Filter
tool voorbeeld
On parle francais, wir sprechen Deutsch klinkt het steeds vaker op de basisschool

Steeds meer kinderen krijgen Duits of Frans op de basisschool. Niet alleen in de grensregio's, maar ook in andere delen van Nederland. Vanaf groep 1 leren de kinderen daarbij spelenderwijs de taal. Duits wordt het vaakst gegeven, op 83 scholen in Nederland. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Scholieren vergaderen over drie voorstellen

Tijdens drie scholierenraadsvergaderingen in februari en maart ontdekken leerlingen van de hoogste klassen van het basisonderwijs in de gemeente Lochem hoe 'democratie' werkt. Tijdens de vergaderingen beslissen de leerlingen zelf welk van drie voorgestelde lessen, allen met een maatschappelijk karakter, ze gaan volgen. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
VO-raad: middelbare scholen verdwijnen in krimpregio's

Middelbare scholen dreigen te verdwijnen in zeker tien krimpregio's in het oosten van Nederland, Groningen, Friesland, Limburg en Zeeland, waarschuwt de VO-raad. Oorzaak is het afnemend aantal leerlingen in die gebieden. De vrees van de VO-raad is dat leerlingen in de periferie straks meer dan 20 kilometer moeten reizen voor voortgezet onderwi...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Onderwijsprijs voor tussenjaar van Stedelijk Gymnasium Nijmegen

SGN werd afgelopen week winnaar van de Gelderse voorronde van de Nationale Onderwijsprijs voor Intermezzo: een tussenjaar voor leerlingen die nog niet toe zijn aan het voortgezet onderwijs. In deze tussenklas zitten leerlingen die klaar zijn met de lesstof van groep 8, maar die wat betreft hun gedrag nog te jong zijn voor de brugklas. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Oproep: stap bij lesuitval naar leerplichtambtenaar

Een groep ouders uit Zaandam roept ouders in heel het land op naar de leerplichtambtenaar te stappen als hun kind vanwege lesuitval naar huis wordt gestuurd. Ze hopen zo het kabinet te dwingen het lerarentekort op te lossen. De gemeente is immers verplicht op de melding te reageren. Als de leerplichtambtenaar niet ingrijpt, moeten ze de ouder ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Regionale versnelling moet aantal thuiszitters terugdringen

Op iedere duizend leerlingen zijn er één tot twee die langdurig thuiszitten. In internationaal perspectief is dat geen slechte stand van zaken, toch is ieder kind dat thuiszit, er één teveel. Daarom willen de partners van het Thuiszitterspact een regionale versnelling. Zo moet ieder kind voortaan worden besproken aan een thuiszitterstafel ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Gemeente Lelystad gaat lerarentekort te lijf met actieplan

De gemeente Lelystad heeft een actieplan gemaakt om het lerarentekort in het basis- en voortgezet onderwijs te lijf te gaan. Voor de maatregelen voor wat betreft het primaire onderwijs werkt men samen met Dronten, voor wat betreft het voortgezet onderwijs met Almere. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Kleuters een uurtje Engelse les? Stop er maar mee

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit blijkt namelijk dat dit nauwelijks effect heeft. De positieve effecten van een uurtje Engels zijn minimaal, maar het kost wel geld en energie. Ik denk dat je dus of meer uren moet maken, of gewoon in groep 7 moet beginnen. Maar hoeveel uur les kleuters moeten krijgen om wel een positief effect te zien,...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Aantal leerplichtigen dat langdurig thuis zit opnieuw gestegen

Het aantal kinderen dat langer dan drie maanden niet naar school gaat, is opnieuw gestegen. Vorig schooljaar waren het er bijna 4500, een jaar eerder nog iets meer dan 4200. Deze zog. thuiszitters hebben uiteenlopende problemen. Ze zijn bijvoorbeeld gepest, hebben fysieke of psychische problemen, zijn net in Nederland komen wonen of zijn met j...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Salaris leraar op Nederlandse scholen te laag?

Afgelopen najaar was er veel te doen over het salaris van leraren op de basisschool. Zij vinden dat zij in vergelijking met hun collega’s in het VO te weinig verdienen, terwijl zij hun werk net zo belangrijk vinden. Hieronder vergelijken we het start- en maximumsalaris van basisschoolleerkrachten in Nederland met 11 vergelijkbare landen in ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Klusklas voor leerling die niet zo goed leert rukt op

De klusklas is in opkomst in Gelderland. Steeds meer basisscholen experimenteren met praktijklessen voor kinderen die niet zo goed leren, maar wel handig zijn. Donderdag beginnen vijf scholen in Rheden met een proef en volgende maand start De Elstar in Elst met een groep. In Doetinchem draait al een klas van basisschool Dichterbij. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Nog geen locatie voor islamitische school

Het is nog onbekend waar de nieuwe islamitische basisschool zich in de gemeente Roosendaal gaat vestigen. De Stg Islamitisch Primair Onderwijs heeft enige tijd geleden goedkeuring ontvangen om dit jaar te mogen starten met de school. SIPO heeft naar aanleiding daarvan een verkenning gedaan naar de belangstelling voor de komende vijf jaar. Op b...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Lelystad: Brede steun voor Klusklasidee van D66

In toenemende mate voelen kinderen die handig of creatief zijn of zich uitleven in ICT zich niet op hun kwaliteiten gewaardeerd en bieden we hen onvoldoende ontplooiingsmogelijkheden binnen hun schoolcarrière op de basisschool en aansluiting met het voortgezet onderwijs daarna, aldus D66. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Onderzoek naar bestrijding hitte op scholen Brunssum

De Movarestichting onderzoekt wat nodig is om bij hitte verantwoord onderwijs te kunnen geven op basisscholen in Brunssum.Op basis daarvan moet een zogenoemde Hitteplan worden opgesteld. Dit geldt dan voor alle basisscholen. GGD en RIVM hebben tijdens de hittegolf van 2018 nadrukkelijk gewezen op het grotere gezondheidsrisico dat kinderen lope...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Minister vindt niets over doorbetalen stakers

Onderwijsminister Slob hanteert wat betreft het doorbetalen van stakende leraren op de staking op 15 maart vooralsnog dezelfde lijn als tijdens de onderwijsstakingen van vorig jaar. Toen zei Slob dat doorbetaling van stakende leraren niet verboden was, maar ook dat hij niet de indruk wilde wekken dat hij de praktijk van het doorbetalen van sal...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Schooladvies na eindtoets groep 8 niet werkbaar volgens middelbare scholen

Een verlaat schooladvies is voor middelbare scholen „onwerkbaar.” Ze hebben de tijd tussen de aanmelding en het nieuwe schooljaar nodig, blijkt uit een belronde. De waarde van het schooladvies is volgens de directeur een stuk hoger dan de resultaten van de eindtoets.In het schooladvies wegen we resultaten van eerdere Cito-toetsen mee, maar...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Kinderen onderzoeken 'De Wauw! factor' op Erasmus Universiteit

Honderden kinderen maken de komende maanden kennis met de Erasmus Universiteit Rotterdam. Woensdag zaten de eerste honderd leerlingen uit het Bao en VO in de collegebanken. Ze kregen op de campus Woudestein het college 'De Wauw! factor’ van mediaprofessor Jeroen Jansz, over wat tv-series, gaming en social media zo leuk maakt. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Het gewone onderwijs moet specialer worden

Past het in 2014 ingevoerde ‘passend onderwijs’ op reguliere scholen, die kinderen met leer- en gedragsproblemen zouden moeten helpen, dan niet? Veel leerkrachten zeggen te worden overvraagd, ze kunnen of willen niet aan de pedagogische taak voldoen. Maar scholen huiveren om leerlingen naar het speciaal onderwijs door te sturen, omdat ze d...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
In onderwijs heeft ruim 70 procent vast contract

Van de mensen die in het onderwijs werken, heeft bijna 71 procent een vast contract. Dat is ruim 10 procent boven het gemiddelde van alle sectoren. Uit de Flexbarometer van onder andere het CBS blijkt ook dat ruim 17 procent van de mensen in het onderwijs een flexibel contract heeft. Het gemiddelde van alle sectoren is wat dit betreft bijna 23...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Kinderen Oost-Souburg willen behalve spelen in de natuur er ook van leren

De leerlingen willen een speelbos, omdat het schoolplein van hun school, net als de omgeving, in hun ogen te kaal is. Jedithja was een van de vier leerlingen die het plan presenteerde aan de wethouder. Het is de tweede dag op rij dat ze in de belangstelling staat: gisteren is zij benoemd door kinderdirecteur van de provincie. In die rol maakt ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Waar zijn grootste risicos op onderwijsachterstanden?

Het ministerie van OCW en het CBS hebben online kaarten gemaakt waarop tot op wijkniveau te zien is waar de grootste risico’s zijn op onderwijsachterstanden. Deze zijn gemaakt in het kader van de nieuwe verdeling van het onderwijsachterstandengeld over de gemeenten. Het doel daarvan is dat het geld evenwichtiger wordt verdeeld. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Twaalf Turkse weekendscholen in Nederland, minister zit ermee in zijn maag

Er komen twaalf Turkse weekendscholen in Nederland, gefinancierd door Turkije. Het Nederlandse kabinet zit ermee in zijn maag. Er is geen zicht op wat er op die scholen gebeurt, maar het is niet mogelijk om ze te verbieden. Wel komt er een onafhankelijk onderzoek naar alle scholen die door andere landen worden gefinancierd.Ze kunnen de integra...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Veel schoolbesturen houden loon in tijdens stakingsdag

Veel schoolbesturen zullen hun onderwijspersoneel niet doorbetalen als ze op 15 maart het werk neerleggen. Dat blijkt uit een oproep van de AOb via sociale media waarop meer dan vijfhonderd reacties binnenkwamen. “We staan sympathiek tegenover het doel van de staking, maar we steunen het middel niet” ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Slob houdt vol: plannen voor ander schooladvies pas in mei

Eerst moeten achtstegroepers hun eindtoets hebben gedaan, pas daarna komt minister Slob met plannen om het huidige systeem van schooladvies op de schop te nemen. Anders veroorzaak je onrust in een al spannende periode voor de scholieren. Ook wil Slob dat leraren, ouders en leerlingen hun ervaringen kunnen delen. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Haarlemse juffen mogen leerlingen van hun eigen school voorlopig betaald blijven bijspijkeren

Een Haarlemse basisschool heeft een conflict bijgelegd met drie leerkrachten die tegen betaling bijles geven aan leerlingen van de school. De bijles gaat vooralsnog gewoon door. Minister Slob laat desgevraagd weten dat hij het onwenselijk vindt dat leraren betaald bijles geven aan leerlingen van de school waar zij werken. Ik zal werkgevers die...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Pionieren op de eerste tienerschool in Gorinchem: steeds meer belangstelling voor 10-14 onderwijs

Kinderen van groep 7 en 8 zitten samen in een klas en leerlingen van de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs in een andere lokaal. Beide groepen hebben een vaste leergroepbegeleider die de hele dag aanwezig is en de kinderen de meeste lessen geeft. Kinderen van 13 en 14 jaar krijgen daarnaast vakspecialisten die onderwijs geven i...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
De eerste Zeeuwse kinderdirecteuren groene schoolpleinen gaan aan de slag

Obis, Tijn, Jedithja en Anne zijn de eerste kinderdirecteuren groene schoolpleinen van Zeeland. Zij tekenden op het provinciehuis een contract voor een jaar. Ze gaan één dag per maand langs bij scholen om daar te spreken met leerkrachten en politici om te kijken hoe schoolpleinen zo leuk mogelijk kunnen worden gemaakt voor kinderen. De kinde...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Utrecht komt met actieplan tegen lerarentekort

Utrecht komt met een pakket aan maatregelen om het lerarentekort tegen te gaan. Zo moeten er meer mogelijkheden komen om nieuwe docenten binnen een school op te leiden en wil de gemeente leraren voorrang geven op de woningmarkt. Het aantal onvervulbare vacatures op basisscholen zal binnen vijf jaar verdriedubbeld zijn naar 113 fulltime banen;...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
EU-Schoolfruit opnieuw erkend als goed onderbouwde interventie

Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma, dat het eten van fruit en groente op de basisschool bevordert, heeft wederom de erkenning 'goed onderbouwd' ontvangen van van het RIVM Centrum Gezond Leven. e Erkenningscommissie vindt het programma een mooie, doordachte en goed onderbouwde interventie en het programma substantieel is doorontwikkeld ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Samenwerking in jeugdhulp: wat levert het op?

Samenwerking van professionals in jeugdhulp, kinderopvang en basisonderwijs: bevordert dat de kwaliteit van begeleiding?kennis

tool voorbeeld
Welke zelfregie hebben leraren op hun professionele ontwikkeling?

Wat is bekend over condities voor zelfregie van leraren op hun professionele ontwikkeling en welke rol speelt de schoolleider daarin?kennis

tool voorbeeld
Een passend rekenaanbod voor rekenaars: helpt formatieve assessme...

Draagt formatieve assessment bij aan een passend rekenaanbod voor sterke rekenaars in groep 4?kennis

tool voorbeeld
Skills Heroes vakwedstrijden: hebben zij effect op vakontwikkelin...

Wat is het effect van deelname aan Skills Heroes vakwedstrijden op de persoonlijke vorming en vakontwikkeling van mbo-studenten?kennis

tool voorbeeld
Lerarentekort loopt verder op: 35.000 vacatures

In de eerste drie kwartalen van afgelopen jaar stonden er 35.000 vacatures open. Er zijn vooral te weinig groepsleerkrachten in het basisonderwijs en tweedegraads docenten Nederlands, Engels en wiskunde. Bijna de helft van de vacatures is moeilijk vervulbaar. Naar verwachting blijft het tekort aan middelbare schooldocenten in exacte vakken en ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Toeval of niet? Gezondheidsexperiment op school leidt tot minder pesten

De Maastricht University heeft onderzoek gedaan op acht basisscholen in Limburg. Onderzoekers wilden weten wat de invloed was van een speciaal voedings- en beweegpatroon. Het BMI van de leerlingen op de vier gezonde scholen daalde. De 'bijvangst' van het onderzoek was: de pestproblemen op de gezonde scholen namen volgens leraren en ouders aanz...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Onjuiste brief van Slob over aanleveren lerarengegevens

Hij wijst erop dat er in de huidige kabinetsperiode geen sprake zal zijn van een verplicht lerarenregister. Wel blijft Slob werken aan de doelen uit de Wet beroep leraar en het vrijwillig Lerarenportfolio, dat de regie over de professionele ontwikkeling in handen legt van de leraar. Dit is volgens hem een essentieel verschil met het huidige be...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Scholen werken succesvol samen

CSG Reggesteyn, Windesheim en het PO in de gemeente Hellendoorn hebben de handen ineengeslagen in een pilot 'Arbeidsmarktontwikkeling, door Tutoring van scholier naar student, docent tot expert'. Leerlingen uit de bovenbouw van Reggesteyn bieden op de basisschool in de klas hulp bij rekenen, taal en onderzoekend leren. Deze leerlingen worden ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Gratis lesbrieven over klimaatverandering

De Respect Education Foundation (REF) stelt gratis digitale lesbrieven over klimaatverandering beschikbaar. De REF speelt met de lesbrief Klimaat veranderen doe je zelf in op het protest van de klimaatspijbelaars. Zij eisen van de regering strengere maatregelen tegen klimaatverandering. De lesbrief is kosteloos te gebruiken op het digibord ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Coalitie: Geef schooladvies pas na eindtoets

Leerlingen op de basisschool moeten hun schooladvies pas krijgen nadat de resultaten van de eindtoets bekend zijn. Sinds 2014 krijgen scholieren in februari hun advies, terwijl ze pas in april of mei de eindtoets maken. Regeringspartijen D66, VVD en CDA willen de volgorde weer omdraaien, zodat kinderen later in het schooljaar horen welk niveau...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Roadshow Gezonde Basisschool van de Toekomst in Noord-Nederland

In Limburg loopt sinds 2014 het programma ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst’. Een bijzonder concept dat onderwijs een nieuwe dimensie geeft. Met als tussenbalans: beter presterende kinderen die lekkerder in hun vel zitten. Op 13 maart bieden wij scholen (en gemeenten) in Noord-Nederland de kans om te leren van deze aanpak. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Schoolbestuurders pakken de 'Regie op verantwoording'

Wat doen schoolbesturen in het primair onderwijs aan verantwoording en waar kunnen zij nog stappen maken? 16 schoolbesturen werken samen in een actie-leernetwerk aan de ontwikkeling van verantwoording in het primair onderwijs. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
'Bloedstollende' online expositie over Middelburgse slavenhandel wint landelijke geschiedenisprijs

Feitelijk, informatief, niet sentimenteel en toch bloedstollend. De verhalende website Handelaar in slaven van het Zeeuws Archief in Middelburg heeft de Geschiedenis Online Prijs 2019 gewonnen.Volgens de jury vertelt het archief een belangrijk en controversieel verhaal op een bijzonder meeslepende manier aan de hand van een oud scheepslogboek...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Leren opschieten: een schot in de roos

“Ik wil dat schepje, maar hij heeft die.” Een klein akkefietje? Onze kleuterleraren weten wel beter. Zij zetten zich dagelijks in om van ‘kleine’ bekommernissen grote leermomenten te maken. En dat is maar goed ook: […] ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Scholen zitten ondanks lerarentekort nauwelijks op zij-instromer te wachten

Veel vacatures voor het basisonderwijs staan niet open voor zij-instromers. Het kost scholen veel tijd om hen te begeleiden, en die tijd is er door het lerarentekort juist niet. Daarnaast hebben veel scholen negatieve ervaringen met zij-instromers die gedesillusioneerd afhaakten. In verschillende steden zijn nu initiatieven ontstaan om scholen...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Scholen doen aan The Daily Mile: de klas uit om te rennen

Leerlingen op 700 basisscholen gaan meerdere keren per week even het klaslokaal uit om te rennen. Ze doen mee aan het project The Daily Mile. Veel kinderen vinden het fijn om hun energie kwijt te kunnen. Daarna kunnen ze zich vaak beter concentreren in de les. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Structurele subsidie g/hvo volgens Slob gewaarborgd

De financiële waarborgen voor godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs in de openbare scholen zijn gelijkwaardig aan die van de bekostigde scholen. Dat benadrukt onderwijsminister Slob in antwoord op Kamervragen. De uitspraak volgt op vragen van de ChristenUnie over de structurele subsidie voor g/hvo, vanwege verwarring over de begrip leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Handleiding bij de staking van vrijdag 15 maart

Vakbonden AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek en FvOv roepen op vrijdag 15 maart een staking uit voor alle onderwijssectoren, van het primair onderwijs tot universiteit. In de handleiding voor schoolbesturen vindt u de belangrijkste vragen en antwoorden over de staking. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Bonden stellen ultimatum

Onderwijsministers Slob en Van Engelshoven hebben tot en met 25 februari om over de brug te komen met extra investeringen voor het gehele onderwijs. Ze eisen een structurele investering in het hele onderwijs – primair onderwijs tot en met het wetenschappelijk onderwijs – van 4 miljard euro. Daarbij moet de bezuiniging – doelmatigheidskor...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Inspiratiebijeenkomsten 'Subsidieregeling begaafde leerlingen'

In het kader van de subsidieregeling ‘Begaafde leerlingen in het po en vo’ heeft de commissie die de aanvragen beoordeelt het plan opgevat om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden en hun scholen gebruik maken van de kansen die de subsidieregeling biedt. In februari en maart 2019 worden acht inspiratiebijeenkomsten geo...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Studenten vragen aandacht voor onzichtbare TOS

De komende maanden slaan Kentalis, Pento en de Hanzehogeschool Groningen de handen ineen om extra aandacht te vragen voor de – te vaak nog- onzichtbare taalontwikkelingsstoornis (TOS). Zo’n 70 studenten Logopedie bezoeken in februari en maart alle basisscholen in Groningen plus een deel van de kinderopvangsector met een TOS-tas onder het m...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Heuvelrugscholen gaan voor het klimaat

Basisschool De Kring in Driebergen is een energieproject gestart dat onderdeel is van de Jenaplan-opleiding. Het energieproject vindt plaats op twee locaties van de basisschool. De bovenbouwleerkrachten Sarwi en Arianne gebruiken het project om hun meesterstuk in te vullen in het kader van hun Jenaplanopleiding. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
De nieuwe leraar is een oud-bankmedewerker (of een verzekeringsagent)

Verzekeraars en banken worden ingezet in de strijd tegen het lerarentekort. Werknemers uit de financiële sector die overwegen over te stappen naar het onderwijs, kunnen rekenen op begeleiding en een opleiding.De Ned. Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars sluiten vandaag een convenant met sectororganisaties uit het BaO, VO, ler...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Niks nieuwe lesmethoden, 'ouderwets' sommen stampen terug van weggeweest

PABO-directeur Bosman toetste een lesmethode op ouderwetse leest op basisschool de Witte Vlinder in Arnhem. De methode wordt de 'directe expliciete instructie' genoemd. De resultaten van dit traditioneel cijferen waren zeer goed: in groep vijf leerden kinderen in zes weken de stof waar ze normaal gesproken een heel lesjaar voor nodig hadden. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Ophef in Duitsland over voorstel om Engels op basisschool te vervangen door Turks

Heftige debatten over de grens: moeten Duitse basisschoolleerlingen in de toekomst Turkse, Russische of Poolse in plaats van Engelse les krijgen? De voorzitter van de integratie-adviesraad van de Duitse deelstaat NRW pleit ervoor om kinderen op de basisschool bekend te maken met de moedertaal van hun klasgenoten. Een derde van de kinderen daa...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Bankiers en verzekeringsmensen voor de klas om lerarentekort te verhelpen

In het onderwijs is er een schreeuwend tekort aan leraren. In de financiële sector verdwijnen steeds meer banen. Maar er vinden maar weinig bank- en verzekeringsmensen een nieuwe baan in het onderwijs. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Na de tijgermoeder, fitmom en helikoptermama is er nu de curlingmoeder

Trendwatchers, moederblogs en sociologen kenden het begrip al, maar sinds de uitzending van De Luizenmoeder gisteravond is het begrip 'curlingmoeder' nu ook bij het grote publiek bekend. 'Curlingmoeder' verwijst naar het type moeder dat alle obstakels voor haar kind uit de weg veegt, ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Fabrikant: Stints gaan voor nieuwe schooljaar de weg weer op

Nog voor het nieuwe schooljaar moeten alle 3000 Stints worden aangepast om weer terug op de weg te kunnen. De fabrikant van de Stints heeft zijn klanten een brief gestuurd waarin hij zijn plannen bekendmaakt. Hij wil alle Stints laten vallen binnen het nieuwe toelatingskader voor bijzondere bromfietsen. Het ministerie werkt op dit moment aan d...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Whatsappjes tikken goed voor schrijfvaardigheid

Jongeren die op een actieve manier sociale media gebruiken, scoren hoger op schoolse schrijftaken. Maar jongeren die vooral veel berichtjes ontvangen hebben juist een slechtere schrijfvaardigheid. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Voorlezen aan Daantje, de voorleeshond

Daantje de voorleeshond komt naar de Bibliotheek Achterhoekse Poort. De hond, een Saarlooswolfhond, laat zich graag voorlezen door kinderen, en is daarvoor getraind. Het doel van deze nieuwe activiteit is het leesplezier bij kinderen te bevorderen. Zowel kinderen die al lol hebben in lezen als kinderen die het moeilijk vinden om voor te lezen,...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Zeeuwse basisscholen dreigen anderhalf miljoen euro mis te lopen

Het Zeeuwse basisonderwijs dreigt met anderhalf miljoen euro te worden gekort. Geld dat bedoeld is voor extra onderwijs aan leerlingen met een achterstand. Het gaat om kinderen van wie ouders laagopgeleid zijn. Daarvoor is de zogeheten gewichtenregeling in het leven geroepen. Volgens de laatste berekening lijkt er meer geld naar de problematie...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Wat is er mis met een vierdaagse schoolweek?

Het lerarentekort loopt de komende jaren op naar 10.000 voltijdsaanstellingen. We moeten kritisch naar het curriculum kijken. Je moet niet vergeten wat het onderwijs allemaal op het bord krijgt: lessen over sociale media, gezond eten, seksuele voorlichting. Als je focust op de kern van het onderwijs, taal en rekenen, zijn er zeker mogelijkhede...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Scholen Westerveld pakken zelf lerarentekort aan: baan en studiebeurs voor 'heel goede' Pabo-studenten

Scholieren, die overwegen voor de Pabo te kiezen, nodigen wij uit mee te lopen in een van onze scholen. In plaats van vakken vullen bij de supermarkt, kunnen ze bij ons ook een zakcent verdienen. Kiezen ze voor de lerarenopleiding, dan garanderen wij hen een stageplek en, als ze heel goed afstuderen, een baan. Daarnaast zijn we bereid een aanz...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Een vierdaagse schoolweek kan een oplossing zijn (Column)

Je zou denken dat kinderen dan minder leren, maar het tegendeel is waarschijnlijk waar. Uit een Amerikaans onderzoek uit 2017, opgezet om de schadelijkheid van de vierdaagse schoolweek te meten, bleek dat basisschoolkinderen juist beter gingen presteren. Een experiment op basisschool De Wissel in Hoorn wijst op hetzelfde: kinderen zijn beter u...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Je moet leren luisteren

Door Johan de Wilde Meesters die riepen dat je moest leren luisteren en synchroon aan je oren trokken, je vond ze vroeger overal. Ook de toeschouwers zouden een lesje leren als ze zagen hoe de oorschelpen van hun klasgenoten vergrootten. De boodschap is gebleven, straf om de boodschap te versterken gelukkig niet. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Imagoprobleem leraren: Onderwijs heeft last van het 'kleuterjufeffect'

Docenten vragen met een landelijke staking op 15 maart aandacht voor de hoge werkdruk en de lage salarissen in het onderwijs. Maar ook het tanende imago waar het beroep mee worstelt, lijkt een lastig te slechten probleem. Hoe komt het dat het imago van leraren zo is verslechterd? En wat moet er gebeuren om het op korte termijn weer op te poets...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Onderwijsprijs Drenthe voor ISK Dr. Nassau College Assen en De Holtenhoek Vries

De Internationale Schakelklas van het Dr. Nassau College in Assen en basisschool De Holtenhoek in Vries hebben vrijdag uit handen van Drents Gedeputeerde Cees Bijl de Onderwijsprijs Drenthe 2017-2019 ontvangen. Met het winnen van de Onderwijsprijs Drenthe dingen de scholen mee naar de Nationale Onderwijsprijs, die op 27 maart in Leiden wordt u...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Pseudonimisering leerlinggegevens

Om de privacy van leerlingen bij het gebruik van digitale systemen te beschermen, kunnen schoolbesturen een pseudoniem – een zogenoemd ECK iD - voor leerlingen aanmaken. Besturen worden opgeroepen zich voor 16 februari aan te melden. De noodzaak om leerlingengegevens uit privacyoverwegingen te beschermen met een ECK iD is verankerd in de Wet...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Werkdrukakkoord bestaat een jaar

Zaterdag 9 februari bestaat het werkdrukakkoord in het primair onderwijs een jaar. OCW lanceert daartoe een visual met in het kort de praktische punten van het werkdrukakkoord op een rijtje en de gekozen oplossingen door scholen ter inspiratie, en een Slobcast, een video over de aanpak tegen werkdruk. De visual is te vinden op de Facebookpagi...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Michel Rog (CDA): Den Haag houdt behoefte aan vergelijken scholen op basis van eindtoets

Er blijft behoefte aan beheerszucht vanuit de politiek, constateert Michel Rog in de week dat zijn motie werd aangenomen die de positie van alternatieve eindtoetsaanbieders verankert. “Den Haag wil scholen kunnen meten en wegen en vergelijken op basis van beperkte variabelen.” ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Drentse scholen lossen tekort aan leerkrachten op met vakdocenten

Het ICO Centrum en Stichting PrimAH willen in maart beginnen met een pilotproject op drie scholen in Aa en Hunze. Het gaat in eerste instantie om kunstvakdocenten. Deze mensen hebben een lesbevoegdheid. We zijn nu met deze mensen een serie lessen aan het ontwikkelen. Het is de bedoeling dat het rekenen, taal en bijvoorbeeld aardrijkskunde in d...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Primair onderwijs werkt elke dag aan het klimaat

Gisteren demonstreerden duizenden (overwegend middelbare) scholieren op het Malieveld voor het klimaat. In het primair onderwijs zijn weinig 'klimaatspijbelaars', maar dat wil niet zeggen dat het klimaat hier niet leeft! Basisscholen dragen op vele manieren hun steentje bij. En dat doen ze niet alleen vandaag. Drie manieren waarop de sector we...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Steinse school wint meteo-award

De Steinse basisschool Kerensheide heeft een opmerkelijke prijs in de wacht gesleept: de Gedonder met het Weer Award. De leerlingen van groep acht rolden als winnaars uit de bus na een intensief lesprogramma over meteorologie, klimaatverandering en de gevolgen van weersextremen. Alle scholen in de gemeente Stein hebben meegedaan aan het progra...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Onderzoek inspectie naar aanbod Friese taal op school

De Onderwijsinspectie doet tot 2030 twee maal een extra thematisch onderzoek naar het aanbod van Fries op scholen. Ze voert daartoe steekproeven uit op scholen met verschillende taalprofielen, meldt minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Zij reageert in een brief op kritiek van de Fryske Beweging. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Rijswijk heeft succes met aanpak schoolverzuim

Vanaf najaar 2017 wordt er door leerplichtambtenaren in de regio volgens de Methodische Aanpak Schoolverzuim gewerkt. Door deze aanpak wordt geprobeerd jongeren eerder via de hulpverlening op weg te helpen. Het inzetten van de juiste hulpverlening is van groot belang. De leerplichtambtenaren in Rijswijk verwijzen jongeren relatief vaak door vo...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Elk jaar meer leerlingen naar GeoFort!

Afgelopen jaar hebben maar liefst 12.604 leerlingen GeoFort een bezoek gebracht. Hiervan kwam circa 38% vanuit basisscholen en 62% vanuit het voortgezet onderwijs. Elk jaar mogen we weer meer leerlingen verwelkomen op het fort en ze interesseren en enthousiasmeren voor de geo-sector. GeoFort wil zoveel mogelijk leerlingen enthousiast maken voo...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
ICT-coordinator LiemersNovum organiseert mediamaand voor alle scholen in Nederland

Scholen die interesse hebben om deel te nemen, mailen dit naar ict@liemersnovum.nl. Daarbij geldt dat je mee mag doen met een klas, maar ook met de hele school. De Mediamaand is zo opgezet dat de challenges geschikt zijn voor groep 1 t/m 8. Gedurende de maand maart ontvangen scholen drie weken lang, wekelijks een nieuwe challenge. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Gemeente Almere: We gaan drie dagen lang het lerarentekort te lijf

Alleen al op de basisscholen kan dat tekort oplopen tot negentig voltijdbanen in 2023, aldus de gemeente. Op het VO kan het gaan om zo’n zestig voltijdbanen. Komende vrijdag, zaterdag en zondag zetten tientallen mensen zich drie dagen lang in om vernieuwende oplossingen te bedenken. Volgens de principes van ‘design thinking’ proberen ze ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Nieuwe ronde Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2019-2020

In maart 2019 start een nieuwe ronde van het ondersteuningsaanbod Gezonde School. Het ondersteuningsaanbod geeft uw school een steuntje in de rug om te werken aan Gezonde School. De ondersteuning bestaat uit een financiële bijdrage, scholing en begeleiding en advies van een Gezonde School-adviseur van de GGD. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
[EduAd] Koopjes in Ochten op 30 maart

Ben jij gek op koopjes? Dan zien we je 30 maart graag in Ochten. Ontdek hartverwarmende koopjes waaronder ontwikkelings-, constructie- en creatief materiaal, fietsjes en meubilair met hoge korting. Voor kinderopvang, basisonderwijs of gewoon voor thuis. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Groen licht voor internationaal basisonderwijs in Amstelveen

Vrijdag liet het Ministerie OCW weten dat de aanvraag voor Amstelveens Internationaal Georiënteerd Basisonderwijs is goedgekeurd. Een publieke internationale basisschool is aantrekkelijk voor leerlingen die kort in Nederland verblijven en nu vaak nog in het regulier onderwijs komen. Hierdoor kunnen wij de internationale ouders en hun kinderen...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Op deze basisschool kun je naar groep 9

Op een basisschool in Enschede is er nu ook een groep 9. Kinderen uit groep 8 kunnen in die klas extra lessen krijgen over het VO. De leraren willen kinderen zo beter voorbereiden op de middelbare school. Want naar een nieuwe school gaan kan best spannend zijn. In de lessen leren kinderen bijv. presenteren en het plannen van huiswerk. Zo'n 20 ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Gymleraren gematigd positief over gymzalen

Twee op de drie gymleraren in het primair onderwijs is tevreden over de kwaliteit van de gymzalen. Een op de drie ziet echter ook tekortkomingen. De meeste klachten betreffen de schoonmaak van de gymzalen en de kleedkamers. Een deel van de gymleraren vindt ook dat het te lang duurt voordat klachten worden verholpen en dat de akoestiek in de za...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Meer scholen grijpen naar noodoplossing van vierdaagse lesweek

Basisschool de Regenboog in het Limburgse Blerick stapt noodgedwongen deze week over op een vierdaagse lesweek. Ook in het noorden van het land gaan leerlingen speciaal onderwijs noodgedwongen een dag minder naar school. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Greenpeace-campagne: scholen aan groene stroom

Zeker driekwart van de Nederlandse scholen draait nog op vervuilende 'grijze' stroom. Deze scholen staan binnenkort voor de keuze van een nieuwe energieleverancier. Greenpeace voert daarom de campagne 'Alle scholen groene stroom' om schoolbesturen over te halen voor een schone toekomst te kiezen. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Minister Slob: soms geen andere keus dan klas naar huis sturen

Basisscholen die een klas naar huis sturen omdat een leerkracht ziek is, kunnen op begrip van minister Slob rekenen.Hij wijst erop dat veel meesters en juffen die voorheen invielen voor zieke collega’s, nu zelf een vaste baan hebben gevonden. En dan waart ook de griep nog rond en zitten meer leerkrachten dan normaal ziek thuis. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Geen kijkwijzer, wel kidsversie YouTube in Nederland

YouTube Kids biedt ouders de mogelijkheid om te kiezen welke video's en kanalen hun kinderen bekijken. Het is daarnaast mogelijk om de zoekfunctie uit te schakelen. Verder biedt de app een timer, zodat de kijktijd wordt beperkt tot bijvoorbeeld een half uur. De app werkt in principe zonder Google-account, maar om meer controle te krijgen over ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Niet een school in Brabant doet mee aan actie om zieke leraren niet te vervangen

De invallerspool Leswerk regelt vervangende docenten op 240 basisscholen in Brabant. Niet één van de 240 basisscholen geeft gehoor aan de oproep”, zegt Queenie Brouwers van deze organisatie. Zij geeft aan dat het de afgelopen twee weken hartstikke druk is geweest. Vijf jaar geleden hoefde ik nooit een nee te verkopen. Nu moet ik dat soms m...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Oproep van schooldirecteur: betaal geen rekeningen meer!

Schooldirecteuren moeten overgaan tot acties die de economie raken, zoals rekeningen niet meer betalen. Dat heeft meer effect dan tijdelijk geen vervanging regelen van zieke leraren. De stelt directeur Frank Sessink van openbare basisschool De Schakel in Winterswijk. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Directeur van school Nemr: Dit pardon heeft veel impact op school

Basisschool Het Talent staat hemelsbreed een paar honderd meter van het azc in Emmen. Naast Nemr zitten er nog veel meer kinderen op school die mogelijk onder de pardonregeling vallen. Hier op school zitten een stuk of tien kinderen die op het azc wonen en het is altijd maar weer de vraag hoe lang die kinderen hier kunnen blijven. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Hele schoolklas naar huis sturen 'is laatste optie, maar ook zelfbescherming

Ik kan ook een assistent voor de groep zetten, of er zelf gaan staan, maar een directeur is ook niet zo te vervangen. Er blijft ander belangrijk werk liggen, je verschuift zo alleen het probleem.Je merkt dat de goede leraren uit de invalpool, die kunnen inspringen bij scholen in een bepaald gebied, nu zelf een vaste baan hebben, zegt de school...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Ouders Zaanse school pikken vierdaagse schoolweek niet meer

Ouders van leerlingen van CBS Tamarinde in Zaandam willen dat hun kinderen weer gewoon een vijfdaagse schoolweek krijgen. De ouders zijn het zat en hebben een handhavingsverzoek gedaan bij de leerplichtambtenaar van de gemeente. De hoop is dat er maatregelen worden genomen om de lestijd van leerlingen te verhogen. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Bijna 400 basisschoolkinderen krijgen geen les doordat hun juf ziek is

Gisteren zijn in Nederland 383 basisschoolkinderen geregistreerd naar huis gestuurd omdat er geen juf of meester is die ze les kan geven. In onze regio gaat het daarbij om groep 7/8 van De Bundel in Apeldoorn en groep 5 van de Driemaster in Lelystad. Op de Julianaschool in Almen is een parttime-leerkracht een dag extra teruggekomen. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Minister Slob bezoekt door spoordrama getroffen school in Oss

Minister Slob was maandagmiddag te gast bij basisschool De Korenaer in Oss. Hij maakte kennis met directeur Peter Janssen en sprak hij zijn waardering uit voor de manier waarop de school zich opstelde na het spoordrama in Oss. Daarbij kwamen vier leerlingen van de schoolom het leven. Een vijfde leerling raakte ernstig gewond. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Ministerie gaat niet over salarissen schoolleiders

Het ministerie van OCW heeft geen invloed op de hoogte van de salarissen van schoolleiders. Dat benadrukt onderwijsminister Slob. De minister reageert op een brief van Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant en openbare basisschool De Singel in Roosendaal over de ‘geldelijke compensatie’ van schoolleiders. De brief stond mede in het...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Zzp-docent rukt op: meer vrijheid, minder werkdruk

Een groeiend aantal leraren schrijft zich in als ondernemer en staat als zzp'er voor de klas. Met uurtarieven van 60 euro per uur lijkt dat een lucratieve business. "Maar reken jezelf niet te snel rijk." ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Wetenschappers waarschuwen: digitaal lezen beklijft minder goed

Wie een lange tekst goed wil onthouden, doet er goed aan om die van papier te lezen.Het blindelings overschakelen van boeken naar Ipads, zoals hier en daar binnen het onderwijs gebeurt, vinden de wetenschappers onverstandig. Ze waarschuwen voor de gevolgen: een leerachterstand en een verminderd vermogen tot kritische reflectie op aangeboden in...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
PO-Raad roept op: registreer het lerarentekort

Voor sommige scholen is het al een onmogelijke opgave, voor andere wordt het steeds moeilijker: het vinden van voldoende leraren voor de klas. Zeker in tijden van een griepgolf en opgedroogde vervangingspools. Hierdoor zoeken scholen noodgedwongen naar creatieve oplossingen.De PO-Raad roept schoolbesturen op om het tekort aan leraren via www.l...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Voor kinderen groep 8 maakte ChaTime filmpje over middelbare scholen

ChaTime heeft een filmpje gemaakt voor de kinderen uit groep 8 die naar de middelbare school gaan. Nu ben je nog de oudste van de school. Maar heb jij dat ook, dat je je al een beetje te groot voelt om te spelen op het schoolplein? Sta je dan maar 'n beetje te hangen, te chillen of ben je vooral bezig om gezien te worden? Maar straks word je w...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Ministerraad akkoord met meer zeggenschap MR

De ministerraad vindt het een goed plan om medezeggenschapsraden instemmingsrecht te geven op hoofdlijnen van de begroting. Het is de bedoeling van de minister dat dit op 1 januari 2021 in de wet is geregeld. Voorwaarde is wel dat er in de MR voldoende kennis is over financiën. Daarom komen er mogelijkheden voor MR-leden om scholing te volgen...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Verantwoord Stoeien gaat beginnen in Winterswijk

Verantwoord Stoeien is ingezet op basisscholen voor onhandelbare klassen of groepen die chemie miste en het daardoor (bijna) onmogelijk was om een musical te gaan doen. VO, integreren in een nieuwe klas of een begin maken met zelfverdediging, TOS school voor kinderen met een taal en ontwikkelingsstoornis. Ook jeugdzorg heeft met een groep kind...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Niet langer vervanging regelen? Er valt weinig te regelen

Veel schoolbestuurders in Drenthe zijn zeer sceptisch over de oproep van de AVS en CNV Schoolleiders om bij ziekmeldingen van docenten deze week geen vervanging te regelen. Directeur Eshuis (obs De Schuthoek, Hoogeveen): Vorige week heb ik nog een paar klassen naar huis moeten sturen. Ik ga ouders dat niet nog een keer aandoen als er gewoon ve...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Het Kleine Rekenboek verschenen bij Uitgeverij Scala

Met het afschaffen van de rekentoets is natuurlijk niet het probleem van tafel. Wie de rekenregels onvoldoende beheerst, zal aanvullend moeten oefenen. Met of zonder afsluitende toets. Iedereen kan (leren) rekenen. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Jij moet leren luisteren

Meesters die riepen dat je moest leren luisteren en synchroon aan je oren trokken, je vond ze vroeger overal. Ook de toeschouwers zouden een lesje leren als ze zagen hoe de oorschelpen van hun klasgenoten […] ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Succesfactor bij innovatietraject: kleinschalig experimenteren

In een driedelige podcastserie bespreken we de succesfactoren en lessen bij innovatietrajecten in het basisonderwijs. In deze derde en laatste aflevering: het belang van kleinschalig experimenteren met praktische oplossingen. De podcast-aflevering beluister je onderaan dit artikel. ...directie

tool voorbeeld
Oproep aan scholen om zieke docenten niet te vervangen

Ouders kunnen deze week voor een vervelende verrassing komen te staan. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en CNV Schoolleiders roepen directeuren op om geen vervangende docent te regelen bij een ziekmelding. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Wie ben ik, wie was jij?

In het weekend en tijdens de schoolvakanties (regio Zuid-Holland) geopend voor kinderen en hun begeleiders. Ervaar hoe tijd, plaats en de omstandigheden waarin je geboren wordt invloed hebben op de mogelijkheden en keuzes die je wel of niet hebt. Scholen kunnen verschillende programma's volgen met hun leerlingen. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Hebben scholieren meer tucht nodig?

Scholen zijn een ophoping van sociale thematiek, waar je te maken hebt met meer kinderen dan vroeger in eenoudergezinnen, toegenomen mondigheid, meer kinderen met ADHD of andere rugzakjes, en minder respect voor hiërarchie. Dat gecombineerd met de werkdruk van docenten, en de dreiging dat leerlingen snel iets hebben gefilmd is soms explosief....leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Pabos in de lift, vooral meer 30-plussers

De pabo’s trekken ruim 10 procent meer studenten dan vorig jaar. Vooral het aantal 30-plussers dat de opleiding tot leraar basisonderwijs volgt is toegenomen. De pabo laat met in het hoger beroepsonderwijs de grootste absolute instroomtoename zien. De instroom in deze opleiding is met 10,2 procent toegenomen ten opzichte van vorig jaar. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Zes tips voor een effectieve les

De Grote Zes. Zo noemt het Amerikaanse Institute of Education Sciences een rijtje instructiemethoden waarvan als een paal boven water staat dat ze werken, bij elk vak en voor leerlingen van elke leeftijd. Opvallend: lang niet iedereen past deze principes toe. De meeste leerboeken besteden er helemaal geen aandacht aan. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Van 'onacceptabel' tot alle begrip: Kamer verdeeld over scholenoproep

Verbazing en boosheid maar ook steun en begrip in de Tweede Kamer om een oproep van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en CNV Schoolleiders aan scholen om zieke docenten niet te vervangen. Volgens verenigingen staan schoolleiders onder grote druk en kunnen ze door het niet vervangen van docenten een signaal afgeven aan politiek en same...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Iedere Zeeuwse leerling moet een keer het Watersnoodmuseum bezoeken

Als het aan oud-directeur Jaap Schoof van het Watersnoodmuseum ligt, dan brengt iedere Zeeuwse basisschoolleerling minimaal één bezoek aan het museum. Om het vervoer van al die kinderen te regelen moet er structureel geld op tafel komen. Het Watersnoodmuseum krijgt incidenteel wel subsidie of sponsoring voor het busvervoer naar Ouwerkerk, ma...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Ouders maken zich massaal schuldig aan appen achter het stuur

Een 'schokkend' resultaat uit een ANWB-onderzoek onder basisschoolleerlingen. Bijna 70 procent van de vaders en moeders kan het volgens hun kinderen niet laten om de telefoon tijdens het rijden te laten liggen. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Praktijkpabo Ede nu al populair, maar nog even geduld

Op de Praktijkpabo staan studenten twee keer zoveel uren voor de klas dan op een reguliere pabo. Vanaf volgend schooljaar september kunnen leerlingen die intensieve stage ook lopen op scholen in en om Ermelo, Apeldoorn en Ede. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Alkmaarse schoolbestuurders zijn woekerprijzen voor inhuur invaldocenten zat

Het gaat gemiddeld vaak om meerdere inhuururen per week per school. Die commerciële partijen spinnen daar garen bij, waardoor wij regelmatig 50 procent meer kwijt zijn dan we voor lerarensalarissen vergoed krijgen. Bij het aantrekken van docenten hebben de onderwijsinstellingen onderling de afspraak gemaakt dat er geen hogere lonen dan volgen...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
ResearchED 2019 Kees Vernooij: over het belang van goed leesonderwijs en hoe dat te bereiken

Als deelnemer aan ResearchED moet je keuzes maken. Meer dan vijftig presentaties over innovaties in het onderwijs en daaraan ten grondslag liggend wetenschappelijk onderzoek. Die kan je natuurlijk in zes rondes nooit allemaal bezoeken. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Meer invloed medezeggenschapsraad op financien school

De medezeggenschapsraad moet voortaan akkoord gaan met de hoofdlijnen van de begroting van scholen. De medezeggenschapsraad krijgt instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting. Wat precies hoofdlijnen van de begroting zijn, wordt de komende tijd bepaald met verenigingen van schoolbestuurders, leraren, ouders en leerlingen. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Scholen vinden klimaatstakers prima, maar wethouder niet

Net als Onderwijsminister Slob laat Moorman weten sympathie te hebben voor leerlingen 'die zich hard ­maken om klimaatverandering tegen te gaan', maar zij denkt ook dat een staking daartoe niet de geëigende weg is. Veel scholen in Amsterdam denken er anders over: als ouders het goedvinden, mogen kinderen best wat lessen missen. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Slob over klimaatspijbelen: 'Actievoeren is goed, maar niet op een schooldag'

Het is heel goed als leerlingen zich actief betrokken voelen bij het klimaat en dat ze daarvoor de straat op gaan, vindt minister Arie Slob van Onderwijs. Maar hij wil wel dat ze dat in het weekend doen, niet op een schooldag. "Onderwijs is onderwijs en aan spijbelen gaan we geen ruimte bieden." ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Minister Slob: aantal thuiszitters neemt toe

Volgens nieuwe cijfers is het aantal thuiszitters toegenomen, zo meldde de minister in een debat met de Tweede Kamer.Het valt niet uit te leggen dat er zoveel thuiszitters zijn terwijl de financiële reserves bij samenwerkingsverbanden oplopen, mopperden Kamerleden. Slob kwam hen tegemoet: hij wil de reserves gaan begrenzen door een bandbreedt...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Titus Tussenjaar voor 'bijna-brugklasser'

VO-School TBL start met ingang van komend schooljaar met het Titus Tussenjaar. Dat is een leerjaar dat is bedoeld voor leerlingen die klaar zijn met de basisschool maar nog niet toe zijn aan de stap naar de brugklas.Deze leerlingen hebben volgens TBL vwo-capaciteiten maar moeten zich bijvoorbeeld nog verder ontwikkelen op sociaal-emotioneel vl...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Onderwijsprijzen Overijssel voor De Regenboog en Vechtdal College

Basisschool De Regenboog in Enschede en het Vechtdal College in Hardenberg hebben de tweejaarlijkse Onderwijsprijs in Overijssel gewonnen. Deze prijs is bedoeld om de creativiteit en inventiviteit van scholen onder de aandacht te brengen.De Regenboog heeft gewonnen met het project 'Kom in Beweging'. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Internationalisering in het onderwijs raakt op stoom

In het basisonderwijs ligt de nadruk op het leren van een vreemde taal en wereldburgerschap. Zo’n 1.250 basisscholen bieden Engels aan vanaf groep 1. In het VO doet bijna 40% van alle scholen iets aan internationalisering. Dat kan bijvoorbeeld door middel van versterkt talenonderwijs, aandacht voor een internationaal curriculum of uitwisseli...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Kleuters de Wieken programmeren met Bee-Bot

De kleuters van basisschool De Wieken in Ten Post hebben afgelopen week kennisgemaakt met Bee-Bot. De Bee-Bot is een klein robotje waarmee jonge kinderen op een speelse manier kunnen leren programmeren. De leerlingen, en ook de leerkrachten natuurlijk, zijn zichtbaar nieuwsgierig naar en betrokken bij de mogelijkheden van dit grappige apparaat...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Passend onderwijs kent alleen maar verliezers

CNV Onderwijs heeft afgelopen week een enquête uitgezet onder alle leden in het po, vo en mbo. Uit het onderzoek blijkt dat passend onderwijs alleen maar verliezers kent. 91% van de respondenten antwoorden ontkennend op de vraag: Ik kan elke leerling voldoende aandacht geven! Er zijn teveel grote klassen, teveel leerlingen die zorg nodig hebb...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Alle Utrechtse basisscholen af van aardgas

Dat streven de gemeente en schoolbesturen SPO Utrecht, KSU en PCOU Willibrord na. Hiertoe worden als eerste twintig schoolgebouwen onderzocht, die op basis van bouwjaar, oppervlakte en type gebouw representatief zijn voor alle Utrechtse basisscholen. Op basis van de bevindingen moet het hele schoolbestand aardgasvrij worden gemaakt . ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
School kan 10.000 euro krijgen voor aanleg van groen schoolplein

Voor scholen die hun schoolpleinen willen ‘vergroenen’ is vanaf nu een miljoen euro beschikbaar. Honderd scholen in Overijssel kunnen elk aanspraak maken op 10.000 euro. Het geld wordt beschikbaar gesteld door de provincie Overijssel. Die heeft, samen met partners in het programma Natuur voor Elkaar, als doel dat alle schoolpleinen in de p...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Ontwikkeling kleuter loopt vertraging op door beeldschermen

Kleuters die veel tijd doorbrengen met een beeldscherm, zoals een iPad, televisie of computer, scoren slechter op ontwikkelingstoetsen dan hun beeldschermloze leeftijdsgenootjes. Sterker nog, de onderzoekers denken dat veel schermtijd een negatieve invloed heeft op de sociale vaardigheden van het kind. Daarnaast worden ook de taal, spraak en b...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Relaxed doen over Cito (Column)

Marleen Oosterink van Cito vertelt dat bij het leerlingvolgsysteem basisschoolleerlingen twee keer per jaar toetsen maken om te kijken of er voldoende groei zit in de kennis van rekenen en taal. Blijft de groei achter, dan kan de leerkracht daar meer aandacht aan besteden. Cito-toetsen zijn een objectieve manier om naar een leerling te kijken ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Regionaal: krimpende so-scholen, groeiende reserves

Sinds 2014 zijn in delen van het land duizenden leerlingen uit het (V)SO en SBO verdwenen. De verantwoordelijke regionale samenwerkingsverbanden zitten door de bank genomen ruim in de financiële reserves. Bijna dertig van de 77 samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs zagen het so sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 harder...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Ouders moeten kinderen voldoende laten bewegen

De grootste verantwoordelijkheid om kinderen voldoende te laten bewegen ligt bij de ouders en niet bij de scholen. Dat kan bij de sportclub zijn, buiten op straat, of op en rond de school, zo staat in de beleidsreactie van minister Slob. Hij wijst erop dat verschillende partijen zich moeten zich inspannen om het voor kinderen zo makkelijk moge...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Slob benadrukt dat Cito geen kleutertoets ontwikkelt

Met de ontwikkeling van het instrument ‘Kleuter in beeld’ werkt het Cito niet aan een kleutertoets. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer.Er zou sprake zijn van de ontwikkeling van een observatie-instrument dat scholen kúnnen gaan gebruiken om een beeld te krijgen van de vorderingen van kleuters. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
NOT2019 inspireert met nieuwste snufjes uit het onderwijs

Bezoekers waardeerden de beurs als geheel met een 7,8. Uit deze editie van de NOT bleek dat het onderwijs van de toekomst alomvattend, holistisch en interactief is. Er werd volop ruimte gemaakt voor digitalisering, bewegend leren en blended leren. In de gymzaal van de toekomst gooiden leerlingen ballen terwíjl ze wiskundesommen maken. En er w...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Leraren haken af om parkeergeld

Heel wat basis- en middelbare scholen in Utrecht hebben grote moeite met het aantrekken van nieuwe docenten vanwege de torenhoge parkeerkosten in de stad. Dat blijkt uit een onderzoek van de VVD. Een juf die haar auto in Tuinwijk neerzet betaalt 2,93 euro per uur. Een dagkaart kost 20,59 euro. Deze gaat pas vanaf 09.00 uur gelden. Een basissch...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Zoeken naar en vergelijken van afscheidsmusicals, eindfilms en afscheidstoneel

Leerkrachten van groep 8 gaan of zijn al op zoek naar een afscheidsmusical of eindfilm voor het afscheid van hun leerlingen later dit jaar. Musical op School helpt leerkrachten bij het vinden van een geschikte afscheidsmusical of eindfilm. Nieuw is de categorie 'afscheidstoneel'. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Leerlingen onder stress: direct onderwijs geven of even wachten?

Kunnen gestreste leerlingen in een instelling direct onderwijs krijgen, of is het beter als ze het eerst rustig aan doen?kennis

tool voorbeeld
Hoe los je effectief leerachterstanden op in het leerwegondersteu...

Wat zijn effectieve aanpakken van leerachterstanden in het leerwegondersteunend onderwijs?kennis

tool voorbeeld
Wisselende leerkrachten op een dag: heeft dat invloed op het welb...

Wat is de invloed van het dagelijks werken met meerdere leraren per groep op de ontwikkeling van jonge leerlingen?kennis

tool voorbeeld
Welk effect heeft tutorlezen op de ontwikkeling van technische le...

Welk effect heeft tutorlezen op de ontwikkeling van technische leesvaardigheid?kennis

tool voorbeeld
School-Wide Positive Behavior Support: effectief?

Bevordert de inzet van School-Wide Positive Behavior Support het studiesucces van studenten in het mbo?kennis

tool voorbeeld
Mag je een vervelende leerling in de nek pakken?

Bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs onderscheiden ze allereerst functioneel fysiek contact en regulerend fysiek contact. Bij regulerend fysiek contact is het allemaal ingewikkelder. Dat is in het algemeen toegestaan mits dit 'proportioneel en noodzakelijk' is. Noodzakelijk is het alleen als er sprake is van een onhoudbare en onveilig...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Hoe minder flexibel het onderwijs, hoe groter de leesachterstand van jongens

Gestandaardiseerd onderwijs heeft een negatievere invloed op de leesvaardigheid van jongens dan van meisjes. Dat blijkt uit onderzoek onder bijna anderhalf miljoen 15-jarigen in 37 landen. Jongens hebben in alle onderzochte landen een slechtere leesvaardigheid dan meisjes. Ook in Nederland is het verschil tussen jongens en meisjes relatief kle...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Beter gewicht en voedingsgedrag en minder conflicten op Gezonde Basisschool

Kinderen hebben een gezonder gewicht en voedingsgedrag, en er zijn minder conflicten. Dit zijn enkele conclusies uit een onderzoek onder 1.676 kinderen over de eerste twee jaar van de Gezonde Basisschool van de Toekomst. Op de Beweegscholen hebben kinderen een gezonder gewicht en zijn er minder conflicten. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Tante Roosje

Deze educatieve site - voor PO en VO - is gebaseerd op het verhaal van de joodse Roosje Glaser zoals beschreven door haar neef Paul Glaser in Dansen met de vijand. Het oorlogsgeheim van tante Roosje. Aan de hand van uniek bronmateriaal komen de leerlingen op een vernieuwende wijze in aanraking met de Shoah. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Het hele speciaal basisonderwijs naar vier dagen

Geen leerkrachten, geen invallers en geen mogelijkheden om groepen op te delen: het lerarentekort in het speciaal basisonderwijs neemt dramatische vormen aan. Dat blijkt uit interviews met schooldirecteuren in het maart-nummer van het Onderwijsblad. “Misschien is een vierdaagse schoolweek voor het hele speciaal basisonderwijs een oplossingleerkrachten-3-8

tool voorbeeld
De waarde en beperkingen van woordenlijsten voor de kleuterklas

Werk je bewust aan woordenschat? En vind je het ook zo moeilijk om goede doelwoorden te kiezen? Ik geef je gelijk. Woorden selecteren is moeilijk, maar tegelijk ontzettend belangrijk, want de keuze van de doelwoorden […] ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Slob ziet maatregelen voor onafhankelijk toezicht passend onderwijs als 'een goede inzet'

Minister Slob vindt de maatregelen van de PO-Raad en VO-raad voor onafhankelijk(er) toezicht bij samenwerkingsverbanden 'een goede inzet'. Wel wil hij nadere afspraken maken over het tijdspad waarbinnen resultaten moeten zijn behaald en over de wijze van monitoring. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid een reconstructie

Komend schooljaar gaat een nieuwe bekostigingssystematiek in voor het tegengaan van onderwijsachterstanden. Na tien jaar lobbywerk is de PO-Raad blij dat de nieuwe regeling eindelijk rond is. Zij maakt zich echter ook zorgen om de gevolgen voor leerlingen op de scholen waar het budget fors afneemt, soms zelfs gehalveerd wordt. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Scholen in Rijssen gaan vloggen in strijd tegen het lerarentekort

Het negativisme doorbreken en zo meer mensen verleiden tot een baan in het onderwijs. Leerkrachten van de basisscholen van het Prot. Chr. Primair Onderwijs in Rijssen gaan vloggen in de strijd tegen het lerarentekort. Door samen met de kinderen te laten zien hoe leuk en mooi lesgeven kan zijn, hopen de scholen meer mensen over de streep te tr...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Een agressieve docent verliest altijd

Onderwijsassistent Gerrit Keeman pakte een zeer vervelende leerling bij zijn nekvel en zit nu thuis. Hoe ver mag een leraar gaan? ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
We wilden geschiedenis weer interessant maken

Het boek met de titel Vet Oud! De Gouden Eeuw is het vijfde deel van een serie. Elk boek heeft een aantal verhalen over een bepaalde periode uit de geschiedenis. We behandelen thema's als wanneer is iemand een held en wanneer een schurk? Wat weten we van slavernij? En hoe werkt dat tegenwoordig door op onze samenleving? Dat zijn actuele thema'...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Tweede Kamer: Lerarentekort is het grootste probleem in het onderwijs en er moet meer gebeuren

Beide bewindslieden waren eensgezind met de Kamer dat de trend dat steeds vaker leraren via uitzendbureaus worden ingezet, onwenselijk is, hoewel soms onvermijdelijk voor een school. In de aanvraag voor de subsidieregeling regionale aanpak van het lerarentekort moeten hier in de regio ook afspraken over gemaakt worden. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Bieb debuteert met Voorleesexpress

De bibliotheek heeft een nieuw initiatief opgepakt om kinderen met een taalachterstand te helpen: de VoorleesExpress. De bedoeling van het landelijke idee is om meer kinderen via voorlezen in aanraking te laten komen met de Nederlandse taal. Het aantal kinderen dat het Nederlands niet machtig is, moet daardoor worden teruggedrongen. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Hoge werkdruk? Leen een docent van de middelbare school

De uitwisseling is onderdeel van het ‘Povo-project’ waar tot dusver vijf Rotterdamse basisscholen aan meedoen. Sinds dit schooljaar ontvangen de scholen een aantal uur per week vakdocenten uit het middelbaar onderwijs die bijvoorbeeld Engels, burgerschap of kunstles geven. Het is een win-winsituatie, vindt initiatiefnemer Hermen Blok (34),...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Reuverse Leraar van het Jaar 2019

Anouk Huijs uit Reuver is uitgeroepen tot Leraar van het Jaar 2019 voor het basisonderwijs. Ze kreeg de prijs zaterdag op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling in de Utrechtse Jaarbeurs uit handen van minister Arie Slob. Volgens Omroep Venlo is Huijs werkzaam op basisschool Natuurlijk! in Blerick. Ze geeft daar les aan groep 2/3. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Dyslexie en Dyscalculie vroegtijdig signaleren en begeleiden in het basisonderwijs 11 maart

Het lezen, spellen en rekenen kost veel tijd en er worden veel fouten gemaakt. Het is belangrijk om lees- en spellingproblemen/dyslexie en rekenproblemen/dyscalculie vroegtijdig te signaleren. Hoe eerder een kind de juiste begeleiding krijgt, hoe beter het is. De ernst van de problemen kan hierdoor verminderen en de leerling kan beter meekomen...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Scholenstrijd: Meer dan alleen maar proefjes doen op open dag

Het is de maand van de open dagen in scholenland en dat gaat er tegenwoordig anders aan toe dan voorheen. Met bloggers, vloggers en zelfs eigen soapseries trachten scholen voor voortgezet onderwijs toekomstige brugklassers voor zich te winnen. Met succes. Het AD nam een kijkje op twee vooruitstrevende Haagse scholen. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Leraren van het Jaar 2019 bekend

Na maanden voorbereiding en selectie zijn zaterdag 26 januari de vier leraren van het jaar 2019 bekendgemaakt op de NOT in Utrecht. De 12 genomineerden werden gekozen uit een voorselectie van 40 voorgedragen leraren. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Met Alle Respect! is de plek voor inspiratie, oefening en verdieping over sociale veiligheid in het onderwijs

Ontmoet en ga in gesprek met andere onderwijsprofessionals die zich net als u inzetten voor een sociaal veilig schoolklimaat. Laat u inspireren door deskundige sprekers met ondersteuning van acteurs. Volg leerzame workshops en ontmoet collega’s bij de verhalentafels en op het kennisplein. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Column: Leraar zijn is de mooiste baan van de wereld

Wees liever realistisch. Ja, het is een zware, veeleisende baan, maar als je er goed in bent is het zinvol en bevredigend werk. Daar lees ik weinig over. Over hoe leuk en vervullend het is om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen, ze hun talenten te laten ontdekken en de wereld te ontsluiten. Een basis te leggen voor een heel leven. D...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Er is zoveel meer dan predicaat excellent

Dé manier om leerlingen aan te trekken, innovatief te blijven, voorop te lopen. Dat houdt het predicaat excellent in, sinds 2012 uitgegeven door de Onderwijsinspectie. In de regio Haaglanden lijkt er nauwelijks nog interesse voor deze eretitel.'Het feit dat mijn school een 100 procent score heeft van leerlingen en ouders op het gebied van vei...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Aanpak lerarentekort: Lesgeven moet aantrekkelijker worden

Educatieve centra waar kinderen vijf dagen per week, vijftig weken per jaar van 7 tot 7 terecht kunnen voor zorg, (passend) onderwijs, sport, cultuur en kinderopvang. Dat is één van de vernieuwingen waarmee het Zeeuwse onderwijsveld het lerarentekort te lijf wil gaan. Lesgeven is leuk, maar in de media worden vooral de negatieve kanten belic...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
De veelzijdigheid van dyslexie

Nederlandse kinderen met dyslexie ondervinden niet alleen problemen bij het leren lezen en schrijven in hun moedertaal, maar ook in een vreemde taal. Toch gaat het leren van Engels ze iets makkelijker af dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van Ellie van Setten die deze maand promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Tweede Kamer op zoek naar geld voor leraren

Wordt er voldoende gedaan door het kabinet om het lerarentekort aan te pakken? Nee, zeggen zowel coalitie- als oppositiepartijen in een debat in de Tweede Kamer. Maar het ontbreekt minister Slob aan geld om andere maatregelen uit te rollen of de salarissen van personeel in het primair onderwijs verder te verhogen, zegt hij. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Bezetting basisschool Windroos in Deventer om sluiting te voorkomen

In de schoolhal slepen moeders allerhande voedingsmiddelen naar binnen. In de gymzaal keten de kinderen op de veldbedjes en in de klimrekken. De computers worden aangesloten voor Fortnite. De telefoons en tablets zijn volgeladen. Zo’n zestig ouders en kinderen van basisschool de Windroos bezetten de gymzaal in een ultieme poging hun school o...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Vierdaagse schoolweek mag alleen als noodoplossing

Structurele invoering van de vierdaagse schoolweek mag niet. Wel mogen scholen voor de groepen 3 tot en met 8 maximaal zeven keer per jaar een dag uitroosteren. Dat herhaalt onderwijsminister Slob in antwoord op Kamervragen.De handreiking gaat ook in op andere maatregelen. Voorbeeld daarvan is het inzetten van zij-instromers, leraren in opleid...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Kunstenaars als invaldocent: 'Meester, kunt u vaker ziek zijn?'

Geen leraar te vinden? Als oplossing voor het nijpende lerarentekort zetten Amsterdamse basisscholen niet-bevoegde kunstenaars, filosofen, yogadocenten en andere creatievelingen voor de klas. 'Ze zijn superenthousiast.' De kinderen leren vaardigheden die ze heel leuk vinden en waarmee ze normaal gesproken niet snel in aanraking komen." ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Bredere inzetbaarheid zou scholieren naar pabo trekken

Scholieren zouden meer interesse hebben om een pabo-opleiding te gaan doen, als ze daarmee breder inzetbaar zouden zijn. Dat ze ook kunnen lesgeven in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld. Uit het onderzoek blijkt ook dat het huidige imago, salaris en carrièreperspectief van de onderwijzer negatief werken op de keuze voor d...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Ministers zien lichtpuntjes bij oplossen lerarentekort

Ruim honderd mensen die hun werk niet meer leuk vonden zijn teruggekeerd in het onderwijs, zegt hij: de zogenoemde herintreders. Daarnaast zijn 340 leraren die thuis zaten of een uitkering hadden, weer aan het werk gegaan. In 2018 kozen door de subsidie voor zij-instromers 918 mensen voor het onderwijs. Er wordt hard gewerkt om de zog. 'stille...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Scholen nodigen minister Slob uit in Hilversum

Via ons programma EcoSchools werken teams op scholen met leerlingen aan het verduurzamen van hun school en omgeving. Dit laten we aan u zien’, meldt de uitnodiging. Maar: ’Het verduurzamen en fris maken van een monumentaal pand is echter een aanzienlijke uitdaging, zeker binnen de beschikbare middelen.' ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Scholen doen te weinig aan klimaatverandering

Volgens hoogleraar Arjen Wals bereiden scholen hun leerlingen onvoldoende voor op klimaatverandering en de omslag naar duurzame energie. Hoe leer je de jeugd van tegenwoordig wél met deze uitdagingen om te gaan?Laat kinderen meer actief en handelingsgericht leren. Zoek bijvoorbeeld samen uit hoe je groene schoolpleinen kunt aanleggen of zonne...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Commentaar: Stevige inzet is nodig bij lerarentekort

De griepepidemie is al enige weken gaande en dan is het een bijna jaarlijks terugkerend fenomeen: nieuwsberichten over de (stijgende) moeite die schoolbesturen in het basisonderwijs moeten doen om vervangers te vinden voor zieke leerkrachten. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
'Buitengewoon Onderwijs' door unieke samenwerking

SBO De Akker en SO De Rank uit Sliedrecht werken samen met Stg Zorgboeren Zuid-Holland om 'Buitengewoon Onderwijs' te bieden. Dit traject gaat van start als pilot en heeft als doel om uitval van leerlingen in het onderwijs te voorkomen en uitgevallen leerlingen weer terug te laten keren naar het onderwijs. De leerlingen volgen onderwijs,alleen...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Hogescholen hard bezig om meer leraren voor de klas te krijgen

Pabo’s en hbo-lerarenopleidingen werken met scholen en andere partners samen om meer leraren voor de klas te krijgen. Een belangrijke ontwikkeling is de forse uitbreiding van het opleidingsaanbod om meer doelgroepen te interesseren. Dit meldt Vereniging Hogescholen. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Lerarenbeleid en lerarentekort: kijk verder dan vier jaar vooruit

In aanloop naar het debat over leraren vraagt de PO-Raad de Tweede Kamer in te zetten op consistent beleid en duurzame oplossingen voor het lerarentekort. Het is noodzakelijk de bekostiging te verbeteren om het verschil in salaris met het voortgezet onderwijs te kunnen overbruggen. Daarnaast is het van belang de regioaanpak lerarentekort te pr...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Het belang van breuken: 'We hebben er iedere dag mee te maken'

Experts slaan alarm. "Gevoel met getallen gaat later altijd plezier opleveren."Wiskundeleraar Leroy Soesman ziet het advies niet zitten. "Op de middelbare school werken leerlingen bij wiskunde A en B met formules, kennis van breuken is daarbij onmisbaar. En als je breuken vroeg aanleert, is dat goed voor de intuïtie. Dat maakt dingen makkelij...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Geen rekenles, maar darten voor leerlingen in Bunschoten

Ondertussen hebben ze in Bunschoten iets heel handigs bedacht om de jongste leerlingen te laten kennismaken met optellen en aftrekken. Namelijk: darten. Dat is een van de populairste sporten in het dorp. Dartvereniging Double Bull Spakenburg besloot om basisschoolleerlingen doordeweeks te laten komen. Ze steken er wat van op als ze hun scores ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
CDA Den Haag bezorgd over stijging leerlingen

Ondanks maatregelen die de gemeente heeft genomen om wachtlijsten voor basisscholen tegen te gaan, krijgen verschillende scholen meer aanmeldingen dan ze plaatsen hebben. De CDA-fractie wil de garantie krijgen dat ook in de toekomst elk kind basisonderwijs kan volgen op een school in de buurt. Veel scholen hebben nu al een leerlingenplafond, e...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Verzoek instandhouding scholen primair onderwijs voor 1 februari 2019

DUO stuurt ieder jaar in december brieven aan schoolbesturen van te kleine basisscholen. Als de school in drie achtereenvolgende schooljaren minder leerlingen dan de opheffingsnorm heeft, dan vraagt DUO wat het schoolbestuur gaat doen. Dat dient vóór 1 februari 2019 aan DUO gemeld te worden. Deze datum is cruciaal voor de instandhouding. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Leraren over curriculumplannen: Mooi dat er meer samenhang komt

125 leraren en 18 schoolleiders werken al maanden hard aan het vernieuwen van het curriculum. Om hiervoor feedback op te halen bij andere leraren, organiseerden Stichting Proominent, SKOVV en Stichting CNS Ede voor hun scholen een feedbackmiddag. ,,Het is belangrijk dat je kijkt: kan ik er iets mee in de klas?'' ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Basisscholen met te hoge ouderbijdrage krijgen geen gemeentesubsidie meer

Amsterdamse basisscholen die meer dan 225 euro aan ouderbijdrage vragen, komen vanaf 1 januari 2020 niet meer in aanmerking voor gemeentelijke subsidies. Het gaat hierbij om geld voor bijvoorbeeld een vakleerkracht, zwemles of een conciërge. Wij vragen een hoge ouderbijdrage om leerlingen extra lessen te kunnen geven in Frans, muziek en creat...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
[EduAd] Een sociaal veilige groep met Kwink

Een sociaal veilige groep? Waarin je verstorend gedrag zoals pesten kunt voorkomen? Probeer deze online methode gratis uit met de hele school. Kwink is praktisch, leuk en altijd actueel. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
ABP in mineur, mogelijk verlaging van pensioenen

Het ziet er niet best uit bij het ABP, dat onder andere de onderwijspensioenen beheert. De ABP-pensioenen hoeven dit jaar nog niet omlaag, maar het is goed mogelijk dat dat de volgende jaren wel zal moeten.Het ABP sloot het jaar af met een beleidsdekkingsgraad van 103,8 procent. Dat is voldoende om de pensioenen in 2019 nog niet te verlagen ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Sbo en speciaal onderwijs groeien met 2000 leerlingen

Het aantal leerlingen in het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs is vorig jaar met in totaal circa 2000 gestegen. Dat meldt onderwijsminister Arie Slob in een brief aan de Tweede Kamer. In beide sectoren gaat het om een toename met ongeveer 1000 leerlingen. Binnen het speciaal onderwijs doet de stijging zich het sterkste voor bij de ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Rekenen met breuken verdwijnt uit het lespakket van de basisschool

Een adviescommissie vindt het lesprogramma overladen en wil in een te herzien curriculum meer aandacht besteden aan rekenen met kansen. 'Dit eruit halen is belachelijk', zegt rekenspecialist Debbie Dussel. Emeritus hoogleraar wiskunde Jan van de Craats vindt het wegvagen van breuken op de basisschool 'volstrekt verwerpelijk'. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Kater Harry staat (in verschillende talen) centraal op Nationale Voorleesdagen

Bijzonder dit jaar is dat drie voorlezers voor het eerst niet alleen in het Nederlands gaan lezen.En dat is belangrijk, vindt schrijfster Saida Benali. Ze las voor in het Arabisch tijdens het Voorleesontbijt, waarmee de Nationale Voorleesdagen beginnen. Als je op zoek gaat naar je roots, kom je al gauw uit bij taal. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Tweede Kamer: Kinderen moeten gewoon breuken leren

Kinderen op de basisschool moeten bij het rekenonderwijs gewoon breuken blijven leren, vindt de Tweede Kamer. Het idee om dit onderdeel uit de rekenlessen te schrappen noemt CU-Kamerlid Bruins ’onzalig’. Ook coalitiepartijen VVD, CDA en D66 verwachten dat er door het breukenplan een streep wordt gezet. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Vragen en antwoorden over het (niet doorgaan van) de centrale adaptieve eindtoets

Het besluit van minister Arie Slob om de adaptieve centrale eindtoets dit jaar niet beschikbaar te stellen, heeft geleid tot veel vragen van scholen en ouders. Op aandringen en met input van de PO-Raad zijn op de website van het College voor Toetsen en Examens onlangs veelgestelde vragen en antwoorden gepubliceerd. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
PvdA: Bonus voor leraren van achterstandskinderen

Leraren die lesgeven aan kinderen met een achterstand moeten extra beloond worden. Die oproep doet Kamerlid Kirsten van den Hul aan minister Arie Slob. Een financiële prikkel moet voorkomen dat die kinderen extra hard geraakt worden door het tekort aan leerkrachten. Minister Slob zou dan ook extra geld moeten vrijmaken voor de gehele onderwij...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Duizenden ervaringen op vertelpunt passend onderwijs

Er zijn tot nu toe 3100 ervaringen verzameld op het online ‘vertelpunt’ waar iedereen zijn verhaal kwijt kan over passend onderwijs. Dat staat in een brief van onderwijsminister Arie Slob aan de Tweede Kamer. Leerlingen, ouders en professionals in en rondom de school kunnen hun ervaringen delen over situaties die te maken hebben met (passe...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
AOb-onderwijsdebat: Sluit een pact tegen het lerarentekort

Vier politieke partijen – D66, VVD, GroenLinks en de PvdA – gaven tijdens het onderwijsdebat aan een pact te willen sluiten: een langetermijnplan dat de werkdruk en het lerarentekort aanpakt en dat een aantal kabinetsperiodes overstijgt. Hoeveel geld ze aan zo’n pact willen hangen en waar geld naar toe zou moeten gaan bleef pijnlijk ondu...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
[EduAd] Een feest voor groep 8 met afscheidsmusical De Feestplaneet

Professor Snorremans leidt groep 8 rond in raket De Tierelier. Met Astronaut Noud en zijn team bereidt hij hun reis voor naar een geheime bestemming. Goed opletten en niet op de rode knop drukken, waarschuwt de Professor. Maar pizzakoerier Scooter zet zijn bestelling op... de rode knop! O nee! ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Week van Vergeten Kind: aandacht voor doorplaatsen

De Week van Het Vergeten Kind, die 29 januari begint, vraagt aandacht voor uithuisgeplaatste kinderen en de doorplaatsingen waarmee zij te maken krijgen. 'Een meisje twintig keer doorplaatsen mag niet gebeuren. Maar niet alle doorplaatsingen zijn per definitie slecht.'In Nederland waren in 2017 46.000 kinderen voor kortere of langere tijd uit...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Lesgeven op leerpleinen: breek uit de klas

Scholen die het klassikale onderwijs doorbreken en overstappen op groepsoverstijgende units en leerpleinen, zien veel voordelen. Maar bedenk vooraf heel goed waar je aan begint, zeggen ervaringsdeskundigen. Zonder samenwerking, structuur en draagvlak wordt het een fiasco. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Jongeren mijden pabo om salaris, imago en carriereperspectief

Scholieren en studenten mijden de pabo om het salaris, het carrièreperspectief en het imago van leraren. De Tweede Kamer bespreekt vandaag in een speciaal overleg over het lerarentekort die uitkomst van een onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Kinderen voeren actie omdat basisschool moet sluiten

Flink balen voor leerlingen van basisschool de Windroos in Deventer. Hun school moet waarschijnlijk dicht, omdat er te weinig leerlingen op zitten. De kinderen voeren daarom actie; ze verzamelen handtekeningen, schrijven brieven en maken posters. In Amsterdam moet een basisschool minstens 195 leerlingen hebben. In sommige kleine dorpen mogen s...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
NOT van start: minister Slob deelt carrierezorg jongeren op stand CNV Onderwijs

Basisschoolleerkracht en CNV Onderwijs-lid Arianne van Os kaartte bij minister Slob aan dat er te weinig carrièreperspectief is voor jonge leraren in het onderwijs. De bewindsman deelde haar zorg. Terwijl dat zo belangrijk is om het onderwijs aantrekkelijk te houden voor de huidige leraren en nieuwe mensen te werven. Ook pleitte ze voor meer ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Weblog Juryvoorzitter Dorothee van Kammen: Een moedige en excellente school

Gejuich van ruim driehonderd kinderen in de hal van basisschool Wereldwijs, de school in Amsterdam ZO waar werken veel verder gaat dan het geven van onderwijs, met een super gemengde leerlingpopulatie: kinderen uit arme en rijke gezinnen, ouders die hebben doorgeleerd of daar de kans niet voor hebben gehad, kinderen die gevlucht zijn, kinderen...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Grote problemen voor school voor speciaal basisonderwijs in Tegelen

SBO De Lings in Tegelen heeft in één week tijd al vier klassen naar huis moeten sturen, vanwege ziekte van leerkrachten. Niet iedereen kan vervangen in het speciaal onderwijs. De druk op de leerkracht om zich niet ziek te melden is echt heel hoog. De leerkracht die gisteren ziek was, is vandaag weer komen werken. Maar de vraag is, of dat wel...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Slechts 1 excellente school in regio Haaglanden

Het Rijnlands Lyceum in Wassenaar is de enige school in de regio Haaglanden die door het Inspectie van het Onderwijs is uitgeroepen tot ‘excellente school’. Rotterdam is in Nederland koploper met de meeste excellente scholen. Maar liefst negen scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs kregen het predicaat Excellente School 2018 ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Op deze excellente school zitten doof en horend samen in een klas

Dove kinderen in de klas, gewoon tussen kinderen die wel kunnen horen, dat kan best. Basisschool De Bolster kreeg voor haar aanpak het officiële predicaat ‘excellent’. In groep 8 hebben acht dove kinderen les, op de hele Bolster 22.De eerste drie dove leerlingen van de Bolster zitten inmiddels al op het VO en volgens directeur Maaike Lauw...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Tien uur extra les vraagt veel van scholen Rotterdam-Zuid

Het nieuws dat leerlingen van basisscholen op Rotterdam-Zuid binnenkort tien uur langer per week naar school moeten, wordt met gemengde gevoelens ontvangen. De directeur van de basisschool Nelson Mandela in Rotterdam-Feijenoord vindt de extra uren prima, maar zegt ook dat de leraren daar geen tijd voor hebben. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Nederlanders lezen voor tijdens Het Nationale Voorleesontbijt

Vanmorgen zijn De Nationale Voorleesdagen feestelijk van start gegaan met Het Nationale Voorleesontbijt. In bibliotheken, basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven door het hele land werd voorgelezen aan peuters en kleuters uit het Prentenboek van het Jaar 2019 "Een huis voor Harry". ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Het thema van de Koningsspelen is dit jaar water drinken

Op een basisschool in Voorburg is vandaag de inschrijving geopend voor de Koningsspelen 2019. De Koningsspelen zijn een sportief feest, dit jaar op vrijdag 12 april, voor alle basisschoolleerlingen in Nederland en in het Caribisch gebied. Thema van deze zevende editie is ‘water drinken’. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
10 misverstanden over gepersonaliseerd onderwijs

Veel scholen zijn bezig met een beweging naar gepersonaliseerd onderwijs. In dit artikel worden 10 misverstanden over gepersonaliseerd onderwijs uit de wereld geholpen.verdieping

tool voorbeeld
Welke kenmerken van kinderen en hun thuissituatie zijn leerbevor...

Welke kenmerken van kinderen en hun thuissituatie zijn leerbevorderend?kennis

tool voorbeeld
Wat zijn de opbrengsten van vakintegratie?

Wat zijn de opbrengsten van vakintegratie? Leren leerlingen beter als vakken worden samengevoegd?kennis

tool voorbeeld
Mbo-studenten met dyslexie: welke ondersteuning helpt?

Hoe kunnen mbo-studenten met dyslexie het beste worden ondersteund?kennis

tool voorbeeld
Participeren in een leernetwerk: goed voor ontwkkeling van prakti...

Draagt deelname aan een leernetwerk bij aan de stuurkracht of professional agency van praktijkbegeleiders (in de verpleegkunde)?kennis

tool voorbeeld
Vraag een leerling niet om een breuk te vermenigvuldigen

Het niveau van het basis- en voortgezet onderwijs in met name rekenen en taal daalt de afgelopen twintig jaar, concludeerde de Inspectie van het Onderwijs afgelopen jaar. De ongelijkheid tussen scholen groeit in Nederland. Vooral de topprestaties worden minder.Ook in Nederland zakken de prestaties van vooral middelbare scholieren in internatio...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Excellente scholen

Het traject Excellente Scholen is in 2012 gestart. Sinds die tijd ontvingen ieder jaar vele scholen het predicaat Excellente School. Bekijk de excellentieprofielen van de Excellente scholen en de regionale spreiding. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Denk niet: Help, daar heb je er weer een!

Goede samenwerking tussen ouders en school bevordert de ontwikkeling, het welbevinden én het schoolsucces van kinderen. Hoe geef je ouderbetrokkenheid op een positieve manier vorm? Een dubbelinterview met Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad en Lobke Vlaming, directeur van Ouders & Onderwijs in het kader van de campagne ‘Samen zijn w...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Verkeerslabel voor cbs De Hochte

Cbs De Höchte in Alteveer is herijkt voor het Gronings Verkeersveiligheidslabel. Dit is een kwaliteitskeurmerk dat wordt toegekend aan scholen die zich sterk maken voor verkeersveiligheid in en om de school. De school is opnieuw beoordeeld en voldoet nog steeds aan de normen voor een ‘verkeersveilige school’. De school krijgt als beloning...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Digitalisering: Brugklassers Reggesteyn Nijverdal en Rijssen krijgen allemaal laptop

Alle brugklasleerlingen van de christelijke scholengemeenschap Reggesteyn krijgen met ingang van volgend schooljaar een laptop. Ouders van de kinderen hoeven hiervoor geen extra bijdrage te betalen. Wij geloven in kansengelijkheid en daarom willen we de ouderbijdrage laag houden. En voor leermiddelen dus ‘gewoon’ geen extra kosten. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Geen 'excellente scholen' in de provincie Flevoland

Onder de bijna tachtig scholen die maandag onderscheiden zijn met de titel 'excellente school' is geen enkele school in Flevoland. Het predicaat is drie jaar geldig. Voor basisschool de Ark in Espel en azc-school de Wissel in Luttelgeest is dit het laatste jaar waarin ze de bijzondere titel mogen gebruiken. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Singapore als excursiebestemming voor managers

Singapore is een geliefd reisdoel voor studiereizen van schoolmanagers. Waarom deze keuze wordt gemaakt heb ik nooit echt goed begrepen. Singapore scoort dan weliswaar hoog op de Pisa-ranglijsten en leraren hoeven minder lessen te geven maar daar is zo een beetje alles mee gezegd. Recent bezocht ik ... ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Schrijvers lezen mee op school

Op ongeveer vijftig scholen gaan vanaf maandag (kinderboeken)schrijvers kinderen helpen met taal. Ruim veertig kinderboekenauteurs verbinden zich een half jaar aan een school om daar het leesplezier en de schrijfvaardigheid van leerlingen te vergroten. De negende editie van dit project, De Schoolschrijver, start maandag op een basisschool in A...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
'A Different Day' op twee basisscholen in Leersum

CBS De Schakel en CBS De Hoeksteen starten deze week met 'A Different Day', een speciaal lesprogramma voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen op hun scholen.Alle leerlingen van de groepen 5, 6 en 7 kregen in de laatste maanden van 2018 uitdagende opdrachten aangeboden. Terwijl zij daaraan werkten, werden ze geobserveerd door hun eigen leerkra...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Zorgen bij ouders om verslavende game Fortnite: 'Doodmoe van die continue strijd'

Vier op de tien ouders van kinderen die Fortnite spelen, maakt zich zorgen over het verslavende karakter van de razend populaire game. Dat blijkt uit een enquête van RTL Nieuws. "Het verslavende spel zorgt voor een boel strijd in gezinnen." De gratis game Fortnite is een rage op basis- en middelbare scholen. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Vlag uit bij 79 scholen: drie jaar pronken met eretitel excellent

Nog eens 79 scholen in Nederland krijgen vandaag te horen dat ze de komende drie jaar de eretitel 'excellent' mogen voeren. Het gaat om 22 basisscholen, 45 middelbare scholen en 12 scholen voor speciaal onderwijs. Het totaal aantal uitblinkende scholen komt hiermee op 191. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Gastcolumn: Bekort hbo met een jaar en schuif geld door naar basisonderwijs

Meer geld voor onderwijs wordt maar al te vaak als oplossing van de problemen beschouwd, maar een goede analyse en reorganisatie van de inrichting van het onderwijs zouden al heel veel geld kunnen opleveren. Zo kan zonder kwaliteitsverlies de studie in het hbo met een jaar verkort worden. De opbrengst uit het hbo kan worden doorgeschoven naar ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
UK: Joden niet eens met lhbt-lessen op scholen

Ultra-orthodoxe joodse leraren en ouders in Engeland waarschuwen dat scholen ondergronds gaan en hun kinderen thuis les krijgen wanneer de overheid doorgaat met het voorlichten over homoseksuele relaties en geslachtsverandering. De Britse overheidsinstantie Ofsted, dat toeziet op onderwijs, vindt dat alle leerlingen bewust moeten worden van lh...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Acht tips voor een ontspannen wisselmoment

Beginnende leerkrachten of collega’s met veel meer ervaring, bijna iedereen worstelt wel eens met de lesovergangen. Belangrijk is dat je je als leerkracht, als leider van de groep, goed voelt bij wat er gebeurt. Acht tips voor betere wisselmomenten van leerkrachtcoach Roelie Zijlstra. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Burgemeester: 'Wij geven verhaal Bram Grisnigt door met scholenproject'

Met het scholenproject wordt de boodschap van Bram Grisnigt uitgedragen. Het project bestaat uit verschillende onderdelen. Allereerst krijgt iedere school een eigen exemplaar van 'De spion van oranje'. Bram is een held uit Hoogerheide die een enorm bijzonder verhaal heeft. Dat boek geeft bovendien mooie handvatten aan de scholen om het verhaal...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Kwintessens en het College voor de Rechten van de Mens lanceren gratis lesmateriaal voor burgerschap en mensenrechten tijdens de NOT

Het thema van de NOT 2019 is ‘Voor beter onderwijs’. Hoe kunnen we onze leerkrachten helpen met beter onderwijs? Burgerschap en mensenrechten spelen hierbij een belangrijke rol. Kwintessens en het College voor de Rechten van de Mens lanceren tijdens de NOT lesmateriaal voor burgerschap en mensenrechten. Gratis te gebruiken voor alle basiss...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Top Tien Onderwijsboeken 2018

Wat zijn de populairste onderwijsboeken van 2018? Het is dit jaar weer een mooie mix van boeken boordevol onderwijsinspiratie. samenvatting

tool voorbeeld
Helpt een huiswerkplanner?

Maken leerlingen vaker en beter hun huiswerk, als ze dit plannen in een eigen agenda of huiswerkplanner? kennis

tool voorbeeld
Een volledig stenen schoolplein is niet meer van deze tijd!

Daarom heeft de provincie Gelderland op 1 december 2018 een subsidieregeling voor het aanleggen van groene schoolpleinen geopend. Meer kinderen die natuur kunnen beleven en ontdekken, betere afwatering, minder verhitting en meer biodiversiteit is het doel. Met de subsidieregeling groene schoolpleinen wil de provincie Gelderland scholen helpen ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
De kwaliteit van het onderwijs moet omhoog, maar hoe? [Opinie]

Hoe krijgen we het voor elkaar dat dit überhaupt een thema wordt, op de agenda staat, prioriteit krijgt? Wie wel eens met onderwijsmensen praat, komt erachter dat een analyse als die van Camps althans in de bestuurskamers wel wordt gedeeld, ook bij werknemersvertegenwoordigers. Ook daar klinkt op sommige plekken: groot onderhoud is nodig, de ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Gezocht: directeuren primair onderwijs die meedenken over (hun) nieuwe functiebeschrijvingen

Werk je als leidinggevende in het primair onderwijs - van adjunct tot eenpitter en van bovenschools of meerschools directeur tot directeur van een IKC of samenwerkingsverband - en wil je meedenken over nieuwe functiebeschrijvingen in jouw beroepsgroep? Schrijf je dan in voor een van de bijeenkomsten van de onderwijsvakbonden en PO-Raad in febr...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Werkdrukgeld verdampt door lerarentekort

Geld tegen werkdruk: dat was het resultaat van de eerste stakingen in het primair onderwijs. Maar waar het lerarentekort al grote impact heeft blijven deze euro’s geregeld op de plank liggen, omdat er geen onderwijspersoneel te vinden is. En als het de school wel lukt een extra kracht aan te stellen, is die persoon vaak druk met vervangingsb...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
NNO brengt klassieke muziek naar kleuters op scholen

Het Noord Nederlands Orkest is begonnen met een serie concerten voor kleuters. Vier muzikanten en een presentatrice treden op op basisscholen in Leeuwarden. Daar spelen ze het stuk 'Carnaval des Animaux'. Het eerste concert was voor de kinderen van basisschool De Sprong in Techum, in Leeuwarden. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Minister Slob en meester Sander openen NOT 2019

De sleutel voor beter onderwijs ligt vanaf 22 januari in Utrecht, waar Minister Slob, André Kuipers en Meester Sander samen de NOT 2019 openen. Om 9.45 uur zullen minister Slob en André Kuipers, onder leiding van Meester Sander, hun visie geven op het onderwijs vanuit de SPACEBUZZ. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Deventer, Apeldoorn en Zutphen in gevarenzone door lerarentekort

Basisscholen in de Stedendriehoek en Noordwest-Veluwe kunnen over tien jaar honderden vacatures niet invullen als hier niet snel iets aan wordt gedaan. Dat blijkt uit een actuele prognose die in opdracht van het ministerie van onderwijs is opgesteld door onderzoeksbureau CentERdata. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Onderwijsprijs voor Nieuweschool in Panningen

Nieuweschool in Panningen heeft de Onderwijsprijs Limburg 2017-2019 gewonnen in de categorie basisonderwijs. De school won omdat het team in staat is alle kinderen onderwijs op maat te geven. 40% van de kinderen die op Nieuweschool zitten, zijn zij-instromers omdat het onderwijs op de andere scholen niet passend was of omdat de (getraumatiseer...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
De basisschool houdt nu nog slechts pseudopauzes

Voor het eten en drinken is maximaal 15 minuten ingepland – de resterende 15 minuten worden besteed aan buitenspelen - en bij veel scholen staat de televisie dan aan. Sommige scholen gaan nog verder en vermengen de pauze met hun verplichte onderwijstijd, door een kringgesprek te voeren, school TV te kijken of voor te lezen uit een boek. Dat ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Schoolklas uit Zuidlaren mag kunsten vertonen op Italiaans muziekfestival

De leerlingen uit de zogenaamde blazersklas (basisschool De Schuthoek) mogen naar Italië, waar zij meedoen aan het Europese Yamaha Blazersklas Festival.Een blazersklas is bedoeld om kinderen kennis te laten maken met muziek door middel van blaasinstrumenten. Het is een initiatief van Muziekvereniging Erica, in samenwerking met de instrumenten...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Topambtenaar dringt aan op actieplan voor beter onderwijs

Voor meer economische groei op de lange termijn is een breed en ambitieus actieplan nodig voor beter en toekomstbestendig onderwijs. Hij wijst erop dat de gemiddelde resultaten van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs geleidelijk afnemen, dat toptalent zich minder goed ontwikkelt en dat de kwaliteitsverschillen tussen scholen toene...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Actief gebruik sociale media bevordert schrijfvaardigheid

Veel chatten op Whatsapp of tweeten zorgt er niet voor dat jongeren slechter schrijven op school. Juist een actief gebruik van sociale media waarbij leerlingen zelf berichten bedenken en schrijven, zorgt ervoor dat ze op school minder schrijffouten maken. Een passief gebruik van sociale media, heeft juist geen goede invloed op de schoolteksten...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Door vrijwillige ouderbijdrage een rijker onderwijsaanbod

Kamerleden Westerveld (GroenLinks) en Kwint (SP) maken zich zorgen over de stijgende schoolkosten die segregatie en kansenongelijkheid in de hand zouden werken. Volgens minister Slob echter kan de vrijwillige ouderbijdrage leiden tot een rijker onderwijsaanbod. Slob laat weten dat de ouderbijdrage in het PO inderdaad is gestegen sinds 2000, va...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Zeven alternatieven voor de vinger opsteken

“Het mag losser,” zegt Ellen Emonds, voormalig leerkracht van het jaar en inmiddels werkzaam als leerkrachtbegeleider. Hij schafte destijds de vinger af. Omdat het kinderen in de wachtstand zet. Omdat het vaak dezelfde leerlingen zijn die de beurt krijgen. En omdat het te weinig informatie geeft over in hoeverre de instructie bij de hele g...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Vrij lezen: welk effect heeft dat op het leerklimaat?

Wat is het effect van vrij lezen in de les op het leerklimaat in de klas (op het mbo)?kennis

tool voorbeeld
Kabinet: De lerarentekorten blijven oplopen

De ministers Van Engelshoven en Slob schrijven aan de Tweede Kamer dat ze zorgen houden over de vraag of er in de nabije toekomst voldoende leraren zijn om kwalitatief goed onderwijs te blijven geven.Vooral in het primair onderwijs is de situatie nijpend. In het afgelopen schooljaar steeg het aantal vacatures dat na drie maanden niet was vervu...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Zo vind je de beste middelbare school voor je achtstegroeper

Het keuzecircus is weer begonnen: dringen tijdens open dagen en dan maar hopen op een gunstige loting. Hoe vind je met je achtstegroeper de beste middelbare school? Experts geven raad. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Omscholing tot basisschoolleraar kost Vincent 16.000 euro: 'Belachelijk veel geld'

Ondernemer Vincent (50) wil zich laten omscholen tot basisschoolleraar. Maar die opleiding kost hem 8000 euro per studiejaar. De SP noemt zijn situatie 'volkomen idioot'. InHolland in Haarlem bevestigt dat Vincent inderdaad zoveel geld moet betalen. Als je al een bacheloropleiding op zak hebt, dan moet je in plaats van het wettelijke collegege...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Scholen Zaan Primair en Agora vragen subsidie voor bestrijden lerarentekort

Deze schoolbesturen en de gemeente Zaanstad hebben subsidie aangevraagd om maatregelen te nemen tegen het lerarentekort.Voor het opleiden van zij-instromers kunnen regio’s 250.000 euro krijgen. Van de subsidie willen de schoolbesturen meer doen dan alleen extra leerkrachten werven. Ze willen ook investeren in voorschoolse educatie en iets do...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Rotterdam zet in op kansengelijkheid

De gemeente Rotterdam trekt de komende jaren bijna een half miljard euro uit voor kansengelijkheid. ‘De ambitie is om alle Rotterdamse kinderen de beste onderwijskansen te geven. Daarom is gelijke kansen voor elk talent voor mij de kapstok van het Rotterdamse onderwijsbeleid’, zegt onderwijswethouder Said Kasmi (D66). ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Kleinere stapjes voor leerlingen die bij het leren klokkijken moeite hebben met minuten

Op www.klokrekenen.nl kun je nu ook oefenbladen genereren om specifiek minuten voor en/of over het hele en voor en/of over het halve uur te oefenen. Dus kleinere stapjes voor leerlingen die bij het leren klokkijken moeite hebben met ‘minuten’. ...ib-en-rt

tool voorbeeld
Minder last van griepgolf: elk half uur een ander voor de klas

Vanwege het tekort aan invallers ziet het onderwijs de griepgolf met angst en beven tegemoet. Dat geldt niet voor scholen die de omslag maakten naar innovatief lesgeven. „Wij zijn minder kwetsbaar”, zeggen voorbeeldscholen De Huve in Almelo en La Res in Enschede. Ze leggen uit hoe het werkt. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Vwo-leerlingen Marne college geven Engelse les op basisschool

CBS De Bron in Bolsward werd dinsdag bezocht door een groep van 26 leerlingen uit klas 3 VWO van het Marne college. Zij volgen het TweeTalig Onderwijs en gaven Engelse les aan groep 8. In de eerste drie leerjaren is ongeveer de helft van hun vakken Engelstalig.Aan het eind van het derde leerjaar sluiten zij TTO af en doen zij een Cambridge Fir...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Wat zijn adviezen en aandachtspunten voor rekentaal bij jonge ki...

Wat zijn adviezen en aandachtspunten voor rekentaal bij jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis?kennis

tool voorbeeld
Hoe stimuleer je zwakke lezers in groep 3?

Welke interventies stimuleren de technische leesontwikkeling van zwakke lezers in groep 3?kennis

tool voorbeeld
Les in een buitenlokaal: welke invloed heeft dat?

Welke invloed heeft het geven van theorielessen in een buitenlokaal op de leerprestaties en motivatie van vmbo leerlingen?kennis

tool voorbeeld
Onthulling predicaten Excellente School op maandag 21 januari

Op maandag 21 januari wordt bekend welke scholen de komende drie jaar het predicaat Excellente School 2018 mogen dragen. De predicaten worden toegekend door de inspecteur-generaal van het onderwijs op basis van de adviezen van de Jury Excellente Scholen. De uitreiking van de predicaten zal op feestelijke wijze plaatsvinden op de scholen zelf. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Hack-les voor scholieren: 'Ze helpen ouders met goed wachtwoord'

De Nederlandse stichting Hack in the Class is in het leven geroepen om hack-les te geven aan scholieren. Want: zij moeten zich veel bewuster worden van hun eigen online veiligheid. Na onze les helpen ze hun ouders om een goed wachtwoord te maken, vertelt de 28-jarige hacker Stephanie.Want als je weet hoe je wordt gehackt, kun je jezelf er ook ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Meeste ouders steunen stakende leraren

Acht op de tien ouders staan achter de eisen van leraren voor meer salaris en minder werkdruk willen, meldt Ouders & Onderwijs.Uit een peiling blijkt dat de helft van de ouders achter de oproep staat van de Algemene Onderwijsbond aan de mensen in het onderwijs om op 15 maart te gaan staken. Drie op de tien vragen zich af of een staking het jui...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Primair onderwijs bundelt krachten: gratis boek voor leraren

Hoe zorg je dat je het werkgeheugen van leerlingen niet overbelast? En hoe laat je nieuwe kennis goed landen? Het boek ‘Op de schouders van reuzen’ geeft leraren uit het PO inzichten uit de cognitieve psychologie. Dankzij financiële steun vanuit tien schoolbesturen, de Pabo Hogeschool Arnhem en Nijmegen, vakblad Didactief en de PO-Raad i...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Amstelveen: Scholen krijgen extra budget voor steun kinderen uit arme gezinnen

Schoolbesturen ontvangen een extra bedrag van 50.000 euro dat ze mogen gebruiken voor kinderen uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Het college vindt dat alle kinderen mee moeten kunnen doen aan schoolactiviteiten. De scholen kunnen met dit budget een positieve bijdrage leveren aan de schoolloopbaan van kinderen op hun basisschool....leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Ingewikkelde rekensommen maken met een pooltafel

Hoe kun je ingewikkelde rekensommen wat begrijpelijker én leuker maken? Nou, met een pooltafel! De wiskundeleraar op het Elzendaalcollege in Boxtel kwam op het idee om wiskunde met poolen te combineren. De leermethode wordt Smartpool genoemd. Inmiddels gebruiken twintig scholen zo'n pooltafel. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Zwaai jij dagelijks naar de maan?

“Welke dag is het vandaag?”, vraagt de meester terwijl hij  naar de grote kalender op de wand wijst. Als niemand antwoordt, vraagt hij  “Welke dag was het gisteren?”. De kinderen tonen amper enthousiasme […] ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Slob gaat niet over positie onderwijsondersteuners

De sociale partners (PO-Raad en vakbonden) gaan over de positie van onderwijsondersteuners en niet de minister. Dat benadrukt Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Die had onderwijsminister Slob om een reactie gevraagd naar aanleiding van een brief die was binnengekomen over de positie van onderwijsondersteuners in met name het (voortgezet) ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Project duurzaamheid Gelderse basisscholen start vrijdag in Wijchen

Leerlingen van basisschool KBS de Viersprong in Wijchen geven 18 januari het officiële startsein voor het Gelderse project “Mijn ideale school”. Dat gebeurt in de vorm van een kookles, waarbij gedeputeerde Josan Meijers meehelpt.Het project Mijn ideale school is mede bedoeld om een plan te maken om de winkels zover te krijgen dat ze minde...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Biggekerke is (bijna) klaar voor de toekomst

In Biggekerke wordt volgende week het eerste toekomstgerichte gebouw van Zeeland in gebruik genomen. Het pand is zo geconstrueerd dat het makkelijk kan worden omgebouwd en in de toekomst voor andere functies kan worden gebruikt.Omdat Biggekerke een relatief kleine kern is, wordt verwacht dat de basisschool over een jaar of vijftien zal moeten ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Filosoof verklaart onderwijs failliet

De Nijmeegse filosoof Jan Bransen stelt in zijn nieuwe boek Gevormd of Vervormd? dat het huidige onderwijssysteem failliet is. Hij pleit voor een vorm van onderwijs waarin leerlingen een grotere rol hebben en hun eigen stem, perspectief en positie leren ontwikkelen. In het primair onderwijs zou het vooral moeten gaan om het ontwikkelen van zel...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Teams curriculumontwikkeling vragen om input

Meepraten over wat leerlingen in de nabije toekomst moeten leren? Bekijk dan de tussenproducten die teams van leraren en schoolleiders hiervoor hebben ontwikkeld en geef uw feedback! Reageren kan nog tot en met 27 janu ari.Onder de noemer curriculum.nu werken negen ontwikkelteams momenteel aan de uitwerking van zogenoemde bouwstenen voor negen...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Afscheidsmusicals: Musical op School vernieuwd

Musical op School helpt leerkrachten bij het vinden van een afscheidsmusical groep 8 en andere musicals, al sinds 2002. Keus uit bijna 150 afscheidsmusicals. Alle belangrijke producenten van afscheidsmusicals zijn vertegenwoordigd. Musical op School is nu geheel vernieuwd. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Essay Schaal in beschouwing pleidooi voor referentiepunten schaalvergroting in het funderend onderwijs

Referentiepunten voor fusievoornemens voor bestuurders, toezichthouders en stakeholders dragen bij aan het zicht houden op schaalvergroting in het primair en voortgezet onderwijs. Dat is belangrijk omdat die ontwikkeling veel zegt over het onderwijs in onze samenleving. Met referentiepunten geef je schoolbesturen bakens en kun je met elkaar zi...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Tekort aan vervangers tijdens griepgolf

Afgelopen week heeft het personeelscluster Oost-Nederland, tientallen keren nee moeten verkopen aan scholen die een vervanger nodig hebben. Van de 600 aanvragen die PON afgelopen week heeft gehad, zijn er 560 vervangingen geregeld. De oorzaak? Het lerarentekort, we hebben gewoon veel te weinig leraren. En dan moet de piek van de griepgolf nog ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Actie: Gratis groentezaad voor basisscholen en BSO's uit Zwolle

Basisscholen en BSO's uit Zwolle kunnen kosteloos groentezaden en een bijbehorend lespakket aanvragen bij Natuur en Milieu Overijssel. Hiermee kunnen de leerlingen dit voorjaar in de klas of op het schoolplein hun eigen groente kweken. Leuk, lekker en leerzaam! Aanmelden kan tot 8 februari. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Slob: staken mag nu eenmaal

Minister Slob wil geen oordeel vellen over de staking die leraren hebben aangekondigd. Leraren hebben het recht om te staken en het staat hun dus vrij om daarvoor te kiezen om hun klachten en eisen kracht bij te zetten, zegt hij.Slob ziet ook wel dat er nog problemen zijn voor het onderwijs en dat die niet een-twee-drie zijn opgelost en noemt ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Scholen Barneveld varieren erop los met continuroosters

Steeds meer kinderen in de gemeente Barneveld eten hun lunchbammetjes op school. Rust voor de kinderen. Dat is een veelgehoord argument van voorstanders van het continurooster. Opmerkelijk is dat dezelfde reden gebruikt wordt om het juist níet in te voeren. Uit een belrondje langs vijf scholen blijkt bovendien dat het ene continurooster het a...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Slob hekelt kale ranglijstjes met eindtoetsscores

Ranglijsten op basis van alleen de eindtoetsscores zijn zeer onwenselijk. Dat benadrukt onderwijsminister Arie Slob in reactie op Kamervragen over de verplichte eindtoets in het SO en SBO. De verplichting om een eindtoets af te nemen betekent echter niet, zo laat Slob in deze reactie op Kamervragen weten, dat alle leerlingen in het sbo en so d...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Basisschool op IJburg sluit deuren: 'Drie aanmeldingen voor een kleuterklas is te weinig'

Openbare basisschool Olympus op IJburg sluit vanaf schooljaar 2020-2021 haar deuren. Wethouder Moorman gaf eerder al aan dat er teveel basisscholen zijn in de stad. Twintig procent van deze scholen zit onder de 'opheffingsnorm', wat betekent dat ze minder dan 196 leerlingen hebben. Het is zonde als er onderwijsgeld verloren gaat aan lege klass...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Bergen op Zoom: Negen basisscholen krijgen eigen bibliotheek

Negen Bergse basisscholen krijgen vanaf het schooljaar 2019-2020 een bibliotheek op school. Daarmee komt het aantal scholen waar het project 'De bieb op school' is uitgerold op zestien. Met het initiatief moet laaggeletterdheid worden bestreden. Het taalniveau van leerlingen die van de basisschool af komen is in 25 procent van de gevallen niet...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Problemen basisonderwijs ook bij dorpsschooltjes

Ook in kleine dorpsscholen zoals die in Swartbroek zijn de leerkrachten klaar om actie te voeren voor hogere salarissen en lagere werkdruk."Op een kleine school is het echt niet relaxter voor de leraren dan op een grote school. Dat is een misvatting.” ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Lege klaslokalen door griepgolf. Er moet nu echt wat worden gedaan aan het lerarentekort

Steeds meer klassen worden naar huis gestuurd als de leraar ziek is, doordat er niet voldoende vervangers zijn. De huidige griepgolf maakt het personeelstekort in het onderwijs pijnlijk zichtbaar, zegt de AOb.De lege vervangingspoules zijn een probleem dat de onderwijsbond jaren geleden al zag aankomen. De voorwaarden in de poules zijn slecht....leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Juf Petra leert kinderen spelenderwijs rekenen en wint daarmee een prijs

Met een nieuwe methode voor de rekenles wint juf Petra Kroon van ckc de Holtenhoek in Vries de Onderwijsprijs van Drenthe voor het primair onderwijs.Ze was niet tevreden met het aanbod om kinderen te leren rekenen en bedacht zelf iets nieuws. De kinderen leren nu op een speelse manier rekenen en combineren dit met bewegingsactiviteiten ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Leerlingen Emmer basisschool gaan iedere dag gymmen

Meer rust in de klas, blije kinderen en een betere concentratie. Dat hoopt de Kardinaal Alfrinkschool in Emmen de komende twee jaren te bereiken met een nieuw project. Vanaf deze week krijgen leerlingen van de basisschool elke dag gymles van een vakdocent. De gymlessen vinden niet alleen plaats in het gymlokaal. Ook de omgeving van de school w...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Werken aan onderwijskwaliteit, zet de volgende stap!

Weet u aan welke touwtjes u moet trekken om het onderwijs op uw scholen nog beter te maken? Hoe u kunt bijsturen als het even minder goed gaat? Of hoe u het gesprek over onderwijskwaliteit effectief kunt voeren met ouders, leraren en anderen in en om de school? ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Publicatie ter gelegenheid van de 35e Panama-conferentie over reken-wiskundeonderwijs

Het Panama-project voor reken-wiskundeonderwijs bestaat 35 jaar! Ter gelegenheid van dit jubileum is een bundel gepubliceerd: Rekenen-wiskunde in de 21e eeuw – Ideeën en achtergronden voor primair onderwijs. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Dyscalculectisch of een ander etiket

Het lijkt wel alsof een leerling niet meer meetelt als er geen etiket op geplakt zit. Alsof ouders er trots op zijn. “Mijn kind heeft ADHD”. “Oja, de mijne ook, de oudste. En de jongste is autistisch”. Ik durf niet meer hardop te zeggen dat ik drie kinderen heb met in totaal 4 etiketten. Ik ... ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
[EduAd] Kraak 'm - Online Escape Rooms

Op Kraak 'm vind je "Escape Room"-achtige games. Kinderen vinden het geweldig om de codes te kraken. Samenwerken, creatief denken en andere 21st century skills komen op een speelse manier aan bod. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
'Scholen moeten toe naar een meertalige aanpak'

De manier waarop scholen omgaan met leerlingen met een migratieachtergrond, verschilt enorm binnen Europa. De universiteiten van Helsinki, Gent en Utrecht pleitten tijdens een congres in Rotterdam voor een meertalig perspectief waarbij docenten meer gebruikmaken van de taaldiversiteit in de klas. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Administratieve werkdruk verlagen? Zo doe je dat

Ryszard Kruszel, bestuurder van Onderwijsstichting MOVARE in Limburg, zag de administratieve werkdruk op de scholen toenemen. Twee jaar geleden besloot hij hier met hulp van Janine Deckers, intern begeleider bij basisschool Steltloper, wat aan te doen. Dankzij een doordachte inzet van ict zijn er gr... ...ib-en-rt

tool voorbeeld
Oorzaak lerarentekort? Slecht imago door werkdruk en laag salaris

Het onderwijs is overspannen en de ernst van het lerarentekort neemt toe. Om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken, is in totaal structureel 4 miljard euro extra nodig, volgens de Algemene Onderwijsbond (Aob) en FNV Onderwijs en Onderzoek. Waar gaat het precies mis? ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Het hele onderwijs gaat staken: Te veel staken werkt averechts

In heel Nederland legt onderwijspersoneel op 15 maart het werk neer. Eerdere stakingen kregen steun en leverden geld op, maar te veel staken kan de publieke opinie keren. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
CNV onderwijs voert actie maar de boel 15 maart platleggen....nee!

CNV Onderwijs – met ruim 50 duizend leden de op één na grootste onderwijsbond – doet niet mee met de staking. ‘Ik vind dit geen goed moment’, zegt voorzitter Loek Schueler. ‘Momenteel zit ik middenin de cao-onderhandelingen om meer geld te krijgen voor schoolleiders, leraren en ondersteuners in het primair onderwijs. Daarvan wil ik...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
[EduAd] Muziekonderwijs levert jou en je klas veel op

Muziekonderwijs levert jou en je klas veel op! Maar hoe begin je ermee? Meester Leon en andere leerkrachten vertellen. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
De citotoets: wat veranderde er in zijn 50-jarig bestaan?

Cito... waar het een afkorting van is weten we nauwelijks nog. Wat is dat voor een instituut en waarom bestaat het? En wat veranderde er zoal in de vijftig jaar van zijn bestaan? ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Drie nieuwe centra tegen huiselijk geweld

Het kabinet trekt 3 miljoen euro uit voor drie nieuwe regionale centra tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. De centra starten in het eerste kwartaal van 2019. Ze moeten ervoor zorgen dat acuut geweld eerder stopt, de veiligheid van slachtoffers wordt vergroot en plegers op een passende manier worden aangepakt. Ook moet er één aanpak...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Scholen hebben zorgplicht voor kind met diabetes

In het advies maakt het College duidelijk dat iedere school verplicht is te onderzoeken welke ondersteuning voor een leerling met diabetes (voornamelijk type 1) nodig is, en die -binnen de mogelijkheden van de school- ook te bieden. De zorg aan leerlingen met diabetes mag door school dus niet zomaar geweigerd worden. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Natuurfotografie steeds populairder onder kinderen

Natuurfotografie is populairder aan het worden bij kinderen. Steeds meer kinderen doen bijvoorbeeld mee aan fotowedstrijden en fotografieworkshops zitten vaak helemaal vol. En volgens deskundigen maken kinderen ook steeds mooiere natuurfoto's. De laatste jaren worden er namelijk steeds meer mooiere foto's gedeeld via social media en andere web...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Nationale onderwijsstaking op vrijdag 15 maart, bonden eisen miljarden

De onderwijsvakbonden organiseren op vrijdag 15 maart een landelijke staking voor zowel het basis- en middelbaar als het hoger onderwijs. Ze willen meer geld voor salarissen en verlaging van de werkdruk. Het zou de eerste keer in Nederland zijn dat het gehele onderwijs staakt. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Wat verandert er voor het primair onderwijs in 2019?

Andere verlofrechten voor partners na de komst van een baby, een afwegingskader bij de meldcode kindermishandeling, nieuwe loonschalen en diverse subsidieregelingen. De PO-Raad zet de belangrijkste veranderingen per januari 2019 voor u op een rijtje. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Aalsmeerse basisschool Samen Een gaat voor minder zwerfafval

Maandag 7 januari startte basisschool Samen Een een project voor betere afvalscheiding op school en minder zwerfafval in de omgeving. Wilma Alink, wethouder natuur en milieu, gaf het startsein voor het project dat een initiatief is van de leerlingen en het personeel. Na de start kregen de leerlingen workshops en lessen over afval als grondstof...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Wisselend onderwijsbeleid werkt cynisme in de hand

Regelmatig nieuw en wisselend beleid kan resulteren in onverschilligheid of cynisme. Sociologe en bedrijfskundige Nadine van Engen onderzocht hoe schoolleiders en leraren aankijken tegen regelmatig nieuw en wisselend beleid. ‘Beleidsmoeheid’ kan leiden tot ‘algemene beleidsbevreemding’. Dat kan negatieve invloed hebben op de wijze waa...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Vlamingen zien lerarentekort verdubbelen

Het lerarentekort in Vlaanderen is in een jaar tijd verdubbeld, meldt VTM Nieuws. Er zijn daar bijna 1500 openstaande vacatures in het basis- en secundair onderwijs (VO).‘De instroom daalt en nieuwe leerkrachten verlaten soms heel snel opnieuw het onderwijs. De kern van het probleem is de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep’. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Kamervragen over experimenteerruimte voor Culemborgse initiatief Linawijs

GroenLinks en SP hebben in de Tweede Kamer schriftelijke vragen gesteld aan minister Slob over initiatieven die zich richten op het bieden van passend onderwijs. In één van de vragen wordt expliciet gevraagd of het mogelijk is om het Culemborgse initiatief Linawijs de benodigde experimenteerruimte te bieden en kwalitatief onderzoek hiernaar ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Basisscholen worstelen met toestroom expatkinderen

Nederlandse scholen verwachten de komende jaren een forse groei van het aantal kinderen van expats. Dat kan een hele opgave zijn: ze spreken geen Nederlands en soms ook geen Engels, komen gedurende het jaar binnen en het is onduidelijk hoelang ze blijven. Dit speelt met name voor scholen in Eindhoven, Den Haag en rondom Amsterdam. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Voorzitster oudervereniging basisschool gaat er met de kas vandoor: Dit is stelen van kinderen

Dat is stelen van kinderen. Dat geloof je toch niet?, zegt René van Berlo namens de oudervereniging van basisschool De Klinkert in Oudenbosch. Het ongelofelijke gebeurde toch: de bankrekening van de Oudenbossche oudervereniging is geplunderd voor meer dan 15.000 euro.De oudervereniging is onafhankelijk en staat als zodanig ingeschreven bij de...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Kinderen pinnen vaker (en vergeten hun pincode vaker)

Kinderen pinnen steeds vaker en het gaat ook wat vaker fout. Dat blijkt uit een groot onderzoek over geld. Van alle kinderen van 10 jaar en ouder heeft driekwart een bankrekening. Het onthouden van de pincode valt niet altijd mee. Waarschijnlijk komt dat doordat er steeds vaker zonder pincode wordt gepind. Ook hebben ouders vaak geen idee of j...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Opinie: stop met ongenuanceerde uitspraken over het onderwijs!

‘Ik ken die besturen niet. Sterker nog: ze zijn er niet.’ Twitterde Rien Spies, bestuurslid van AGORA, de koepel van vijfentwintig basisscholen in Zaanstad. Hij reageerde daarmee op een artikel van Trouw waarin onder meer wordt gesteld dat schoolbesturen bang zijn voor verplichtingen naar personeel. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Top 10 artikelen van 2018

De populariteit van Wij-leren.nl blijft maar groeien. In 2018 telde Wij-leren.nl 3,2 miljoen bezoekers! Dit zijn de 10 artikelen die in 2018 verschenen en het meest werden gedeeld.samenvatting

tool voorbeeld
Een leraar is niet zomaar breed inzetbaar [Opinie]

In het basisonderwijs blijft er altijd discussie over de verhouding vakkennis en didactische vaardigheden. Ik meen dan ook niet dat als je in het VO les kunt geven, je dat ook in het BaO kunt. Qua vakkennis klopt het, maar vind je het ook belangrijk om elke leerling belangrijker te vinden dan het vak? Kun je je voldoende inleven in de beleving...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Subsidie bevorderen verkeersveiligheid op basis- en voortgezet onderwijs

Je kunt tot 18 februari subsidie aanvragen voor educatieve projecten gericht op het bevorderen van de verkeersveiligheid van scholieren in het PO en VO. Interessant is dat de subsidie 100 procent bedraagt van de subsidiabele kosten tot maximaal € 75.000,- per aanvraag. Subsidiabele kosten zijn o.a. voorbereiding en planning, lesmateriaal, in...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Ik heb spijt dat ik mijn zoon naar het speciaal basisonderwijs heb gestuurd

We hebben spijt dat we zijn overgestapt op het speciaal basisonderwijs, helemaal omdat we nu niet meer terug kunnen naar het reguliere onderwijs. De overeenkomst die je aangaat met speciaal basisonderwijs is namelijk voor minimaal twee jaar. Het is nu dus de tijd uitzitten op deze school, tussen de kinderen met gedragsproblemen. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
PvdA Den Haag: hoge ouderbijdrage onacceptabel

De PvdA is geschrokken van de hoge bijdrage (gemiddeld 100 euro) die ouders op Haagse basisscholen gevraagd worden te betalen en pleit ervoor dat de gemeente grip houdt op deze vrijwillige bijdragen.Doordat scholen zo’n hoge ouderbijdrage vragen, vindt er eigenlijk al een selectie aan de poort plaats. In de praktijk worden ouders en kinderen...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Het lerarentekort is nu en fors

Leerkracht Eddy Erkelens brengt met de website lerarentekortisnu.nl het lerarentekort in kaart. Hij hoopt de politiek te bewegen tot investeringen. 'Zonder leerkrachten, geen onderwijs!' De site bestaat sinds januari vorig jaar en wil het lerarentekort in kaart brengen. Toch registreren lang niet alle scholen en dat vindt Erkelens jammer. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Van kantoor voor de klas: Stefanie en Rick vinden het zwaarder dan gedacht

Ze lieten een goeie baan en het kantoor achter zich omdat ze voor voor de klas wilden. Stefanie van Dieperbeek en Rick Timmermans zijn als zij-instromers nu vier maanden aan de slag. In de kerstvakantie komen ze bij van een overrompelend begin. ,,Als leerkracht moet je nog meer kunnen dan ik al dacht.” ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Onderwijspersoneel te maken met verbaal geweld

Ongeveer één op de vijf docenten of ander onderwijspersoneel heeft één keer per maand of vaker te maken met verbaal geweld, zoals uitschelden. Dat blijkt uit de Veiligheidsmonitor 2018. In het PO gaf 17 procent van het onderwijspersoneel aan slachtoffer te zijn van verbaal geweld door leerlingen, collega’s of familie van leerlingen; in h...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Digitale adaptieve Centrale Eindtoets niet beschikbaar

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets voor groep 8 is in 2019 niet beschikbaar voor scholen. Dat komt doordat het systeem onvoldoende stabiel is om een goede afname van de toets te garanderen. Scholen kunnen in 2019 wel gewoon de papieren Centrale Eindtoets afnemen bij hun leerlingen. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Meer flexibele krachten in het onderwijs door angst voor verplichtingen

Het CBS telt een flexibele schil van respectievelijk 16 en 17 procent in het basis- en voortgezet onderwijs. De AOb vindt deze percentages te hoog. Het lijkt een nieuw fenomeen dat er steeds meer op flexibele basis wordt gewerkt in het onderwijs, reageert AOb-voorzitter Verheggen. Nu breidt het zich uit naar de leraren. Dat is heel gek, gezien...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Hier in Tanthof komt een megaschool voor 1000 leerlingen (Delft)

De gemeente wil graag één grote ‘scholencampus’ waar straks 1000 leerlingen van drie verschillende basisscholen terecht kunnen.Er zijn op dit moment zes basisscholen in Tanthof, maar door de vergrijzing lopen de scholen al jaren langzaam leeg. Daarom moet Tanthof van zes, naar drie basisscholen, die ook aan renovatie toe zijn. Dus moet e...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Film moet pesten bespreekbaar maken voor Zeeuwse scholieren

De Jeugdtheaterschool Zeeland heeft een film gemaakt tegen pesten en buitensluiten. De film Muggen & Marshmallows gaat zondag in première en wordt daarna aangeboden aan Zeeuwse scholen om leerlingen en studenten over pesten te laten praten. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Weer meer kinderen naar speciaal onderwijs

Speciale basisscholen hebben er het afgelopen jaar ruim tweeduizend leerlingen bijgekregen. Dat staat haaks op de Wet passend onderwijs, die bedoeld is om juist meer zorgleerlingen in reguliere klassen te houden.Vooral leerlingen met gedragsproblemen kunnen ze niet meer in de klas houden. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Kinderopvang vloeit naadloos over in onderwijs op school in Zierikzee

Basisschool Jan Wouter van den Doel en kinderopvangorganisatie Kibeo in Zierikzee gaan intensief samenwerken. In de school wordt een zogeheten Integraal Kindcentrum (IKC) ondergebracht.Dat is gericht op kinderen van nul tot en met twaalf jaar. In het IKC worden leren, spelen en de ontwikkeling van het kind met elkaar verweven. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Edu-Ley omvat voortaan BOOG en SKBG in basisonderwijs Goirle

Edu-Ley is vanaf 1 januari de bundeling van krachten van Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle en Stichting Katholiek Basisonderwijs Goirle. De intentie om te fuseren en intensief te gaan samenwerken onder die naam was sinds 2015 al van kracht. Dat wordt nu geformaliseerd in overleg met vertegenwoordigers van ouders, personeel en de gemeente Goirl...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Hoe zaai je groente, hoe groeit sla? Kinderen De Schothorst weten er alles van

Een moestuin alleen leuk in de zomer? Echt niet! Vraag maar aan de kinderen van basisschool De Schothorst. Je ziet de leerlingen ook deze dagen gewoon in de tuin bezig. En is er toch niet wat te doen, dan gaan ze lekker naar het bos. Hoe leuk! Daar willen we natuurlijk graag meer van weten.Afgelopen jaar heeft het project schooltuin de prijs G...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
De Jeugdjournaal Top 10 van december

Welk nieuws was in december het populairst? In de Jeugdjournaal Top 10 zie je de berichten die jullie op de site en in de app het meest hebben aangeklikt. Klik op de titel om het hele bericht te lezen. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Nauwelijks brandschade in scholen tijdens jaarwisseling

Uit een rondgang langs de media blijkt dat er tijdens de afgelopen jaarwisseling nauwelijks branden zijn geweest in scholen. Dat is voor het eerst sinds jaren. De enige melding van een schoolbrand tijdens oud en nieuw kwam uit Delft. Daar werd brand gesticht achter de voordeur van een basisschool. De brandweer had het vuur snel geblust. De sch...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Wijzigingen per januari voor onderwijs en cultuur

In januari 2019 gaat een aantal wijzigingen in voor de sectoren onderwijs en cultuur. Hieronder staan de belangrijkste veranderingen, zoals Subsidie regionale aanpak lerarentekort; Subsidie onderwijsassistenten primair onderwijs en Subsidie hoogbegaafdheid. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Grote Rekendag 2019

Ieder jaar wordt de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek! ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Nationale Rekencoordinator Dag 2019

In 2018 werden bouwstenen voor rekenen/wiskunde bedacht door Curriculum.nu en deze zullen wij in maart 2019 met elkaar bespreken tijdens de NRCD, want hier liggen allerlei kansen voor leerkrachten, rekencoördinatoren en schoolleiders om het reken/wiskunde onderwijs te voorzien van verse impulsen. Vrijdag 8 maart 2019, Utrecht. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Poolse kinderen in West-Brabant worden ondergedompeld in Nederlands taalbad

Om de taalachterstand zo snel mogelijk weg te werken hebben de Roosendaalse basisscholen de handen ineen geslagen en het zogeheten Neven Instroom Project (NIP) laten landen op basisschool De Gezellehoek in Kroeven. Die school heeft ruime ervaring in het begeleiden van kwetsbare groepen kinderen. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Samenvatting website Curriculum

Met het nieuwe curriculum krijgt iedereen te maken. De website curriculum.nl is zeer uitgebreid. Andre Gilara maakte er met Yurls een samenvatting van. ...ib-en-rt

tool voorbeeld
Chinese scholen volgen leerlingen met slimme uniformen

In China maken scholen gebruik van uniformen met chips erin. Daarmee kunnen scholen volgen wanneer scholieren het gebouw binnenkomen en wanneer ze vertrekken. De informatie wordt naar ouders en leraren gestuurd.De uniformen zijn bedoeld om een betere aanwezigheid onder scholieren te stimuleren, schrijft de Chinese krant The Global Times. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Top 10 onderwijs-influencers in 2018

Ooit domineerden de vakbonden de meningsvorming bij de belangrijkste groep in het onderwijs: de onderwijzers, de leraren. De progressieve onderwijzers zaten bij de Algemene Bond voor Onderwijzend Personeel (ABOP) en de wat behoudende leraren bij het Nederlands Genootschap voor leraren (NGL). ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Versnelling en vertraging in het basisonderwijs en de verdere schoolloopbaan van de leerlingen

NOT-23 jan. Tanya Beliaeva en Erik Fleur (onderzoekers werkzaam op de afdeling Informatieproducten van de Dienst Uitvoering Onderwijs gaan tijdens de lezing ‘Versnelling en vertraging in het basisonderwijs en de verdere schoolloopbaan van de leerlingen’ in op het onderzoek naar de gevolgen van versnellen en vertragen op de basisschool op ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Anouk en Jan genomineerd voor Leraar van het Jaar

Anouk Huijs, leerkracht van basisschool Natuurlijk in Blerick en Jan van de Ven, leerkracht van de Josefschool in Overloon en bekend van PO in Actie, staan alle twee in de top drie van genomineerden voor Leraar van het Jaar 2018 in de categorie PO. Ze gaan door naar de finale op 26 januari. Dan worden op de NOT in de Jaarbeurs in Utrecht de wi...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Go voor digitale inschrijving in scholen (B)

De kogel is door de kerk: er wordt dit jaar in de Grimbergse basisscholen ingeschreven via een digitaal aanmeldingsregister. Na de wantoestanden met kamperende ouders de voorbije jaren werd hiervan nu toch werk gemaakt. Een principieel akkoord van alle scholen en gemeente was er al langer, maar pas nu kreeg het dossier bij de Vlaamse overheid ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Meierijstad trekt 80.000 euro uit voor innovatief onderwijs

De gemeente Meierijstad stopt 80.000 euro in een innovatiefonds voor onderwijs. Hieruit kunnen bijzondere en vernieuwende projecten worden betaald. Het geld is voor projecten in 2019 en 2020. Scholen uit het basis- en voortgezet onderwijs kunnen een bedrag tot 10.000 euro aanvragen voor ondersteuning van een innovatieve activiteit. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Basisscholen Oldambt brengen kerstbezoek aan Grundschule Bunde

Leerlingen van groep 6 van obs Drieborg en obs Houwingaham (Bad Nieuweschans) zijn vrijdag op bezoek geweest bij hun Duitse leeftijdsgenootjes van de Grundschule in Bunde. De kinderen van obs Drieborg hebben wekelijks Duitse les van ‘Duitse juf’ Franzis Pranger-Wiese. Daarnaast doen beide scholen mee aan het EDR-project Vroege buurtaal ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
De Lingeborgh introduceert tussenjaar als opstapje naar brugklas

Het tussenjaar is een extra jaar tussen basisschool en voortgezet onderwijs en wordt gegeven op de Lingeborgh. De basisschool draagt de kandidaten voor. Om te worden toegelaten moet een leerling minimaal een vmbo-tl advies hebben. Maar ook met een vwo-advies kun je er terecht. Het tussenjaar is dus beslist geen zorgklas. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
8 Tips om straf te geven tijdens de les

Over straffen zijn de meningen verdeeld. De een zweert bij strafregels, de ander heeft het uitgangspunt dat een conflict het beste zonder straffen kan worden opgelost, omdat dit voor iedereen als een overwinning wordt ervaren. Zorg in ieder geval dat je consequent straft, dus ken je eigen methode en houd je aan je eigen regels. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Lerarenromans zijn vaak aanklacht tegen onderwijsvernieuwing

Het beeld dat van leraren wordt geschetst in romans doet hun imago weinig goed. Dat concludeert Ton Bastings, docent aan het Koning Willem I College in Den Bosch, die op dit onderwerp promoveerde. Ze hebben bijv. vaak grote persoonlijke problemen. Het zijn ook boeken waarin onderwijsvernieuwing centraal staat, want die vernieuwingen hangen vol...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Ruim 15.000 kinderen minder gepest in primair onderwijs

De PO-Raad is verheugd dat het veiligheidsgevoel op scholen hoog is. In 2018 voelt zo’n 97% van de leerlingen in het PO zich veilig, tegenover 94% van het personeel. Daarnaast valt op dat het aantal pestgevallen op scholen tussen 2016 en 2018 met 15.000 leerlingen is gedaald. Wél is duidelijk dat LHBT-personeel in het PO zich door de jaren ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
ICT-chaos bij overheid dupeert leerlingen van groep 8

Het dupeert kwetsbare basisschoolleerlingen dat de digitale versie van de eindtoets dit schooljaar niet beschikbaar is. De digitale centrale eindtoets is namelijk ingericht om aan alle specifieke onderwijsbehoeften te voldoen. Omdat de computer zich aanpast aan het niveau van de deelnemers profiteren daarvan niet alleen de leerlingen voor wie ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Afval op school, hoe pak je dat aan?

Met het tweejarig leerprogramma Afval op School helpen we scholen met afvalscheiding en afvalpreventie. Zo is er vaak niemand die verantwoordelijk is voor het afvalbeleid op school, is het lastig om gewenst gedrag onder leerlingen en medewerkers te stimuleren of werken bestaande regelingen niet altijd mee. Om scholen hierbij te helpen hebben w...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Voor alle asielzoekerskinderen achterstandsgeld

Asielzoekerskinderen tellen altijd mee voor het onderwijsachterstandenbudget. Door dit besluit van onderwijsminister Slob worden basisscholen met veel asielzoekersleerlingen minder hard geraakt.Ongeveer 25 scholen met veel asielzoekersleerlingen zouden er door de herverdeling van het onderwijsachterstandengeld meer dan 100.000 euro op achterui...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Ministerraad stemt in met wetsvoorstel burgerschap

De Ministerraad is akkoord gegaan met het wetsvoorstel van onderwijsminister Slob voor burgerschapsonderwijs. Met dit wetsvoorstel wil hij duidelijk maken wat scholen moeten doen op het gebied van burgerschapsonderwijs. Er staat onder andere in dat scholen leerlingen kennis en respect moeten bijbrengen over de basiswaarden van de democratische...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Oproep Mark Rutte om meer uren te gaan werken

Premier Mark Rutte heeft in de talkshow van Jeroen Pauw gezegd dat het goed zou zijn als er in het onderwijs minder parttime wordt gewerkt. Op die manier kunnen volgens hem de leraren zelf het lerarentekort tegengaan. De oproep van Rutte is niet nieuw. Ook minister Slob schreef eerder al dat een verhoging van de deeltijdfactor een manier kan z...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Schoolbestuurder Huub Hovens over doordecentralisatie: Bedenk goed hoever je wilt gaan

Steeds vaker kiezen schoolbesturen en gemeenten voor doordecentralisatie van onderwijshuisvesting: meer zeggenschap voor schoolbesturen over de ‘eigen’ gebouwen. Deze week sluit de gemeente Venlo een overeenkomst met de po-schoolbesturen. Vijf vragen hierover aan schoolbestuurder Huub Hovens van stichting Kerobei. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Onderwijsminister wijst nieuwe school in Nederweert af

Minister Slob heeft de aanvraag voor een nieuw Kindercentrum Meegroeischool in Nederweert afgewezen. Vanuit de behoefte van onze kinderen zijn wij bezig met het opstarten van een nieuwe bijzondere basisschool in Nederweert. Het moest een school worden waar kinderen op een natuurlijke manier gaan leren vanuit intrinsieke motivatie en op eigen t...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Provincie betaalt mee aan busreis van school naar het museum

Zeeuwse leerlingen kunnen voortaan minstens één keer per jaar naar het museum, dankzij een bijdrage van de provincie. Het dagelijks provinciebestuur trekt voortaan jaarlijks 80.000 euro uit voor een proef om bussen te laten rijden tussen scholen en musea. Het idee is dat leerlingen van basisscholen en middelbare scholen zo meer te weten kome...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Slob wil naar een basisbedrag per school en leerling

Slob wil de bekostiging van het primair onderwijs vereenvoudigen door met één basisbedrag per school en per leerling te komen. Ook wil hij bekostiging per kalenderjaar. De onderwijsminister wil de mogelijkheid van aanvullende bekostiging handhaven. Bijv. voor het openhouden van kleine scholen, het tegengaan van onderwijsachterstanden en spec...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
School in Wergea is bijna energieneutraal en wint daarom prijs

De Twamester in Wergea wordt deze week onderscheiden met een duurzaamheidsprijs. De openbare basisschool wordt door Circulair Friesland uitgeroepen tot 'Spark of the Month' van december. Deze prijs moet scholen stimuleren om mee te helpen aan een duurzame economie. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Succesvolle regionale projecten zij-instromers

Het is mogelijk om in korte tijd een succesvol zij-instroomproject op te zetten. Dat blijkt uit de eerste evaluatie van regionale projecten voor zij-instromers in het primair onderwijs. Het ministerie heeft subsidie verleend aan elf regionale projecten. Deze hebben tot doel om mensen van buiten het onderwijs voor de klas te krijgen. Op deze m...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Helft van jongeren voor verplichte vuurwerkbril

De helft van de jongeren vanaf 12 jaar vindt dat het dragen van een vuurwerkbril moet worden verplicht, maar ze willen niet een algeheel vuurwerkverbod. Dat meldt Team Alert op basis van een enquête. Een meerderheid van de jongeren van 12 tot 24 jaar steekt met oud en nieuw zelf vuurwerk af. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Basisscholen steeds duurder door stijgende ouderbijdrage

Het bedrag dat basisscholen aan ouderbijdrage vragen is in vijf jaar tijd met meer dan 20 procent gestegen, aldus de Onderwijsinspectie. Scholen in Nederland vragen inmiddels gemiddeld 50 euro per jaar aan ouders. Er zijn ook vaker excessen: basisscholen die 1000 euro of meer vragen. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
LOF voor de leraar: voor 22 januari subsidie aanvragen voor je ontwikkeling op school!

Leraren van het primair en voortgezet onderwijs kunnen hun ideeën voor beter onderwijs kracht bijzetten met een aanvraag bij het LOF (Lerarenontwikkelfonds). Als zij dat voor 22 januari doen, kunnen zij vanaf april op de school en tijdens schooltijd daarmee aan de slag. Leraren halen veel energie uit het zelf aan het stuur zitten van hun idee...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Hoe stimuleer je spellingvaardigheden effectief?

Welke instructiemethode is effectief om spellingvaardigheden aan te leren in groep 4-8?kennis

tool voorbeeld
Hoe houd je rekening met verschillen tussen mbo-studenten?

Hoe houd je binnen een groep mbo studenten het beste rekening met verschillen?kennis

tool voorbeeld
Is er verschil in kosten tussen mbo-instellingen?

Welke verschillen in kosten zijn er tussen een bekostigde mbo-instelling en een niet-bekostigde instelling die eenzelfde opleiding aanbieden?kennis

tool voorbeeld
Basisscholen Medemblik krijgen 15 euro per leerling voor muziekles

Medemblik wil dat meer kinderen kennismaken met muziek. Alle basisscholen in de gemeente kunnen in 2019 15 euro per leerling krijgen voor muziekonderwijs.Scholen mogen zelf bepalen wat zij met het geld doen. Voorwaarde is wel dat ze samenwerken met muziekverenigingen, muziekscholen of zelfstandige muziekdocenten. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Brainport Development Eindhoven: 'Leraar spil internationaal onderwijs'

Om scholen in de Brainport-regio internationaler te maken, komt 14,1 miljoen euro beschikbaar. Leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs gaan leren hoe ze een digitaal portfolio kunnen maken. En goede initiatieven van scholen worden breder uitgewerkt. Voorbeeld: een project op basisschool 't Slingertouw, waarbij leraren gekoppeld word...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
VO aanbod brugklassen

DUO heeft dit product in opdracht van OCW samengesteld om inzicht te bieden in het regionale en lokale aanbod van brugklassen in Nederland. De reden hiervoor is dat het van belang is dat alle leerlingen in Nederland het VO moeten kunnen beginnen in een brugklas waarbij zij het meest gebaat zijn. Voor de ene leerling is dat een categorale brugk...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Aanpak gehoorschade kinderen gezamenlijke verantwoordelijkheid

Circa 17,5 procent van de kinderen tussen negen en elf jaar kampt met een verminderd gehoor. Toch zegt 89,9 procent van de basisscholen geen beleid te hebben om gehoorschade te voorkomen en is 41 procent zelfs niet op de hoogte van het groeiende probleem. Dit blijkt uit onderzoek onder 320 Nederlandse basisscholen door JVC. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Ouders trekken alles uit de kast voor het kerstdiner op school

Leg de lat niet te hoog, is het advies ook van Meester Mark, bekend van zijn boeken over de basisschool. ,,Ga los als je het leuk vindt, maar laat je niet gek maken", zegt Mark van der Werf. Sommige ouders, vooral moeders, gaan helemaal los en vinden het geweldig als hun kind kan shinen met iets dat er mooi uitziet. Maar als het niet je ding i...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Stijging aantal zwakke basisscholen Scholen Groep Almere

De inspectie concludeert na een controle in april dat er vier zwakke basisscholen bij zijn gekomen. Het aantal zeer zwakke basisscholen bleef gelijk. De stijging van het aantal zwakke basisscholen heeft volgens de inspectie voor een deel te maken met een nieuw zogeheten toezichtskader. Tegenwoordig wordt er ook gekeken naar de veiligheid en he...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Minder faalangst en meer motivatie met de training Ik leer leren

Op de Borgmanschool in Groningen geven leraren de training ‘Ik leer leren’. Met deze training ontdekken leerlingen hun eigen manier van leren, zoals het overwinnen van faalangst. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Nog geen griepepidemie, maar het scheelt niet veel

Het aantal mensen met griepachtige verschijnselen tikt al enkele weken tegen de grens aan waarboven officieel sprake is van een griepepidemie. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM en het NIVEL.In de week van 3 tot en met 9 december bedroeg het aantal mensen dat met griepachtige verschijnselen naar de huisarts ging 47 op de 100.000. De epidemisc...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Inspectie moet ook in de rapportages duidelijk onderscheid maken tussen haar twee rollen

De Inspectie van het Onderwijs moet ook in de rapportages duidelijk onderscheid maken tussen haar controlerende en stimulerende rol. Een motie met die strekking werd deze week in de Tweede Kamer aangenomen.Ook verzocht de Kamer de regering om door de inspectie onderzoek te laten doen naar de zijinstroom in het onderwijs. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Leerlingen kiezen zelf nieuwe directeur

Op de Juliana van Stolbergschool in Waalwijk zoeken ze een nieuwe directeur. Na de kerstvakantie komen er daarom mensen solliciteren. Bijzonder: leerlingen van de school mogen zelf hun nieuwe directeur kiezen. De kinderen krijgen les in het voeren van een sollicitatiegesprek. Ook namen ze een video op waarin ze mensen oproepen om te solliciter...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Provinciale Onderwijsprijs naar Panningen en Horn

Basisschool Nieuweschool uit Panningen en Scholengemeenschap Sint Ursula in Horn zijn de winnaars van de Onderwijsprijs Limburg over de periode 2017-2019.Dat maakt de Provincie Limburg bekend. De prijs wordt op 16 januari aan de scholen uitgereikt. De prijswinnaars dingen nu mee naar de Nationale Onderwijsprijs, die in maart 2019 wordt uitgere...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Onzekere kerstvakantie voor dertien hoogbegaafde kinderen (Leiden)

Sinds eind augustus wordt een groep van dertien kinderen voor vier dagen per week opgevangen. Het gaat om kinderen die hoogbegaafd en -sensitief zijn en vaak al jaren thuiszitten omdat regulier onderwijs niet geschikt voor hen is. De wethouder geeft aan dat de gemeente er haar best voor doet dat er geen kinderen thuis komen te zitten maar wij ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
School pindakaasvrij om allergische kinderen goed idee?

Een school in België werd vorige week per direct pinda- en notenvrij omdat als een leerling ermee in aanraking komt, het fataal kan zijn. Het leidde tot zowel verontwaardiging en bewondering, ook in Nederland. Gaat de maatregel te ver? Het is effectiever om een goed 'allergie-beleid' te voeren. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Directeuren en concierges verdienen ook meer waardering

De totale onderwijssector heeft het zwaar, maar de sector is helaas niet samen aan het strijden voor minder werkdruk en beter salaris. Daarom hebben de dertien directeuren van de Filios Scholengroep in de regio van Oss een brandbrief naar de vakbonden gestuurd.De belangen van het onderwijsondersteunend personeel en directeuren worden niet goed...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Basisonderwijs Temse (Belgie) schakelt over op online aanmelden

Wie zijn kind naar de lagere school wil laten gaan in Temse, zal zich vanaf volgend jaar online moeten aanmelden. Alle basisscholen in Temse stappen namelijk over op het online aanmeldingssysteem. In Temse zitten enkele scholen vol, en vorig jaar werd er aan twee schoolpoorten gekampeerd. Dat willen ze in de gemeente nu vermijden. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Sophia-klas nieuwe naam voor Plusklassen Stichting Op Kop

Een plusklas is een voorziening om meer- en hoogbegaafde leerlingen onderwijs op maat te bieden. In een plusklas wordt rekening gehouden met de specifieke onderwijsbehoeften van deze kinderen. Op Kop telt zeven bovenschoolse Sophia plusklassen, allemaal met een regionale functie, zodat ook kinderen van andere scholen ervan gebruik kunnen maken...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
De overgang van basis- naar voortgezet onderwijs en de invloed van peers op sociale integratie

Hoe zijn de relaties met leeftijdsgenoten in het basisonderwijs van invloed op schoolkeuze, schoolprestaties en sociale integratie op de middelbare school? En wat betekent dit voor de segregatie en (on)gelijkheid in het onderwijs? Deze vragen worden de komende vier jaar onderzocht . ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Hoezo, onze kleuters bewegen te weinig? En hoe moet het dan?

door Ellen De Decker (lector Motorische Ontwikkeling en Muzische Vorming, Odisee Hogeschool Aalst) ‘Ooh, te weinig bewegen? Neen hoor, mijn kleuters bewegen meer dan voldoende en kunnen moeilijk stilzitten!’. ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Onderwijsraad: segregatie op scholen neemt toe

De scheiding tussen jongeren uit verschillende sociale groepen op scholen is te groot geworden. Jongeren leren daardoor niet goed hoe ze met verschillen en andersdenkenden moeten omgaan. "Het onderwijs kan hierdoor maar beperkt bijdragen aan sociale samenhang in de samenleving." ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Jubileum basisonderwijs voor hoogbegaafden wordt gevierd met scheurkalender

Het basisonderwijs voor hoogbegaafden in Dronten bestaat tien jaar. Daarom heeft de Christiaan Huygensschool een scheurkalender gemaakt. De kalender staat vol wetenswaardigheden en verhaaltjes over en van kinderen met hoogbegaafdheid.‘Wij vinden het één van onze taken om de kennis over hoogbegaafdheid en hoe daarmee om te gaan bij kinderen...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Robbe vertelt dat hij homo is en gaat viral

Robbe van 12 vertelde gisteravond zijn ouders voor het eerst dat hij op jongens valt. Dat was een spannend en belangrijk moment voor hem. Vanochtend vertelde hij erover op de radio. Hij kreeg veel reacties op dat gesprek. Robbe zei dat hij heel blij is en opgelucht dat hij er nu eindelijk eerlijk over kan zijn. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Gratis Toolbox Mensenrechten op School

Scholen kunnen de Toolbox Mensenrechten op School bestellen. Er is zo veel vraag naar deze Toolbox, dat inmiddels de tweede druk eraan komt. De toolbox bevat informatie over hoe mensenrechten en kinderrechten vorm kunnen krijgen in het schoolbeleid en de klas. Het gaat onder andere over burgerschap, pesten, radicalisering en inspraak van leerl...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Minister wil verkeersveiligheid rondom scholen vergroten

Het autoluw maken van de schoolomgeving, omdat het goed is voor de verkeersveiligheid rondom scholen. De omgeving van scholen veiliger maken voor fietsers en lopers. Minister Cora van Nieuwenhuizen gaat onderzoeken op welke wijze lopen en fietsen naar school onderdeel kan gaan worden van het programma Gezonde School. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Minister ziet niets in vierdaagse schoolweek

Minister Slob is niet van plan om een vierdaagse schoolweek structureel toe te staan, nu steeds meer scholen worstelen met een lerarentekort. De minister wil niet verder ingaan op de oproep van de AOb, maar is niet van plan om iets te veranderen in de wet. Het lerarentekort geldt ook als calamiteit en mag in uiterste nood dus reden zijn om kin...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Minister Slob erkent belangrijke rol schoolleider: Ik zie dat veel klappen bij u terechtkomen

De schoolleider is belangrijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarom wil ik graag samen met u een agenda ontwikkelen over de positie van de schoolleider. Minister Slob heeft veel waardering voor schoolleiders in het primair onderwijs. Een schoolleider zegt: Goed onderwijs en een goed pedagogisch klimaat, dat zijn onze prioriteiten. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Met passie werken aan het onderwijs van morgen

De ontwikkelteams van leraren en schoolleiders die samen werken aan bouwstenen voor nieuwe kerndoelen, gaan de laatste fase in. In 2019 zit hun werk erop en is het aan de Tweede Kamer om nieuwe kerndoelen te laten maken die de verouderde vervangen. ,,De kunst is om scholen handvatten te geven, zonder te veel in te vullen wat ze moeten doen.’...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Wereldtopper bezoekt scholen Sevenum

Candy Jacobs, de nummer 2 van de wereld bij het vrouwen skateboarden, was te gast tijdens de tweede activiteit van KERNgezond Sevenum op basisscholen De Dobbelsteen, De Krullevaar en De Horizon. Candy gaf een gastles die in het teken stond van gezond gedrag, genaamd ‘De Held’. Je bent pas een held als je netjes met anderen omgaat en andere...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Curriculumvernieuwing

Onder de naam Curriculum.nu buigen leraren, schoolleiders en scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. In het voorjaar van 2019 worden de resultaten gepresenteerd. De Onderwijsraad adviseert om een helder onderscheid te maken tussen de verschillende processen die samengaan met cu...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Toets wijzer

Toetsen en examens dragen onvoldoende bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat komt doordat de toetspraktijk in verschillende opzichten uit balans is. Dit geldt voor alle onderwijssectoren. De Onderwijsraad adviseert de overheid en de onderwijsinstellingen om toe te werken naar een evenwichtiger toets- en examenpraktijk. Beslissende toetsin...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Bosbessenschool Drunen geeft veel buiten les: De kennis ligt er voor het oprapen

De Bosbessenschool in Drunen heeft dertien kinderen. Stichting Scala koestert de innovatieve aanpak van passend onderwijs. Buiten leren is essentieel.Nadat Scala en de Inspectie van het Onderwijs groen licht hadden gegeven, is de Bosbessenschool in januari 2016 van start gegaan, intern bij Wereldwijs. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Juf Daisy genomineerd voor beste leraar van de wereld

Juf Daisy van basisschool de Vuurvogel in Helmond kan een grote prijs winnen. Ze is één van de genomineerden in de wedstrijd 'beste leraar van de wereld'.De juf won eerder al de prijs voor 'beste leraar van Nederland' en nu kan ze dus ook een internationale prijs winnen. Aan de wedstrijd doen 10.000 leraren uit heel de wereld mee. Daisy zit ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Onderwijsplan Asscher valt slecht bij christelijke partijen

De christelijke partijen reageren honend op het plan van de PvdA om het artikel in de Grondwet dat vrijheid van onderwijs regelt op de schop te nemen. Vooral de acceptatieplicht die hij voorstelt, waardoor scholen leerlingen niet meer mogen weigeren, moet het ontgelden. Volgens CDA-Kamerlid Michel Rog heeft 98 procent van de bijzondere scholen...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Scholen willen geen mobieltjesverbod, smartphone is prima hulpmiddel in de les

De meeste Nederlandse scholen voelen niets voor een landelijk verbod. De smartphone kan worden ingezet in het onderwijs, zeggen ze, en scholieren moeten sowieso leren ermee om te gaan. Bijna de helft van de deelnemende basisscholen is voor een verbod, van de middelbare scholen is dat nog geen 20 procent. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Utrechtse scholen krijgen afvalspellen van gemeente

Alle Utrechtse basis- en middelbare scholen ontvangen deze week van de gemeente Utrecht speciale spellen over afval. Doel is om kinderen al vroeg kennis te laten maken met afval, recycling en de waarde ervan. De spellen zijn voor Utrecht op maat gemaakt en ondersteunen het onderwijs dat scholen al geven over dit onderwerp. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Herrie in de klas: 8 tips voor een betere akoestiek

Hoofdpijn, moeheid en leerlingen die niet lekker leren. Hoge geluidsniveaus en galm hebben veel impact. Toch krijgt de akoestiek van lesruimtes vaak weinig aandacht. Terwijl het voor de leerkracht vermoeiend is om luid te spreken en voor kinderen wordt het luisteren naar de leerkracht onprettig, wat negatief is voor de leerprestaties. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Scholen in problemen door lerarentekort (Helmond)

Klassen combineren, de directeur voor de klas, of zelfs kinderen naar huis sturen. Scholen zitten met de handen in het haar. Bijna dagelijks meldt de directrice van de basisschool in Helmond haar tekort aan leraren op de site Lerarentekort is nu.nl. Geen mooi reclamepraatje voor de school. Als we de tekorten niet melden, blijft het probleem on...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Onderwijs ziet WIA-instroom toenemen

Meer mensen uit het onderwijs raken arbeidsongeschikt en krijgen een WIA-uitkering. Dat blijkt uit onderzoek door uitkeringsinstantie UWV naar de WIA-instroom in 2016.Het langer doorwerken van ouderen verklaart volgens het UWV niet de gehele instroomstijging in 2016. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Welke tools zijn er om docenten te versterken in hun gedragsreper...

Basis van al het leren is een goede pedagogische relatie tussen leerkracht en leerling. Tools als video-analyse en synchroon coachen met een oortje kunnen helpen die te versterken.kennis

tool voorbeeld
Gezocht: domme mentoren (m/v)

Mentorgesprekken. Hoe nuttig is het om leerlingen de les te lezen als er iets niet goed gaat. De auteur betoogt dat het goed zou zijn als mentoren eens wat dommer zouden zijn. verdieping

tool voorbeeld
Inhuur

De Onderwijsinspectie constateert dat in het primair onderwijs de afgelopen 4 jaar een sterke toename is van tijdelijke aanstellingen. CNV Onderwijs is verbolgen over de exponentiele toename. Inhuur moet onder de 10% blijven en geef mensen in het onderwijs met een tijdelijke aanstelling zo snel mogelijk een vast contract!, aldus voorzitter CNV...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Hoe komt uw school veilig de kerstvakantie door?

VOS/ABB’s verzekeringspartner Aon stelt een handige lijst beschikbaar met veiligheidstips voor de kerstvakantie. Op de lijst staan 11 tips op basis waarvan u kunt checken of u in de voorbereiding op de kerstvakantie de veiligheid in en om de school op orde hebt. De tips gaan vooral over brandveiligheid en het voorkomen van inbraak. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
PvdA wil vrijheid bijzonder onderwijs inperken

PvdA-leider Asscher wil de Grondwet aanpassen zodat ieder kind gelijke kansen op goed onderwijs krijgt. Daarbij wil hij scholen verplichten ieder kind te accepteren, ook als de leerling of de ouders een andere levensovertuiging huldigen dan de school. Daarnaast wil hij in de Grondwet opnemen dat onderwijs niet alleen een recht is maar ook voor...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Expertmeeting over de rol van scholen in het omgaan met armoede

Hoewel scholen de armoede in de gezinnen van hun leerlingen niet kunnen oplossen, kunnen zij wel een belangrijke rol spelen onder andere in het signaleren van kinderarmoede. Daarom wil de regering praktische ondersteuning voor scholen organiseren. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Parkeervergunning moet leraren aan Amsterdam binden

In Amsterdam-Noord worden extra parkeervergunningen voor leraren uitgegeven. Dit moet ze behouden voor het Amsterdamse onderwijs. Als tijdelijke oplossing verleent Amsterdam aan de scholen in Noord een extra parkeervergunning. In plaats van één parkeervergunning per vijf fte, mogen er nu twee vergunningen worden gegeven. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Onderwijsbond: desnoods vierdaagse lesweek bij tekort aan leraren

Als basisscholen te weinig leraren hebben, kunnen ze in noodgevallen beter een vierdaagse lesweek invoeren. Dat zegt de voorzitter van onderwijsbond AOb, Liesbeth Verheggen.Veel scholen krijgen volgens de AOb-voorzitter de roosters niet rond. "Het is niet de bedoeling dat er dan structureel mensen voor de klas staan die niet gekwalificeerd zij...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Slob geeft geen geld meer aan Lerarenparlement

Onderwijsminister Arie Slob draait de geldkraan voor het Lerarenparlement dicht. Zijn besluit daartoe volgt op de verkenning die Alexander Rinnooy Kan heeft uitgevoerd naar mogelijkheden om de kwaliteit van leraren te verbeteren.Het Lerarenparlement heeft maar weinig mandaat. Het afgelopen jaar is bovendien een aantal leden uit het Lerarenparl...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort

De subsidieregeling Regionale aanpak lerarentekort is bekendgemaakt. De regeling is bedoeld voor onder andere schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs. De subsidieregeling gaat uit van een regionale aanpak voor het primair en voortgezet onderwijs. Partijen in de regio bepalen zelf binnen welk geografisch gebied de samenwerking vor...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
In het Jeugdjournaal: Steeds meer manieren om te wennen aan de middelbare school

Steeds meer scholen organiseren activiteiten waardoor het voor kinderen uit groep 8 makkelijker wordt om de overstap naar de brugklas te maken. Een goede zaak, aldus VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller in het Jeugdjournaal. De overgang naar de brugklas is een hele spannende voor nagenoeg alle leerlingen. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Niet bevoegd, wel bekwaam: lesgevende kunstenaars helpen basisscholen uit de brand

Paniek, want de vaste invallers zijn bezet, ook ziek of hebben elders vaste banen gekregen.Dan kun je Lukida een berichtje sturen, een soort uitzendbureau dat kunstenaars als invaldocent levert aan basisscholen met een acuut probleem. De dienstdoende medewerker appt wat rond in zijn poule kunstenaars, en zorgt dat er om half negen iemand voor ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Hoera! Het stoplicht bestaat 150 jaar

Het eerste verkeerslicht werd in 1868 neergezet in Engeland. Door dat stoplicht konden politici veilig oversteken naar hun werk in de Britse Tweede Kamer. Er reden toen nog geen auto's rond, maar wel paard en wagen. In 1928 kwam er voor het eerst een stoplicht in Nederland. Dat stond in Den Haag. De meeste verkeerslichten hebben een rood, oran...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Politici willen meer gymles, maar er zijn te weinig zalen

De belangrijkste problemen: er zijn niet voldoende gymzalen (vooral in krimpgebieden) en de afstand tot de gymzaal is soms erg groot. Bovendien is er een tekort aan vakleerkrachten. Om de doelstelling van twee uur gymles per week te halen, zijn er volgens het rapport 3.120 extra vakleerkrachten nodig en 180 extra gymlokalen. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Meisjes stijgen vaker boven schooladvies uit dan jongens

In 2017/’18 zaten meisjes in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs vaker dan jongens op een hoger niveau dan het definitieve advies dat ze kregen in groep 8. Het gaat hierbij om leerlingen die in de tussentijd geen vertraging opliepen. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
HoeZoMediawijs.nl: nieuwe jeugdwebsite over mediawijsheid gelanceerd

Mediawijzer.net lanceert HoeZoMediawijs.nl, een website waarop kinderen vanaf 10 jaar aan de slag kunnen met mediawijze thema’s. De website biedt gevalideerde informatie, educatieve filmpjes en doe-opdrachten. De website is zo ingericht dat kinderen en jongeren zelfstandig kunnen werken, zowel th... ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Ziek thuis, maar toch in de klas dankzij robot Benji

Ziek thuis zitten, maar tóch lessen volgen. Voor zieke leerlingen komen meer technische snufjes om via live verbindingen ‘in de klas’ te kunnen zijn. Ze staan in de rij om een robot te bemachtigen.De aanvragen voor een robot of live-verbinding met de klas stromen binnen. De virtuele lessen helpen voorkomen dat leerlingen helemaal uitvalle...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Salarisplafond bestuurders met sprongen omhoog

Bestuurders van grote onderwijsinstellingen mogen van het kabinet volgend jaar 194 duizend euro verdienen, 13 duizend euro meer dan vorig jaar. Ook voor bestuurders van middelgrote en kleinere organisaties stijgt het wettelijke maximum in twee jaar tijd met 7 tot 8 procent. Een verkeerd signaal, vindt de AOb. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Kinderen uit Alteveer mogen voor koningin Maxima optreden

De leerlingen wonnen de finale van het televisieprogramma Lang Leve de Muziek Show. Muziek is de rode draad in het programma. De kinderen van De Wegwijzer kwamen als winnaar uit de bus. De winnaars van elke provincie vormen een grote schoolband en treden op tijdens het Kerst Muziekgala 2018 in de Brabanthallen in Den Bosch. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Zilveren Weken 2019

De weken na kerstvakantie worden ook wel de Zilveren Weken genoemd. Een goed moment om extra aandacht te besteden aan het groepsgevoel in de klas. In de Zilveren Weken bevinden we ons in de fase van performing, legt Siebers uit. Zie het als een pas op de plaats. Welk gedrag zie je bij de leerlingen na de vakantie? Kijk hoe je daar op in kunt s...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Kennis van een moderne vreemde taal: handig of juist belemmerend?

Welke invloed hebben kennis en vaardigheid in een moderne vreemde taal op het leren van een andere moderne vreemde taal?kennis

tool voorbeeld
Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort gepubliceerd

De onderwijsarbeidsmarkt verschilt sterk per regio en functioneert sterk regionaal. In de regio’s liggen mogelijkheden om het lerarentekort aan te pakken. Het is van belang om die regionale aanpak te ondersteunen. Minister Slob heeft daarom de Subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort gepubliceerd, bedoeld om het lerarentekort in het p...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Negen Middelburgse basisscholen vervangen tegels voor groene schaakborden

Wethouder Dekker geeft donderdag 13 december samen met leerlingen van basisschool Het Element het startschot van Operatie Steenbreek op school. Binnen Operatie Steenbreek dragen Schoon Water Zeeland, waterschap Scheldestromen en de gemeente Middelburg bij aan het vergroenen van schoolpleinen. In maart start het educatieprogramma rond Operatie ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
De plasbroek als spreekwoordelijke druppel

Elk jaar nemen we met ons team lerarenopleiders een school over. We keren voor één dag terug naar de klaspraktijk. Één dag is niet veel, maar het is een begin én een noodzakelijke reality check […] ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Onderzoek: Samenwerkingsschool haalt kinderen bij les levensbeschouwing uit elkaar

Ze vinden ontmoeting en samenleven een kernwaarde van hun school, maar halen de kinderen tijdens de lessen levensbeschouwing vaak uit elkaar. Ik adviseer ze een vorm van levensbeschouwelijk onderwijs aan te bieden waarin de kracht van zowel bijzonder als openbaar onderwijs tot haar recht komt. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Lespakket Privacy

Het gratis lespakket ‘Privacy’ van de Autoriteit Persoonsgegevens geeft leerlingen en leraren van groep 7 en 8 de tools om meer zeggenschap te krijgen over hun persoonsgegevens. In 3 lessen van ongeveer 45 minuten leren kinderen wat privacy en persoonsgegevens zijn, ervaren ze waarom organisaties vaak geïnteresseerd zijn in hun gegevens e...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Overleg lerarentekort gaat door zonder PO in Actie en AOb

PvdA-Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul wilde van de minister weten of het nog wel zin heeft het overleg voort te zetten nu twee vakbonden niet meer aan tafel zitten. Slob antwoordt daarop het vertrek van PO in Actie en de AOb hem er niet van weerhoudt om met de andere organisaties, waaronder de PO-Raad en CNV Onderwijs, door te gaan. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Uden: Maashorst School groeit en maakt zich klaar voor de toekomst

Met de natuur als inspiratiebron werd De Maashorst School gestart en is gekozen voor onderwijs waarbij de persoonlijke ontwikkeling van het kind uitgangspunt is. De natuur biedt enorm veel mogelijkheden en uitdaging tot vanzelfsprekende groei.De wereld is een klaslokaal en van die wereld willen we op De Maashorst School iedere dag optimaal geb...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
AOb wil 5 procent meer loon in cao primair onderwijs 2019

De AOb wil in de volgende ronde cao-onderhandelingen de loonkloof met het voortgezet onderwijs verder dichten en 5 procent loonsverhoging voor al het onderwijspersoneel in het primair onderwijs. Ook willen de onderhandelaars de functiebeschrijvingen van onderwijsondersteuners en schoolleiders onder de loep nemen ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Schoolleiders PO over de Eindtoets

De keuzevrijheid in eindtoetsen wordt erg gewaardeerd. Scholen kunnen zelf bepalen welke toets het beste aansluit bij hun leerlingen. Over afschaffing van de eindtoets zijn de meningen verdeeld. Verschillende schoolleiders vinden de eindtoets een goede bevestiging van het schooladvies. Andere schoolleiders vinden juist daarom dat de eindtoets ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Veel animo voor vergroenen schoolpleinen

Brabantse scholen maken massaal gebruik van de subsidieregeling voor het toekomstbestendig maken, oftewel 'vergroenen' van schoolpleinen. Om die reden wordt het subsidieplafond verhoogd tot 3,5 miljoen euro; goed voor minimaal 250 groene schoolpleinen. De subsidieregeling wordt bovendien verlengd tot december 2022. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Vakbonden en PO-Raad starten cao-onderhandelingen primair onderwijs

De sociale partners in het primair onderwijs zijn gisteren begonnen met de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Vakbonden AOb, CNV Onderwijs, FvOv, FNV Overheid, AVS en werkgeversorganisatie PO-Raad wisselden op 5 december hun inzetbrieven uit als start van de cao-onderhandelingen. ...leerkrachten-3-8

tool voorbeeld
Digitale eindtoets afnemen? Zo maak je in 2019 de juiste keuze

De digitale adaptieve Centrale Eindtoets van het CvTE is in 2019 niet beschikbaar voor scholen. Betekent dit nu dat jouw school de digitale eindtoets niet meer kan afnemen? Zeker niet. Drie andere leveranciers, AMN, Diataal en A-Vision bieden een omgeving om de eindtoets digitaal en adaptief af te nemen ... ...ib-en-rt

tool voorbeeld
Symposium School en schaal

Bestuurders en beleidsmakers zijn vaak op zoek naar de ideale omvang van hun scholen. Zij willen verantwoord inspelen op ontwikkelingen, zoals leerlingenkrimp en passend onderwijs. En zij willen het eigen karakter en de eigen identiteit behouden. Maar is er een ideale schaal? Is schaalvergroting een onvermijdelijke trend of zijn er alternatiev...directie

tool voorbeeld
Wat zegt een disharmonisch intelligentieprofiel over de vervolgop...

Een disharmonisch intelligentieprofiel als uitkomst van de WISC-III intelligentietest is bij kinderen geen voorspeller of indicator voor probleemgedrag.kennis

tool voorbeeld
Heeft stoeien op school altijd een positief effect op kinderen?

Stoeiende kinderen kunnen stoom afblazen. Maar dat geldt niet voor alle kinderen. Sommige kinderen vinden het moeilijk speels gedrag goed te interpreteren. kennis

tool voorbeeld
Is een app helpend voor mbo-studenten tijdens hun stage?

In hoeverre draagt een app waarbij mbo-studenten tijdens hun stageperiode opdrachten krijgen gericht op theoretische vakinhoud, bij aan leer- en toetsresultaten? kennis

tool voorbeeld
Subsidie voor behalen bevoegdheid bewegingsonderwijs

Groepsleerkrachten in het primair onderwijs kunnen 4200 euro subsidie krijgen voor het behalen van de bevoegdheid bewegingsonderwijs.Op sommige scholen zijn onvoldoende leerkrachten die aan alle leerlingen bewegingsonderwijs mogen geven. De subsidieregeling moet ertoe bijdragen dat er meer leerkrachten komen die hiertoe bevoegd zijn. ...directie

tool voorbeeld
Primair onderwijs zet belangrijke stappen om onderwijsgeld beter te besteden

De PO-Raad roept schoolbesturen in het primair onderwijs op minder voorzichtig te begroten en beleid te voeren op het opbouwen van reserves. Daarmee reageert ze op De Financiële Staat van het Onderwijs 2017 van de Inspectie van het Onderwijs. De Rijksoverheid moet ervoor zorgen dat besturen beter en eerder zicht krijgen op het bedrag dat ze j...directie

tool voorbeeld
Op het rustbankje word je baas over jouw emoties

Door onze gastbloggers Joke Grimmonprez & Sanne Feryn (Odisee) Juf Alida stelt de opdrachten in de verschillende hoeken gezamenlijk voor. Kobe kiest voor de bouwhoek en weet nog precies wat hij moet doen. ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Gezamenlijk opleidingstraject voor leidinggevenden in het primair onderwijs

SCOPE scholengroep, PCPO Westland, SCO Delft, Octant en SCOH hebben een overeenkomst gesloten met Penta Nova Academie voor schoolleiderschap voor een in-company scholingstraject voor primair onderwijs-medewerkers met leidinggevende potentie. Op woensdag 7 november tekenden de betrokken schoolbesturen het kweekvijvercontract. ...directie

tool voorbeeld
Reflecteren met het team - schrijf een brief!

Wat drijft je eigenlijk als schoolteam? En kun je dat aan ouders uitleggen? In deze brief vind je vijf kernwaarden die het daltononderwijs inspireren. verdieping

tool voorbeeld
Groeiende kritiek op klassen met 40 leerlingen door verdelen

Basisscholen hebben dit jaar al ruim drieduizend keer klassen moeten verdelen, waardoor leraren soms voor veertig leerlingen staan. Er zijn namelijk geen invallers te vinden. Dit is puur oppassen en heeft niets meer met goed onderwijs te maken. Leerkrachten ervaren de extra leerlingen uit andere groepen als grote last. Ze passen veelal maar ne...directie

tool voorbeeld
Ons onderwijssysteem is aan vernieuwing toe, aldus personeelsmanager Jakolien Kraeima

Ik heb mijn focus van gaten vullen verlegd naar ontwikkeling van het onderwijssysteem. Snelle oplossingen voor vacatures zijn noodzakelijk, maar zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Want daarmee creëren we juist een groter probleem: minder sterke collega’s, lagere onderwijsresultaten, imagoproblemen en scheve salarisverhoudingen. ...directie

tool voorbeeld
De onderwijsopbrengsten in cijfers. Dat is zo smal

Het dieptepunt bereikte Erik Abbink voor zijn gevoel toen een gesprek met de inspecteur uitmondde in een discussie over van welke kinderen de eindtoetscijfers zouden meetellen voor de resultaten van de school. En dus startte hij met de directeuren van 15 basisscholen een zoektocht om naast de harde cijfers ook de ‘softe’, pedagogische kwal...directie

tool voorbeeld
Ruim 60 procent schoolleiders wil eindtoets als second opinion handhaven

13 procent hiervan wil wel dat de eindtoets een maand eerder wordt afgenomen. Bijna 25 procent vindt dat de school helemaal geen eindtoets moet afnemen. AVS-voorzitter Petra van Haren: Als we kansrijkheid van leerlingen centraal stellen, is een (eind)toets nooit het instrument om een advies of doorstroom op te baseren. ...directie

tool voorbeeld
Waar gaan de duiven naartoe als het regent?

De herfstmaand : het ideale moment om met de kleuters de wisseling van de seizoenen te bespreken en te onderzoeken hoe de dieren zich klaarmaken voor de winter. ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Landelijke subsidie aanpak regionale tekorten

Tijdens een landelijke bijeenkomst op dinsdagmiddag 11 december wordt de subsidieregeling aanpak regionale lerarentekorten bekend gemaakt en toegelicht. Tijdens diverse inspirerende workshops kunnen po- en vo-scholen aan de slag met de aanzet voor mogelijke aanpakken van het tekort in hun regio's. ...directie

tool voorbeeld
Schoolbesturen willen uitzendbureaus uitbannen

Schoolbesturen moeten geen uitzendbureaus meer inschakelen. Dat vinden de besturen voor primair onderwijs in Zaanstad. Uitzendbureaus zijn duur. Bovendien zouden schoolleiders, leraren en onderwijsondersteuners die via een uitzendbureau werken, niet zo betrokken zijn bij de school. De Zaanse schoolbesturen deden hun oproep tijdens de ALV van d...directie

tool voorbeeld
Noodgreep door lerarentekort is vaakst nodig in groep 7 en 8

Voor de groepen 7 en 8 moesten scholen de afgelopen week het vaakst een noodoplossing bedenken vanwege het lerarentekort. Dat blijkt uit cijfers van de website Lerarentekortisnu.nl. Tenminste 2245 leerlingen kregen vorige week niet het onderwijs dat ze verdienen, maar met een noodoplossing (klassen verdelen; naar huis sturen) werden geholpen. ...directie

tool voorbeeld
Ministers zien niets in verplicht schoolleidersregister

Het is geen goed idee om een verplicht schoolleidersregister in te richten. De onderwijsministers Ingrid van Engelshoven en Arie Slob gaan daarmee in tegen een advies van de Onderwijsraad. Ze verwerpen in een brief aan de Tweede Kamer over het advies Een krachtige rol voor schoolleiders ook het idee om een sectoronafhankelijke beroepsstandaard...directie

tool voorbeeld
Kabinet: investeren in krachtige schoolleiders voor sterk onderwijs

Het kabinet geeft aan te investeren in ‘gekwalificeerde schoolleiders met voldoende positie’. De ministers Slob en Van Engelshoven werken deze ambitie uit in drie lijnen: er zijn (1) voldoende schoolleiders die (2) gekwalificeerd zijn en blijven voor hun belangrijke taak en (3) voldoende in positie zijn om die taak ook te kunnen uitvoeren....directie

tool voorbeeld
De morele plicht van elke mentor

Soms kom je leerlingen tegen met ernstige problematiek. Op school hoort geen therapie thuis. Maar wat kan de mentor (nog) wel? En wanneer baat of schaadt het?verdieping

tool voorbeeld
[EduAd] Lezen wordt leuker als je zelf schrijft

Hoe krijg je alle kinderen enthousiast om te lezen? Door ze zelf te laten schrijven. En andersom natuurlijk. In de maandprogramma’s van De Schoolschrijver gaan de leukste kinderboekenschrijvers hiermee met kinderen aan de slag. ...ib-en-rt

tool voorbeeld
Co-teaching: leren van en met elkaar!

Twee of meerdere leerkrachten voor de klas, het lijkt wel een ideale wereld. Is het een ideale wereld of is het echt mogelijk? Welke voorwaarden moet voldaan zijn? ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Peiling onder leraren over het schoolleidersvak

Wat trekt leraren in het schoolleidersvak aan en wat juist niet? Ook het schoolleiderstekort wordt steeds meer voelbaar en vaak gaan leraren de functie vervullen. Om zicht te krijgen waarom zij wel of niet de stap overwegen om schoolleider te worden, nodigt het Arbeidsmarktplatform PO hen uit om een enquête in te vullen. ...directie

tool voorbeeld
Hoe bevorder je lezen?

Veel tijd besteden aan lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van leesvaardigheid. Door de leesmotivatie van leerlingen te verhogen, zullen zij frequenter gaan lezen. kennis

tool voorbeeld
Wat is effectief leesonderwijs voor zwakke lezers?

Zwakke lezers hebben baat bij begeleiding in kleine groepen. Zo kan er aandacht gegeven worden aan leessnelheid, woordkennis, tekstbegrip, leesstrategien, en motivatie. kennis

tool voorbeeld
Goede lezers: hoe hou je hen gemotiveerd?

Goede lezers hebben ook stimulans nodig om gemotiveerd te blijven voor lezen. Hoe help je hen verder?kennis

tool voorbeeld
Hoe voorkom je voortijdig schoolverlaten op het (v)mbo?

Van mentoren wordt verwacht dat zij signalen van dreigende uitval onder studenten herkennen. Als zij binding hebben met studenten kunnen zij met hen reflecteren op hun loopbaan. kennis

tool voorbeeld
Wat doe je met zwakke rekenaars op het mbo?

Zwakke rekenaars op het mbo: model van convergente differentiatie, -breng alle studenten naar miinimumniveau- geeft mbo-rekendocenten houvast. kennis

tool voorbeeld
Hoe effectief zijn robots in het onderwijs?

De verwachtingen van de meerwaarde van robots als partner in het leerproces zijn hoog. Kunnen deze waargemaakt worden en wat werkt wel en wat niet? kennis

tool voorbeeld
De kleuter en zijn tablet: weer een stapje wijzer!

Studenten van de Universiteit Leiden onderzochten het mediagebruik van kleuters. Hoeveel uur per dag gebruiken kleuters digitale media? En wat is de invloed op schoolse vaardigheden? In dit artikel lees je de eerste resultaten. ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Onderzoek naar Arbocatalogus PO van start

De gehele maand november wordt onderzoek gedaan naar de website van Arbocatalogus PO. Ook jouw mening is zeer welkom! Ongeacht of je de website vaak gebruikt, af en toe of de website nog nooit hebt bezocht. Het doel van het onderzoek is om de website (nog) beter te laten aansluiten op de wensen en behoeften van het primair onderwijs. ...directie

tool voorbeeld
PO-Raad gaat in gesprek over hoge vermogens

De PO-Raad gaat in gesprek met een aantal schoolbesturen die op basis van de gepresenteerde jaarcijfers en continuïteitsparagraaf mogelijk een te hoge vermogenspositie hebben. Doel van deze gesprekken is om meer inzicht te krijgen in wat er bij de betreffende schoolbesturen speelt. ...directie

tool voorbeeld
Lezende kleuters: hoe help je hen verder?

Sommige kleuters kunnen al een beetje lezen. Hoe kun je als leerkracht het leren van deze kleuters verrijken?kennis

tool voorbeeld
Hoe leer je het beste een vreemde taal aan: snel en intensief of ...

Hoe leer je het beste een vreemde taal aan: snel en intensief of langzaam en met tussenpozen? Wat geeft de beste leeropbrengsten?kennis

tool voorbeeld
Bordspellen als krachtig leermiddel

Bordspellen als leermiddel inzetten? Heidi van der Westerlaken doet dat in haar klas en ziet de kinderen groeien. Heidi is leerkracht van groep 5 en de Minervagroep, een klas voor meer- en hoogbegaafden met een zorgvraag, en coördinator meer- en hoogbegaafdheid op basisschool Helder Camara in Teteringen. ...ib-en-rt

tool voorbeeld
Draagt een intensieve toetsweek bij aan examensucces in het vmbo?

In hoeverre draagt een intensieve toetsweek bij aan examensucces in het vmbo?kennis

tool voorbeeld
Versnellen in het basisonderwijs

Een deel van de leerlingen doet korter dan 8 jaar over de basisschool. De laatste jaren zijn er steeds meer leerlingen die versneld door het BaO gaan en zijn klaar voor hun twaalfde. Hierbij wordt verder onderscheid gemaakt in herfstkinderen en niet-herfstkinderen. Het zijn met name de herfstkinderen die versnellen. De meeste van deze kinderen...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Waarom kiezen sommige kleuters om alleen te spelen?

Vanuit de Banaba ‘Zorg en Remediërend Leren’ kom ik in de beschrijving van casussen het alleen-spelen regelmatig tegen. Soms speelt de kleuter met hoge betrokkenheid, soms niet. ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Wat we uit de Duitse aanpak voor meertalige kleuters kunnen leren

Taalstimulering staat in Duitsland zeker na de vluchtelingencrisis hoog op de agenda. In dit blogberichtje wil ik niet zomaar beschrijven wat er allemaal gebeurt daar, maar deel ik graag een kritische evaluatie van die Duitse […] ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Hoe kunnen docenten omgaan met verstorend gedrag?

Docenten die oog hebben voor de context van gedrag en proactieve strategieen bedenken en plannen, kunnen verstorend gedrag voor zijn.kennis

tool voorbeeld
Gratis introductietraining hoogbegaafdheid tijdens open dag Novilo

Volg een wervelende training over hoe je jouw hoogbegaafde leerlingen nog beter kunt begeleiden en herkennen. David Leinwand neemt je mee in de onderwerpen uit onze opleiding Talentbegeleider. Voor leerkrachten en begeleiders in het primair onderwijs. ...ib-en-rt

tool voorbeeld
Explosief/agressief gedrag bij kinderen. Wat kun je doen in je kl...

Explosief/agressief gedrag uit zich in oncontroleerbare momenten met agressie. Het zorgt voor begrip als je beseft dat tekorten aan executieve vaardigheden vaak de oorzaak zijn.verdieping

tool voorbeeld
Taalvaardige kleuter wordt minder snel afgewezen

Afgewezen worden door klasgenootjes begint al op jonge leeftijd. In de kleuterklas valt veertien procent van de kinderen buiten de groep. Op deze leeftijd spelen communicatieve vaardigheden een belangrijke rol bij sociale afwijzing, zo toont onderzoek van Femke van der Wilt aan. ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Week van Fiep in het verkeer op 3 november van start

De Fiep Westendorp-week van 3 t/m 11 november staat in het teken van het thema verkeer. Je kunt tenslotte niet vroeg genoeg beginnen met het bevorderen van een veilig verkeersgedrag van jonge kinderen. Veilig Verkeer Nederland maakte bij vijf kleurplaten van Fiep Westendorp een lesbrief over verkeerssituaties die voor kleuters belangrijk zijn....leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Luqo Spellenreeks wint Gouden Guppy 2018

Tijdens de Cinekid Media Awards 2018 op woensdag 24 oktober is de Gouden Guppy uitgereikt aan Luqo voor de Luqo Spellenreeks. Een spellenplatform dat de digitale wereld verbindt met de fysieke belevingswereld van het kind. Lees meer over de Gouden Guppy en de eervolle vermeldingen. ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers organiseert Rekendag

Op zaterdag 17 november aanstaande organiseert de LBRT Rekendag. Een inspirerende dag in het teken van rekenen waar iedereen die rekent en inhoudelijk geïnteresseerd is, welkom is.Door concrete doelen te stellen, voldoende tijd aan rekenen te besteden, goed uit te leggen en rekenproblemen tijdig te signaleren, kunnen we iets doen aan rekenpro...ib-en-rt

tool voorbeeld
Kleuters op Instagram: mag je geld aan je kind verdienen?

Het gebruik van kinderen in vlogs of op Instagram om geld te verdienen: volgens de wet kan het waarschijnlijk nog net, maar het is niet helemaal duidelijk. Justine Pardoen legt uit. Het bericht Kleuters op Instagram: mag je geld aan je kind verdienen? verscheen eerst op Mediawijzer.net. ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Gouden Guppy: vakjuryprijs voor beste digitale mediaproduct voor 0-6 jaar

De Gouden Guppy is de Nederlandse vakjuryprijs voor het beste digitale peuter- & kleutermediaproduct (0-6 jaar). Het doel van de Cinekid Media Awards is het stimuleren van de ontwikkeling van goede en innovatieve content voor kinderen en jongeren. De Cinekid Media Awards 2018 worden uitgereikt tijdens de 32ste editie van het Cinekid Festival m...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Het klimaat volgens de kleuters van de Beatrixschool in Steenwijk

De school kreeg bouwpakketten cadeau om zelf energie mee op te wekken. Voor het zover was, lazen bestuurders voor in de klas en dat is voer voor een kringgesprek op niveau. Over papa's en mama's die nog met vlammetjes koken; en hippe ouders die een auto aan een oplaadsnoer rijden. Amper 4 en 5 zijn ze, maar ze snappen best dat je energie nodig...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
[EduAd] Ook rekensommen voor sterke en zwakke leerlingen?

Rekentuin heeft meer dan 25.000 leuke en motiverende opgaven. Zo oefenen al je leerlingen volledig zelfstandig en automatisch op hun eigen niveau. 100% adaptief, dus een succeservaring voor iedereen. ...ib-en-rt

tool voorbeeld
Verkeersminister leest voor uit Sproet en de Straathaaien

Veilig Verkeer Nederland ontwikkelde speciaal voor ouders van jonge kinderen het boek 'Sproet en de Straathaaien'. Vrijdagmorgen las minister Cora van Nieuwenhuizen voor uit dit leerzame boek, voor leerlingen van groep 1 en 2 van de Willemsparkschool in Den Haag.Het speelt in op hun behoefte aan leuk materiaal over verkeer voor thuis dat naadl...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Brede talentontwikkeling: hoe pak je dat aan?

Welke didactische aanpak van een programma voor brede talentontwikkeling heeft een positief effect op de motivatie van leerlingen?kennis

tool voorbeeld
Hoe kan samenwerkend leren succesvol zijn voor mbo-leerlingen?

Welk effect op motivatie en leerresultaten is er als middelbare scholieren van verschillende niveaus of jaarlagen samenwerken op projectbasis?kennis

tool voorbeeld
Welke relatie is er tussen (tekst)begrip en leerprestaties?

Is het waar dat het (tekst)begrip van schriftelijke toetsitems van invloed is op de leerprestaties van vmbo-leerlingen?kennis

tool voorbeeld
'Krom' speelgoed laat kinderen wennen aan groente die er anders uitziet

Als kinderen op jonge leeftijd wennen aan tomaten met een afwijkende vorm en kromme komkommers, dan staan ze later minder afwijzend tegenover groente en fruit die er anders uitzien. Daarom wil Kromkommer speelgoed op de markt brengen dat er anders uitziet. ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Intakevragenlijst Kleuters

De 'Intakevragenlijst Kleuters' van SLO voor ouders en leerkrachten heeft als doel alle kinderen vroegtijdig in beeld te brengen. Hierdoor kan onderwijs en begeleiding goed afgestemd worden op de ontwikkelingsbehoeften van het individuele kind. ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Vijftien ongevallen met Stints bekend bij Inspectie SZW

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in de afgelopen vier jaar vijftien meldingen gekregen over ongevallen met Stints. ,,De regels schrijven in sommige gevallen voor dat een ongeval bij ons gemeld moet worden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij blijvend letsel. Maar niet alle ongevallen hoeven bij ons gemeld te worden." ...leerkrachten-1-2

tool voorbeeld
Leerlingen betrekken bij schoolbeleid: heeft dat positief effect?

Heeft leerlingen betrekken bij het schoolbeleid positieve effecten op de motivatie en de leerprestaties?kennis

tool voorbeeld
Dragen voedingssupplementen bij aan leerprestaties?

Dragen voedingssupplementen (in het bijzonder vitamine B12, folaat, vitamine D en magnesium) bij aan de leerprestaties van jongeren met gezondheidsklachten?kennis

tool voorbeeld
Formatief beoordelen: hoe effectief is dat?

Wat is er bekend over het effectief en efficient formatief beoordelen?kennis

tool voorbeeld
Dragen brede niveau-2 opleidingen in het MBO bij aan succes?

Dragen brede niveau-2 opleidingen in het mbo bij aan de motivatie, slagingskansen en arbeidsmarktkansen van studenten?kennis

tool voorbeeld
Hoe kunnen tieners zelfgestuurd leergedrag laten zien?

In hoeverre kunnen tieners in gepersonaliseerde leersituaties zelfgestuurd leergedrag laten zien?kennis

tool voorbeeld
[EduAd] Dit schooljaar meer gemak en tijdwinst in de rekenles?

Profiteer van de voordelen van een online oefenprogramma. Met Rekentuin oefenen al je leerlingen zelfstandig met leuke en motiverende rekenopgaven op hun eigen niveau! Naast de methode, volledig automatisch en 100% adaptief. ...ib-en-rt

tool voorbeeld
Ik Creeer Mijn Wereld op NOT 2019 gelanceerd

‘Ik creëer mijn wereld’ is een nieuwe, online lesmethode voor het primair onderwijs, die leerlingen van groep 1 t/m 8 prikkelt hun kijk op zichzelf en de wereld te verkennen. ...ib-en-rt

tool voorbeeld
Nieuwe fase voor nieuwe kerndoelen-in-wording

De leraren en schoolleiders die werken aan nieuwe kerndoelen voor het primair en voortgezet onderwijs beginnen volgende maand aan een nieuwe fase in de ontwikkeling van deze kerndoelen. ...ib-en-rt

tool voorbeeld
Logopediewetenschapper Ellen Gerrits pleit voor meer aandacht voor TOS

Op 22 september is het WereldTOSdag om aandacht te vragen voor mensen met een taalontwikkelingsstoornis. Kinderen met TOS hebben moeite met taal.