. De resultaten van dit traditioneel cijferen waren zeer goed: in groep vijf leerden kinderen in zes weken de stof waar ze normaal gesproken een heel lesjaar voor nodig hadden. ...ib-en-rt

tool voorbeeld
Fabrikant: Stints gaan voor nieuwe schooljaar de weg weer op

Nog voor het nieuwe schooljaar moeten alle 3000 Stints worden aangepast om weer terug op de weg te kunnen. De fabrikant van de Stints heeft zijn klanten een brief gestuurd waarin hij zijn plannen bekendmaakt. Hij wil alle Stints laten vallen binnen het nieuwe toelatingskader voor bijzondere bromfietsen. Het ministerie werkt op dit moment aan d...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Zeeuwse basisscholen dreigen anderhalf miljoen euro mis te lopen

Het Zeeuwse basisonderwijs dreigt met anderhalf miljoen euro te worden gekort. Geld dat bedoeld is voor extra onderwijs aan leerlingen met een achterstand. Het gaat om kinderen van wie ouders laagopgeleid zijn. Daarvoor is de zogeheten gewichtenregeling in het leven geroepen. Volgens de laatste berekening lijkt er meer geld naar de problematie...directie

tool voorbeeld
Pseudonimisering leerlinggegevens

Om de privacy van leerlingen bij het gebruik van digitale systemen te beschermen, kunnen schoolbesturen een pseudoniem – een zogenoemd ECK iD - voor leerlingen aanmaken. Besturen worden opgeroepen zich voor 16 februari aan te melden. De noodzaak om leerlingengegevens uit privacyoverwegingen te beschermen met een ECK iD is verankerd in de Wet...directie

tool voorbeeld
Werkdrukakkoord bestaat een jaar

Zaterdag 9 februari bestaat het werkdrukakkoord in het primair onderwijs een jaar. OCW lanceert daartoe een visual met in het kort de praktische punten van het werkdrukakkoord op een rijtje en de gekozen oplossingen door scholen ter inspiratie, en een Slobcast, een video over de aanpak tegen werkdruk. De visual is te vinden op de Facebookpagi...directie

tool voorbeeld
Scholen Westerveld pakken zelf lerarentekort aan: baan en studiebeurs voor 'heel goede' Pabo-studenten

Scholieren, die overwegen voor de Pabo te kiezen, nodigen wij uit mee te lopen in een van onze scholen. In plaats van vakken vullen bij de supermarkt, kunnen ze bij ons ook een zakcent verdienen. Kiezen ze voor de lerarenopleiding, dan garanderen wij hen een stageplek en, als ze heel goed afstuderen, een baan. Daarnaast zijn we bereid een aanz...directie

tool voorbeeld
Oproep van schooldirecteur: betaal geen rekeningen meer!

Schooldirecteuren moeten overgaan tot acties die de economie raken, zoals rekeningen niet meer betalen. Dat heeft meer effect dan tijdelijk geen vervanging regelen van zieke leraren. De stelt directeur Frank Sessink van openbare basisschool De Schakel in Winterswijk. ...directie

tool voorbeeld
Greenpeace-campagne: scholen aan groene stroom

Zeker driekwart van de Nederlandse scholen draait nog op vervuilende 'grijze' stroom. Deze scholen staan binnenkort voor de keuze van een nieuwe energieleverancier. Greenpeace voert daarom de campagne 'Alle scholen groene stroom' om schoolbesturen over te halen voor een schone toekomst te kiezen. ...directie

tool voorbeeld
Jij moet leren luisteren

Meesters die riepen dat je moest leren luisteren en synchroon aan je oren trokken, je vond ze vroeger overal. Ook de toeschouwers zouden een lesje leren als ze zagen hoe de oorschelpen van hun klasgenoten […] ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
ResearchED 2019 Kees Vernooij: over het belang van goed leesonderwijs en hoe dat te bereiken

Als deelnemer aan ResearchED moet je keuzes maken. Meer dan vijftig presentaties over innovaties in het onderwijs en daaraan ten grondslag liggend wetenschappelijk onderzoek. Die kan je natuurlijk in zes rondes nooit allemaal bezoeken. ...ib-en-rt

tool voorbeeld
ResearchED 2019 Kees Vernooij: over het belang van goed leesonde...

Als deelnemer aan ResearchED moet je keuzes maken. Meer dan vijftig presentaties over innovaties in het onderwijs en daaraan ten grondslag liggend wetenschappelijk onderzoek. Die kan je natuurlijk in zes rondes nooit allemaal bezoeken. ...ib-en-rt

tool voorbeeld
Kleuters de Wieken programmeren met Bee-Bot

De kleuters van basisschool De Wieken in Ten Post hebben afgelopen week kennisgemaakt met Bee-Bot. De Bee-Bot is een klein robotje waarmee jonge kinderen op een speelse manier kunnen leren programmeren. De leerlingen, en ook de leerkrachten natuurlijk, zijn zichtbaar nieuwsgierig naar en betrokken bij de mogelijkheden van dit grappige apparaat...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Slob benadrukt dat Cito geen kleutertoets ontwikkelt

Met de ontwikkeling van het instrument ‘Kleuter in beeld’ werkt het Cito niet aan een kleutertoets. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.Er zou sprake zijn van de ontwikkeling van een observatie-instrument dat scholen kúnnen gaan gebruiken om een beeld te krijgen van de vorderingen van kleuters. ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Ontwikkeling kleuter loopt vertraging op door beeldschermen

Kleuters die veel tijd doorbrengen met een beeldscherm, zoals een iPad, televisie of computer, scoren slechter op ontwikkelingstoetsen dan hun beeldschermloze leeftijdsgenootjes. Sterker nog, de onderzoekers denken dat veel schermtijd een negatieve invloed heeft op de sociale vaardigheden van het kind. Daarnaast worden ook de taal, spraak en b...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Leerlingen onder stress: direct onderwijs geven of even wachten?

Kunnen gestreste leerlingen in een instelling direct onderwijs krijgen, of is het beter als ze het eerst rustig aan doen?kennis

tool voorbeeld
Hoe los je effectief leerachterstanden op in het leerwegondersteu...

Wat zijn effectieve aanpakken van leerachterstanden in het leerwegondersteunend onderwijs?kennis

tool voorbeeld
School-Wide Positive Behavior Support: effectief?

Bevordert de inzet van School-Wide Positive Behavior Support het studiesucces van studenten in het mbo?kennis

tool voorbeeld
De waarde en beperkingen van woordenlijsten voor de kleuterklas

Werk je bewust aan woordenschat? En vind je het ook zo moeilijk om goede doelwoorden te kiezen? Ik geef je gelijk. Woorden selecteren is moeilijk, maar tegelijk ontzettend belangrijk, want de keuze van de doelwoorden […] ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
De veelzijdigheid van dyslexie

Nederlandse kinderen met dyslexie ondervinden niet alleen problemen bij het leren lezen en schrijven in hun moedertaal, maar ook in een vreemde taal. Toch gaat het leren van Engels ze iets makkelijker af dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van Ellie van Setten die deze maand promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. ...ib-en-rt

tool voorbeeld
Tweede Kamer: Kinderen moeten gewoon breuken leren

Kinderen op de basisschool moeten bij het rekenonderwijs gewoon breuken blijven leren, vindt de Tweede Kamer. Het idee om dit onderdeel uit de rekenlessen te schrappen noemt CU-Kamerlid Bruins ’onzalig’. Ook coalitiepartijen VVD, CDA en D66 verwachten dat er door het breukenplan een streep wordt gezet. ...ib-en-rt

tool voorbeeld
Nederlanders lezen voor tijdens Het Nationale Voorleesontbijt

Vanmorgen zijn De Nationale Voorleesdagen feestelijk van start gegaan met Het Nationale Voorleesontbijt. In bibliotheken, basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven door het hele land werd voorgelezen aan peuters en kleuters uit het Prentenboek van het Jaar 2019 'Een huis voor Harry'. ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Welke kenmerken van kinderen en hun thuissituatie zijn leerbevor...

Welke kenmerken van kinderen en hun thuissituatie zijn leerbevorderend?kennis

tool voorbeeld
Wat zijn de opbrengsten van vakintegratie?

Wat zijn de opbrengsten van vakintegratie? Leren leerlingen beter als vakken worden samengevoegd?kennis

tool voorbeeld
Mbo-studenten met dyslexie: welke ondersteuning helpt?

Hoe kunnen mbo-studenten met dyslexie het beste worden ondersteund?kennis

tool voorbeeld
Participeren in een leernetwerk: goed voor ontwkkeling van prakti...

Draagt deelname aan een leernetwerk bij aan de stuurkracht of professional agency van praktijkbegeleiders (in de verpleegkunde)?kennis

tool voorbeeld
Kwintessens en het College voor de Rechten van de Mens lanceren gratis lesmateriaal voor burgerschap en mensenrechten tijdens de NOT

Het thema van de NOT 2019 is ‘Voor beter onderwijs’. Hoe kunnen we onze leerkrachten helpen met beter onderwijs? Burgerschap en mensenrechten spelen hierbij een belangrijke rol. Kwintessens en het College voor de Rechten van de Mens lanceren tijdens de NOT lesmateriaal voor burgerschap en mensenrechten. Gratis te gebruiken voor alle basiss...ib-en-rt

tool voorbeeld
Kwintessens en het College voor de Rechten van de Mens lanceren g...

Het thema van de NOT 2019 is ‘Voor beter onderwijs’. Hoe kunnen we onze leerkrachten helpen met beter onderwijs? Burgerschap en mensenrechten spelen hierbij een belangrijke rol. Kwintessens en het College voor de Rechten van de Mens lanceren tijdens de NOT lesmateriaal voor burgerschap en mensenrechten. Gratis te gebruiken voor alle basiss...ib-en-rt

tool voorbeeld
Helpt een huiswerkplanner?

Maken leerlingen vaker en beter hun huiswerk, als ze dit plannen in een eigen agenda of huiswerkplanner? kennis

tool voorbeeld
NNO brengt klassieke muziek naar kleuters op scholen

Het Noord Nederlands Orkest is begonnen met een serie concerten voor kleuters. Vier muzikanten en een presentatrice treden op op basisscholen in Leeuwarden. Daar spelen ze het stuk 'Carnaval des Animaux'. Het eerste concert was voor de kinderen van basisschool De Sprong in Techum, in Leeuwarden. ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Vrij lezen: welk effect heeft dat op het leerklimaat?

Wat is het effect van vrij lezen in de les op het leerklimaat in de klas (op het mbo)?kennis

tool voorbeeld
Kleinere stapjes voor leerlingen die bij het leren klokkijken moeite hebben met minuten

Op www.klokrekenen.nl kun je nu ook oefenbladen genereren om specifiek minuten voor en/of over het hele en voor en/of over het halve uur te oefenen. Dus kleinere stapjes voor leerlingen die bij het leren klokkijken moeite hebben met ‘minuten’. ...ib-en-rt

tool voorbeeld
Kleinere stapjes voor leerlingen die bij het leren klokkijken moe...

Op www.klokrekenen.nl kun je nu ook oefenbladen genereren om specifiek minuten voor en/of over het hele en voor en/of over het halve uur te oefenen. Dus kleinere stapjes voor leerlingen die bij het leren klokkijken moeite hebben met ‘minuten’. ...ib-en-rt

tool voorbeeld
Wat zijn adviezen voor rekentaal bij kinderen met een taalontwikk...

Wat zijn adviezen en aandachtspunten voor rekentaal bij jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis?kennis

tool voorbeeld
Les in een buitenlokaal: welke invloed heeft dat?

Welke invloed heeft het geven van theorielessen in een buitenlokaal op de leerprestaties en motivatie van vmbo leerlingen?kennis

tool voorbeeld
Hoe stimuleer je zwakke lezers in groep 3?

Welke interventies stimuleren de technische leesontwikkeling van zwakke lezers in groep 3?kennis

tool voorbeeld
Zwaai jij dagelijks naar de maan?

“Welke dag is het vandaag?”, vraagt de meester terwijl hij  naar de grote kalender op de wand wijst. Als niemand antwoordt, vraagt hij  “Welke dag was het gisteren?”. De kinderen tonen amper enthousiasme […] ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Juf Petra leert kinderen spelenderwijs rekenen en wint daarmee een prijs

Met een nieuwe methode voor de rekenles wint juf Petra Kroon van ckc de Holtenhoek in Vries de Onderwijsprijs van Drenthe voor het primair onderwijs.Ze was niet tevreden met het aanbod om kinderen te leren rekenen en bedacht zelf iets nieuws. De kinderen leren nu op een speelse manier rekenen en combineren dit met bewegingsactiviteiten ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Juf Petra leert kinderen spelenderwijs rekenen en wint daarmee ee...

Met een nieuwe methode voor de rekenles wint juf Petra Kroon van ckc de Holtenhoek in Vries de Onderwijsprijs van Drenthe voor het primair onderwijs.Ze was niet tevreden met het aanbod om kinderen te leren rekenen en bedacht zelf iets nieuws. De kinderen leren nu op een speelse manier rekenen en combineren dit met bewegingsactiviteiten ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
'Scholen moeten toe naar een meertalige aanpak'

De manier waarop scholen omgaan met leerlingen met een migratieachtergrond, verschilt enorm binnen Europa. De universiteiten van Helsinki, Gent en Utrecht pleitten tijdens een congres in Rotterdam voor een meertalig perspectief waarbij docenten meer gebruikmaken van de taaldiversiteit in de klas. ...ib-en-rt

tool voorbeeld
Administratieve werkdruk verlagen? Zo doe je dat

Ryszard Kruszel, bestuurder van Onderwijsstichting MOVARE in Limburg, zag de administratieve werkdruk op de scholen toenemen. Twee jaar geleden besloot hij hier met hulp van Janine Deckers, intern begeleider bij basisschool Steltloper, wat aan te doen. Dankzij een doordachte inzet van ict zijn er gr... ...ib-en-rt

tool voorbeeld
Dyscalculectisch of een ander etiket

Het lijkt wel alsof een leerling niet meer meetelt als er geen etiket op geplakt zit. Alsof ouders er trots op zijn. “Mijn kind heeft ADHD”. “Oja, de mijne ook, de oudste. En de jongste is autistisch”. Ik durf niet meer hardop te zeggen dat ik drie kinderen heb met in totaal 4 etiketten. Ik ... ...ib-en-rt

tool voorbeeld
Publicatie ter gelegenheid van de 35e Panama-conferentie over reken-wiskundeonderwijs

Het Panama-project voor reken-wiskundeonderwijs bestaat 35 jaar! Ter gelegenheid van dit jubileum is een bundel gepubliceerd: Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw – Ideeën en achtergronden voor primair onderwijs. ...ib-en-rt

tool voorbeeld
Publicatie ter gelegenheid van de 35e Panama-conferentie over rek...

Het Panama-project voor reken-wiskundeonderwijs bestaat 35 jaar! Ter gelegenheid van dit jubileum is een bundel gepubliceerd: Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw – Ideeën en achtergronden voor primair onderwijs. ...ib-en-rt

tool voorbeeld
Top 10 artikelen van 2018

De populariteit van Wij-leren.nl blijft maar groeien. In 2018 telde Wij-leren.nl 3,2 miljoen bezoekers! Dit zijn de 10 artikelen die in 2018 verschenen en het meest werden gedeeld.samenvatting

tool voorbeeld
Nationale Rekencoordinator Dag 2019

In 2018 werden bouwstenen voor rekenen/wiskunde bedacht door Curriculum.nu en deze zullen wij in maart 2019 met elkaar bespreken tijdens de NRCD, want hier liggen allerlei kansen voor leerkrachten, rekencoördinatoren en schoolleiders om het reken/wiskunde onderwijs te voorzien van verse impulsen. Vrijdag 8 maart 2019, Utrecht. ...ib-en-rt

tool voorbeeld
Grote Rekendag 2019

Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek! ...ib-en-rt

tool voorbeeld
Poolse kinderen in West-Brabant worden ondergedompeld in Nederlands taalbad

Om de taalachterstand zo snel mogelijk weg te werken hebben de Roosendaalse basisscholen de handen ineen geslagen en het zogeheten Neven Instroom Project (NIP) laten landen op basisschool De Gezellehoek in Kroeven. Die school heeft ruime ervaring in het begeleiden van kwetsbare groepen kinderen. ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Samenvatting website Curriculum

Met het nieuwe curriculum krijgt iedereen te maken. De website curriculum.nl is zeer uitgebreid. Andre Gilara maakte er met Yurls een samenvatting van. ...ib-en-rt

tool voorbeeld
Poolse kinderen in West-Brabant worden ondergedompeld in Nederlan...

Om de taalachterstand zo snel mogelijk weg te werken hebben de Roosendaalse basisscholen de handen ineen geslagen en het zogeheten Neven Instroom Project (NIP) laten landen op basisschool De Gezellehoek in Kroeven. Die school heeft ruime ervaring in het begeleiden van kwetsbare groepen kinderen. ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Hoe stimuleer je spellingvaardigheden effectief?

Welke instructiemethode is effectief om spellingvaardigheden aan te leren in groep 4-8?kennis

tool voorbeeld
Hoe houd je rekening met verschillen tussen mbo-studenten?

Hoe houd je binnen een groep mbo studenten het beste rekening met verschillen?kennis

tool voorbeeld
Is er verschil in kosten tussen mbo-instellingen?

Welke verschillen in kosten zijn er tussen een bekostigde mbo-instelling en een niet-bekostigde instelling die eenzelfde opleiding aanbieden?kennis

tool voorbeeld
Minder faalangst en meer motivatie met de training Ik leer leren

Op de Borgmanschool in Groningen geven leraren de training ‘Ik leer leren’. Met deze training ontdekken leerlingen hun eigen manier van leren, zoals het overwinnen van faalangst. ...ib-en-rt

tool voorbeeld
Hoezo, onze kleuters bewegen te weinig? En hoe moet het dan?

door Ellen De Decker (lector Motorische Ontwikkeling en Muzische Vorming, Odisee Hogeschool Aalst) ‘Ooh, te weinig bewegen? Neen hoor, mijn kleuters bewegen meer dan voldoende en kunnen moeilijk stilzitten!’. ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Welke tools zijn er om docenten te versterken in hun gedragsreper...

Basis van al het leren is een goede pedagogische relatie tussen leerkracht en leerling. Tools als video-analyse en synchroon coachen met een oortje kunnen helpen die te versterken.kennis

tool voorbeeld
Kennis van een moderne vreemde taal: handig of juist belemmerend?

Welke invloed hebben kennis en vaardigheid in een moderne vreemde taal op het leren van een andere moderne vreemde taal?kennis

tool voorbeeld
De plasbroek als spreekwoordelijke druppel

Elk jaar nemen we met ons team lerarenopleiders een school over. We keren voor één dag terug naar de klaspraktijk. Één dag is niet veel, maar het is een begin én een noodzakelijke reality check […] ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Digitale eindtoets afnemen? Zo maak je in 2019 de juiste keuze

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets van het CvTE is in 2019 niet beschikbaar voor scholen. Betekent dit nu dat jouw school de digitale eindtoets niet meer kan afnemen? Zeker niet. Drie andere leveranciers, AMN, Diataal en A-Vision bieden een omgeving om de eindtoets digitaal en adaptief af te nemen ... ...ib-en-rt

tool voorbeeld
Wat zegt een disharmonisch intelligentieprofiel over de vervolgop...

Een disharmonisch intelligentieprofiel als uitkomst van de WISC-III intelligentietest is bij kinderen geen voorspeller of indicator voor probleemgedrag.kennis

tool voorbeeld
Heeft stoeien op school altijd een positief effect op kinderen?

Stoeiende kinderen kunnen stoom afblazen. Maar dat geldt niet voor alle kinderen. Sommige kinderen vinden het moeilijk speels gedrag goed te interpreteren. kennis

tool voorbeeld
Is een app helpend voor mbo-studenten tijdens hun stage?

In hoeverre draagt een app waarbij mbo-studenten tijdens hun stageperiode opdrachten krijgen gericht op theoretische vakinhoud, bij aan leer- en toetsresultaten? kennis

tool voorbeeld
Op het rustbankje word je baas over jouw emoties

Door onze gastbloggers Joke Grimmonprez & Sanne Feryn (Odisee) Juf Alida stelt de opdrachten in de verschillende hoeken gezamenlijk voor. Kobe kiest voor de bouwhoek en weet nog precies wat hij moet doen. ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Hoe bevorder je lezen?

Veel tijd besteden aan lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van leesvaardigheid. Door de leesmotivatie van leerlingen te verhogen, zullen zij frequenter gaan lezen. kennis

tool voorbeeld
Wat is effectief leesonderwijs voor zwakke lezers?

Zwakke lezers hebben baat bij begeleiding in kleine groepen. Zo kan er aandacht gegeven worden aan leessnelheid, woordkennis, tekstbegrip, leesstrategien, en motivatie. kennis

tool voorbeeld
Goede lezers: hoe hou je hen gemotiveerd?

Goede lezers hebben ook stimulans nodig om gemotiveerd te blijven voor lezen. Hoe help je hen verder?kennis

tool voorbeeld
Hoe voorkom je voortijdig schoolverlaten op het (v)mbo?

Van mentoren wordt verwacht dat zij signalen van dreigende uitval onder studenten herkennen. Als zij binding hebben met studenten kunnen zij met hen reflecteren op hun loopbaan. kennis

tool voorbeeld
Wat doe je met zwakke rekenaars op het mbo?

Zwakke rekenaars op het mbo: model van convergente differentiatie, -breng alle studenten naar miinimumniveau- geeft mbo-rekendocenten houvast. kennis

tool voorbeeld
Hoe effectief zijn robots in het onderwijs?

De verwachtingen van de meerwaarde van robots als partner in het leerproces zijn hoog. Kunnen deze waargemaakt worden en wat werkt wel en wat niet? kennis

tool voorbeeld
Lezende kleuters: hoe help je hen verder?

Sommige kleuters kunnen al een beetje lezen. Hoe kun je als leerkracht het leren van deze kleuters verrijken?kennis

tool voorbeeld
Hoe leer je het beste een vreemde taal aan: snel en intensief of ...

Hoe leer je het beste een vreemde taal aan: snel en intensief of langzaam en met tussenpozen? Wat geeft de beste leeropbrengsten?kennis

tool voorbeeld
Draagt een intensieve toetsweek bij aan examensucces in het vmbo?

In hoeverre draagt een intensieve toetsweek bij aan examensucces in het vmbo?kennis

tool voorbeeld
Hoe kunnen docenten omgaan met verstorend gedrag?

Docenten die oog hebben voor de context van gedrag en proactieve strategieen bedenken en plannen, kunnen verstorend gedrag voor zijn.kennis

tool voorbeeld
Brede talentontwikkeling: hoe pak je dat aan?

Welke didactische aanpak van een programma voor brede talentontwikkeling heeft een positief effect op de motivatie van leerlingen?kennis

tool voorbeeld
Hoe kan samenwerkend leren succesvol zijn voor mbo-leerlingen?

Welk effect op motivatie en leerresultaten is er als middelbare scholieren van verschillende niveaus of jaarlagen samenwerken op projectbasis?kennis

tool voorbeeld
Welke relatie is er tussen (tekst)begrip en leerprestaties?

Is het waar dat het (tekst)begrip van schriftelijke toetsitems van invloed is op de leerprestaties van vmbo-leerlingen?kennis

tool voorbeeld
Leerlingen betrekken bij schoolbeleid: heeft dat positief effect?

Heeft leerlingen betrekken bij het schoolbeleid positieve effecten op de motivatie en de leerprestaties?kennis

tool voorbeeld
Dragen voedingssupplementen bij aan leerprestaties?

Dragen voedingssupplementen (in het bijzonder vitamine B12, folaat, vitamine D en magnesium) bij aan de leerprestaties van jongeren met gezondheidsklachten?kennis

tool voorbeeld
Formatief beoordelen: hoe effectief is dat?

Wat is er bekend over het effectief en efficient formatief beoordelen?kennis

tool voorbeeld
Dragen brede niveau-2 opleidingen in het MBO bij aan succes?

Dragen brede niveau-2 opleidingen in het mbo bij aan de motivatie, slagingskansen en arbeidsmarktkansen van studenten?kennis

tool voorbeeld
Hoe kunnen tieners zelfgestuurd leergedrag laten zien?

In hoeverre kunnen tieners in gepersonaliseerde leersituaties zelfgestuurd leergedrag laten zien?kennis

tool voorbeeld
Welke samenhang is er tussen handschrift- en leesproblemen?

Is er samenhang tussen handschriftproblemen en leesproblemen bij kinderen in groep 3 en 4? Welke schrijfoefeningen helpen daarbij?kennis

tool voorbeeld
Hoe voer je goede oudergesprekken?

Hoe voer je goede oudergesprekken die zorgen voor een tevreden gevoel bij zowel ouders als leraren?kennis

tool voorbeeld
Ontwikkelingsgericht onderwijs: kun je leren lezen zonder lesmeth...

Hoe kunnen leerlingen in groep 3/4 zonder lesmethode vlot en accuraat leren lezen met ontwikkelingsgericht onderwijs?kennis

tool voorbeeld
Gilles de la Tourette - symptomen - behandeling - test

Gilles de la Tourette is een complex, chronisch, neuropsychiatrisch syndroom, gekarakteriseerd door motorische en vocale tics. Wat zijn symptomen en hoe gaat de behandeling?verdieping

tool voorbeeld
Wat is de effectiviteit van het directe instructiemodel in het VO...

Wat is de effectiviteit van het directe instructiemodel op de leervorderingen van leerlingen, vooral in het voortgezet onderwijs?kennis

tool voorbeeld
Welk effect heeft het toepassen van het RTTI-model op leerresulta...

Welk effect heeft het toepassen van het RTTI-model op de leerresultaten van havo- en vwo-leerlingen?kennis

tool voorbeeld
Hoe begeleid je instromende nt2-leerlingen optimaal?

Hoe kunnen middelbare scholen instromende nt2-leerlingen het beste ondersteunen om hun potentie te bereiken?kennis

tool voorbeeld
Is gepersonaliseerd onderwijs een tegenhanger van effectieve inst...

Gepersonaliseerd onderwijs wordt nogal eens uitgespeeld tegen directe instructie. Dat is niet terecht. Maar hoe hangt effectieve instructie dan samen met gepersonaliseerd onderwijs?verdieping

tool voorbeeld
Wat is de optimale lesduur in voortgezet onderwijs?

Wat is de optimale lesduur in voortgezet onderwijs dat gebruikmaakt van gevarieerde werkvormen?kennis

tool voorbeeld
Schoolvakanties: hoe voorkom je leerverlies en terugval?

Heeft een min of meer continu onderwijsaanbod over het schooljaar een positief effect op de leerprestaties en het welbevinden van leerlingen?kennis

tool voorbeeld
Hoe stimuleer je kritisch denkvermogen?

Welke didactische werkvormen dragen bij aan de ontwikkeling van kritisch denkvermogen bij vmbo- en mbo-leerlingen?kennis

tool voorbeeld
Effect van een meerscholendirectie: is iedereen tevreden?

Draagt een meerscholendirectie bij aan efficient werken en aan tevredenheid van ouders en personeel? Welke invloed hebben schoolleiders?kennis

tool voorbeeld
Onderzoeksvaardigheden van mbo studenten: hoe bevorder je die?

Hoe kunnen onderzoeksvaardigheden van mbo4-studenten worden gemeten? En hoe bevorder je een onderzoekende houding?kennis

tool voorbeeld
Klagende ouders en de kunst van samenwerking

Klagende ouders hebben een boodschap. Het is in het belang van het kind en van de samenwerking met ouders te ontdekken wat die boodschap is.opinie

tool voorbeeld
Resultaatverplichting of deelnameverplichting? Wat werkt beter?

Wat is het effect van een resultaatverplichting versus een deelnameverplichting bij toetsen op het kennisniveau van mbo-studenten?kennis

tool voorbeeld
Wat zijn de effecten van een aanpassing in het lesaanbod?

Een ander lesaanbod, bijvoorbeeld 's morgens centrale lessen en 's middags meer verdieping en ondersteunende lessen. Welk effect heeft zoiets?kennis

tool voorbeeld
Gaan leesprestaties omhoog door modeling en leesstrategie-onderwi...

Is het waar dat modeling en leesstrategie-onderwijs de leesprestaties in de basisschoolleeftijd verhogen?kennis

tool voorbeeld
Unitonderwijs versus klassikaal onderwijs

Zijn er verschillen in leeropbrengsten en de ontwikkeling van leerlingen in unitonderwijs ten opzichte van klassikaal onderwijs?kennis

tool voorbeeld
Groep 1 en 2: wijzen gestandaardiseerde toetsen de weg?

Kunnen gestandaardiseerde toetsen helpen het beheersingsniveau van rekenen en beginnende geletterdheid in groep 1 en 2 vast te stellen?kennis

tool voorbeeld
Doorbreek de testcultuur

Het onderwijsniveau op de basisschool daalt. Een van de oorzaken ligt in de opvatting dat het intelligentieniveau van kinderen verhoogd zou kunnen worden. opinie

tool voorbeeld
Excellente leerlingen kunnen zich heel goed redden

Wat kunnen we zeggen over het huidige onderwijs? Een interview met Roel Bosker over relevante onderwerpen wat betreft de staat van het onderwijs. opinie

tool voorbeeld
Bewegend leren: hebben jongens en meisjes er evenveel baat bij?

Profiteren jongens en meisjes vergelijkbaar van bewegend leren?kennis

tool voorbeeld
Wat zijn kenmerken van mbo-studenten?

Wat zijn kenmerken van mbo-studenten en presteren zij beter als de onderwijsaanpak wordt afgestemd op die kenmerken?kennis

tool voorbeeld
Hoe maak je beta-techniek populair?

Hoe kun je bevorderen dat meer vmbo-leerlingen kiezen voor beta-techniek?kennis

tool voorbeeld
Wat beinvloedt het schoolloopbaansucces in het VO?

Welke factoren beinvloeden het schoolloopbaansucces in het voortgezet onderwijs van leerlingen die uitstromen uit het speciaal (basis)onderwijs?kennis

tool voorbeeld
Hoe deel je het klaslokaal in bij vmbo basis/kader leerlingen?

Is een rijenopstelling beter voor leerlingen in het vmbo basis/kader dan een groepsopstelling?kennis

tool voorbeeld
Beinvloedt ervaringsleren de examenresultaten van vmbo-leerlingen...

Hoe zijn de examenresultaten van vmbo-leerlingen die vooral traditioneel leren ten opzichte van vmbo-leerlingen die vanuit ervaringsleren onderwijs krijgen?kennis

tool voorbeeld
Klantbeleving studenten VO: hoe breng je dat in beeld?

Op welke manier is het in beeld brengen van de klantbeleving van leerlingen/ studenten en andere betrokkenen toepasbaar in een onderwijsinstelling?kennis

tool voorbeeld
Wat leren jonge kinderen van educatieve tv-programma's?

Welk effect hebben educatieve televisieprogramma's op de cognitieve ontwikkeling van kinderen van vier tot zes jaar?kennis

tool voorbeeld
Mondelinge tweedetaalverwerving bij vluchtelingenkinderen

Wat verklaart verschillen in ontwikkeling van mondelinge tweedetaalverwerving bij vluchtelingenkinderen ouder dan 6 jaar zonder taalontwikkelingsstoornis?kennis

tool voorbeeld
Werken met een kleine kring in de onderbouwklas

Is werken met een kleine kring als vorm van intern differentieren de goede aanpak voor de cognitieve ontwikkeling van alle kinderen in een onderbouwklas?kennis

tool voorbeeld
Wat is een effectieve methode om pesten tegen te gaan?

Wat is een effectieve methode om pesten tegen te gaan?kennis

tool voorbeeld
Dragen leernetwerken van schoolleiders bij aan hun professionele ...

Kunnen leernetwerken van schoolleiders bijdragen aan hun professionele ontwikkeling? Hoe moeten deze dan worden opgezet en ingericht?kennis

tool voorbeeld
Betrokkenheid van leerlingen bij innovatie vergroot motivatie?

Leidt betrokkenheid van leerlingen bij onderwijsinterventies tot meer motivatie en betere leerresultaten?kennis

tool voorbeeld
Samenwerking tussen scholen en educatieve partners

Hoe kunnen scholen en educatieve partners effectief samenwerken op het gebied van gezondheid en sport, techniek, cultuur en natuur?kennis

tool voorbeeld
Hoe ontwikkel je digitale geletterdheid in het praktijkonderwijs?

Met welke leermiddelen kunnen leerlingen in het praktijkonderwijs digitale geletterdheid ontwikkelen? En hoe kunnen hun vorderingen worden getoetst?kennis

tool voorbeeld
Doorstromen naar het hbo: heeft taalvaardigheid invloed?

Welke invloed heeft taalvaardigheid op de doorstroom naar en studiesucces in het hbo van mboaTMers tot 25 jaar uit achterstandsgroepen?kennis

tool voorbeeld
Hoe versterken leraren met Asperger hun sociale vaardigheden?

Hoe kunnen leraren met Asperger hun sociale vaardigheden in de klas versterken?kennis

tool voorbeeld
Versterken leanprincipes het eigenaarschap van leerlingen BO?

Leidt het gebruik van lean-principes in een basisschoolklas tot een versterking van het eigenaarschap bij de leerlingen?kennis

tool voorbeeld
Hoe bevorder je een onderzoekende houding in het voortgezet onder...

Op welke manier kunnen docenten een onderzoekende houding van leerlingen in het voortgezet onderwijs bevorderen?kennis

tool voorbeeld
Hoe versterk je het eigenaarschap bij leerlingen?

Leidt het werken vanuit leerdoelen en leerlijnen tot een versterking van het eigenaarschap bij leerlingen?kennis

tool voorbeeld
Onderwijsontwikkeling: hoeveel tijd kost het een mbo-docent?

Ontwikkeling van onderwijs behoort tot de kerntaken van mbo-docenten. Het is echter niet bekend wat een reele tijdsbesteding daarvoor is.kennis

tool voorbeeld
Welke leerprincipes zijn nodig voor lezen en spellen in groep 3?

Welke leerprincipes zijn het beste voor het vloeiend leren lezen en spellen bij kinderen in groep 3?kennis

tool voorbeeld
Is er een relatie tussen hoogbegaafdheid en onderpresteren?

Wat is de relatie tussen hoogbegaafdheid en onderpresteren? Hoe onderken je onderpresteren en wanneer komt het vooral voor?kennis

tool voorbeeld
Draagt kunsteducatie bij aan sociaal-emotionele vaardigheden?

Wat is de bijdrage van kunsteducatie, in het bijzonder dans, aan sociaal-emotionele en leervaardigheden van leerlingen in het voortgezet onderwijs?kennis

tool voorbeeld
Wat is de invloed van digitaal lesmateriaal op kinderen met gedra...

Heeft digitaal lesmateriaal invloed op de sociale competenties en/of executieve functies van leerlingen met gedragsproblemen of psychische stoornissen?kennis

tool voorbeeld
Zorgleerlingen vergeleken in het reguliere en speciale basisonder...

Hoe ontwikkelen zorgleerlingen zich in het reguliere basisonderwijs in taal, lezen, rekenen en sociaal-emotioneel, vergeleken met leerlingen in het speciaal basisonderwijs?kennis

tool voorbeeld
Wanneer zijn externe handelingsadviezen effectief?

Waaraan moeten handelingsadviezen van externe adviseurs voldoen zodat leerkrachten po ermee aan het werk gaan?kennis

tool voorbeeld
Wat zijn goede behandelmethodes bij spraakproblemen?

Is er iets bekend over de effectiviteit van de PROMPT-methode of andere methodes bij kinderen met motorische articulatieproblemen die ook stotteren?kennis

tool voorbeeld
NT2 onderwijs in s(b)o en regulier basisonderwijs

Is NT2-onderwijs in het sbo of so gebaat bij een aangepaste aanpak in vergelijking met het reguliere basisonderwijs?kennis

tool voorbeeld
Hoe vergroot project-based-learning vaardigheden van vo-leerlinge...

Hoe kan project-based learning (PBL) de vakkennis en vaardigheden vergroten van leerlingen in het voortgezet onderwijs?kennis

tool voorbeeld
Rankinglijst scores eindtoets verwerpelijk

Publicatie van de resultaten van de eindtoets van alle basisscholen op een rankingslijst is verwerpelijk en leidt af van waar het om gaat in het onderwijs.opinie

tool voorbeeld
Welke relatie is er tussen kwaliteitsbeleid en lerend vermogen?

Is er een relatie tussen kwaliteitsbeleid van scholen voor voortgezet onderwijs en hun lerend vermogen?kennis

tool voorbeeld
Leiden lage verwachtingen en gemakkelijk leermateriaal tot onderp...

Lage verwachtingen en gemakkelijk leermateriaal op het vmbo: leidt dit tot onderpresteren van deze leerlingen?kennis

tool voorbeeld
Stimuleert programmeerles probleemoplossingsvaardigheden?

Draagt programmeerles bij aan de probleemoplossingsvaardigheden van leerlingen? De uitkomsten van verschillende onderzoeken is niet helemaal eenduidig.kennis

tool voorbeeld
Is er een relatie tussen ervaren werkbelasting en bekwaamheid?

Is er een relatie tussen de ervaren werkbelasting en hoe bekwaam leraren zich voelen om bewegingsonderwijs en cultuureducatie te geven?kennis

tool voorbeeld
Vervangt digitale feedback instructies van de leerkracht?

Kan feedback op digitale oefeningen die automatisch nagekeken worden, de instructies van een leerkracht vervangen?kennis

tool voorbeeld
Effect van onderwijs op basis van Human Dynamics-theorie

Human Dynamics als theorie is niet onomstreden. Critici wijzen op het niet-wetenschappelijke karakter. Effecten zijn moeilijk meetbaar. kennis

tool voorbeeld
Inzet van theorie over Meervoudige Intelligentie: werkt dat?

De theorie van meervoudige intelligentie (MI) is ontwikkeld door Howard Gardner. Heeft de inzet van deze theorie invloed op leerresultaten van leerlingen?kennis

tool voorbeeld
Hoe faciliteer je succesvol een leergemeenschap?

Wat zijn succesvolle interventies bij het faciliteren van leergemeenschappen?kennis

tool voorbeeld
Wat zijn de effecten van formatief evalueren?

Wat is er bekend over de effecten van formatief evalueren bij leerlingen en bij docenten? kennis

tool voorbeeld
Schrijven of typen: invloed op handschrift en spelling

Schrijven of typen: zijn er verschillen voor de ontwikkeling van handschrift en spelling? Dit artikel laat zien dat schrijven veel positieve neveneffecten heeft!kennis

tool voorbeeld
Heeft gepersonaliseerd onderwijs effect op alle leerlingen?

Heeft gepersonaliseerd onderwijs een positief effect op alle leerlingen? En op welke manier kun je het het beste invoeren? Welke vaardigheden zijn daarbij nodig?kennis

tool voorbeeld
Wat zijn gunstige lestijden voor vmbo-leerlingen?

Wat zijn de meest gunstige tijdstippen om les te geven aan vmbo-leerlingen voor hun leerprestaties?kennis

tool voorbeeld
Vroegtijdig schoolverlaten in het mbo: helpt werken aan groepscoh...

Heeft werken aan groepscohesie in de klas invloed op voortijdig schoolverlaten in het mbo? Verlaten jongeren minder gauw de school bij een goede groepssfeer?kennis

tool voorbeeld
Hoe differentieer je bij engels in de brugklas?

Wat zijn effectieve manieren om in de brugklas te differentieren bij onderwijs in de Engelse taal?kennis

tool voorbeeld
Examenprogramma CKV: SLO-handreiking helpt docenten op weg

Met ingang van schooljaar 2017-2018 is er een nieuw examenprogramma CKV. SLO helpt scholen en docenten op weg met een digitale handreiking.verdieping

tool voorbeeld
Heeft traumasensitief lesgeven effect op vluchtelingkinderen?

Principes van traumasensitief lesgeven zijn veelbelovend voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van getraumatiseerde kinderen.kennis

tool voorbeeld
Nederlandse taal en woordenschatontwikkeling

Wat is de invloed van de Nederlandse taal - zowel thuistaal als schooltaal - op de woordenschatontwikkeling van leerlingen in groep 4-8?kennis

tool voorbeeld
Doubleren (VO): welk effect heeft het op de verdere schoolloopbaa...

Doubleren in het Voortgezet onderwijs: heeft het zin? Wat zijn de effecten op de verdere schoolloopbaan van zittenblijvers?kennis

tool voorbeeld
Welke didactische benadering zet aan tot creatief denken?

Welke didactische benadering zet aan tot en draagt bij aan de ontwikkeling van creatief denken bij kinderen?kennis

tool voorbeeld
Hoe verbeter je informatievaardigheden van vmbo-leerlingen?

Enige 'knoppenkennis' hebben de meeste Nederlandse leerlingen wel. Maar hoe verbeter je deze basale kennis en informatievaardigheden van vmbo-leerlingen?kennis

tool voorbeeld
Aanleren van klank-letterkoppelingen in groep 2: zinvol!

Wat is het langetermijneffect van het aanleren van klank-letterkoppelingen in groep 2 op de leesresultaten van leerlingen in groep 3?kennis

tool voorbeeld
(Terug)verwijzing: wat doet switchen met een kind?

Wat is het effect van verwijzing van leerlingen naar het speciaal onderwijs en het terugverwijzen naar het regulier onderwijs op het welbevinden van leerlingen?kennis

tool voorbeeld
Gestresste leraren: wat is hun invloed op leerlingen?

Gestresste leraren, helaas, ze bestaan. Welk effect heeft hun stress op eigen functioneren en op dat van hun leerlingen?kennis

tool voorbeeld
Kiezen voor het VO: is 12 jaar voor sommige leerlingen niet te jo...

Draagt een later keuzemoment voor het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld op 14-jarige leeftijd, bij aan het schoolsucces in het vo van met name leerlingen uit achterstandssituaties?kennis

tool voorbeeld
Welke relatie is er tussen technisch lezen en spellen in groep 3?

Hoe kun je het lezen op woordniveau in groep 3 verbeteren? Welke relatie is er tussen technisch lezen en spellen in groep 3?kennis

tool voorbeeld
Hoe kan lezen in groep 5 effectief worden verbeterd?

Hoe kan lezen op woordniveau bij leerlingen in groep 5 effectief worden verbeterd?kennis

tool voorbeeld
Hoe kunnen scholen ouderbetrokkenheid versterken?

Hoe kunnen scholen betrokkenheid van ouders versterken en wat vraagt dit van de leerkrachten?kennis

tool voorbeeld
Wat doen digitale leeromgevingen met leraren?

Welke invloed heeft het werken met digitale leeromgevingen die gepersonaliseerd leren mogelijk maken op het handelen en oordelen van leraren?kennis

tool voorbeeld
Is loopbaanorientatie helpend voor vo-leerlingen?

De ontwikkeling van een arbeidsidentiteit en van loopbaancompetenties zijn kernelementen van LOB. Het vraagt om een krachtige loopbaangerichte leeromgeving die keuzemogelijkheden biedt.kennis

tool voorbeeld
Tweetalig onderwijs in het mbo: beter arbeidsmarktperspectief?

Tweetalig onderwijs in het mbo: verbetert dat de taalvaardigheid en zorgt dat voor een beter arbeidsmarktperspectief?kennis

tool voorbeeld
Hoe ontwikkel je ict-competenties bij leraren?

Er zijn verschillende competentieprofielen voor leraren voor leren en lesgeven met ict. Het is goed om te kijken wat er al in huis is, wat er mag worden verwacht, en wat er nog nodig is. kennis

tool voorbeeld
Heeft het groeperen van de klas, homogeen of heterogeen, effect o...

Groeperen op leerprestaties heeft positieve effecten, vergeleken met instructie geven aan de hele klas. Homogeen groeperen heeft gemiddeld positievere effecten dan heterogeen groeperen. kennis

tool voorbeeld
Welke rapportvormen geven welke inzichten?

Welke rapportvormen geven welke inzichten in de ontwikkeling van kennis en vaardigheden van leerlingen in het basisonderwijs?kennis

tool voorbeeld
Verbaal uiten van gevoelens: bevordert dat het welbevinden van le...

Draagt het verbaal uiten van gevoelens bij aan het welbevinden van leerlingen op de basisschool?kennis

tool voorbeeld
Hoe kunnen scholen het ontwikkelen van vooroordelen voorkomen?

Hoe kunnen scholen voorkomen dat kinderen vooroordelen ontwikkelen op basis van huidskleur, etniciteit of religie?kennis

tool voorbeeld
Heeft het toetsen van de woordenschat meerwaarde voor de woordens...

Wat is de meerwaarde van de Cito-toetsen Woordenschat voor het volgen van de woordenschatontwikkeling?kennis

tool voorbeeld
Welke ICT-vaardigheden zijn nodig voor leerlingen van het praktij...

Over welke kennis en vaardigheden op ict-gebied moeten leerlingen beschikken als zij uitstromen uit het praktijkonderwijs? En hoe kunnen zij die verwerven?kennis